sredozemsko rastlinstvo

Rastlinstvo RASTLINSTVO IN @IVALSTVO - Park Škocjanske jame

http://www.park-skocjanske-jame.si/si/file/download/74_b9db0e8b97519/dlist_7.pdf

siva {torklja siva pastirica gorski hudournik ~ebelar siva ~aplja skalni golob kormoran sova uharica str`ek skalni strnad sokol selec mlakarica. Plazilci - `ivalska ...

RASTLINSTVO

http://dijaski.net/get/geo_sno_rastlinstvo_04.pdf

Naravno rastlinstvo: je rastlinstvo, ki se je razvilo brez neposrednega človekovega vpliva. Kulturno ... sredozemsko podnebje, padavine pozimi, suha poletja.

PODNEBJE IN RASTLINSTVO

https://dijaski.net/get/geo_ref_amerika_04__podnebje_in_rastlinstvo.pdf

nižavju je na severu zmerno toplo podnebje z vročimi poletji in mrzlimi ... Najbolj suha območja so na severu Čila, kjer je puščava Atakama. Na jugu suhi pas ...

2. podnebje in rastlinstvo

http://testziri2.splet.arnes.si/files/2020/03/2.-Podnebje-in-rastlinstvo.pdf

Na skrajnem S se pojavlja tundrsko podnebje. S pomočjo klimograma Vardö v učbeniku, str. 11, opiši značilnosti omenjenega podnebja. • S pomočjo skice v ...

Sredozemsko morje, Rdeče morje, Indijski ocean, Atlantski ocean ...

http://www.dijaski.net/get/geo_sno_afrika_07__nema_karta.pdf

Sredozemsko morje, Rdeče morje, Indijski ocean, Atlantski ocean, Gvinejski zaliv, Velika in Mala. Sirta, Sueški prekop, Gibraltarska vrata, Bab al Mandab.

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO OBSREDOZEMSKIH ...

http://www.osdravlje.si/files/2020/03/9A_GEO_Obsredozemske_pokrajine_24_3.pdf

Submediteransko podnebje. Topla poletja, višek padavin jeseni. Količina padavin proti notranjosti povečuje (vpliv reliefa). Vpliv morja zmanjšuje.

Zeliščno rastlinstvo Ljubljanskega barja

https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/tolar_tdb-rastlinstvo.pdf

Foto: arhiv ZOLB. 8. Njivsko grabljišče (Knautia arvensis). Foto: arhiv ZOLB. 9. Travniška penuša (Cardamine pratensis) zacveti med prvimi. Foto: T. Čelik. 1. 2. 2.

GOZDNO RASTLINSTVO IN NJEGOVE FUNKCIJE

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101932.pdf

gozdni proizvod je les oz. hlodovina, od katere ima korist lastnik gozda. Drugi, danes pomembni gozdni proizvodi so še gozdni plodovi in divjad, od katerih pa.

AZIJA PODNEBJE IN RASTLINSTVO KOT ODRAZ RELIEFNE ...

https://dijaski.net/get/geo_sno_azija_25.pdf

Dekanski, Indokitajski polotok (notranjost). kjer je dovolj padavin – travniško rastlinstvo, grmičevje in drevje o polsuho in suho. polpuščavsko, puščavsko ...

RASTLINSTVO ali VEGETACIJA SKUPINE RASTLINSTVA NA ZEMLJI

https://dijaski.net/get/geo_sno_rastlinstvo_01.pdf

V bolj sušnih predelih raste drevo baobat – kruhovec. □ Puščavsko rastlinstvo ... Značilna predstavnika tega gozda sta tik in bambus. □ Listnati listopadni gozd.

TOPLOTNI PAS PODNEBJE PRST RASTLINSTVO Tropski pas ...

https://dijaski.net/get/geo_sno_podnebje_prst_rastlinstvo_01__tabela.pdf

TOPLOTNI PAS. PODNEBJE. PRST. RASTLINSTVO. Tropski pas. EKVATORIALNO PODNEBJE. Ekvator (do 10° S in J), visoke temperature skoraj brez nihanj,.

TOPLOTNI PASOVI, PODNEBNI TIPI, PRST, RASTLINSTVO

https://dijaski.net/get/geo_sno_toplotni_pasovi_08.pdf

TOPLOTNI PASOVI, PODNEBNI TIPI, PRST,. RASTLINSTVO. TROPSKI PAS. 1. Ekvatorialno podnebje. Do 10º severno in južno od ekvatorja. Vse leto ...

rastlinstvo planine razor - KVGN PZS - Planinska zveza Slovenije

https://kvgn.pzs.si/files/File/Seminarske%20naloge/rastlinstvo_planine_razor.pdf

... Zois našel. Ena izmed njih je Zoisova zvončica ( Campanula zoysii) ... Zoisova zvončica H. Physoplexis comosa ... travniška modra čebulica. H. Marsileaceae.

rastlinstvo črne prsti in njena botanična pot - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Crna_prst_LTOBohinj_2017.pdf

chamaecistus), skorjasti kamnokreč (Saxifraga crustata), Clusijev svišč (Gentiana clusii) in kobulasta vetrnica (Anemone narcissiflora). Along the botanical trail ...