sklanjanje samostalnikov

Variantno sklanjanje samostalnikov moškega spola, ki se končajo na

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Pravopis/Predstavitve/pravopis2012_arhar_holdt_slovnica_01.pdf

3 feb 2012 ... Besedilni korpusi ponujajo sliko realne jezikovne rabe. Jezik se kaže kot dinamičen in demokratičen sistem, v katerem obstajajo številne izbire, ...

Sklanjanje tujih imen

https://ff.classics.si/wp-content/uploads/2016/02/Bunc-Sklanjanje-tujih-imen-1940.x27805.pdf

Pri sklanjanju tujih imen ločimo lastna imena iz stare latinščine in grščine, iz modernih tujih jezikov in iz slovanskih jezikov ter tuja obča imena. 1. Staroklasična ...

Sklanjanje samostalnika - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=20751&file=1

kolesi kolesa. Sklanjanje samostalnikov moškega spola. 1. korak, otrok, ljudmi, učenci, pomen, vodja, šolar, upornik, miru, učenci, domu, starši, oče, učitelji, drug.

Sklanjanje samostalnika gospa in okrajšave ga. - OŠ Brinje Grosuplje

http://os-brinje-grosuplje.splet.arnes.si/files/2017/02/Sklanjanje_samostalnika_gospa_in_okrajsave_ga.pdf

gospa dajalnik gospe gospema gospem tožilnik gospo gospe gospe mestnik. (o) gospe (o) gospeh. (o) gospeh orodnik. (z) gospo (z) gospema (z) gospemi ...

Sklanjanje imen s končnim nemim - Pravopisna komisija pri SAZU in ...

http://pravopisna-komisija.sazu.si/Portals/21/Ankete/analizaPK_nemi_h_Jonah.pdf

Na sklanjanje imen s končnim nemim -h v nenaglašenem samoglasniškem izglasju se je v anketi navezovalo pet vprašanj. Vprašanja so bila odprtega tipa, ...

Skrivnost sklanjanja samostalnikov

http://sola-siska.si/wp-content/uploads/2015/11/Skrivnost-sklanjanja-samostalnikov1.pdf

Učenci 6. B so v skupinah spoznavali samostalnike in vadili sklanjanje samostalnikov. Pri tem so uporabljali pripravljeno didaktično gradivo. Pri uri so spoznali ...

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI SKLANJANJU SAMOSTALNIKOV

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504219.pdf

12 maj 2007 ... 2.2 SKLANJANJE SAMOSTALNIKA1 . ... Največ napak se pojavi pri sklanjanju samostalnikov gospa in otrok. 3. Pri odraslih je znanje ...

Ljubljana IZPELJAVA SLOVENSKIH SAMOSTALNIKOV Slovensko ...

https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/download/5155/4845/

Slovensko tradicionalno besedotvorje samostalnika z izpeljavo1 pri- kazuje zadevno problematiko tako, da izhaja {po zgledu na Miklošiča) iz priponskih obrazil ...

1. sklanjatev samostalnikov moškega spola v koprivskem

https://zdjp.si/wp-content/uploads/2016/12/ASHS_26-2016-4_%C5%A0UMENJAK.pdf

15 dec 2016 ... imenovalnik. - rodilnik. - dajalnik. - tožilnik. - mestnik. - orodnik. • živost. - ne. - da. Iskanje po korpusu. V korpusu GOKO izberemo oznako ...

237 SKLANJATEV SAMOSTALNIKOV V DELU ADAMA BOHORIČA ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_Cepar.pdf

Adam Bohorič, samostalniška sklanjatev, slovenski knjižni jezik 16. stoletja, slovenski protestantski ... JAZBEC, Helena, 2007: Nemške izposojenke pri Trubarju.

1 obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča ...

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/6865/6456/

in drugi moški, pri čemer je prednostno sklanjanje po prvi moški paradigmi. Predstavniki te skupine: ata, fantina, kolega, tata. 3. Privzeto se šteje za privzeto v ...

Sklanjatev in naglas samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v ...

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2406/2181

sklanjatve v krajevnem govoru vasi Jevšček pri Livku (občina Kobarid, Slove- ... -ar: bòːtar bòːtarja 'škornjar kot poimenovanje za nemške vojake' iz bòːte ...

Posebnosti sklanjatve samostalnikov v prleškem narečju panonske ...

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141235/2_OperaSlavica_29-2019-2_4.pdf?sequence=1

[ OPERA SLAVICA XXIX / 2019 / 2 (29—39) ] https://doi.org/10.5817/OS2019-2-2. Posebnosti sklanjatve samostalnikov v prleškem narečju panonske narečne.