strategija razvoja turizma

Strategija razvoja turizma - Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/160120_1-sast_medjmint_vijece.pdf

Glavni razvojni cilj. • Operativne strategije. • Uloga Međuministarskog vijeća. • Akcijski plan. • Očekivani učinci. Sadržaj. 2. Strategija razvoja turizma RH do 2020 ...

Strategija razvoja turizma

https://simora.hr/userfiles/file/Razv_strategije/turizam/STRATEGIJA_TURIZMA.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Naručitelj Strategije: Sisačko-moslavačka županija.

strategija razvoja turizma - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/230478Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20obcini%20%C5%A0o%C5%A1tanj.pdf

izteku iz Šoštanja spusti v ozko sotesko Penka, čez katero poteka povezava s sosednjo. Savinjsko dolino. ... VINOTOČ IN OSMICA. Gre za dve obliki strežbe in ...

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=15328

pri čemer štiri občine (Maribor, Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica in Ruše) razpolagajo s 94,4 %, samo ... www.dzs.hr) št. prebivalcev. 237.000. 1.203.986. 1.113.

Izvještaj 10 Strategija razvoja turizma RH - Institut za turizam

http://iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Izvjestaj-10-Strategija-razvoja-turizma-RH.pdf

GLAVNI PLAN I STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE. Izvještaj 10. Projekcija gospodarskih učinaka. 1. Sadržaj. 1. Uvod .

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA ... - Grad Karlovac

https://www.karlovac.hr/UserDocsImages/2016/dokumenti/strategija%20tirzma%20grada%20karlovca.pdf

Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020. Naručitelj. Grad Karlovac. Nositelj projekta: Turistička zajednica grada Karlovca. Članovi radne skupine:.

strategija razvoja kulturnega turizma na slovenskem - I feel Slovenia

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/turisticni-produkti/SRKTS-29_8849.pdf.pdf

Sonja Sibila Lebe, Gregor Schiemann. Pri intervjuvanju so sodelovali: dr. Aleš Gačnik, Jernej Lubej, Gregor Schiemann, Katarina Schiemann. Pri anketiranju so ...

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018 - 2027 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2018/11/124866_strategijarazvojaturizmavobciniig2018-2027.pdf

2.2.2 Kulinarika. V Občini Ig nudijo gostinske storitve Gostilna Hram (prej Gostilna Gerbec) in Gostilna Ulčar na. Igu, Pizzerija MM ter Gostilna in pizzerija Mars v ...

Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/Strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_Bela_krajina_2018_2022.pdf

Martin Lindič (Kolpa Adventures Radenci), Stane Malerič (Turizem Malerič), ... Osrednja naravna znamenitost je Kolpa, čista, topla ... porastu t.i. "glamping".

Strategija razvoja turizma Podčetrtek, Bistirca ob ... - Občina Kozje

https://www.obcina-kozje.si/files/other/news/69/194919Strategija%20razvoja%20turizma%20Pod%C4%8Detrtek%20Bistirca%20ob%20Sotli%20in%20Kozje.pdf

4 dec 2018 ... park Aqualuna, večnamenska športna dvorana Podčetrtek, Samostan in lekarna Olimie,. Jelenov greben ipd.). Turistično destinacijo letno ...

Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/04/Strategija-trajnostnega-razvoja-blejskega-turizma-2018-2025-6.pdf

Jez. pro- menada kulinarika gostinci. 4. Okusi Bleda. (6x) skupaj pribl. 50.000 kulinari- ka. 33 % 67 % x x 10–23 mehan. glasba. Prome- nada. Jez. pro- menada.

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija-turizam-2020-veljaca2013.pdf

Strategija razvoja turizma RH do 2020. daje odgovor na pitanje kakav turizam Hrvatska želi i treba razvijati te utvrđuje ključne aktivnosti turističke politike ...

