stare civilizacije

VISOKE CIVILIZACIJE

https://dijaski.net/get/zgo_sno_prve_visoke_civilizacije_01.pdf

območje reke Evfrat in Tigris - Mezopotamija. poplavljanje. poplavljanje rek je bilo odvisno od taljenja snega. poplavljali sta od marca do junija. to vodo ...

PRVE CIVILIZACIJE

http://www.sspakrac.hr/index.php/dokumentiskola/category/11-knjizevnost?download=123%3Atemeljna-civilizacijska-djela-i&start=20

PRVE CIVILIZACIJE. SUMERSKA. KINESKA. INDIJSKA. EGIPATSKA dolina Eufrata i Tigrisa –. Mezopotamija, oko 4000. pr. Kr. doline Jang-cea i Hoang-hoa,.

29 2. Prve visoke civilizacije SDZ, str. 32 - nem, zgo

https://zgo-nem.weebly.com/uploads/8/4/5/4/84544876/preverjanje_1.ob_zgo7.pdf

Prve visoke civilizacije. SDZ, str. 32 – 59,. 64-65. 3. Stara Grčija. SDZ, str. 68 – 76. PONOVI: Zapiši odgovore in preverjanje vloži v zgodovinsko mapo. 1. Dopolni ...

Prve civilizacije - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=31371&file=1

2. a) Mesto Uruk je nastalo ob reki Evfrat na jugu Mezopotamije v 4. tisočletju pr. ... Civilizacije v Mezopotamiji (reki Evfrat in Tigris), egipčanska civilizacija (reka ...

Primitivistička kritika civilizacije

https://elektronickeknjige.com/download/primitivisticka-kritika-civilizacije/pdf/

Kod naroda Bambuti (Pigmejci) u Kongu, međusobni sukobi i napadačka djela se rješavaju bez bilo kakvog formalnog mehanizma. Svatko može razgovarati o ...

29 2. Prve visoke civilizacije SDZ, str. 32

https://zgo-nem.weebly.com/uploads/8/4/5/4/84544876/preverjanje_1.ob_zgo7.pdf

Namakalno poljedelstvo je utrjen sistem kanalov za shranjevanje odvečne vode, s katero so v območju rodovitnega polmeseca v sušni dobi namakali polja. g.

TEMELJI GRČKE CIVILIZACIJE

https://www.prva.hr/wp-content/uploads/2019/01/LEKCIJA-09-TEMELJI-GRCKE-CIVILIZACIJE.docx.pdf

Prema grčkoj mitologiji prvi kralj. Krete bio je Zeus, kojega je ... Grci su izgradili golemog drvenog konja koji je postao poznat kao Trojanski konj, a unutar konja ...

TEMELJ ZAPADNE CIVILIZACIJE – MEZOPOTAMIJA

http://www.prva.hr/images/pdf/LEKCIJA%2002%20-%20MEZOPOTAMIJA%20-%20TEMELJ%20ZAPADNE%20CIVILIZACIJE.pdf

Kontroliranje rijeka Eufrata i Tigrisa bilo je ključno za razvoj civilizacije u ... je izum kotača, jer se roba dovozila iz udaljenih prostora kao što su prve indijske.

PRVE CIVILIZACIJE: 1. Kje so nastale? Ob reki Nil, v medrečju ...

https://dijaski.net/get/zgo_sno_prve_visoke_civilizacije_05.pdf

PRVE CIVILIZACIJE: 1. Kje so nastale? Ob reki Nil, v medrečju Evfrata in Tigrisa (Mezopotamija)- države Ur, Urab, Akab, Babilon, Asirija, Perzija; ob reki Ind ...

3. KRATAK OSVRT NA ISTORIJU MEKSIKA 3.1. Drevne civilizacije

http://www.svetknjige.net/data/odlomci/VesnaZupan-Meksiko.pdf

3. KRATAK OSVRT. NA ISTORIJU MEKSIKA. 3.1. Drevne civilizacije. Civilizacija Maja koja se razvijala u Centralnoj Ameri- ci ostaće upamćena po sagrađenim ...

