vreme ajdovščina 25 dni

UE OBCINA L2019 AJDOVŠČINA AJDOVŠČINA 524 AJDOVŠČINA ...

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Javne-objave/Javni-razpis-mreza/Stevilo-KMG-MID-po-obcinah-popravek.pdf

UE. OBCINA. L2019. AJDOVŠČINA. AJDOVŠČINA. 524. AJDOVŠČINA. VIPAVA. 152. BREŽICE. BREŽICE. 1.218. CELJE. CELJE. 348. CELJE. DOBRNA. 142.

lokalni energetski koncept občine ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/LEK%20-%20celotno%20koncno%20porocilo.pdf/2017011908383644/

Tabela 23: Poraba energije po vrsti porabnikov v občini Ajdovščina . ... Podatke o javnem prometu smo dobili s strani Avrigo d.d.. Ostale podatke o prometu v ...

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/O%C5%A0%20Danila%20Lokarja%20Ajdoov%C5%A1%C4%8Dina%20PRP%202010/2011041114431286/?m=1302525792

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina je javni zavod, ki ga je po predpisani zakonodaji 27. 2. 1997 ustanovila občina Ajdovščina ter dopolnila zaradi ...

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Glasbena%20%C5%A1ola%20Vinka%20Vodopivca%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina/12776/?m=1269298800

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina je javni zavod, ki opravlja ... V dolgem obdobju delovanja glasbene šole, ki je bila ustanovljena že leta 1948 in je ...

Proračun Občine Ajdovščina za leto 2019 - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/3%20seja%203%20tocka%20-%20Proracun%20Obcine%20Ajdovscina%20za%20leto%202019.pdf/2019012207064522/?m=1548137205

21 jan 2019 ... S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2019 določajo proračun, ... celostne podobe občine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. ... zaščitno opremo za pripadnike CZ, termo kamera, 2x motorni žagi, ...

4. Občinski program varnosti Občine Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/4.Ob%C4%8Dinski%20program%20varnosti%20Ob%C4%8Dine%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina;/2462/?m=1255903200

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 32. redni seji dne 29.10.2009 obravnava in sprejme: PREDLOG ... kraju izstopa predvsem diskoteka Vertigo.

1 LEKARNA AJDOVŠČINA Tovarniška cesta 3e 5270 AJDOVŠČINA ...

https://www.ajdovscina.si/mma/Lekarna%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina/12788/?m=1269298800

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Ponudba Mladinskega hotela Ajdovščina za ... - Hostel Ajdovščina

https://www.hostel-ajdovscina.si/mma/Ponudba%20Mladinskega%20hotela%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20za%20%C5%A1portne%20klube/2019011911224249/

Letni bazen: Letno kopališče velikosti 9.000 m2 nudi odlične možnosti za preživljanje prostega časa. Poleg bazena velikosti 50 m x 16 m so v okolici zelene ...

celostna prometna strategija ob č ine ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Celostna%20prometna%20strategija%20Ob%C4%8Dine%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina/2017060116013368/?m=1496325617

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE AJDOVŠČINA. 1 ... oddaljenih krajih pa avtobusne postaje ... avtobusna postaja Ajdovščina) skladno s CPS.

gasilsko reševalni center ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/GRC%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20PRP%202010/2011032115572248/?m=1300719443

Glavna dejavnost po SKD: 84.250 (Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah). Elektronska pošta: [email protected] Priprava letnega poročila:.

IP-mladinski center in hotel ajdovscina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/5.%20IP%20-%20Mladinski%20center%20in%20hotel%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina/12855/?m=1271282400

Občinski svet Občine Ajdovščina je v januarju 2009 potrdil DIIP za investicijo v. Mladinski center in hotel Ajdovščina - 1. faza, za vrednost investicije po tekočih.

mladinski center in hotel ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Mladinski%20center%20in%20hotel%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina/2070/?m=1233183600

22 jan 2009 ... Naziv investicijskega projekta: Mladinski center in hotel Ajdovščina. Investitor: Zavod za šport Ajdovščina. Odgovorna oseba investitorja:.

