velika noč 2019 datum

Stevilka: 0075-9/2019 Datum: 04.03.2019 ZAPISNIK 1. seje Odbora ...

https://www.domzale.si/files/other/news/41/1972942019-08-02%209.pdf

Janez Medvesek. KDFB Domzale. Medobcinsko drustvo invalidov. Drustvo prijateljev mladine. 1. Vilma Vrtacnik Mercun. 2. Vida Perne *. 3. Breda Podbevsek *.

Datum: 11. 4. 2019 Številka: 602-1/2019 OBČINSKI SVET Odbor za ...

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2019/04/cena_programov_vrtca_2019.pdf

11 apr 2019 ... Iz predloga za spremembo cene programov vrtca, ki smo jo prejeli iz OŠ Sodražica izhaja, da so glavni razlogi za spremembo cene:.

Številka: 17200-1/2019/3 Datum: 21. 2. 2019 Na podlagi drugega ...

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/b1_priloga_sklepi_vlade_sporna_vpr._spl._dog._za_2019.pdf

1 apr 2019 ... ZD Ilirska Bistrica 0,7. 80.903. 80.903. Turistična ambulanta Bovec ZD Tolmin. 0,5. 65.640. 65.640. Turistična ambulanta Bohinj OZG Kranj. 0,4.

Številka: 034-4/2019-21 Datum: 11. junij 2019 ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/11/Zapisnik-4-seje-11062019.pdf

18 dec 2018 ... Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 4. redne seje. ... (Meze)?. 6. Nam lahko zagotovite za novo sezono barvanje črt po Bledu, z bolj ...

Številka: 300-1/2019-1 Datum: 10. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/8.-a-tocka-Poslovni-nacrt-JP-LPT-d-o-o-za-leto-2019.pdf

10 jan 2019 ... parkirišči, ki niso v lasti Mestne občine Ljubljana in s parkirno hišo Kolezija, organizira avto sejem in upravlja poligon varne vožnje za potrebe ...

JEDILNIK ZA MESEC OKTOBER 2019 datum KOSILO 30.9.2019 ...

https://www.gssrm.si/cdn/att/56_kosilo_oktober_2019.pdf

30 sep 2019 ... Prežganka, testenine, haše omaka z govejim mletim mesom, zelena solata ... Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir, sveže zelje v solati, jabolko ... Bučna kremna juha (hokaido buča), zlate kroglice, testenine, paradižnikova.

Številka: 6713-2/2019-8 Datum: 27.09.2019 ... - TIMING Ljubljana

http://www.timingljubljana.si/aslj/razpisi/20190927-kros-jesen-os.pdf

27 sep 2019 ... VITA KRAIGHERJA. OŠ FRANCETA BEVKA. OŠ MAKSA PEČARJA. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA. OŠ MIRANA JARCA. OŠ SAVSKO NASELJE.

1 Številka: 40300-4/2019/4 Datum: 28. 2. 2019 ... - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fed600cb9d30ea7c00628014d8b03a649e11249e00ce3b86dfde2eef74aa95055

28 feb 2019 ... OE Skladnost poslovanja sodeluje v komisijah, glede revizijske pregleda IC KLI Logatec s strani. Ernst&Young. DUTB bo glede morebitnih ...

Številka: 00102-6/2019/3 Datum: 12. 4. 2019 ... - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F8f964a9dc04adccab2f18c21c2c2bc3abc86539e7e75d1412c7be9ef98476b49

12 apr 2019 ... Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino in socialne zadeve in ... Lilijana Tratnik, Sektor za delovna razmerja in druge pravice iz dela ...

Številka: 9000-6/2019 (1-02) Datum: 8. 3. 2019 Na ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=18406

8 mar 2019 ... Na podlagi določil Statuta Občine Vrhnika (NČ, štev. 430/15) in ... v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. ... e-pošta: [email protected] ...

1 Številka: 00104-303/2019/5 Datum: 17. 10. 2019 Odgovor ... - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/b2faf81336dab979c125849600308fb4/$FILE/Odgovor42.pdf

17 okt 2019 ... 1. Ali bo Vlada ukrenila vse potrebno za vpis delovnega mesta socialni gerontolog v Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ...

Številka: 9000-4/2019 (1-02) Datum: 14. 2. 2019 ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=18405

ŢUPAN. OBČINE VRHNIKA. Daniel Cukjati l.r.. Trţaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158 e-pošta: [email protected] ...

