redna odpoved s strani delavca

izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca – analiza ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/marjanovic1014.pdf

20 avg 2019 ... dela z naslovom Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca – analiza sodne prakse, pripravljenega v sodelovanju s ...

Kako zaposliti delavca - Informiran.si

http://www.informiran.si/doc/Vsebina/kako%20zaposliti%20delavca.pdf

Kaj je pogodba o zaposlitvi? Kako mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi? Kdo lahko sklene pogodbo o zaposlitvi? Katere so sestavine pogodbe o zaposlitvi?

Pohvale za najboljšega pedagoškega delavca posameznega ...

http://www.bf.uni-lj.si/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=13205&token=9d03f012d3d3e7dc25f8ed63b0181675fbae8214

Maruša VADNOV, 1. letnik. Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje ... Katarina BOROVŠAK. • Anže ROGELJ. • Anja ZUPAN. • Luka VOGLAR.

Predlog za napredovanje strokovnega delavca v športu v ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2007-01-5901-p1.pdf

(7. in 8. člen Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive: 3311-06-NSD01) ... PREDLOG ZA NAPREDOVANJE V NAZIV (Ustrezno označi).

Kako pravilno in brez tveganj odpustiti delavca - Informiran.si

http://www.informiran.si/doc/Vsebina/kako%20pravilno%20in%20brez%20tveganj%20odpustiti%20delavca.pdf

Kakšni so pogoji za dopustnost izredne odpovedi? Kateri so z zakonom določeni razlogi, ko delodajalec lahko odpusti delavca brez odpovednega roka?

sporazum o financiranju plače delavca, zaposlenega v gasilski zvezi ...

https://www.mokronog-trebelno.si/files/other/news/215/1067475.3_Sporazum%20o%20financiranju.pdf

GASILSKA ZVEZA TREBNJE, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje, ki jo zastopa predsednik Anton Strah. • Matična številka: 5224853000. • ID za DDV številka: ...

kako izbrati ustreznega delavca za delovno mesto - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Ramuta-Tanja.PDF

Lastnosti metod za izvedbo analize dela, ki jih opisujejo omenjeni ... Delavce za intervju ... To ima lahko negativne posledice za izbranega delavca, ki je.

akutna ledvična odpoved

http://www.nephro-slovenia.si/images/pdf/akutna-ledvicna-odpoved.pdf

Akutna ledvična okvara ali odpoved pomeni, da ledvice zelo hitro ali nenadoma prenehajo delovati. To se zgodi v nekaj urah ali dneh. Glavna naloga ledvic je, ...

izredna odpoved delodajalca

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Zdruzenje-Promet/Zdru%C5%BEenje%20za%20promet_zbor%20%C4%8Dlanov_maj2015.pdf

VRSTE ODPOVEDI. • REDNA ODPOVED – odpovedni rok. • IZREDNA ODPOVED – brez odpovednih rokov. • DELAVCA. • DELODAJALCA ...

odpoved najemne pogodbe - PIC

http://pic.si/wp-content/uploads/2018/03/VSRS-Sklep-II-DoR-73-2016-Judikat-Vrhovnega-sodi%C5%A1%C4%8Da-RS.pdf

odpoved najemne pogodbe - neprofitna najemnina - primernost stanovanja. Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je bilo ob predpostavki, da so bile.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Ger%C5%BEina-POSTOPEK-ODPOVEDI-POGODBE-O-ZAPOSLITVI.pdf

pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka – izredna odpoved. (3) Vsaka stranka lahko ... V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok: ... 85. člen ZDR-1 (obveznosti delodajalca pred odpovedjo).

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA ...

https://www.tzslo.si/uploads/karmen/sodba_viii__ips_167_13_zdravstvena_nesposobnost.pdf

SODBA IN SKLEP VRHOVNEGA SODIŠČA VIII Ips 167/2013: ODPOVED. POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI – ZDRAVSTVENI.

Prijava škode odpoved potovanja

https://geslo.si/wp-content/uploads/2019/07/generali-Obrazec-PrijavaSkode-StornoPotovanja-210x297-WEB-04.pdf

pri morebitnih vprašanjih: Ime in priimek: žig/podpis: Tel. št.: E-pošta: Datum: B. Vprašanja za udeleženca potovanja. Ime in priimek zavarovanca: Datum rojstva:.

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-122-9/prispevki/085.pdf

3 dec 2010 ... Krivdni razlog predstavlja kršenje pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja s strani delavca (Klampfer 2002, 224). 5.1 Redna ...

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA ...

