založba grahovac

PDF katalog - založba grahovac

http://www.zalozba-grahovac.com/zalozbagrahovac_katalog_reduced.pdf

20 nov 2015 ... POBARVANKE Z NALEPKAMI. Oblikuj si avto po svojem okusu 1 ... posterji, pobarvanke. EAN št. ... Pobarvanka traktorji in drugi delovni stroji.

© Miš založba

http://www.blizjiknjigi.si/Knjige/Predogled/2442-junaki-z-ladje-argo

Jazon je na drzni pohod povabil največje grške junake, ki so se skupaj z njim vkrcali na ladjo Argo, po kateri so dobili ime argonavti. Beseda argós v stari.

gis 09-10.qxd - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/978-961-254-929-9.pdf

8.11.2014. 13.11.2014. 2.12.2014. 7.12.2014. Vrhnika. LJUBLJANA. Logatec ... Top og rafskipod atk io stavb ahv Slov en iji,kisevod ijov drž avn ihevid encah ...

Predgovor - GV Založba

https://www.gvzalozba.si/media/attachment/file/6/8/685.pdf

rialni pravni viri oziroma družbeni izvori zakonodaje. Poseb ... MATERIALNI PRAVNI VIRI ZAKONODAJE. 1. ... Kultura in civilna družba kot materialni pravni vir .

H IS TO R IČ NI SEM IN AR - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/hs_13_web.pdf

Žagar, Marjan: Razgledi: Blaž Kocen (1821–1871). Geografski ... To območje je predstavljalo le en (semedelski) del solin, ki so bile urejene ob spodnjem.

Kazalo - GV Založba

https://www.gvzalozba.si/media/attachment/file/2/9/2919.pdf

delitev oblasti. Eni temeljnih predpostavk za učinkovito delovanje slovenskega gospodarstva sta slovenski pravni sistem in Ustava Republike Slovenije.

Založba Malinc

http://www.malinc.si/wp-content/uploads/2019/08/Bralna_znacka_prijavnica_na_delavnico_2019_2020.pdf

Prijavnico pošljite na: Založba Malinc, Klanska 17, 1215 Medvode ali na e-mail: [email protected] Datum: ______. Podpis kontaktne osebe: ...

P r iP oje dke - Založba Pivec

https://zalozba-pivec.com/datoteka/Pripojedke%20za%20splet2.pdf

kuhalce / priredba zgodb Jane Yolen ; recepti Heidi E. Y. Stemple ; ilustracije. Phillipe Béha ... rdeča kaPica 47. Košara dobrot Rdeče kapice 50. Polnjena jajca ...

ega psa! - Založba Debora

http://www.debora.si/slike/PDF_2261.pdf

Terapevtski psi so psi vseh velikosti in pasem. Najpomembnejša lastnost terapevtskega psa je njegov temperament. Takšen pes mora biti prijazen, potrpežljiv ...

ica in - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2348/2123

dejanja, nosilcem lastnosti in opravkarjem se povezuje prvi delovalnik, ... skupinah v Slovenski slovnici (Toporišič 2004) je pokazala, da se obe obrazili, tako.

2017 - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/7676/7237

Samostalnika tonera in tunara, ki označujeta čoln za lovljenje tunov, sta bila vzporedno izposojena iz dveh različnih italijanskih beneških predlog. Beseda ...

postmodernizem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/viewFile/5200/4782

POSTMODERNIZEM. Monica Spiridon. Univerza v Bukarešti. Razprava, ki izhaja iz prepričanja, da bi morali začeti govoriti o postmo- dernizmu v preteklem času ...

vidre - Založba Aristej

http://www.aristej.si/slo/PDF/Dialogi%207-8%2017.pdf

Kaja. Blazinšek (119). Katarina Gomboc (125). Katarina Rakušček (135). Klavdija Volf (141). Luka Bauman (146). Lukas Debeljak (152). Maja Miloševič (158).

Schiller - Založba Krtina

http://www.zalozbakrtina.si/images/961023edf14727a1d75f4f807234e58d.pdf

mo~ ujema z zmožnostjo pojmov uma, ne razuma: sublimno je tako reko~ ponavzo~itev ... je popla~an tudi zadnji kredit iz prve Kritike: dinami~no sublimno.

tragedija - Mohorjeva | Založba

https://www.mohorjeva.com/images/buchdaten/vetrinjska-tragedija-predogled.pdf

2.3.3 Slovenija: razdvojeni narod – državljanska vojna med. „belogardisti“ in Titovimi „rdečimi partizani“.............................................. 52. 3 Glavne poti beguncev na ...

med normo - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/download/1769/7360/917-1?inline=1

razmerij. In čeprav je bilo besedni zvezi jezikovna norma in soodnosnim pojmom v sloven- ... določilo, npr. mate čaj, piknik prostor.17. Besedotvorne ... Ločila pri krajšanju ženskih oblik ob moških: poševnica, oklepaj in vezaj. Posebnost ...