1. razred „VISOKE CIVILIZACIJE I KULTURE STAROGA ISTOKA ...

http://ss-primijenjenaumjetnostidizajn-zg.skole.hr/upload/ss-primijenjenaumjetnostidizajn-zg/images/static3/2988/attachment/VISOKE_CIVILIZACIJE_Primjer_ispitnih_pitanja_2017-2018.pdf

U bitci kod Kadeša ratovali su: a) Hetiti i Mitani oko prevlasti u Mezopotamiji; b) Asirci i Hetiti oko prevlasti nad. Fenicijom; c) Egipćani i Hetiti oko prevlasti nad ...

Vplivi zahodne civilizacije na življenje indijanskih ljudstev ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/borstnik-marjetka.pdf

Zgodovina starih Amerik se deli na tri dele: severnoameriško, srednjeameriško ... Pleme ali »plemenskost« v svetu, ki se spreminja, sta ranljiva zato, ker se toliko.

faros, parska naseobina prilog prou^avanju gr^ke civilizacije u ...

https://hrcak.srce.hr/file/292821

vo|a i kralj - Herodot, IV, 153), no nakon njegove smrti proces utemeljenja kolonije je zavr{en, i on ne dobija nasljednika ve} postaje {tovan kao heroj utemeljitelj ...

Analiza pisane provjere znanja Civilizacije starog Istoka 1.sat https ...

https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/02/POVIJEST-5.-O%C5%A0-Civilizacije-starog-istoka-AJ.pdf

1.učenici će imenovati prostore i narode koji formiraju prve civilizacije u povijesti. 2. učenici će prepoznati najvažnije građevine starih civilizacija. 3.učenici će ...

CV Jurij Stare

http://freeweb.t-2.net/jurij_stare1/CV%20Jurij%20Stare%202013.pdf

ZAKRAJŠEK, Franc, REPIČ-VOGELNIK, Katja, STARE,. Jurij, VALENČAK, Jelko, ZAKRAJŠEK, Petra. Geoinformacijska podpora planiranju in urejenju prostora ...

DIGITALIZACIJA STARE GRAE

https://www.hkdrustvo.hr/datoteke/96/vbh/God.46%282003%29,br.3-4

znanstveno-istra`iva~ki rad te na kreativan na~in predstaviti zbirke stare gra|e i ... dijelovi na{e pisane ba{tine koju trebamo za{tititi bit }e izgubljeni, tj. uni{teni.

STARE VOJNIŠKE RAZGLEDNICE

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710627.pdf

slatina je dobila prvo razglednico novembra 1889. Tudi ostala večja mesta, kot so Ljubljana,. Maribor, Celje, Trst, so imela okrog leta 1896 svoje razglednice.

STARE GRŠKE BAJKE

https://dijaski.net/get/slo_dob_petiska_eduard_stare_grske_bajke_07__obnove.pdf

Dedal je potem odletel na Sicilijo, kjer je ustvaril še mnogo čudovitih del. Otok, na katerem je pokopan Dedalov sin, s svojim imenom spominja na Ikarovo usodo ...

ob 100-letnici stare šole - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljstic6/monografije/100-let-vg.pdf

učenci Podružnične šole Višnja Gora, mentorica: Anka Koželj. Izvedba: HIŠA GRAFIKE d.o.o. ... Osnovna šola Stična, Podružnična šola Višnja Gora : ob. 100-letnici stare šole ... tudi »veroizpovedovanje«, župnija roj- stva, srez, domovinska ...

naloge iz stare računice - Presek

http://www.presek.si/12/763-Legisa.pdf

Dninar (delavec) zasluži v pondeljek 56 krajcarjev, v torek pa 52 krajcarjev; koliko je zaslužil? *Tesar zasluži na dan 85 krajcarjev, koliko pa na teden?

