terminalni ileum

Psihične motnje in terminalni bolnik 2018

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/7261/7330

življenjsko situacijo. ○ simptomi: potrtost, obup, hipobulija, anergija, nespećnost, inapetenca, bolećine, motnje spomina (“psevdodemenca”), socialni umik…