NE KAJ JEŠ – KAJ TE ŽENE, DA JEŠ! - Založba Debora

http://www.debora.si/slike/PDF_27.pdf

NE KAJ JEŠ – KAJ TE ŽENE, DA JEŠ! Umetnost vojskovanja s prehransko motenostjo. Prevedla: KATJA ROTAR. Jezikovno uredil : BRANKO GRADIŠNIK.

Untitled - Založba Obzorja

http://www.zalozba-obzorja.si/dokumenti/file/rec2%20t6.pdf

Angleščina 4. Učno gradivo za 4. letnik srednje šole. DZS. . 16. Čolić, Janja. Recenzija učbeniškega kompleta Get to the top 1, 2, 3, 4 za 6., 7., 8. in 9. razred ...

Kazalo po poglavjih - GV Založba

https://www.gvzalozba.si/media/attachment/file/6/2/629.pdf

Obligacijsko pravo je del vsakega sodobnega pravnega sistema. Zato so kot izho dišče za opredelitev temeljnih institutov obligacijskega prava uporabljena ...

K recenziji - Mohorjeva | Založba

http://www.mohorjeva.com/images/autorenbilder/klemencic222.pdf

Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič, Prizadevanja koroških Slovencev za narodnostni obstoj po drugi svetovni vojni (izbrana poglavja). Celovec - Ljubljana ...

Jela Krečič - Založba /*cf.

https://www.zalozbacf.si/index.php/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1546011364.pdf

razredni antagonizem, konflikt avtorji najdemo Etienna Balibar- države, ki je v tem, da obnavlja med izkoristevalskim privileg ja, Jacquesa Rancičreja, Rogerja ...

nine nane - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/1066/846/

ključne besede: uspavanke, aplikativna etnomuzikologija, krepitev položaja,(samo)refleksija, kontekst. The following article focuses on the issues of application.

Kant in - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3852/3554

nepravne pojme, zaradi česar je sklep obeh nekakšen sofizem. Enostavno rečeno: pravo imamo natanko zato, da se nam ni treba zanašati na resnicoljubnost.

lamiaceae - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/folia_bio_geo/article/download/7549/7066

... Bača pri Modreju in the first half of November 2018. Slika 8: Oljna kadulja (Salvia hispanica) na prodiščih Bače pri Bači pri Modreju v začetku novembra 2018 ...

Bedenice - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/download/1873/7776/844-1?inline=1

končal pri Ramovšu v Ljubljani.5 Ampak Juvančič je znal interpretirati ... duhovnik, narodni in kulturni delavec, publicist, zgodovinar, rojen v Bovcu. Za ... pogorje, ob grozdju pa so ga prignali domov.20 Govejo živino je črednik pasel »od sveti Križ ... na goro cíca (langsam gehen, bergauf) / ko jágodica médca, / ovčŕr iz gore ...

založba rokus klett

http://osszkr1.splet.arnes.si/files/2020/03/Rokus-izredne-razmere.pdf

Dopis Založbe Rokus Klett: ... in se bo pouk marsikje preselil v spletne učilnice, smo se v Založbi Rokus. Klett ... Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 2.

FilozoFijA ne-jA - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/4433/4139/

steriori obvezno, da sta empirizem in racionalizem v znanstvenem mišljenju povezana z nenavadno vezjo, enako močno, kot je tista, ki združuje užitek in.

vestnik - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/issue/download/383/73

letja ne bi obstajala. vendar to ne pomeni, da kitajsko estetiko 20. sto- letja lahko ... 20 [Citram podobno brenkalo s sedmimi strunami, staro približno tri tisočletja.

go girls! - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/go_girls.pdf

a home and a name for himself. He got a job as ... changed its name to the Kingdom of Yugoslavia in the mid-1930s and existed until the end of the World ... Donato, Katharine M., Gabaccia, Donna, Holdaway Jennifer, Manalansan, Martin and. Patricia R. ... Tinka. Domači prijatelj, 2: 45–54. ... Koncepti / recepti (Bu- rek.si!?