stare sadne sorte na goriškem - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_Bozic2/publication/305759329_Stare_sadne_sorte_na_Goriskem_1-2_Old_Varieties_of_Fruit_in_Goriska_Region_1-2/links/579f62a008ae5d5e1e17eec7/Stare-sadne-sorte-na-Goriskem-1-2-Old-

Pobuda, ki je nastala na podlagi zanimanja za stare sadne sorte v Goriški regiji in ob ... Tako se sveže sadje, zelenjava ali sadike ne tržijo dobro samo zato, ker so to ... Pri sajenju sadnega drevja je potrebno poznavanje pod- lage, na katero je ...

DOMOVI ZA STARE – ORGANIZACIJA, DELO, DOSEŽKI IN ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2358/1863

281. –. 281. NOVA GORICA. 56. 1 Dom starejših občanov Ajdovščina. A. 1. 151. 151. –. –. –. 151. –. –. –. 57. 2 Dom upokojencev Nova Gorica. A. 1. 230. 230. –.

DR KRISTIJANA NORTRUP BOGINJE NIKADA NE STARE ...

https://www.knjizara.com/pdf/145218.pdf

NE STARE. Tajni recept za blistavost ... Naziv knjige: Boginje nikada ne stare ... Boginje nikada ne stare : tajni recept za blistavost, vitalnost i blagostanje / Kristin ...

Stare sorte jabolk v Brkinih in okolici

http://www.sadjarji.eu/wp-content/uploads/2016/11/knjizica-BRKINSKA-JABOLKA.pdf

tipe habitatov in s tem ohra- nil biotsko raznovrstnost. Tako poleg jabolk najdemo še hruške, slive, češnje, ore- he, breskve, marelice, murve, leske, drnule,.

Prodaja stare opreme_lista A.xlsx - FKKT

http://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/1-O_fakulteti/2-Javna_naro%C4%8Dila/Prodaja_stare_opreme_lista_A.pdf

8 003146 Predalnik za printer,s.415 3146. 1989 ... 59 005442 Predalnik za orodje, delavnica FK 5442. 1997 ... 159 011568 Pisarniški stol MAX z vzglavnikom.

značilnosti dobrega oglasa za otroke stare od 9 do 12 let

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/makovec-natasa-mag.pdf

če uporabljamo samo glas, bolje je če igralec govori v kamero. 9. Poudarki: ... 12 let. Za otroke stare od 8 do 12 let se pogosto pojavlja angleški izraz »tweens«.

foto Jernej Stare - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/Files/eMagazine/38/41916/Na%C5%A1%20kraj%206-2014.pdf

Hranilnica LON, Grosuplje. Spominska plošča JERNEJU PEČNIKU, ki odslej krasi pročelje vaškega doma, in mini raz- stava fotografij arheoloških najdb, ki jih je ...

Jerneja KAVČIČ NAGLASNI PROBLEMI STARE IN

https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/download/5654/5395/

naglas. »Pri izgovorjavi besede se poudarek izraža s pomočjo povečane glasnosti na poudarjenem zlogu, jasnejše kvalitete samoglasnika in rahle podaljšave.

Stare igre djece i odraslih iz Leg rada

https://hrcak.srce.hr/file/339191

v šaki, bude išla vun ta deklica pri koji je našla lukeca, a ... (Deklica). JM J ti f j- JV-fl-lii. Lu-ke- ca sa- dim, češnjaka sa- dim! Lu-ke- ca sa- dim, češnjaka sa- ... Deklica: Kaj bu z jognjom? ... prime v šaku onoga kaj je v zraku, zatim hiti toga ka.

DOMAČE BRANJE: STARE GRŠKE BAJKE

https://dijaski.net/get/slo_dob_grske_bajke_04__obnove.pdf

DOMAČE BRANJE: STARE GRŠKE BAJKE. Page 2. POVZETKI ZGODB. ORFEJ. Orfej je bil pevec, ki mu ni bilo para. Svet se je ustavil ob njegovih pesmih in v.

