zveza svs

Samostalniška zveza je zveza samostalnika in dodatkov Toporišič

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/sj_4/predavanje_16.pdf

Glavni števnik določa sklon jedrnemu samostalniku v imenovalniku in tožilniku. Samostalnik je v rodilniku množine. Števnik se obnaša kot jedro samostalniške ...

BESEDNA ZVEZA: BESEDNA ZVEZA: PREGOVORI: Kdor visoko ...

http://dijaski.net/get/slo_sns_besedne_zveze_01.pdf

BESEDNA ZVEZA: -. STALNA: Stalna besedna zveza je tista, kjer lahko zamenjamo le cel izraz: Težko kaj naredim, ker mi moj nadrejeni meče polena pod noge ...

Slovenska skladnja - Pridevniška zveza (77-87) Pridevniška zveza ...

http://www.p-ng.si/~fmarusic/ung/sjIII/predavanje_18.pdf

Določilo pridevniške zveze je vedno na levi strani pridevnika, medtem ko dopolnilo ni vedno na desni strani pridevnika. Vrstni red znotraj pridevniške zveze v ...

Kegljaska Zveza 60 let A.indd - Kegljaška zveza Slovenije

https://www.kegljaska-zveza.si/clanki/KegljaskaZveza60let.pdf

Primož Pintarič in Zdravko Štrukelj, trener Tone Česen. Medalje: zlata posamezno in bronasta v kombinaciji (Bo- ris Benedik) ter srebrna ekipno (Ž). Po 12 letih ...

[email protected] Kan - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Plenumi%20in%20kongresi/podpora%20gz%20AR_NO_predlogi%20UO_POV.pdf

7 feb 2018 ... 1951, stanujoč Podova 24, Rače, član PGD Podova, visoki gasilski častnik II. stopnje, poslovni sekretar – predlog Mariborske regije. 4.

Kdo smo? - Zveza Sonček

https://www.soncek.org/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Falmanah%2FAlmanah2006.pdf

04 236 41 82, e-po{ta:[email protected], predsednica: Mojca @i`ek, mob.: 041 706 713. Severno Primorsko društvo za cerebralno paralizo Nova Gorica.

n 20 11 - Zveza Sonček

https://www.soncek.org/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fsoncnik%2FSoncnik2011_4september.pdf

Izdaja: Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, ... m To smo mi: Glej jo – našo grapo! ... 10 ... Lendavska 25 b, 9000 Murska Sobota; g.

ri rr uj /t il,11j L:jt lr\'/ i,:tn.L:L$tL$LLL' - KV prvenstvo ZRS - Zveza ...

http://kvp.hamradio.si/Pravila_KVP_2013.pdf

(ZRS). V tekmovanju lahko sodelujejo siovenski radioamaterji, ki imajo ... na spletni strani KVP ZRS. DEL) in polnem. 10.59 po. CQ ZRS. LETNIK XXIV, 1/2013 ...

Vijačna zveza

http://web.fs.uni-lj.si/kserv/images/upload/2_Pedagoska_dejavnost/1_Stopnja/Strojni_elementi_1_RRP/Dokumenti/Vaje/Vijacna%20zveza%20-%20predloga%20za%20vajo%202014-15%20v2.pdf

Tabela 1: Vrednosti posedkov po VDI2230 fz(μm). Rz(μm) navoji pod glavo. (matico) ... Pri privijanju premagujemo trenje med navoji in trenje med matico (glavo.

m 20 11 - Zveza Sonček

https://www.soncek.org/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fsoncnik%2FSoncnik2011_3julij.pdf

Izdaja: Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, ... poročila ter drugih informativnih glasil Zveze Sonček. ... 2011 • TERME KRKA STRUNJAN.