Številka: 900-48/2019 Datum: 9. 7. 2019 Zadeva ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/6f5b181a-5cbf-4e2d-8a22-94c70de5f04c/3184926708500000000_3.%201.%20Odgovori%20na%20pobude%20in%20vprasanja%20iz%207.%20seje%20MS%20MOP,%2026.%206.%202019.pdf

9 jul 2019 ... Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 17, e-pošta: ... zunanjih izvajalcih, ki sodelujejo pri prireditvah v okviru MO Ptuj, ...

1 Številka: 00104-203/2019/5 Datum: 18. 7. 2019 Odgovor na ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Lisec_neuveljavljene%20odlo%C4%8Dbe%20US_180719.pdf

18 jul 2019 ... naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z uresničevanjem odločb Ustavnega sodišča RS. Poslanec sprašuje: »1. Katere odločbe US niso ...

Številka: 102-1/2019/4 Datum: 27. 2. 2019 Računsko sodišče ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/ZSPDSLS/2019-02-racunalniki/namera_februar_2019.pdf

27 feb 2019 ... 3640 Optični čitalec FUJITSU FI 6230C. 2009. Premičnine imajo znake običajne obrabe in na dan objave te namere delujejo. Tehnične ...

Stevilka: 007-2/2019 Datum: 22.2.2019 ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/166880AD%202%20Odlok%20o%20proracunu%20za%20leto%202020.pdf

22 feb 2019 ... ZADEV A: Odlok o proraeunu Obcine Litija za leto 2020 - predlog za drugo ... V občini Litija v letu 2018 opravljajo na podlagi odločb CSD Litija ...

Številka: 0010-213/2019/3 Datum: 21. 10. 2019 Zadeva ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Jeraj_mladoletni%20migranti_231019.pdf

21 okt 2019 ... V DD Postojna se nameščajo mladoletniki brez spremstva ne glede na njihov status. V izjemnih primerih, ko CSD ugotovi, da je otrok ogrožen ...

Številka: 00104-85/2019/5 Datum: 9. 5. 2019 Odgovor na ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Grims_zdravstvo_Kranj_090519.pdf

9 maj 2019 ... 2019 že podal soglasje na razpis specializacij zdravnikov, ki ga je objavila. Zdravniška zbornica Slovenije na svojih spletnih straneh ...

Številka: 900-38/2019-3 Datum: 18. 4. 2019 ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_6._redne_seje_OS.pdf

18 apr 2019 ... Zadeva: SKLIC 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ ... GOSTILNI MULLER 11., 12. in 13. avgust. Okusi Bele krajine ...

Številka: 00104-45/2019/5 Datum: 21. 3. 2019 Odgovor na ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Bah%20%C5%BEibert_let%20%C5%A0arca%20s%20Falconom_210319.pdf

21 mar 2019 ... predsednika vlade, Andreja Slomšek, svetovalka za mednarodno gospodarsko sodelovanje in Nika. Vrhovnik, svetovalka za odnose z ...

00104-78/2019/5 Datum: 9. 5. 2019 Odgovor na poslansko ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Tanko_zdravstveni%20dom%20Ribnica_090519.pdf

9 maj 2019 ... medicinske pomoči za ZD Ribnica in Kočevje, kdaj je ta razlika nastala, kdaj in kaj bo storila vlada ... Občina Velike Lašče: 13,9 km (cca 15 min).

Številka: 900-18/2019-2 Datum: 18. 2. 2019 ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_4._redne_seje_OS_25.2.2019.pdf

18 feb 2019 ... migrantih in njihovem vključevanju v družbo), prihodek s strani ZD Črnomelj pri sofinanciranju projeka Center za krepitev zdravja in drugi ...

00104-274/2019/6 Datum: 17. 10. 2019 Odgovor na ... - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/d41addd1ce6989e3c1258496002e911d/$FILE/tc__1_36.pdf

17 okt 2019 ... Na morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so ... klobuk. Običajno jo opazimo blizu obale, kjer je lahko prisotna v ...

št. 1 Velika noč 2019 - Župnija Kodeljevo

http://kodeljevo.donbosko.si/system/files/datoteka/2019_05_14/vrtnice_2019_1_splet.pdf

14 maj 2019 ... Sloveniji namreč kristusov trn dosega severno mejo razširjenosti - najdemo ga samo v. Šavrinskem gričevju na. Koprskem (drugod pa je lahko.

