volovska antilopa

Volovska žaba - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/volovska_zaba.pdf

Opis: Velika vrsta zelene žabe, skupna dolžina ... Razširjenost v Sloveniji: V Sloveniji je bila vrsta prvič zabeležena leta 2014 v majhnem jezeru v Fiesi.