Untitled - zveza svs

http://www.zveza-svs.si/files/POZIVNICA.pdf

17 svi 2019 ... kamp. STRAŠKO. -doručak kamp. Nin posjeta Muzeju soli restoran BECK*S Nin. Zaton - Novalja -. -ručak svi učesnici. -večera: svi učesnici.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

https://www.pzs.si/javno/mediji/Mnenja_strokovne%20javnosti-CP%20in%20MP.pdf

“S prenovljeno podobo in vsebino programov Ciciban planinec in Mladi planinec nas avtorji ... prostoru dolgoletno tradicijo, kar se odraža tudi v tem, da je akcija.

S re č enotrokvzdravemokolju - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/srecen_otrok_v_zdravem_okolju.pdf

5 okt 2018 ... 1. sklo : Zdravstvena nega zdrave in bolne kože ri otroci ... pulozen droben izpuščaj po koži, na gležnju je bil prisoten urtikarialni izpuščaj.

Stoma - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/2017a_Stoma_-_nov_zacetek.pdf

V zdravstvu imenujemo široko čre- vo kolon in od tu tudi izraz kolostoma. Blato se zadržuje v zadnjiku ali rektumu in se skozi zadnjično odprtino (anus) izloči.

SB 65 - Zveza društev diabetikov

https://diabetes-zveza.si/wp-content/uploads/files/revija/pdf/SB65_screen.pdf

prleški in prekmurski pokrajini. Pohod po mestu z ogledom starega mestne- ... avtodom že tretje leto uspešno nadaljuje s preventivno dejavnostjo na področju.

in motnjami - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Kardiolo%C3%B8ki-bolnik-s-sladkorno-boleznijo-in-motnjami-v-du%C5%A1evnem-zdravju.pdf

Urednik: Tanja Žontar. Recenzija prispevkov: doc. dr. Andreja Kvas, doc. dr. Saša Kadivec. Izdal in založil: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ...

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR

https://www.szm.si/sites/default/files/program_dela_2018-2019.pdf

30 maj 2018 ... Aktivno sodelovanje z Mestno občino Maribor, Uradom za šport in zavodom Športni objekti. Maribor. 3. ... 07-08.09.2018 / Mariborski mestni tek.

št. 10 - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Upload/files/Slovenski%20cebelar%2010-2015.pdf

14 okt 2015 ... Metulj, podoben orjaški ve- šči, je znani škodljivec v čebelji ... vo mesto (predstavitev s sladicami: ajdova torta, ajdov kruh z mandlji ...),. • 6. 11.

prehrana - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Kardio_zbornik_03_2006.pdf

63. Danijela Hari. Alergija na hrano – problem sodobnega ~loveka. ... {e kje; NH je bila sprejeta tudi kot dober kondicijski trening reprezentantov v namiznem tenisu; na ... Natan~nej{i je prilagojeni obremenitveni test na teko~em traku ali kolesu. ... kroni~na utrujenost oz. nesposobnost opraviti ostale aktivnosti prek dneva;.

R A Z P I S - Floorball zveza slovenije

http://www.floorballzveza.si/razpis-za-sezono-2019-20/

Floorball zveza Slovenije objavlja. R A Z P I S državnih prvenstev in pokala Slovenije v floorballu za sezono 2019/2020. Izvršni odbor Floorball zveze Slovenije ...

211A - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/211A.pdf

2 Srednja zdravstvena šola Ljubljana [email protected] ... 4 Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola [email protected]

Razpis - Plavalna zveza

https://www.plavalna-zveza.si/wp-content/uploads/2020/01/RAZPIS.Strokovni-delavec-1-Ljubljana-Marec-2020.pdf

Dorica Šajber. Predavatelji: se še usklajujemo. KRAJ: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana. Bazenska predavalnica in velik bazen FŠ. TERMIN: 27.

Son nik 2009 - Zveza Sonček

https://www.soncek.org/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fsoncnik%2FSoncnik2017_4november.pdf

vrtca in svečano prevzeli donacijo Rotary kluba za nov rastlinjak. ... novalcev; pa Bauhaus z drobnim inventarjem in pripomočki, Vrtnarstvo Remec in še neka-.