Številka: 900-184/2019-4 Datum: 23. 5. 2019 Z A P I S N I K 6. seje ...

http://www.cssiska.si/seje_2018-2022/6-zapisnik.pdf

Branka Marinšek –opr, Marija Jožefa Sekulić –opr., Tina Sekulić –opr.. OSTALI NAVZOČI: Janez Cerar – SLS MU MOL. Sanja Rizvič Ljubijankić SLS MU MOL.

Številka: 900-96/2019-4 Datum: 14. 3. 2019 Z A P I S N I K 4. seje ...

http://www.cssiska.si/seje_2018-2022/4-zapisnik.pdf

OSTALI NAVZOČI: Janez Cerar – SLS MU MOL. MOL. Seja se je pričela ob 18. uri v navzočnosti 12 članov sveta. Predsednica sveta je ugotovila, da je svet.

8.–14. april 2019 Očiščevalna akcija - Občina Velika Polana

https://www.velika-polana.si/files/other/news/193/175457Zeleni%20teden%20Letak.pdf

8 apr 2019 ... AKCIJA. Zaključek Zelenega tedna s podelitvijo zahval sodelujočim. Kolesarjenje ... no pohištvo, vzmetnice, preproge, leseno in stavbeno ...

Sreda, 6. marec 2019, 19.30 Palača Kazina, Velika dvorana

http://www.ag.uni-lj.si/e_files/koledar_dogodkov_front/Koncerti%202019/6%203%20Solo%207.pdf

6 mar 2019 ... Spored: Maurice Ravel, Carl Maria von Weber,. Camille Saint-Saëns ... Erik Satie, francoski skladatelj in pianist, je imel pomembno vlogo pri ...

001-13/2019/16 Datum - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F33eb62c474f5a2a53740004ae9ac17f22acccc3e344b6dfdda310c1fe587138b

6 GOSTILNA ASADO, KUKOVIČ SREČKO s.p.. 10.05.2018. 50,00%. 42. 0. 1. 0 ... 6 LESNINA LGM Prodajni center Levec d.o.o.. 26.03.2019. 5,00%. 9. 0. 1. 0.

0040-0017/2019-1 Datum - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/aktualno-leto-2019/Pripombe-IZS-na-GZ_in_ZAID-24-5-19.pdf

24 maj 2019 ... (1) Ne glede na prejšnji člen gradbeno dovoljenje za gradnjo in prijava začetka gradnje nista pogoj za: enostaven objekt, vzdrževanje objektov ...

451-5/2019-08/621 Datum - Agencija za energijo

https://www.agen-rs.si/documents/10926/33157/451_5_2019/60007e41-a28a-44ad-a063-6bdd68d6f2b6

10 jul 2019 ... potreboval trifazni tok, imel svoj agregat; da je za enofazni odjem elektrike tako iz barake kot gradbiščne omarice redno plačevala mesečne ...

ANEKS 1 - 7 Odobrenje br. О - AVMD -12 Datum: 28.11.2019.g.

http://aemcg.org/wp-content/uploads/2019/11/Katalog-programa-MTel-MTel-28.11.2019.pdf

28 Nov 2019 ... TV Muse. 21. Radio Budva. 91. Pink Style. 161. TV Agon Channel. 22. RTS 1. 92. Pink Fashion. 162. Click TV. 23. RTS 1 HD. 93. Pink Reality.

00702-8/2019/5 Datum - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F2762bd81ceffede7e3b1ebe32f4c384227c201d0bc408a9ca4a01d20ccd2a3a3

21 mar 2019 ... Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ... pa ti dodatni prazniki niso bili hkrati opredeljeni kot dela prosti dnevi, s čimer.

Številka: 900-1/18 Datum: 19. 2. 2019 ... - Občina Sodražica

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2019/02/realizacija_sklepi_2.pdf

19 feb 2019 ... 1. 2019 do 5.2.2019. Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna ... Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica.

JEDILNIK - SERŠ Maribor DATUM: 2. 12. - 6. 12. 2019

https://www.sers.si/wp-content/uploads/2019/11/jedilnikSER%C5%A0MBA4-2.pdf

DAN V TEDNU. MALICA 1 (MESNA). MALICA 2 (VEGE). MALICA 3 (MESNA). MALICA 4 (VEGE). MENI 5 ... MESNA OMAKA. VEGE OMAKA. MESNI SENNDVIČ.

