razjeda zaradi pritiska

RAZJEDA ZARADI PRITISKA

https://www.dsokocevje.si/upload/editor/clanek_razjeda-zaradi-pritiska.pdf

Razjeda zaradi pritiska je rana na telesu, ki nastane zaradi dolgega ležanja. Pojavi se zaradi neposrednega pritiska na kožo, kar ima za posledico poškodbo ...

razjeda zaradi pritiska - FZAB

http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2015/Vukeljic_Daniel.pdf

Teoretična izhodišča: Zaradi nevarnosti nastanka razjede zaradi pritiska (RZP) med imobilizacijo celega telesa je pomembna predvsem izbira pravega ...

KLINIČNA POT RAZJEDE ZARADI PRITISKA (RZP)

https://www.sb-brezice.si/upload/editor/file/file0745db54d34ea9e.pdf

Ocena tveganja za nastanek RZP- Waterlow lestvica. DA. NE. Ocena RZP in klasifikacija. DA. NE. Načrt zdravstvene nege-preventivni program. DA. NE.

Zdravljenje razjede zaradi pritiska

https://www.drustvo-para-ce.si/wp-content/uploads/2018/12/RAZJEDE-PRELE%C5%BDANINE-DEKUBITUSI.pdf

RAZJEDE, PRELEŽANINE, DEKUBITUSI. Piše: višja medicinska sestra Vanja Vilar. Razjeda zaradi pritiska je kakršna koli poškodba tkiva, ki nastane zaradi ...

PREPREČEVANJE RAZJED ZARADI PRITISKA (preležanin)

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Paliativna_oskrba/02%20NEGA%20BOLNIKA%2002.pdf

Kaj je razjeda zaradi pritiska in kako nastane? Razjeda zaradi pritiska (v nadaljevanju razjeda) ali preležanina je lokalno omejena poškodba kože in/ali spodaj ...

kazalnik 21 razjede zaradi pritiska - URI-Soča

http://www.ir-rs.si/f/docs/Kakovost/Kazalniki_kakovosti_julij-september_2019.pdf

obdobje poročanja julij- september 2019 kratek opis kazalnika kazalnik opis števca števec opis imenovalca imenovalec. 1. kazalnik - skupno število vseh. RZP.

KLINIČNA POT OBRAVNAVA RAZJEDE ZARADI PRITISKA

https://www.pb-begunje.si/gradiva/klinicna_razjeda135143691540.pdf

glede nastanka razjed zaradi pritiska, obenem pa se razjede pojavljajo tudi na ... Obravnava razjede zaradi pritiska v Psihiatrični bolnišnici Begunje vsebuje ...

Pojav razjede zaradi pritiska kot odklon v ... - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/RZP.pdf

Waterlow lestvica zajema številne parametre, vendar so za življenjsko ogrožene bolnike neustrezno opredeljeni in lestvica ne upošteva pomembnih dejavnikov ...

vse o razjedah zaradi pritiska 3. december, mednarodni dan invalidov

https://www.zveza-paraplegikov.si/sites/default/files/151DEC17.pdf

23 dec 2017 ... 62 AZIJSKE IZKUŠNJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO ... ker z nami izkušnje menjaval si rad. Z odhodom bo tvojim ... Kaj je mačji krempelj? S.

Preprečevanje razjede zaradi pritiska – RZP - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/09/Prepre%C4%8Devanje-razjede-zaradi-pritiska-%E2%80%93-RZP.pdf

PREPREČEVANJE razjede zaradi pritiska - RZP / [prevod in prilagoditev mednarodne smernice pripravila delovna skupina za razjedo zaradi pritiska pri Društvu ...

skupaj preprečimo nastanek razjede zaradi pritiska - Splošna ...

https://www.sb-nm.si/images/mojeSlike/files/Zgibanke/SKUPAJ_PREPRE%C4%8CIMO_NASTANEK_RZP_-_zadnja.pdf

Razjeda zaradi pritiska (RZP) je lokalizirana poškodba kože in/ali spodaj ležečih tkiv, navadno nad kostnimi štrlinami, ki nastane zaradi pritiska ali kombinacije ...

kazalnik 21 razjede zaradi pritiska - Splošna bolnišnica Murska ...

https://www.sb-ms.si/upload/files/kazalniki_kakovosti/sb-ms_kazalniki_kakovosti_10_12-2015.pdf

imenovalec. 1. kazalnik - skupno število vseh. RZP skupno število vseh pacientov z. RZP*100 / št. sprejetih pacientov. 3,086 skupno število pacientov, ki so bili.

evropske smernice za preventivo in oskrbo razjede zaradi pritiska

https://www.dors.si/wp-content/uploads/2017/02/euro_rzp_2011.pdf

NASTANEK RZP. Glavni dejavnik tveganja za nastanek razjede zaradi pritiska (RZP) je nemobilnost bolnika, pri katerem se koža in globlja tkiva ob dogotrajnem ...

pojavnost razjed zaradi pritiska in uporabnost ocenjevalnih lestvic ...

http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_No2_p004-012.pdf

Lestvica Waterlow se zelo pogosto uporablja za ugotavljanje ogroženosti za nastanek razjede zaradi pritiska v Sloveniji in Evropi. Avtorica Judy Waterlow jo je ...