Urednikovo pojasnilo - GV Založba

https://www.gvzalozba.si/media/attachment/file/2/9/2933.pdf

šča Kaufmannovo razpravljanje o filozofiji prava v postmoder ni dobi (nekdanje ... bistvo filozofije značilna celotnost njenega formalnega predme ta. Kot vemo, v ...

povezava - Založba Izolit

http://www.zalozba-izolit.si/uploads/FILES/katalog2.pdf

platnice je slikovna abeceda, na zadnji strani pa predloge črt, znakov in vzorčkov, ki jih otroci lahko zapisujejo v zvezek. Kakovosten papir, ki ne prepušča, ...

Odrešilna pot - Založba Dravlje

https://www.zalozba-dravlje.si/upload/filemanager/knjige/Odre_ilna_pot_predogled.pdf

si lahko nadenem nahrbtnik in pešačim. Ker se navdušujem za romanja, je vzbudil moje zanima- nje legendarni Camino de Santiago, Jakobova romarska pot.

ostrovrhar - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/download/2839/2599/

ostrovrharjeva pohodniška pot. Leta 2007 so vaščani najzanimivejše točke naravne, kulturne in tehnične dediščine. Podgrada povezali v krožno pohodniško pot ...

a in žarišč(enj) - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5032/4616

Speech and thought representation as constitutive elements of narrative perspective and ... prosti odvisni govor, se v besedilih javljajo tudi drugi načini, kot so od.

torica poskrbi za v - Založba /*cf.

https://www.zalozbacf.si/media/custom/upload/File-1509981871.pdf

tvorijo pariška kotlina, Marseille in sredozemska obala, kjer prevladujejo enakost v družinski strukturi in seku- larne vrednote francoske revolucije. Drugi del tvori ...

antigona - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6479/6134/

Antigona, Odlomek iz tragedije, in pa Nada Gaborovičeva 1. 1974 v noveli ... Estragon, Pozzo in Lucky so obnova okovanega Prometeja: Smoletove Ismene.

Uka Brizani - Mohorjeva | Založba

https://www.mohorjeva.com/images/buchdaten/brizani-uka-prelistaj-knjigo.pdf

Ta lepa zgodba o Uki Brizaniju je skorajda primerna za kak ameriški film, ... Z Uko Brizanijem me povezuje iskreno prijateljstvo, skupni spomini in do- godki. ... Uka Brizani (v drugi vrsti tretji z desne) na vajah za festival Akordi Kosova v.

MADE IN YU - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/eknjiga-madeinyu-ok.pdf

njevanje drugih vrst oblačil in blaga (belo perilo, posteljnina, prti, brisače, odeje ... nijales, Lesnina in Meblo, za katere je bilo značilno tako kakovostno obliko-.

FIĆO - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612549176.pdf

8 jun 2016 ... in wartburg, lada in hrošč, princ, ami, spaček, žaba in katrca (za hip se ... VW Golf. Volkswagnovega golfa so proizvajali v Tovarni avtomobilov ... njo pa krožijo zgodbe in rezervni deli, ki se ne ozirajo na geografijo in politiko.

strukturalizem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3465/3162/

Strukturalizem je epistemološka naravnanost v študiju simbolnih tvorb in procesov, torej na področju, ki ga v tradicionalni razdelitvi zasedajo humani stične vede ...

Preobrazbi - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6205/5864/

Ključne besede: nemška književnost / Kafka, Franz / judovska mistika / duša / preobrazba. 139. Primerjalna književnost (Ljubljana) 35.3 (2012). »Preobrazba« je ...

Untitled - Mohorjeva | Založba

https://www.mohorjeva.com/images/buchdaten/Omerza_VelikiInDolgiPohodNoveRevije_Preview.pdf

bi sestavljali Dimitrij Rupel, Niko Grafenauer, Taras Kermauner, Tomaž Šala- mun, Veno Taufer, Drago Jančar, Marjan Rožanc in še nekateri iz te generacije.

katalog - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/attachments/katalog_pomlad_2018.pdf

Ponudba zaradi zakona o enotni ceni knjige velja le ... na zapuščenih domačijah zadnji hip rešili pred ... jezik in na Franu iščejo najboljše možne rešitve.

Triglav 240 - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/triglav240.pdf

Izid publikacije so podprli Zavarovalnica Triglav, d. d., Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o. in OMEGA Consult, d. 0.0.

drevo in ovijalka - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5247/4864/

katerega se nesrečno zaljubi nimfa Eho. Od samega koprnenja Eho skopni v čisti glas – odmev njegovega glasu. A tudi Narcis je kaznovan: zaljubi se v lastno ...