UI-109/19-4 Datum: 6. 5. 2019 Ustavno sodišče je v postopku za ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/5b/00/u-i-109-19.pdf

6 maj 2019 ... Ker je veteranski dodatek namenjen tistim, ki ne dosegajo cenzusa, predvsem upokojencem, ki imajo nizko pokojnino, naj bi bili prav ti.

JEDILNIK - SERŠ Maribor DATUM: 25. 11. - 29. 11. 2019

https://www.sers.si/wp-content/uploads/2019/11/jedilnikSER%C5%A0MBA4-1.pdf

29 nov 2019 ... DUŠENO KISLO ZELJE. DUŠENO KISLO ZELJE. VODA. FANTA. (alergeni:G,M,J). 2 KOM. PONEDELJEK. (alergeni:G,Z). (alergeni:G,Z).

1 Datum: 19. 9. 2019 Vaše vprašanje: Opazili smo, da se nam je ...

https://www.tzslo.si/uploads/odg_-_24-2019.pdf

19 sep 2019 ... V točki 1 je prikazan sistem vračil osebam, ki niso zavezanci za DDV ... V točki 3 je prikazan sistem oprostitev, ko in če oseba A iz Slovenije ... točko prvega odstavka ter drugim odstavkom 76. člena ZDDV-1 dolžan plačati davek . ... DDV-ja v primeru dobav blaga v EU in sicer po določilih 46. člena ZDDV-1.

UI-40/17-22 Datum: 18. 12. 2019 Ustavno sodišče je ... - Odločitve US

http://odlocitve.us-rs.si/documents/a4/ed/u-i-40-17.pdf

18 dec 2019 ... ... v postopku za preizkus pobude javnega zavoda Lekarna Ljubljana, ... tem upošteva dejstvo, da lahko lekarne – javni zavodi – pod pogoji iz ...

351-153/2018-7 Datum: 16. 4. 2019 OBČINSKI SVET ... - AWS

https://logatec-datoteke.s3.amazonaws.com/IZBOR/OBCINSKE%20SEJE%202018-2022/1.%20izredna%20seja/1.pdf

Občinski svet občine Logatec podpira rešitev prostorske problematike OŠ 8 talcev na način, da se centralna enota Vrtca Kurirček preseli na novo lokacijo, ...

UI-133/19-6 Datum: 5. 6. 2019 Ustavno sodišče je v postopku za ...

http://odlocitve.us-rs.si/documents/0e/19/u-i-133-192.pdf

5 jun 2019 ... izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona, če je pooblaščeni arhitekt in inženir družbenik ...

Datum napredovanja v plačni razred 19.4.2019 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Placni-sistem/Aktualno/430c4d122f/Datum-napredovanja-v-placni-razred-19.4.2019.pdf

19 apr 2019 ... akti, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, uskladijo s 1. členom ...

Številka: 061-06/19-1/ Datum: 5. 9. 2019 Na podlagi 47. člena in ...

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F767f3a643d8e069377e205e1bb9dd97f97733d146192f342cda4c514b33b60f1

5 sep 2019 ... Regionalnemu RTV centru Maribor,. − Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodnosti, tedniku Népújság,. − TV MOSTOVI – HIDAK ...

Datum: 18. 3. 2019 Številka: 160-3/08 ... - Občina Sodražica

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2019/04/Odlok_ZD_Ribnica_spremembe_2019.pdf

18 mar 2019 ... Občina Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče so leta 2008 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza ...

Številka: 900-1/18 Datum: 6. 6. 2019 ... - Občina Sodražica

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2019/06/realizacija_sklepi_4.pdf

6 jun 2019 ... Debeljak, Male Vinice 2, Jože Kordiš, Travna Gora 20, Andrej Pintar, Lipovšica 4. - Vaški odbor Zapotok: Janko Kožar, Zapotok 17, Vladislav ...

LZS/7 Datum: 7. 1. 2019 Spoštovane lovke in lovci, sponzorji in ...

https://www.lovska-zveza.si/userfiles/Vabilo%20podro%C4%8Dnim%20zvezam%20na%205.%20Dobrodelni%20ples%20LZS%201.%202.%202019.pdf

7 jan 2019 ... restavraciji Hotela Termal – Terme 3000 v Moravskih Toplicah, prirejata 5. Dobrodelni ... Cena vstopnice vključno z večerjo je 30 EUR. Znesek ...