št. 1 - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%201-2014.pdf

12 jan 2014 ... Oksalna kislina. 18 ... naj dodam, da oksalna kislina v pokriti zalegi ne deluje. Kadar je v družini ... Sublimacija je prehod spojine iz trdne-.

št. 11 - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Upload/files/Slovenski%20cebelar%2011-2016.pdf

12 mar 2017 ... ogledom lepot narodnega parka Žabljak in ga skle- nili z ogledom čebelarstva g. Komlena Kalpačine in domačo pogostitvijo. G. Kalpačina je ...

Št. 123 - Zveza paraplegikov Slovenije

https://www.zveza-paraplegikov.si/sites/default/files/123DEC10.pdf

PARAPLEGIK. 2. Glasilo Paraplegik izdaja Zveza paraplegikov Slovenije in njena pokrajinska društva: Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Društvo ...

Št. 121 - Zveza paraplegikov Slovenije

https://www.zveza-paraplegikov.si/sites/default/files/121JUN10.pdf

30 jun 2010 ... ... na katere je podjetje. Arcont postavilo bivalni kontejner. Zidarska dela je prevzel podjetnik iz okolice Ankarana. Klančina pred vhodom ni pre-.

Št. 124 - Zveza paraplegikov Slovenije

https://www.zveza-paraplegikov.si/sites/default/files/124-MAR-11.pdf

terna medicina. Bolezni obtočil ostajajo že nekaj desetletij vodil- ... dediščine. • volila. • darila. • dobitki od iger na srečo po zako- nu, ki ureja igre na srečo.

Št. 126 - Zveza paraplegikov Slovenije

https://www.zveza-paraplegikov.si/sites/default/files/126.SEP11.pdf

ki se lahko koristi za wellness programe oziroma za storitve iz cenika Zdravstvo ... termalne bazene/ dan pri najemi APT2 2 ali 4 vstopnice za termalne bazene/ dan pri ... predvsem v tehniki slikanja olje na ... Po polovični ceni prodam dviga-.

zveza 357-18/2018/318 - Vlada

http://84.39.218.201/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/277bdf36cd5b7373c1256efa00399a6b/7bf3ade91c5675afc1258434001fa14e/$FILE/NG2_LP_2018_P.pdf

9 jul 2019 ... Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je obratovala brez večjih težav, z le eno ročno ... Na osnovi pregleda in izhajajočih priporočil URSJV in NEK ... sodelujejo v okviru dodatnih zaposlitev oziroma pogodb s Fakulteto za ...

Surf Zveza Slovenije - Surf in sup zveza Slovenije

http://www.surfzveza.si/wp-content/uploads/SZS-priro%C4%8Dnik-za-US1.pdf

20 apr 2010 ... Beaufortova lestvica. Pri Beaufortovi lestvici ne gre izključno za merjenje hitrosti vetra ampak tudi za razdelitev različnih hitrosti vetra glede na ...

40 let - Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2017/01/casopis_karate_zveze_slovenije_09.pdf

Fotografija na naslovnici, foto Gogi. Tisk: Nova Linia d.o.o. ... Tone An~nik (foto: V. Juki~). 8. Legende ... Gruji} Veno Ja{a, SHOTOKAN KK GORNJA RADGONA.

233E - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/233E.pdf

Arterijska hipertenzija predstavlja dejavnik tveganja za nastanek SAK kot posledice razpoka ... anevrizma) in 101 z razpokom možganske anevrizme in SAK.

Športna zveza Medvode

https://www.olympic.si/datoteke/%C5%A0portna%20zveza%20Medvode%20-%20lp%C5%A1.pdf

... ŠPORTNA ZVEZA PRIZNANJA. 5. JAVNI RAZPIS ŠPORT - ORMOŽ. 6. PRORAČUN OBČINE PIRAN ZA LETO 2017. 7. LPŠ 2017 POSTOJNA. 8. LPŠ 2017 ...