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Zadel%20Erika.pdf

odstavku 88. člena poslovni razlog opredeljen tako: »prenehanje potreb po opravljanju določenega dela, pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih ...

odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Majstorovic-Maja.PDF

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je v ZDR urejena kot redna in izredna odpoved. Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog ...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2019/05/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_1_2018_Odpoved_pogodbe_o_zaposlitvi_delavcu_invalidu.pdf

1 jan 2018 ... odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi delovnim invalidom in invalidom, ki nimajo statusa delovnega invalida.

odpoved pogodbe o zaposlitvi - Uradni list

https://www.uradni-list.si/Data/File/Produkt/2017_Odpoved%20pogodbe_vsebina.pdf

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na pobudo delodajalca v javnem in zasebnem sektorju po 1. januarju 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. PrAVnI VIrI nA PODrOčju ...

Triindvajset zdravnikov že dalo odpoved - Gorenjski glas

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/74z2n5r2x2s20323u22394i594d45443c444r2648494k5i514k58403m5z2v2q2o2g3q484x244a4u2643334l3a3c3n2r2/Gorenjski_glas_20190402_026.pdf

2 apr 2019 ... Rozinov šarkelj. Potrebujemo: 1 kg bele moke, 12 dag masla ali margarine, 12 dag sladkorja, 2 rumenjaka, 1 jajce, 3 dl toplega mleka ter zrav-.

jaká je vaše diagnóza? – odpověď - Pediatrie pro praxi

https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2005/06/14.pdf

Hematemeze a meléna jsou příznaky krvácení do zažívacího traktu (GIT). Při hemate- mezi se pravděpodobný zdroj krvácení nachází proximálně od Treitzova ...

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ...

http://sindeks.si/wp-content/uploads/2016/07/komisija_za_ugotovitev_podlage_za_odpoved_pz.pdf

1 jan 2006 ... Tatjana Kolenc, član. Mojca Purkar-Golob, namestnica članice predstavnici Inšpektorata Republike Slovenije za delo: Milena Rezec ...

Zavarovanje za odpoved poslovnega potovanja - Uniglobe TM Travel

https://www.uniglobetmtravel.si/files/zavarovanje_rizika_poslovnega_potovanja.pdf

E-pošta: [email protected] •. Internetna stran: www.generali.si. Za dodatne informacije se obrnite na Klicni. Center zavarovalnice Generali: Tel. 080 70 77 ali ...

ali lahko preprečimo ledvično odpoved zaradi sladkorne bolezni?

https://www.diabetes-zveza.si/wp-content/uploads/files/preprecimo-ledvidno-odpoved.pdf

NAGNJENOST K LEDVIČNI OKVARI. • Starost nad 60 let ... Odvzem krvi- 1x letno. •Kreatinin. •oGF – ocenjena glomerulna filtracija ...

Kako mi lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi? Odpoved ...

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/Kako_mi_lahko_delodajalec_odpove_pogodbo_o_zaposlitvi.pdf

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je mogoča iz več razlogov, verjetno vas bolj zanima redna odpoved iz poslovnega razloga (včasih presežki). Zakon je v tem.

Razdor, odpoved in odstop od pogodbe, Pravni letopis 2011

http://www.pf.uni-lj.si/media/razdor.odpoved.in.odstop.od.pogodbe.pravni.letopis.2011.pdf

Univerze v Ljubljani. Razdor, odpoved in odstop od pogodbe. 1. Uvod. Pacta sunt servanda. Načelo vezanosti na sklenjeno pogodbo je druga plat pogodbene ...

5. redna seja

http://podcetrtek.eu/new/wp-content/uploads/2019/06/1tocka-5-6seja2019.pdf

Milenca Krajnc, minister g. Počivalšek Zdravko, ga. Novak Miša, predstavnica STO, g. Čretnik Vasja, prokurist Term Olimia, g. Vasle Florjan, direktor Term Olimia ...

4. redna seja

http://podcetrtek.eu/new/wp-content/uploads/2019/06/1tocka-4-6seja2019.pdf

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek, g.

60. redna seja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl60.pdf

6 feb 2020 ... Katarina Valentinčič Istenič, je pri Ministrstvu za delo, družino, socialne ... Eva Helena Zver že več kot dobro desetletje deluje na področju ...

36. redna seja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/06_2019/36.-redna-seja.pdf

20 jun 2019 ... (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok ... Vlada o seznamu upravičencev do donacij za leto 2019. Vlada je ...