5. strategija razvoja turizma turistične destinacije piran ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5b0d81cd-5bc5-42a8-bea0-571420bdeabd/634430140234218750_strategija%20razvoja%20turizma.pdf

frekvence prevozov na liniji Sečovlje- Strunjan in še posebej Lucija-Piran, ... kmetijah. Zasebni sektor Zaledje. Do 2013 vsaj 3 nove turistične kmetije. Apartmaji.

strategija razvoja turizma vipavske doline - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/STRATEGIJA%20RAZVOJA%20TURIZMA%20VIPAVSKE%20DOLINE.pdf/2017011614171829/?m=1484572614

Pri snovanju turistične ponudbe pa je Vipavska dolina mišljena kot celota, saj turistov ... njene naravne danosti, kulturno zgodovinske znamenitosti, kulinariko in ...

Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/strategija-razvoja-in-trzenja-turizma-za-regijo-osrednja-slovenija-2012-2016.pdf

Ljubljansko barje ne navajamo kot nosilca organiziranosti turizma na območju (kot na primer za Srce. Slovenije navajamo ... Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične ... Mostiščarji in Argonavti.

Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične ...

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20Srca%20Slovenije%20kot%20TD_30-5-2011_z%20naslovnico.pdf

30 maj 2011 ... Gostišče Kimovec, Gostilna in pizzerija Kovač, Gostišče. Celestina ... Gorica, Picerija Kegeljček, Restavracija Polževo, Gostišče Krka. Trzin.

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2016100607444784/

NA OBMOČJU. OBČIN AJDOVŠČINA IN VIPAVA 2016 – 2030 ... planinarjenje, plezanje po naravni plezalni steni, kolesarjenje, jadralno padalstvo, zmajarstvo,.

5. strategija razvoja turizma turistične destinacije piran/portorož

http://www.lex-localis.info/files/5b0d81cd-5bc5-42a8-bea0-571420bdeabd/634430140234218750_strategija%20razvoja%20turizma.pdf

Avditorij Portorož ima vse komponente, ki so potrebni za izvedbo produkta prireditve in ustreznost, da zadovolji širšim množicam, saj je to njegovo poslanstvo od ...

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin ...

https://www.ajdovscina.si/mma/Strategija%20razvoja%20turizma%20Vipavske%20doline%20na%20obmo%C4%8Dju%20ob%C4%8Din%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20in%20Vipava%20.pdf/2016091911033018/?m=1474275772

Rezultati srečanj so jasno prepoznane vrednote Vipavske ... Festival 360° Vipavska dolina, Rally Vipavska dolina, Kolesarski festival Ajdovščina, Rock. Batuje ...

Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/TURIZEM_STRATEGIJA_K_4%2012%202015.pdf

promocijo in prireditve ter z aktivno prisotnostjo na trgih v obdobju 2005 do 2014 beležila rast (bazni indeks 2014/2005 prihodi turistov 123, število prenočitev ...

Strategija razvoja turizma destinacije ZELENI KRAS, 2013-2017

https://www.zelenikras.si/mma/strategija-razvoja-turizma-destinacije-zeleni-kras_20132017pdf/2020011713205190/

15 jun 2013 ... Turistična kmetija Pri kovačiji. Kmečki turizem Jenezinovi. Kmetija Ivankotovi. Kmetija Bubec. Turistična kmetija Logar. Turistična kmetija Levar.

strategija razvoja in trženja turizma v mestni ... - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/03/Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Pregled ključnih elementov strategije TURIZEM KOPER 2025 ... in celotno območje občine razviti kot zaokroženo destinacijo prihoda, s čemer se Koper ... Z vidika turizma je segment potniških ladij pomemben zaradi pretoka potnikov na.

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020

https://www.novomesto.si/mma/-/2017091316043590/

Pohodniško društvo Novo mesto, PD Krka Novo mesto, KS Prečna. Ciljne skupine. Družine, šolske skupine, individualni ali organizirani sprehajalci, pohodniki in ...

Strategija razvoja turizma FBIH 2008-2018 - Savjetodavni centar za ...

https://www.ruralextension.org/doc/Strategija%20razvoja%20turizma%20FBIH%202008-2018%20%282008%29.pdf

Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine ključan je i podupirujući dokument koji ima za cilj reafirmaciju i repozicioniranje turističke destinacije ...

Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine - Regionalna ...

http://www.bjelasica-komovi.me/wp-content/uploads/2015/01/Strategija-razvoja-turizma-Crne-Gore-do-2020.-godine-1.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA. U CRNOJ GORI DO 2020. GODINE. Podgorica, decembar 2008. god. Crna Gora. Ministarstvo turizma i zaštite.

Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 - 2022

http://www.crnomelj.si/doc/Strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_Bela_krajina_2018_2022.pdf

(Občina Črnomelj), Jože Prus (Vinska klet Prus), Maja Pucelj, Andrej Rade (Turizem na vasi. Rade), Petra Roginič (RIC Bela krajina), Matej Simčič (ZRSVN o.e. ...

Strategija razvoja turizma v Mestni obćini Kranj 2020 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5d9806ae-fbdc-460a-b94d-df5507d67e0b/3177964719760000000_4.%20Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20MOK%202020-priloga.pdf

Preśernov smenj, Jazz festival, Kostanjev piknik, Noć v Bitnjah, svetovni pokal v ... Na sredini obdobja izvajanja strategije (predvidoma leta 2017/2018) se izdela ...

strategija razvoja turizma občine železniki za obdobje 2013 – 2017

http://www.jzr.si/images/tinymce/datoteke/vabila%20Natasa/vabila2013/rp_strategija_turizem.pdf

Muzej Železniki. Javni zavod Ratitovec upravlja z Muzejem Železniki v Plavčevi hiši, kjer so razstavljene zbirke Muzejskega društva Železniki: železarstvo ...

grad krk strategija razvoja turizma grada krka do 2020. godine

https://www.grad-krk.hr/sites/default/files/datoteke/44/44eadbd1-8d21-4cd6-85d0-4a480a4ed13b.pdf

kamp. Osim u izdvojenim zonama, objekti ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi ... resursi uključuju elemente kulturne baštine, napose gradske zidine,.

Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025 ... - Kočevsko

https://www.kocevsko.com/assets/Uploads/Strategija-razvoja-turizma-v-obcini-Kocevje-2015-2025-verzija-1.1.pdf

Reško jezero. Gozdni rezervat Krempa. Kal v Jelenji vasi. Pragozd Krokar. Oreh v Kočevski Reki. Gozdni rezervat Goteniški Sneţnik. Gozdni rezervat Firštov rep.

strategija razvoja in trženja turizma v mestni občini koper do leta 2025

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2018/07/08-Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Strategija lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin. Ankaran, Izola, Koper in Piran) 2014–2020 (LI, 2016). Na področju turizma ...

Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025 ... - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/porocilo-produktni-delavnici-kobarid-in-tolmin-632019/2019032109101880/?m=1553155818

6 mar 2019 ... treh občin Bovec, Kobarid in Tolmin v skupno destinacijo Dolina Soče in ... Nebesa: sledimo zahtevnemu gostu, a hkrati sledimo tudi sebi; npr. ne dovolimo, da prileti s ... mest (predlog GIZ raftarjev Doline Soče): koncesija nad.

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021

https://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20turizma%20v%20MOV%20april%202017.pdf

Leta 2015 je Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV) pristopila k ... Rudarski muzej poleg stalnih in občasnih razstav ter klasičnih ogledov podzemnega.

Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023 - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/1600343-4%20Strategija%20razvoja%20turizma_final.pdf

D7 Prenova portala www.visit-idrija.com (po novem www.idrija.si) skladno s to strategijo in potrebnimi tehnologijami za izvajanje spletne prodaje in marketinških ...

strategija razvoja in trženja turizma za laško 2015 do 2020 - lasko.info

https://lasko.info/wp-content/uploads/2019/01/Strategija-razvoja-in-tr%C5%BEenja-turizma-za-ob%C4%8Dino-La%C5%A1ko-2020.pdf

STIK Laško. APRIL 2015. STRATEGIJA. RAZVOJA IN TRŽENJA. TURIZMA za občino. LAŠKO 2020. Povzetek. (Celoten) strateški dokument predstavlja osrednji ...

strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/134687Strategija%20turizma%202018-2022.pdf

20 jun 2018 ... strategije, sodelavcev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter ... Slika 24: Turistični znak destinacije Krško. ... Učna pešpot Pikapolonica,.