ŠIRITEV POKOPALIŠČA AJDOVŠČINA – 1. faza - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/DIIP%20-%20%C5%A1iritev%20pokopali%C5%A1%C4%8Da%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina/2110/?m=1234738800

športni park Pale, letni in zimski bazen v športni dvorani Police, kolesarsko-sprehajalne poti, prijetno se je sprehoditi po 3100 m dolgi naravoslovni učni poti z ...

poslovna cona ajdovščina - v talih - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/18%20seja%202%20tocka%20-%20Informacije%20in%20pobude.pdf/2016101714581796/?m=1476709035

Ajdovščini v občini Ajdovščina v načrtovanem obdobju zgraditi ustrezno ... Dejanski izdatki Občine Ajdovščina za izvedbo ... (Fructal, Tekstina, Spar in drugi).

OŠ Danilo Lokar Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Noveliran%204%20IP%20-%20O%C5%A0%20Danila%20Lokarja%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina_1/2015040209141551/?m=1427958856

Osnovni razlog za izvedbo investicijskega projekta je zelo slabo stanje obstoječe. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina ter potreba po zagotovitvi ustrezne potresne in.

Bevkova 22, 5270 Ajdovščina - OŠ Šturje Ajdovščina

http://os-sturje.splet.arnes.si/files/2016/03/PO-STOPINJAH-ZNANIH-AJDOVCEV.pdf

5 Karel Lavrič, Danilo Lokar – pomembna lika slovenskega jezikoslovja...................... 18. 3. 2. 6 Veno Pilon, Svetozar Križaj – slikar in arhitekt z roko v roki .

Otroški vrtec Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Otro%C5%A1ki%20vrtec%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20PRP%202010/2011041114444557/?m=1302525885

Otroški vrtec Ajdovščina ... Peskovnik za oddelek Podnanos v vrednosti 1.884,90 EUR, ... Otroški vrtec Ajdovščina je predlog za izvršbo pod opr. št. 0325/2006 ...

Razvojna agencija ROD Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/5%20seja%204%20tocka%20porocila%20javnih%20zavodov%2012%20-%20%20RA%20ROD.pdf/2019040116245972/?m=1554128700

15 mar 2019 ... obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, ki tudi sofinancirajo njegovo delovanje; obe občini finančno, OOZ Ajdovščina pa v nefinančni obliki.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Lavri%C4%8Deva%20knji%C5%BEnica%20PRP%202010/2011032115575604/?m=1300719476

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je osrednja knjižnica na območju občin Ajdovščina in Vipava. Sodi med knjižnice 3. skupine, saj pokriva območje z več kot ...

zavod za šport ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Letni%20program%20sporta%20v%20obcini%20Ajdovscina%20za%20leto%202019.pdf/2019020110554987/?m=1549014949

pogodba z Zavodom za šport Ajdovščina, preostali programi bodo vključeni v JR. ... V letu 2019 je predvideno neposredno sofinanciranje delovanja Zavoda za ...

Lekarna Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/5%20seja%204%20tocka%20porocila%20javnih%20zavodov%204%20-%20lekarna.pdf/2019040116223087/?m=1554128550

11 mar 2019 ... nad odhodki za javni zavod Lekarna Ajdovščina in sprejela ... sledi še elektronsko podpisovanje in pošiljanje računov na FURS - Finančni.

Zdravstveni dom Ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Zdravstveni%20dom%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20PRP%202010/2011032116002892/?m=1300719628

Vipavi, Domu starejših občanov v Ajdovščini, Centru za starejše Pristan Vipava, na domu pacientov in na terenu. Večino prihodkov zavod ustvari z izvajanjem ...

vreme - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mulec-Suzana.PDF

pomembnejši podnebni dejavnik kot pa oddaljenost od morja, ob katerem je ... Obstajajo različna mnenja o tem, kateri so najvažnejši elementi vremena in ...

OZRAČJE,VREME IN PODNEBJE

https://dijaski.net/get/geo_ref_podnebje_01.pdf

so STALNI in občutno vplivajo na podnebje posameznega območja. ... Ponoči pa se bolj ohladi kopno, zato piha veter iz kopnega na toplejše morje. Podobni so ... So močni zračni vrtinci različnega obsega s katastrofalnimi učinki – TROPSKI.