24. redna skupščina A-Cosmos d. d.

http://www.a-cosmos.si/A-Cosmos-24-redna-skupscina.pdf

seznani, da seji prisostvuje vabljena notarka iz Notarske pisarne Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane. 2. Predstavitev letnega poročila družbe A-COSMOS, d. d., ...

38. redna seja Vlade RS - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/07_2019/sevl38.doc.pdf

4 jul 2019 ... S spremembo uredbe se spreminja premakljiv delovni čas. ... katere sedež je v bližini, s čemer bo knjižnica igrala pomembno ... Odgovor na pisno poslansko vprašanje Dušana Šiška o domnevni korupciji v Erasmus agenciji ...

VEGANSKA ponudba Redna BIO - Tuš

https://www.tus.si/app/uploads/2020/03/Tus_VEGE_bez_postarine.pdf

31 mar 2020 ... NAMAZ • Jardin Bio. • 350 g • 4,59 € ... živila iz zanimive ponudbe ... Eta • 300 g • 2,09 € ... 2 čajni žlički dimljene paprike • 1 velika žlica olja.

42. redna seja Vlade - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/09_2019/SPsevl42.pdf

5 sep 2019 ... družbe Alpdom, d.d.. V javnem sektorju je bila referent za stanovanjske zadeve na občini, svetovalec I in višja svetovalka področja I. v Upravni ...

6.redna seja OS - Občina Sveta Ana

http://www.sv-ana.si/images/aktualno/2019/oktober/6._redna_seja_OS_7.11.219.pdf

1 jan 2020 ... Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. Prisotni člani OS:.

16. redna seja - Študentska organizacija

http://www.studentska-org.si/wp-content/uploads/2017/06/16.-redna-seja-NK-%C5%A0OS.pdf

15 mar 2018 ... 2016 00 ŠOS - Klub prekmurskih študentov.« ZA: 8. PROTI: O. VZDRŽAN: 0. Sklep je sprejet. SKLEP 10: »Nadzorna komisija šos se seznanja z ...

2. redna seja-OS - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/1603152.%20redna%20seja-OS.pdf

30 jan 2019 ... Fizioterapija Rudolfovo d. o. o.. 0,20 ... Fizioterapija Reven d. o. o. ... Fizioterapija se za (3) odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se ...

Gradivo – 3 redna seja - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/03/Gradivo-3.-redna-seja-OS.pdf

5 mar 2019 ... V Občini Ig velja Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na ... (1) Pogrebi na pokopališčih iz 5. člena se lahko opravijo vsak dan od 9. do ...

3. redna seja - Občina Kočevje

https://www.kocevje.si/files/other/news/66/2017383.%20redna%20seja.pdf

Prisotni: Bunjevac Gojko, Poje Marija, Novak David, Irt Majda, Pretner Bojana, Vlašič Bižal. Krovat,. Suponger. Morolt. Andreja, Rede Anton, Kordiš Rudolf, ...

4. redna seja OS - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/files/other/news/206/1863054.%20redna%20seja%20OS.pdf

Dvig cene za vsak meter dvižne višine. 2 - 6 tlačna ... leto/gospodinjstvo), kosovne odpadke (staro pohištvo, vzmetnice za postelje,…), male ... Za sklop 1 je bilo izbrano podjetje GP PROJECT ING D.O.O.; za sklop 2 in 3 podjetje LESNINA MG.

etika - PI strani

http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-146-8.pdf

Državljanska (in domovinska) vzgoja ter etika in kognitivni del vprašalnika ... 8. razred tako v osem- kot v devetletni osnovni šoli ), da trajajo dve leti in da jim je ...

Z druge strani

http://www.skofljica.net/uploads/1/9/0/0/19005441/pt_z_druge_strani_2015_09_29.pdf

k odkrivanju zgodovine dvorca Lisičje in Škofljice z bližnjo okolico, zato sem pred ... 10. Pogled z južne strani na grad Lisičje v času druge svetovne vojne.

gradivo 4. redna seja - Občina Mozirje

https://mozirje.si/wp-content/uploads/2019/03/obcina-mozirje-gradivo-4_redna_seja.pdf

15 mar 2019 ... ... v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič). 6. Imenovanja člana v svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, ...

56. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl56.pdf

9 jan 2020 ... katerega enkrat letno seznani Vlado Republike Slovenije in ostale ... satsuma), papriko, paradižnik, solato, kodrolistno endivijo in endivijo ...

gradivo 3. redna seja - Občina Mozirje

http://mozirje.si/wp-content/uploads/2017/04/gradivo-3.-redna-seja.pdf

11 feb 2019 ... Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič). 6. Imenovanja člana v svet JZ Zdravstveni dom Nazarje, ...