DISCIPLINSKI SODNIK Datum: 30.09.2019 Številka - Rokometna ...

http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/Disciplinske%20odlo%C4%8Dbe/Sezona%202019-2020/%282%29%20Lampret%20Samo,%20sklep.pdf

30 sep 2019 ... Lampret Samo, predsednik kluba RK SLOVENJ GRADEC 2011 – Liga NLB ... Humek Jože je v Prijavi v disciplinski postopek z dne 15.09.2019.

Številka: Up-278/18-11 Datum: 8. 4. 2019 Senat ... - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/02/84/up-278-18.pdf

8 apr 2019 ... Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ... drugim obvestilom naj bi bil pritožnik obveščen o tem, kje se pisanje ...

Številka: 900-1/18 Datum: 24.1.2019 ZAPISNIK ... - Občina Sodražica

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2019/02/zapisnik-2.-redne-seje_24.1.pdf

23 feb 2019 ... Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019. 4. Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna. 5. Imenovanje predstavnikov ...

Številka: 061-58/19-1/9 Datum: 11. 4. 2019 ZAPISNIK ... - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Faee5d8ab28340f3bae1bc418613b7cfefa6ba7b5f69029504477cd223740497b

11 apr 2019 ... Jernej Vrtovec. Podpredsednica: Monika Gregorčič. Člani: dr. Anže Logar, Igor Peček, Željko Cigler, Jurij Lep, Zmago. Jelinčič Plemeniti.

Številka:013-11/2018-27 Datum: 30.1.2019 OBČINSKI SVET ... - AWS

https://logatec-datoteke.s3.amazonaws.com/IZBOR/OBCINSKE%20SEJE%202018-2022/3.%20seja/V&O_2_redna.pdf

30 jan 2019 ... Ker namerava Občina Logatec v prihodnosti obnoviti Narodni dom in knjižnico, se ... DZS, ki je rekel, da je zadovoljen z razvojem – znižana je ...

1 Datum: 16. 9. 2019 Vaše vprašanje: »Obračamo se na vas vezano ...

https://www.tzslo.si/uploads/_aktualno/14/odg_-_18-2019.pdf

16 sep 2019 ... Hrvaško, pri tem se sklicuje na 94.člen ZDDV-1, da ni ddv zavezanec (trenutni ... podjetnik opravi storitev po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1.

Številka: 00104-332/2018/5 Datum: 10. 1. 2019 Odgovor na ... - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Breznik_institicionalno%20varstvo_110119.pdf

10 jan 2019 ... v institucionalno varstvo za uporabnike – svojce in starostnike – bolj enostavni, bolj prijazni? ... opravljanje dolžnosti skrbnika in ki privoli, da bo skrbnik. ... primer želimo še pojasniti, da institut skrbništva za poseben primer.

1 Datum: 18. 6. 2019 Srednja Sola za farmacijo, kozmetiko in ...

http://www.ssfkz.si/datoteke/javno_narocilo_prevoz_gib_oviranega_dijaka_2019_20/Prevoz_gibalno_oviranega_dijaka_2019_20_-_JR.pdf

18 jun 2019 ... Natan6en urnik dijaka bo znan ob zadetku pouka. Urnik dijaka se med Solskim letom lahko spremeni. lzbrani ponudnik bo obveSden tudi o ...

Datum: 26. 2. 2019 AJPES Agencija Republike Slovenije za ...

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/168702Knji%C5%BEnica%20ATL%20Radovljica%20-%20poro%C4%8Dilo%20o%20poslovanju%202018.pdf

11 feb 2019 ... AJPES. Agencija Republike Slovenije za javnopravne ... agencija za knjige oz. drugo v Sloveniji ; ... o Lindgren: Erazem in potepuh o Lindgren: ...

Obvestilo o varstvu česna in čebule Datum: 4. 4. 2019

http://www.kmetzav-mb.si/Obvestilo_varstvo_cesen_cebuka_por.pdf

4 apr 2019 ... ... marcu z visokimi temperaturami omogočile hitro sajenje čebulčke ter ... Pri pregledu posevkov pora, česna, čebule in drobnjaka v okolici ...