Radovi u toku i na vreme - Oko Nas

http://www.okonas.info/wp-content/uploads/2017/05/Backa-Press-broj-35.pdf

4 мај 2017 ... ADRESA DOBITNIKA. MINI PEKARICA. TABLET LENOVO. MESOREZNICA GORENJE. MESOREZNICA GORENJE. MIKSER SA POSUDOM.

El VREME - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1998/DL_1998_03_05_09_2532.pdf

5 mar 1998 ... ki jo je vreme ohladilo in obelilo s snegom, vendar pa zaradi tega muzejs ... Kmetijski zadrugi Žužemberk in Emoni Koseze Ljubljana, gasilcem ...

ozračje, vreme in podnebje

http://dijaski.net/get/geo_sno_relief_vreme_podnebje_01.pdf

Ledeniške groblje ali morene so večji nasipi ledeniškega gradiva. Pod ledenikom se odlaga ... Bolj ko postaja plitvo krajši so valovi in manjša je njihova hitrost.

Strupena prha z neba - Pro-Vreme.net

http://www.pro-vreme.net/upload/2005_09_.pdf

3 sep 2005 ... SEPTEMBER 05 - Misteriji 29. Otajnem projektu »chemtrailov« ... ali po po{ti na naslov Revija Misteriji,. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Pripi{ite.

12. RADNO VREME POSADE VOZILA

http://www.vtsurosevac.com/literatura/ODT%20Tema%203.pdf

Za slučaj kada vozilom u koje je ugrađen analogni tahograf upravlja višečlana posada, dva vozača su dužna da pravovremeno menjaju tahografske listiće, a.

Objekat Adresa Vreme 3.2.2019.

http://babyfoodfactory.com/public/documents/upload/beograd%203.2.2019.pdf

3 феб 2019 ... Mercator Hipermarket Beograd. Bulevar umetnosti 4. 10-16h. Mercator Hipermarket Novi Sad. Bulevar Oslobođenja 102. 10-16h. MP417 Roda ...

Projekt ZDA zastruplja na{e nebo - Pro-Vreme.net

http://www.pro-vreme.net/upload/2005_01_.pdf

16 jan 2005 ... Zemlje preobrazijo v infrarde~e valove. Te valove se ... puhaste trakove. Analize na ... se segrevanje Zemlje tako zmanj{alo do. 85 odstotkov.

ISTINA I NASE VREME.docx

https://www.religija.me/biblija_nauka/ISTINA_I_NASE_VREME.pdf

vreme je aramejska reč IDDAN i označava proročku godinu koja se sastoji od 360 ... boginja, a Biblija u 2.0 carevima 23,13. i Isaiji 44,19. idolopokloničku službu ... belege koje se danas poštuju kao mesto hodočašća radi isceljenja i plodnosti.

Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6a 5270 Ajdovščina Občina ...

https://www.ajdovscina.si/mma/1.Odlok%20o%20ustanovitvi%20Komunalno%20stanovanjske%20dru%C5%BEbe%20d.o.o.%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20%E2%80%93%202.%20obravnava;/2011091914570105/?m=1316437021

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o.. Občinski svet Občine Vipava je na svoji 7. redni seji dne 6. junija 2011 ...

SPAR Ajdovščina 5270 Ajdovščina SPAR Brežice Pleteršnikova ...

https://www.spar.si/content/dam/sparsiwebsite/aktualno/obvestila-za-kupce/placevanje-na-obroke/obrocno-odplacevanje-trgovine-spar.pdf

SPAR Sevnica. Kvedrova cesta 28. 8290 Sevnica. SPAR Sežana. Cesta na Lenivec 5. 6210 Sežana. SPAR Slovenčeva. 1000 Ljubljana. SPAR Slovenj Gradec.

Vreme - Jadralni klub Novo mesto

http://www.jadralniklub-nm.si/media/pdf/skripta-vreme.pdf

26 nov 2003 ... Jutranji termični vetrovi so najmočnejši in najbolj pogosti poleti in jeseni, ko je morje toplo zrak nad kopnim pa se ob vedno daljših nočeh bolj ...

Poglej v nebo, kakšno bo vreme? - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5620/1/Pavlin_Vreme.pdf

nah padavin, kakšne vrste padavin so opazili, katerih vrst padavin je bilo največ, ali je zračni tlak višji ob jasnem vremenu, katera vrsta oblakov se je pojavljala.