Jurij Pivka - Založba Roman

http://www.zalozbaroman.si/pdf/slovenija_rus.pdf

jezeru, na Pokljuki in Komni, Ljubljanskem barju in ob ... Na Dravskem polju pa sta še dve zaščiteni območji: park ... Babičev mlin na Muri v kraju Veržej, ki je.

za KATALOG 2019 - Založba Pivec

https://zalozba-pivec.com/datoteka/Katalog%20za%20otroke_SLO_2019.pdf

»A to pomeni, da Božiček teka?« je vprašal mamo. Mama se je pošalila, če misli tako, kot v pesmici Ježek teka, teka. ... Anna Höglund (besedilo in ilustracije).

Marjan Linasi - Mohorjeva | Založba

https://www.mohorjeva.com/images/buchdaten/Linasi-meziska-dolina-PRELISTAJ.pdf

Aprilska vojna 1941 in zasedba .................................................................................................................. 38. Glavna prizorišča bojev .

kafka na slovenskem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/3276/2993/

Besedi zgoščeno opisal takole: »Prezgodaj umrli vizionar Franz Kafka ... teil, 1916,' 19202); Zenskica (Eine kleine Frau, 1924); Preobrazba (Die Venvandlung,.

Založba Rokus Klett 1991

https://www.rokus-klett.si/resources/files/doc/novice_2016/00_Marusa.pdf

v Založbi Rokus Klett. Prvi spletni portal iRokus. Začetek razvoja prvega 'blended learning' ... 2014 - Biologija 8 iRokus prvi interaktivni učni komplet ...

beznice na klancu1 - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/4996/4583/

Članek raziskuje vplive Zolajevega romana Beznica (LAssomoir,. 1877) na Cankarjevo delo Na klancu (1902). Zagovarja tezo, da se je slovenski pisatelj ...

Tržiški slovar - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/3009/2757/

'Čeh' in Trščan 'Tržičan'. Zlasti zadnja dva imata po vsej verjetnosti sociolingvi- stično vrednost. Sicer pa je uslovarjeno nazorno izrazje iz vsakdanjih jezikovnih.

Nesporazumi z medijem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6380/6038

SlovLit in priprava spletnega učbenika Nova pisarija za natis. Ključne besede: literatura in mediji / tisk / elektronski mediji / spletna besedila / avtorstvo.

V imenu ljubezni - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/viewFile/4203/3900

Po Freudu torej neuspešen, patološki izhod žalovanja označuje me- lanholija ... Fantom – lažnivec bo storil vse, da bo ohranil skrivnost in se izmaknil sramoti.

aCCidental CelebritY? - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/4814/4427/

thompson. in contrast to celebrities that use media attention in order to maintain their popularity ... thompson represents himself as an accidental celebrity. by accidental celebrity, i refer to the specific way of ... ustvarjanje slave v povojni hrvaški ... Kot pojasni prispevek, pevec deloma sicer je tudi medijski produkt, vendar v.

perspektive imagologije - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5065/4647

psihologije. Chateaubriandov Potopis iz Pariza v Jeruzalem in iz Jeruza ... Prvi je med drugim napisal roman Pruski teror (La Terreur prussienne,. 1867) o pruski ...

Apiterapija - Založba Kmečki glas

https://zalozba.kmeckiglas.com/image/pdf/Apiterapija.pdf

pa se v te namene uporabljajo tudi čebelji vosek, propolis, cvetni porah, matični mleček, zalega čebel in čebelji strup. Najboljša nabiralka nektarja in cvetnega.

supernatural beings - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/supernatural_webm.pdf

Ukletnik, see bewitched soul. Unicorn, samorog, enorog, enorožec, monocer- os. A mythical animal with a pointed, spiralled horn and the body of a bull, a horse, ...

Odpusti mi, Nataša - Mohorjeva | Založba

https://www.mohorjeva.com/images/buchdaten/kurdakov-odpusti-mi-natasa-prve_strani.pdf

Sergej Kurdakov ; [spremna beseda Vinko Ošlak]. - 2. izd. - Celovec : Mohorjeva družba, 2014. Prevod dela: The persecutor. ISBN 978-3-7086-0812-9.

religij (predgovor) - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/7508/6999

Alen Širca. 1. Primerjalna književnost (Ljubljana) 41.1 (2018). To tematsko številko so napisali sodelavci, ki prihajajo iz sorodnih panog oziroma raziskovalnih ...