Strategija razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/zaobcane/strategija-trzic-lo-res-secured.pdf

kolesarskih prireditev v naravi. Zakon o ... alnem dogajanju in kolesarskih izkušnjah, koledar kolesarskih dogodkov in modul za ... Čas izvedbe: 2016-2017.

Strategija razvoja turizma v občini Kobarid 2010 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/145/razvojturizma.pdf

Antonu: monumentalna kostnica nad Kobaridom, v kateri ... dobili s turističnim naseljem Nebesa, tudi gostinci – Jazbec, Kotlar in Franko – so si uredili ponudbo ...

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Visit Vrhnika

https://www.visitvrhnika.si/si/files/default/razpisi/strategija_turizma_vrhnika_2014-2020.pdf

1 jan 2015 ... Gostilna in pizzerija Boter. 7. Gostilna in ... Pizzerija Papatek. 19. Mehiška ... Vrhnike kot »oaza miru« s svojo romarsko potjo ter drugimi svojimi.

Strategija razvoja turizma v občini Radovljica ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Strate%C5%A1ki%20in%20programski/2006/Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20ob%C4%8Dini%20Radovljica%202007-2013.pdf

21 jun 2006 ... Padalstvo, panoramski poleti. Alpski letalski center Lesce je osrednji hram slovenskega padalstva v katerem so se kalili številni svetovni prvaki.

strategija razvoja turizma v občini žalec - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_166_1787_3057.pdf

10 jun 2019 ... Fontana piv Zeleno zlato, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Jama. Pekel, Rimska ... V okviru Hopslandije je načrtovano kopališče,.

Strategija razvoja turizma v občini Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Strategija.pdf

v Postojnski jami, tradicionalni Furmanski praznik, v zadnjih letih pa tudi ... letu 2016, izraziteje pa v letu 2017, kar po vsej verjetnosti sovpada z odprtjem.

Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela ... - RIC Bela krajina

https://ric-belakrajina.si/site/assets/files/1144/strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_bela_krajina_2018_-_2022.pdf

1 nov 2017 ... Strategijo razvoja turizma v Beli krajini smo zasnovali na analitičnem delu, ki smo ga ... Osrednja naravna znamenitost je Kolpa, čista, topla.

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/projekti/strategija_turizma/strategija_turizma_sevnica_-_2.del.pdf

20 nov 2018 ... 2 Izhodišča za oblikovanje razvoja turizma na območju občine Sevnica za ... kamp – hiške na drevesih, plezalne stene, down-hill) – potenciali za stacionarni turizem. ... (šotor, oder, stoli, projektor, mobilne hladilne vitrine za vino) ... Sevniška salama, Salamiada, kvalitetni suhomesnati izdelki – doseči večjo ...

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=15616

7 apr 2015 ... Strategija turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015-2020. 1. UVOD . ... Se je pa pred kratkim v Bistri pri Vrhniki odprl youth hostel, za katerega ... znamenitostmi, kot so: rože blagajane, Pajsarjeva jama, Kovtrov mlin, literati. ... Na Stari Vrhniki so zapuščeni prostori bivše vojašnice, okrog je veliko zemljišča.

akcijski plan razvoja zelenog turizma - Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/160715_AP_Zelenog_t.pdf

„pokretanje akcija ozelenjivanje na lokalnoj razini … odnosno osiguravanje učinkovite upravljačke ... Plan je da do kraja 2018. zeleno poslovanje integriraju i ... Via Alpina u Alpama, koja s pet staza dugih ukupno preko 5000 km, povezuje ...

Strategija turizma SAŠA - Občina Luče

https://www.luce.si/files/other/news/83/225721Strategija%20turizma%20SA%C5%A0A%20-%20analiza.pdf

3 nov 1994 ... Tabela 8: Naravne znamenitosti TD SAŠA. Vrsta ZO. Občina. Naravne znamenitosti. Krajinski park. Mozirje. Golte. Solčava. Logarska dolina ...

Strategija turizma v MOK do 2025 - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/06/Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Lucija, t.i. obmestni suburbaniziran pas (zlasti naselja Hrvatini, Škofije, Dekani, Bertoki,. Prade, Jagodje ... ponudnikov. → Delovni čas »atrakcij« se ne prilagaja povpraševanju (npr. atrakcijo ... Agraria Koper), dobavitelji sadja, zelenjave in ...