št. 5 - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%205-2013.pdf

9 maj 2013 ... OSMRTNICE. 191. EDITORIAL ... uro ali dan v tednu. * dr. vet. med., VF NVI, enota Nova Gorica-Sežana ... (Ivančna Gorica), tel.: 041/727 456.

113F - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/113F.pdf

najpogosteje vpišejo v Google so: obzornik zdravstvene nege, zbornica zdravstvene nege, obzornik, zdravstveni obzornik ter obzornik zn. Windows XP je ...

222G - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/222G.pdf

stabilni deli telesa, elementi gibanja, čas, prostor, napor, kontaktna mesta in načini pravilnega dotikanja telesa. Prikazanih je nekaj praktičnih primerov uporabe ...

št. 9 - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%209-2011.pdf

27 sep 2011 ... nastop ansambla Čuki s premiero skladbice »Če-. -čebelice«. Torek, 6. septembra 2011, v Polhovem. Gradcu. Polhograjska graščina, od 10.

Gasilska zveza Brezovica

http://www.gzbrezovica.si/wp-content/uploads/2018/03/Lista-kandidatov-za-funkcionarje-in-organe-GZ-Brezovica-.pdf

13 mar 2018 ... Jezero poveljnik GZ. Marinko Boštjan. 1970 šesta stopnja. VGČ II. ... Rakitna predsednik nadzornega odbora. Rakovec Matjaž. 1983 peta ...

242C - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/242C.pdf

oz. aplikacijo tekočin v subkutano tkivo. V uvodu so predstavljena osnovna dejstva o hipodermoklizi z kratko predstavitvijo njenega razvoja skozi zgodovino.

1 zapisnik - Plavalna zveza

https://www.plavalna-zveza.si/wp-content/uploads/2017/04/Zapisnik_5_seje_IO_PZS_1_12_2011.pdf

BRATA MALEK rekreacijsko- ustvarjalno društvo,Ptuj,. * Športno rekreativni klub Celje, Celje,. * Veslaško plavalni klub Novo Mesto, Novo Mesto. *Športno ...

v kardiologiji - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Urgentna-stanja-v-kardiologiji-in-angiologiji.pdf

Pri fluminantni obliki akutnega miokarditisa so prisotni znaki hudega srčnega popuščanja vse do kardiogenega šoka. Bolečinam v prsnem košu se lahko ...

SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

https://web2.meetpoint.si/events/oks/kongres-sporta-za-vse/files/du%C5%A1an_gerlovi%C4%8D_12._kongres_%C5%A1porta_za_vse.pdf

Strokovna dejavnost in revija Sokol. • Športna ... prof. šv., LJ. Jure Kern, prof. šv., Sokol Bežigrad, LJ ... Program POKAL SOKOL – višji razredi OŠ in dijaki ter ...

prirojene - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Atrijska-fibrilacija-%C5%BEensko-srce-prirojene-%C5%BEenske-napake.pdf

Alternativno lahko opravimo transezofagealni ultrazvok srca, s katerim izključimo ... per os, pri huje prizadetih se odločimo za parenteralno aplikacijo. Bolnikom s ...

Kako do nas? - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kako_do_nas.pdf

1000 Ljubljana. GPS: dolžina: 14 ... Letališki cesti vse do križišča s Kajuhovo cesto (na desni strani trgovina Bauhaus, pred vami trgovina Krisma). V križišču ...

Lin - Twirling zveza Slovenije

http://www.twirling-zveza.si/wp-content/uploads/2016/06/REZULTATI-TWIRLING-TURNIRJA-30.11.2019.pdf

30 nov 2019 ... Žitnik Julija - TK SAŠO SLOV. BISTRICA. 7,40000. 4. 1. Repnik Larissa - TK SAŠO SLOV. BISTRICA ... Motaln Godec Ajda - TK SAŠO SLOV.