V UNESCOVEM PROJEKTU SMO ODKRIVALI STARE IGRE

http://os-gracisce.splet.arnes.si/files/2017/06/PORO%C4%8CILO-STARE-IGRE.pdf

Letošnja tema je Pozabljene otroške igre. V skupini Zajčki (2-4 leta) smo najprej želeli odkriti katere igre so to. Za stare starše smo pripravili anketne vprašalnike ...

ŠPORT, 16. 3. 2020 STARE OTROŠKE IGRE

https://www.os-kamnica.si/wp-content/uploads/2020/03/163_%C5%A0PO_3A.pdf

16 mar 2020 ... ŠPORT, 16. 3. 2020. STARE OTROŠKE IGRE. Vprašaj svoje starše, katere igre so se igrali, ko so bili majhni. Igrajte se jih skupaj.

Sofisti - prosvjetitelji i odgajatelji stare Grčke -

https://fulviosuran.weebly.com/uploads/6/2/3/9/62390407/4._sofisti.pdf

Sofisti drže predavanja po gradovima, oni su lutajući učitelji koji putuju iz grada u grad, prikupljajući pritom nova znanja i iskustva. Upućivali su ljude u razna ...

Eduard Petiška, Stare Grške bajke

https://dijaski.net/get/slo_dob_petiska_eduard_stare_grske_bajke_01__obnove.pdf

Eduard Petiška, Stare Grške bajke. PROMETEJ. Prometej – potomec božanskega rodu Titanov. Bil je sam na zemlji, zato mu je bilo dolgčas in napravil je prve ...

Stare auroral radar observations of Pc 5 geomagnetic pulsations

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/JA084iA07p03373

1 Jul 1979 ... The Stare electric field data have been used in conjunction with the. Biot-Savart Law and an assumed height-integrated conductivity of 8-10 f•-x ...

Kratka kronika »Stare« Ž age v Koč evski Reki - Snežnik, doo ...

http://www.sneznik.si/pdf/2015/KronikaStareZage.pdf

čelilnik. Robilnik odprtine 60 cm z najmanj dvema ali več krožnimi žagami. Reguliranje širine obrobljene deske je bilo tako veliko hitrejše rez pa vzporeden.

4 / 578 02 01 triglavski-narodni-park - Hotel STARE Bohinj

http://www.bohinj-hotel.com/doc/Triglav_national_park.pdf

Ljubljanska cesta 27 • 4260 BLED • SLOVENIA tel. 386(0)4 / 578 02 00 • faks: 386(0)4 / 578 02 01 [email protected]

KOLIŠČARSKA naselbina Stare gmajne in njen čas - Inštitut za ...

http://iza.zrc-sazu.si/pdf/Opera/Opera_16_2009_Stare_gmajne.pdf

KOLIŠČARSKA naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : The ...

Prinesi stare baterije - Gospodarjenje z e-odpadki - Zeos doo

http://e-odpadki.zeos.si/images/dokumenti/aktivnosti/SZJ_01102019_Pri%C4%8Detek%20akcije%20Prinesi%20stare%20baterije.pdf

1 okt 2019 ... V sklopu akcije bo organizirano zbiralo stare baterije ... o MERKUR trgovina, d.d. (Ljubljana BTC, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana).

Ljubljana v oktobru zbira stare baterije - Zeos doo

http://e-odpadki.zeos.si/images/dokumenti/aktivnosti/SZJ_01102019_Pri%C4%8Detek%20akcije%20Prinesi%20stare%20baterije.pdf

1 okt 2019 ... o Big Bang, d.o.o. (Ljubljana Rudnik, Jurčkova cesta 228, 1000 ... trgovina, d.d. (Ljubljana BTC, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana).

Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era - Inštitut za ...

https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612541552.pdf

lesa, ki je zelo trd in trden in ima visoko udarno žilavost.19 ... hofer/geschichte/geschichte.htm; Stappel 2007. Sl. 8.12: ... pri ponovni uporabi služila kot kladivo.