Knjiga 4 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=324851&rType=2

PPPN NACIONALNI PARK SKADARSKO JEZERO. PRIRODA SKADARSKOG JEZERA. Radni tim. Flora, vegetacija. Danka Caković Petrović, d.biol. Fauna.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

http://www.asociacija.si/si/wp-content/uploads/2018/08/STRATEGIJA-_Usklajevalne_delavnice_izvlecek2016-2017.pdf

Makroregije in turistični produkti. ▫. Alpska Slovenija. ▫. Določitev nosilnih produktov. ▫. Določitev vodilnih destinacij in doživetij. ▫. Mediteranska Slovenija.

Strategija turizma za Škofjeloško območje 2020 - Turizem Škofja ...

http://www.visitskofjaloka.si/si/files/default/Ve%C4%8D%20o%20nas/Strategija_turizma_za_SKOFJELOSKO_OBMOCJE_2020.pdf

11. 2. TURISTIČNA IZKAZNICA OBMOČJA ... AKTIVNOSTI DO ORGANIZIRANIH. SKUPIN, kot so na primer upokojenska združenja, osnovne šole in vrtci.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/turizem/Strategija-trajnostne-rasti-slovenskega-turizma-2017-2021/Strategija-trajnostne-rasti-slovenskega-turizma-2017-2021.pdf

je povprečna dnevna poraba tujega turista v hotelih v poletnih mesecih 115 EUR, ... Diners Club 50 najboljših svetovnih restavracij). • Posamezniki s prestižnimi ...

perspektive razvoja turizma na krasu - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Nabergoj-Irena.PDF

Krasu. Na podlagi tega bom poizkušala opredeliti in začrtati smer, v katero naj bi se ... obiskane so gostilne in turistične kmetije, ki ponujajo jedi izvirne kraške ...

model razvoja igralniškega turizma na primeru portoroža

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/bolka893.pdf

5 maj 2011 ... 2.3 Prireditve in kongresi . ... Tabela 1: Gibanje obiska v družbi Casino Portorož d.d. v letih 2007-2010 ............................. 10 ... Na kulturno zabavnem področju prednjači portoroški Avditorij, kjer predvsem v poletnih mesecih ...

Međimurske županije do 2020. MASTERPLAN RAZVOJA TURIZMA

https://medjimurska-zupanija.hr/dokumenti/UO%20za%20gospodarske%20djelatnosti/Masterplan_razvoja_turizma_Medjimurske_zupanije_2020.pdf

Ukupne godišnje količine oborina iznose oko 900 mm te nema značajnijih sušnih razdoblja. ... Slika željene budućnosti Županije kao turist ... kratki izleti u.

Operativni program razvoja turizma - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Zivljenje_v_hrastniku/turizem/OP_natura2000_splet.pdf

plezalna stena, smučišča Marela, Prvine, Vidrgar, skakalnica, 3 naravna plezališča. - pohod z baklami na. Čemšeniško planino. - pohod z baklami na. Zasavsko ...

Analiza razvoja turizma v podeželskem kraju Analysis of the ...

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/visja_sola/2016/3sekcijaHortikulturaFloristika/52_Gregorc_S.pdf

V kraju, ki leţi le 4 km od znanega turističnega kraja Bled, bi bilo pričakovati, da je ... Do velikih sprememb je prišlo po ustanovitvi občine Bled in pobude TD Bled ...

Scanned Document - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=345282&rType=2

25 дец 2018 ... po zahtjevu Grenc Swetlane iz Ruske Federacije, po punomoćniku Blanuša Milanu, za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju i ...

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 ... - I feel Slovenia

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf

dogodkov, ki dopolnjujejo njene temeljne vrednote, 2) dobre letalske povezave in 3) sledenje tehnološkim ... kot celotna turistična panoga (med letoma 2012 in 2017 je predvidena več kot 9-odstotna letna rast). Potniki ... Koledar mednarodnih outdoor dogodkov. (po kategorijah), ki se vodi na ... Moto je premik od. (pretekle) ...