Japan u Srbiji, Vreme 1146, 20. decembar 2012.

https://www.vreme.com/download.php/system/storage/pdf/1146japan.pdf

20 дец 2012 ... Intervju: Tošio Cunozaki – ambasador Japana u Srbiji ... Pošto su Srbija i Japan geografski udaljene zemlje ... filmovi “anime” jedan su.

Pred združitvijo okrajev VREME - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1962/DL_1962_12_13_50_664.pdf

v Ljubljani je takoj nato, ko je vlak odpeljal avto ... VREME. OD 13. D O 23. D E C E M B R A. Približno do 16. decembra nestalno s pogostimi, po ve ... v Indoneziji zelo prisrčno kot pred stavnika prijateljske ... nosti l n sestavil obširno poročilo o ...

Obilne padavine in močan veter od 12. do 15 ... - ARSO vreme

http://www.vreme.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/obilne-padavine-veter_12-15nov2017.pdf

Slika 1. Vremenska slika nad Evropo 13. novembra zgodaj popoldne ... Podatki so urejeni po velikosti najmočnejšega sunka vetra. Merilna postaja. Največja ... Bistrica. Koseze. 12.4. 26.0. 13. 11. 17.54. 12.7. Kum. 12.7. 24.3. 13. 11. 3.25. 12.7.

El Nino, oceani, klimatske spremembe in vreme - urszr

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1998/83_87.pdf

spoznanje, da so morje in oceani neprecenljiva skupna ... Oceani imajo izjemno velik vpliv na vreme in klimo ... hladen zrak iznad celine proti Sredozemlju.

Danes v Dolenjskem listu ILM VREME 1 A Na ... - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1995/DL_1995_04_06_14_2382.pdf

6 apr 1995 ... Restavracija bo izbrano oprem ljena ... opremo za delo z mikrofilmi, CAD-CAM, namizno ... JEDILNI KROMPIR odkupujem. ® 65-. 680. 3265.

Šetnja kroz vreme - Amity – Snaga prijateljstva

http://www.amity-yu.org/wp-content/uploads/2017/06/Setnja-kroz-vreme-2017-putopisi_amity.pdf

Savica se probija kroz stene iz Crnog jezera jednog od sedam glacijalnih jezera ... isceljujuća Triglavska ruža čiji list pojede umiruća životinja, oporavi se i toliko ...

Zelo hladno vreme od 5. do 8. maja 2019 - ARSO meteo

https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/zelo-hladno-vreme_5-8maj2019.pdf

8 maj 2019 ... 4) Mrzlo vreme v gorah 12. in 13. maja 1978 (Krvavec –9,1 °C, Uršlja gora –7,1 ... med 5. in 8. majem na merilni postaji Ilirska Bistrica, Koseze ...

Vreme Tema Predavač Naziv predavanja Doc. dr Goran Stevanović ...

http://www.kbs.co.rs/pdf/Spisak_predavaca_i_predavanja.pdf

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Klinika za pulmologiju. Klinički centar Srbije. Etički aspekti u palijativnom zbrinjavanju. Prof. dr sc. Jadranka Sertić.

slovesnosti častni občan praznovanja vreme - Občina Žiri

https://www.ziri.si/Files/eMagazine/153/100895/zs_sept17_casopis_web.pdf

1 sep 2017 ... VREME. IMELI SMO TOPLO POLETJE. 4. avgusta je bila v Žireh izmerjena najvišja temperatura v zadnjih štirih letih: 36,2 stopinje Celzija.

dekonstrukcija uređivačke politike dnevnog lista „danas” u vreme ...

http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/download/1863/1885/

Ključne reči: dnevne novine „Danas”, podlistak, predizborna kampanja 2016, Srbija. 1. UVODNA RAZMATRANJA. Medijatizacijapolitike predstavlja promene u ...

Slabo vreme je s postojnskih ulic pregnalo ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/82411/Prepih%202016%20Februar.pdf

6 mar 2016 ... Grafični prelom: Občina Postojna in Rudolf Z d. o. o. • Tisk: Abakos,. d. o. o. • Naklada: 6400 ... nja občinskih stanovanj in tudi višje koncesije za ...