Stare razglednice so dragocen, bogat vir najrazličnejših podatkov o ...

https://www.ckv.si/f/docs/Sprejmi_lepe_pozdrave_od_nekoga/Pano_01.pdf

|Razstava razglednic iz domoznanske zbirke Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 10. maj 2012.|PANO 01. Sprejmi ... Ljubljana : Kmetijska zadruga Vrhnika, 1984.

Priročnik za stare starše - Ljudska univerza Kočevje

http://lu-kocevje.si/wp-content/uploads/2013/08/SSV_prirocnik_SS.pdf

Vhodne enote so naprave, s pomočjo katerih vnašamo v računalnik podatke in informacije. Za ... Za prikaz rezultatov uporabljamo naslednje izhodne enote:.

STARE HIŠNE ŠTEVILKE IN IMENA V LOMU IN OKOLICI 2. DEL ...

http://www.sktd-lom.si/wp-content/uploads/2017/09/STARE-HI%C5%A0NE-%C5%A0TEVILKE-IN-IMENA-V-LOMU-IN-OKOLICI-%C4%8Dlanek-september-2017-2.-del.pdf

Hiša je ime Sever dobila, ker od tukaj na Kanalski Lom piha severni veter ali preprosto. »sever«. ... Zadnje ime Barbi pa izhaja iz osebnega imena Barbare, žene ...

2. Domače branje: Eduard Petiška: Stare grške bajke

https://dijaski.net/get/slo_dob_grske_bajke_03__obnove.pdf

Vrednota: vsemogočnost, pravičnost. Devkalion in Pira. Devkalion je bil Prometejev sin. On in njegova žena Pira sta bila edina, ki sta preživela vesoljni potop.

Stare modrosti v sodobni marketinški misli - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Golubovic-Gordan.PDF

Sun Cujeva Umetnost vojne: »Od mnogih knjig o uporabi vojaških strategij v poslovanju sodi. Sun Cujeva Umetnost vojne gotovo med najbolj priljubljene« (Hou ...

odnos socialnih delavcev domov za stare do smrti in umiranja

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/1467

Odgovore na vprašanja: Kako socialni delavci sprejemajo smrt v domovih za stare? ... zadnje slovo, sledi po treh dneh pokop, po pogrebu pa sledijo še obletna ... ni več/ (1196) /In takrat ob smrti je to sprejela kot zahvalo, bila je hvaležna, rekla ... /Nalog je ogromno/ (1216) /Napisati vse kar lahko delaš, lahko 100x napišeš, ...

nove tehnologije - stare ideologije - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Nove-2009-1-3.pdf/2019031118345588/

preprečevanje in zdravljenje neplodnosti Živa). Vzroki so najpogosteje pripisani okoljskim vpli- vom, genom, patološkim vplivom (ginekološka vnetja) in ...

CENIK DEGUSTACIJ S PRIGRIZKI v HIŠI STARE ... - Visit Maribor

https://www.visitmaribor.si/media/5129/ponudbadegustacij2020_hisastaretrte.pdf

mesni narezek (7,50 EUR/osebo),. - mesni BIO narezek (11,00 EUR/osebo) – za minimalno 15 oseb,. - hladni bife v obliki finger fooda (20,00 EUR/osebo) – za ...

Komunalna infrastruktura na območju Stare vasi ... - Občina Sežana

http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=6249

30 mar 2015 ... Občine Sežana. Nagrada se sestoji iz ustrezne listine in denarne ... Albert Čok se je rodil 27. marca 1927 v. Lokvi. Že sedem let ... nimo: kislo zelje s semeni ali pa kroglice z bučnimi ali ... Trafika(2002), Čokoladne sanje (2003),. Mi se mamo ... se tudi v peki valentinovih keksov in pustnih krofov. Potem pa je ...