GORENJE GV66262 728491 Redna cena:

https://www.ga.si/ProductLeaflet/file/getpdf/name/GV66262_728491.pdf?fileId=6895

Popolnoma vgradni pomivalni stroj GORENJE GV66262 728491 se ponaša z energijskim razredom A ter zmogljivostjo čiščenja 16 standardnih pogrinjkov.

46. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/10_2019/SPsevl46.pdf

3 okt 2019 ... ustrezno zaposlitev, zavod ne bo več vodil v evidenci brezposelnih oseb. ... SID banka je v danih makro-finančnih razmerah povečala svojo ...

3. redna seja gradivo - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/files/other/news/206/1757743.%20redna%20seja%20gradivo.pdf

5 apr 2019 ... solo točko z naslovom Laurine skrivnosti, Matej in Žan si zaslužita posebno pohvalo za sodelovanje med dekleti, saj sta imela veliko vlogo v ...

5. redna seja - Zapisnik - Občina Šentjernej

https://www.sentjernej.si/files/other/news/128/2036435.%20redna%20seja%20-%20Zapisnik.pdf

sprejeta na OS Šentjernej. Sklep 2: Predstavljeni predlog dokumenta Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v. Občini Šentjernej za obdobje 2016 – 2020 je ...

1. redna seja skupščine - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2038/prva.pdf

Notar, sem se na poziv začasne uprave družbe udeležil skupščine, zaradi ... Infond-Areh d.d. Maribor, Infond-Center d.d. Maribor, Infond-Zlat d.d. Maribor, ...

57. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl57.pdf

16 jan 2020 ... izredno uskladitev pokojnin v decembru 2020 v nominalnem znesku. Predlog novele, ki jo je vložil Državni svet izredno uskladitev pokojnin ...

Gradivo 7. redna seja OS - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/214498Gradivo%207.%20redna%20seja%20OS.pdf

20 nov 2019 ... Uvodne obrazložitve je podal župan Mitja Horvat. Razpravljavci: /. SKLEP št. 74: »Občinski svet občine Duplek sprejme Odlok o 2. rebalansu ...

zapisnik 10. redna seja - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/51788_24150zapisnik%2010.%20redna%20seja.pdf

Sejo je vodil župan Občine Duplek Mitja Horvat. Prisotni: člani občinskega sveta: Slavica Golob, Janko Hauptman, Franjo Kosi, David Kumer,. Boštjan Partljič ...

Zapisnik - 1. redna seja - Občina Preddvor

https://preddvor.si/files/other/news/106/215515Zapisnik%20-%201.%20redna%20seja.pdf

Jože Cuderman, Vilko Čimžar, Miran Perko, Ana Urbanec, Primož Bergant, ... župan Rok Roblek, direktor Občinske uprave Marko Bohinec, Katja Pernuš.

44. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/09_2019/SPsevl44.pdf

19 sep 2019 ... ... odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s ... Število dovoljenih zaposlitev v organih državne uprave je za vsak organ.

Gradivo 20. redna seja - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/64086Gradivo%2020.%20redna%20seja.pdf

22 mar 2017 ... Predlog sklepa: » Občinski svet Občine Duplek sprejme dnevni red 20. redne seje: ... trgovskega centra Jager v Sp. Dupleku. V letu 2016 smo ...

62. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/02-2020/SPsevl62n.pdf

27 feb 2020 ... Pri pripravi FN 2020 je v skladu z določbami ZPIZ-2 upoštevana 3,5 % redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v februarju 2020 z ...

63. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/03-2020/SPsevl63.pdf

12 mar 2020 ... oznake, lahko ustrezno ukrepajo pristojna policija, državno tožilstvo in ... javne dražbe objavi na spletni strani upravljavca (po novem enotno ...

48. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/10_2019/SPsevl48a.pdf

17 okt 2019 ... Iztok Štucin, Ministrstvo za javno upravo,. - mag. Jože Sečnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,. -. Adem Skender, Ministrstvo ...

50. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/11_2019/SPsevl50.doc.pdf

14 nov 2019 ... Poslanec je v pobudi navedel, da t.i. »karantanski« panter izvira iz grba fevdalne družine Spanheim iz 12. stoletja, ki naj ne bi imela nobenih ...

61. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/02-2020/SPsevl61.pdf

13 feb 2020 ... zato jo morajo spoštovati vse veje oblasti demokratičnih držav. Nadalje pa GRECO v Poročilu poudarja, da je v sodnih postopkih izvajanje ...