PODNEBJE: Vreme (trenutno stanje v ozračju, vpliv na čl. Življ. In ...

https://dijaski.net/get/geo_plo_podnebje_06.pdf

PODNEBJE: Vreme (trenutno stanje v ozračju, vpliv na čl. Življ. In delo, obveščajo biometeorološka poročila), podnebje/klima (povprečno vremensko stanje v.

Francusko-jugoslovenski odnosi u vreme alzirskog rata - Архив ...

http://www.arhivyu.gov.rs/index.php?download_command=attachment&file_command=download&file_id=10649&file_type=oFile&modul=Core%3A%3AFileManagement%3A%3AcFileModul

добије базе од којих су најважнији морска лука Мерс Ел Кебир и велики аеродро- ми у унутрашњости Алжира. Посебно је питање коме треба да ...

Marko Živković: Srpski sanovnik: nacionalni imaginarij u vreme ...

https://hrcak.srce.hr/file/164744

Marko Živković. Srpski sanovnik: nacionalni imaginarij u vreme Miloševića. Biblioteka XX vek, Beograd, 2012, 376 str. Knjiga Marka Živkovića objavljena je u.

RADNO VREME UPRAVA Upravna enota Finančni urad Republike ...

https://www.posaousloveniji.si/pdf/Bre%C5%BEice.pdf

UE BREŽICE. CESTA PRVIH BORCEV 24 A, BREŽICE. PONEDELJAK. 8-12h. 13-15h. UTORAK. 8-12h. 13-15h. SREDA. 7-12h. 13-17h. ČETVRTAK ne radi.

Zelo hladno in vetrovno vreme od 12. do 15. maja 2019 - ARSO meteo

https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/zelo-hladno-vetrovno-vreme_12-15maj2019.pdf

15 maj 2019 ... deloma suho, padavine je sušil severni do severovzhodni veter (slika 12). ... podobno hladni in tudi s snegom po nižinah so bili ledeni možje v ...

Danes v Dolenjskem listu ILM VREME 1 A Na Dolenjskem niti enega

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1995/DL_1995_04_06_14_2382.pdf

6 apr 1995 ... Na sliki □ dobitnike prvih mavričnih ribic je zabaval radovedni Taček (Nace Simončič). (Foto: J. Pavlin). VREME 1 A Na Dolenjskem niti enega.

AJDOVŠČINA

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/ajdovscina/Latnik_209_web..pdf

24 maj 2019 ... pomanjkanju stanovanj. V ob- čini smo tradicionalno čustve- no vezani na hiše, stanovanja, posest, težko jih damo v najem, prodamo. Veliko jih ...

WAV št.29 - AO Ajdovščina

http://www.ao-ajdovscina.si/wp-content/uploads/WAV/Wav_st_29_december_2014.pdf

29 dec 2014 ... Centralne Azije v glavno mesto Kirgizistana,. Biškek. Po mirnem letu prispemo v prestolnico. Kirgizije ob 5 zjutraj. Sobota 2.8. – Pridruži se.

OS Col - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/OS%20Col/1071/?m=1207605600

26 feb 2008 ... vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col. Šolski okoliš OŠ Col vključuje dve krajevni skupnosti: Col in Podkraj. Zaradi bližine, pa ...

Ajdovščina - mojaobcina.si

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/ajdovscina/latnik_203_web..pdf

15 nov 2018 ... Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, podprla pa ga je tudi Občina ... AMZS Ajdovščina, goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina. t: 05 364 42 10, del.

Čin, čin, MDPM Ajdovščina!

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/ajdovscina/latnik145.pdf

V STAVBI TRGO ABC RENAULT. PE AJDOVŠČINA. Goriška cesta 29a. Tel.: 386 / 5 366 49 40 pon. – pet. 8.30-12.30, 14.00-18.00 sobota: 8.30-12.30 ...

S K L E P - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma_bin.php?id=2011091915145836

16 sep 2011 ... prostorov in opreme za administracijo (telecenter) ter klubski prostori za razvoj ... trgovine, ki prodajajo rabljene izdelke, povprečno za 31 odstotkov več ... gostinska infrastruktura oblikuje prav v delu naselja imenovanega »Na ...