Stare pasme perutnine v Sloveniji po zgodovinskih ... - Genska banka

http://www.genska-banka.si/wp-content/uploads/2018/08/Perutnina_stare_pasme.pdf

pasma kokoši se odlikuje po pitovnosti in okusnosti ... 1235 Radomlje, Slovenija • Gnezda za kokoši nesnice ... ko imamo najboljše pred domačim pragom -.

Osamljenost starega človeka v domu za stare in domačem okolju

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/319

Raziskava je kvalitativna, saj izkustveno gradivo sestavljajo besedni opisi, ki jih obdelam in analiziram na beseden ... gojita Bonsaj, drevo tako da se vidi da se razumeta. Mama pa oče od ... Zdaj bodo prišli, ko bomo imeli piknik. Nazadnje so.

RAZLAGA ODLOMKOV STARE ZAVEZE Abraham daruje Izaka ...

http://nadskofija-ljubljana.si/wp-content/uploads/Iz%C5%A1la-prenovljena-revija-Bo%C5%BEja-beseda-danes.pdf

Odgovorna urednica (v. d.): Jana Podjavoršek. Urednica: Špela Fortuna. Lektoriranje: Dragica Perme. Fotografije: Pavel Berden (str. 3), Jana Podjavoršek (str.

Pojav zlorab v domovih za stare - eGradiva - Fakulteta za socialno ...

https://ediplome.fsd.si/ediplome/senddoc/267

Centru starejših Medvode in Domu upokojencev Center, Poljane-Tabor. Na podlagi ... Tabor Retirement Home (Dom upokojencev Ljubljana-Center, Tabor). On.

Beseda harfa izvira iz stare nordijske besede 'harpau' – 'trgati' in ker ...

https://dijaski.net/get/gla_ref_harfa_01.pdf

je glasbilo s strunami spada v družino brenkal. Harfa je prastar sestavljen kordofon – brenkalo, katerega izvor je skrit v najmanj 6000 let oddaljeni kulturi ...

1. oktober 2019 – Pričetek akcije »Prinesi stare baterije - Zeos doo

http://e-odpadki.zeos.si/images/dokumenti/aktivnosti/SZJ_01102019_Pri%C4%8Detek%20akcije%20Prinesi%20stare%20baterije.pdf

1 okt 2019 ... o Mercator d.d., M Tehnika – Center tehnike in gradnje (Ljubljana Črnuče, Pot k sejmišču 32, 1231 Ljubljana Črnuče) dne 5. oktobra 2019 med ...

stare sorte sadnih vrst na območju Brkinov - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_prelec_jernej.pdf

24 nov 2008 ... Sorti jablane 'Kanada' in 'Pisanka', sorta češpelj ... smo se odločili, da raziščemo, kakšne možnosti imajo stare sorte sadnih vrst za gojenje in.

Stare pasme konj v Sloveniji po zgodovinskih virih ... - Genska banka

http://www.genska-banka.si/wp-content/uploads/2018/08/Kmetovalec_Konji.pdf

(1846) ugotavlja, da je na Štajerskem v reji težki zgornještajerski ali noriški konj. Drugi konji so potomci državnih žrebcev, najmanj- še konje pa redijo v celjskem ...

Jurij Stare Adamičeva 4 1000 Ljubljana Župan Zoran Jankovič ... - T-2

http://freeweb.t-2.net/jurij_stare1/GJD/37_Priloga2KompletneKopijePobudS_prilogami_A5.pdf

člena novi lastniN priloži pisno izjavo o pridobitvi lastninsNe pravice po tem zaNonu. Določbe prejšnjih odstavNov se ne uporabljajo ... (Skica po Urbinfo MOL) ...

občina ilirska bistrica je prejela cepič stare trte festival vin ...

https://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=2018071808292991

18 jul 2018 ... Bili smo na otvoritvi italijanske diskontne trgovine Eurospin in nove trgovine ... Poleg tega uporabljamo tudi izola- ... ne Eurospin z urejenimi parkirnimi površi- ... Urnik: Zaradi gibljivega urnika in dela na terenu vas prosi-.