veverica pozimi

Veverica stromová - Iuventa

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/47%20rocnik%202012-2013/ulohy%20a%20riesenia/celostatne%20kolo/b47ckezooul13.pdf

Vylúšti obsah tajničky doplnením rodových názvov predpísaných živočíchov. Po vylúštení tajničky uveď zistený názov a vysvetli ho! A. Chrobák – obávaný ...

Pallasova veverica lepotka - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/pallasova_veverica_lepotka.pdf

Pallasova veverica lepotka. Callosciurus erythraeus. Opis: manjša vrsta veverice. Glava in trup merita. 20−26 cm, rep je dolg in meri 17−20 cm. Pallasove.

Živali pozimi - Mladi rod

http://www.mladirod.at/pdf/000122.pdf

dolgo in globoko zimsko spanje. Med zimskim spanjem se jim telesna tem- peratura zniža s 36,5 na 0,5 ° C. Ko se temperatura okolja zniža na. 0 ° C, zleze v ...

Kaj delajo živali pozimi.pdf

https://www.os-smartnolitija.si/attachments/article/4105/Kaj%20delajo%20%C5%BEivali%20pozimi.pdf

KAJ DELAJO ŽIVALI POZIMI. (M. Voglar). Kaj delajo polhi pozimi, ko hrib in breg pokrije sneg, kaj delajo polhi pozimi? Spijo, spijo, glej tako! Kaj delajo žabe ...

KDO OBISKUJE PTIČJE KRMILNICE POZIMI?

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607615.pdf

Znano je po tem, da v tem območju gnezdi redka ptica zlatovranka. ... VRABEC. ŠČINKAVEC 9.15. 2. 1, 2, 3. A, E. ČIŽEK. BRGLEZ. MOČVIRSKA. SINICA. 9.20.

hranjenje ptic pozimi - DOPPS

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/03/zlozenke_2001_3_hranjenje_ptic_pozimi.pdf

brek, skorš, navadna krhlika, črni bezeg, rdeči in rumeni dren, jerebika, dobrovita, bršljan, divja trta… To je tudi najprimernejši način hranjenja ptic. Literatura: ...

Pozimi zanimive rastline - Trajnice Strgar

https://trajnice-strgar.si/uploads/strgar/public/document/37-pozimi_zanimive_rastline_sl.pdf

TAKO RDEčE SO LE mLADE vEJE, ZATO JE TREbA DREN. STALNO ObREZOvATI. 1. OKRASNA JAbLANA, MALUS 'EvEREST', JE mANJšE DREvO Z bELImI.

veverica raziskuje domžale - Visit Domžale

http://www.visitdomzale.si/uploads/files/VEVERICARAZISKUJEDOMzALE.pdf

Slika 5: Grad Krumperk, Kaja Cerar, 2.a. VEVERICA JE VESELO POPLESAVALA PO VEJAH IN SKAKLJALA. Z DREVESA NA DREVO VSO POT DO GRADU ...

ZAKAJ NEKATERE RASTLINE POZIMI »PRENEHAJO« RASTI

http://kompetence.uni-mb.si/20%20-%20Pecolar.pdf

Kako se v naravi rastline zaščitijo pred mrazom (listnata drevesa, iglasta drevesa, čebulnice, gomoljnice)?. RAZLAGA. V rastlinah se voda zadrţuje v majhnih ...

Pozimi ne pozabimo na svoje oči Stres – posledica ... - ABC zdravja

https://www.abczdravja.si/wp-content/uploads/2019/03/Revija_2018-01.pdf

4 jan 2018 ... vloge, večina takoj pomisli na slepič ozi- roma slepo črevo. ... splošne kirurgije, pa slepič ni zakrnel organ brez posebne ... lega petja. Tovrstna ...

Nesreče zaradi snežnih plazov pozimi 1995-96

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1996/93_97.pdf

Pobočje nad planino Zadnji Vogel, od koder se je odtrgal plaz in zasul tri ... vozila je le gondolska žičnica iz Ukanca ... od žičnice Zadnji Vogel-Orlova glava,.

ODPRTOST PLANINSKIH KOČ POZIMI Po poletni planinski sezoni v ...

https://www.pzs.si/javno/javno/PZS-NK_odprtost%20planinskih%20koc%20pozimi.pdf

10 koč v visokogorju (I. kategorija) je odprtih tudi pozimi, od tega. - stalno: Dom na Komni,. - konec tedna s petkom in prazniki: Orožnova koča na Planini za ...

uporabnost pozimi in zgodaj spomladi cvetočih rastlin v javnem in ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_duh_barbara.pdf

20 feb 2013 ... odpirajočih se cvetov. Bela forsitija je 1-2 m visok in širok listopaden grm. Ima urejeno ali neurejeno rast vej, ki so skromno obraščene z listjem.

Moje prve pozimi zelene rastline - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3336/1/Torkar_Bajd.pdf

Moje prve alpske rastline (2014). Tukaj predstavljamo najnovejšo, šesto knjižico, ki je posvečena pogostejšim zimzelenim in vedno zelenim rastlinam. Izšla je pri ...

trajnice pozimi - Trajnice Strgar

https://trajnice-strgar.si/uploads/strgar/public/document/33-trajnice_pozimi_sl.pdf

nejo lepi {e celo zimo. Seveda ~e jih je- seni ne ... kot je nepozebnik, ki cvetijo tudi pozi- mi, vendar je teh v na{em ... oz. sort, ki svoje liste ohranijo skozi vse leto.

(Lagopus muta) pozimi Belka (Lagopus muta)

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/03/1_4_zabavni_koticek_spomin.pdf

Raca žličarica (Anas clypeata) - samica. Raca žličarica ... Šmarnica (Phoenicurus ochruros) - samica. Šmarnica ... Kos (Turdus merula) - samica. Kos (Turdus ...