Glavkom - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/12/Zbornik-Glavkom-skriti-tat-vida.pdf

Edinstvena funkcija očesa je pretvorba energije svetlobe v električne tokove. Ti zapustijo oko prek vidnega ... Anatomija in fiziologija očesa. Oko ali zrklo je parni ...

kineziolog - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Vklju%C4%8Devanje-kineziologa-v-delovanje-Zdravstvenovzgojnega-centra-ZD-%C4%8Crnomelj-.pdf

vzgojnega centra ZD Črnomelj (primer dobre prakse). Inclusion of a kinesiologist into the practice of healthcare and educational center Črnomelj. (practice ...

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Plenumi%20in%20kongresi/k%206%20tocki%20-Porocilo_letno%202014_.pdf

Gasilska zveza Slovenije je opravila naslednje naloge glede organizacije, razvoja in dela prostovoljnih gasilskih enot: - svetovanje in pomoč pri pripravi ...

Kasaška zveza Slovenije

http://www.zveza-kasaska-centrala.si/upload/custom/files/Vloga%20za%20izdajo%20licence%202019%281%29.pdf

Kasaška zveza Slovenije. Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 51 51 003, fax: 01/ 51 51 004 e-pošta: [email protected], ...

eden za vse - Zveza Sonček

https://www.soncek.org/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fletopis%2FLetopis2018.pdf

Sonček – Pomursko društvo za cerebralno paralizo. Lendavska 25 b, 9000 Murska Sobota t 02 534 80 53 f 02 534 80 54 e [email protected]

LD - Lovska zveza Slovenije

https://www.lovska-zveza.si/userfiles/Lovec/pdf/Lovec-2011-04.pdf

20 apr 2011 ... (KP Kol- pa) – Na delavnici za pria pravo akcijskega načrta uprav- ... Mežica in LD Jamnica - Prevalje, ... log, da bodo pri nas čipirali pse.

št. 7-8 - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%207-8-2013.pdf

22 jun 2013 ... Franc Grošelj, [email protected] Starejši se ajde še dobro spominjamo, ... Šentjur, Šmarje pri Jelšah. 5 travniška. Kostanjevica na Krki,.

št. 6 - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%206-2014.pdf

5 jun 2014 ... Dr. Borut Gosar: Recept za pripravo smrekovih in borovih vršičkov z medom ... kovosten med, poleg tega pa je izjemno kakovosten ... Prednost sirupa z vršički na osnovi medu v primerjavi s tistim na ... Rušje. Smrekovi vršički ...

Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2017/01/slovenski-karate_revija_2016.pdf

Stoja na rokah je odlična vaja za povezanost telesa in moč blokov pri karateju. Odlična vaja je stoja z obrazom proti letveniku in naslonom nanj (Grunnet, 2005,.

Zapisnik - Plavalna zveza

https://www.plavalna-zveza.si/wp-content/uploads/2017/04/Zapisnik_2_seje_IO_PZS_3_7_2009.pdf

Purkart Špela 1993. 6. Klinec Borut. 7. Vidmar Jure 1992. 7. Škufca Špela 1994. 7. Alenka Pirc. 8. Zidarič Mateja 1993. 8.sodnik Anton Mirnik. 9. Meža Tina 1994.

ÿþ2 0 1 8 - 0 5 - 2 8 ( 1 ) - Bridge zveza Slovenije

https://www.bridge-zveza.si/files/pdf-666.pdf

Žužemberk - 1 glas); Gregor Kit (ŠD Green's 31 - 2 glasova); Viljem Božo Jelen (Šaleški bridge klub - 1 glas); Nuša Gošnik (Šaleški bridge klub - 1 glas); Milica ...

pravice otrok - Zveza SUP

http://www.zveza-sup.si/uploads/5/5/1/3/5513877/pravice_o.pdf

Avtorji besedil: Borut Ambrožič, Matjaž Mulej, Tone Pavček, Saša Pavček, Tanja Simonič Korošak, ... socialno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug.

št.10 - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Files/SlovCebelar_10_07.pdf

11 okt 2007 ... čebele nabirajo žajbljevo medičino. Seveda brez pokušine ... polis in vosek, ter izdelke iz voska, medeno žganje in druge izdelke iz medu.