KRVAVEČA PEPTIČNA RAZJEDA, NESTEROIDNA PROTIVNETNA ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1598/1174

Ključne besede: peptična razjeda; zapleti; krvavitev; neste- roidna protivnetna zdravila; Helicobacter pylori. Izvleček – Izhodišča. Razlaga etiologije peptične ...

Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska

http://www.dmdm.rs/PDF/Podzakoni/Pravilnik_o_manometrima_za_merenje_krvnog_pritiska.pdf

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za manometre za merenje krvnog pritiska (u daljem tekstu: manometar), označavanje manometara, način ...

Odgovornost mi ni nikoli povzročala pritiska. - finance-on.net

http://beta.finance-on.net/files/2008-03-21/Club_Marec_2008.pdf

21 mar 2008 ... Če ne bi želeli lesene vrtne garniture, so na voljo take iz plastike, ratana ali nerjavnega jekla. O tem smo se pogovarjali z Markom Korelcem,.

DIGITALNI APARAT ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA RS4 - Prizma

https://www.prizma.rs/media/wysiwyg/manual/RS4-uputstvo-srb.pdf

Koristite SAMO baterije koje su predviđene za ovaj aparat. Upotreba ... Kuća. Sistolni krvni pritisak. ≥ 140 mmHg. ≥ 135 mmHg. Dijastolni krvni pritisak.

Adam je bil ustvarjen za Evo, Eva pa zaradi Adama

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/84B0321F57AF9C61C1257AD70028E298/$FILE/Druzina%2049%2011.pdf

ni Slovenci (misice, pevci in drugi estradniki) izdelujejo adventne venčke. Spet drugič si v trgovini ogledujem adventni koledar, ki v vsakem okencu (eno okence.

Tabela trajne invalidnosti zaradi nezgode

https://www.vzajemna.si/assets/2016-Tujina/2016-Tabela-invalidnosti-Tujina.pdf

ali hrbtenici določa tako, da se za največjo posledico poškodbe uporabi odstotek, določen ... Hromost živca facialisa po frakturi temporalne kosti ali po poškodbi.

Obvladovanje tveganja zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu ... - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2015/06/RDV-03-2014_Obvladovanje_tveganj_ionizirajoca_sevanja.pdf

Ionizirajoče sevanje uporabljamo v številnih dejavnostih v medicini, industriji ... Poleg široke uporabnosti pa je ionizirajoče sevanje škodljivo in povzroča raka ali.

209 POVEČANJE POPLAVNIH PRETOKOV ZARADI REGULACIJ IN ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1992/209_213.pdf

povečuje pretok reke v spodnjem toku in ogroženost s ... le v Avstriji velike poplave pri Wildonnu,. Radgoni in ... poplavni val v porečju Drave (po Zettiu in Schreiberju, 1966). Reka. Kraj. Nadmorska ... 1990 — analiza, kritika, naloge. Zbornik.

DEVETDESET DNEVNA LOČEVALNA DIETA jE ZARADI ...

http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/98-2011/PDF/98-2011-2-127-133.pdf

28 nov 2011 ... hranil nevarna za zdravje. Devetdeset dnevna ločevalna dieta je najbolj pogosto uporabljena dieta za izgubljanje telesne mase. Temelji na ...

3.4.0. ocena ogroženosti zaradi poplav - urszr

http://www.sos112.si/db/file/Ljubljana/POPLAVE_14%281%29.pdf

visoka. Barje, Besnica, Gameljščica,. Glinščica, Gradaščica, Ljubljanica,. Mali graben. 17. Logatec srednja. Reka, Hotenjka. 18. Log-Dragomer. Log-Dragomer.

Zaradi svetovalca ob 4 milijone! - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/si/dolenjski/?gpdf=DL_2005_09_01_35_2922

1 sep 2005 ... Zmagala Kartonaža Grubar. ŠENTJERNEJ – Na prvem medobčinskem pokalnem tekmovanju v malem nogometu klubov iz Šentjerneja in ...

Pozdravljen/pozdravljena! Žal nam je zaradi izrednih razmer ...

https://www.os-kamnica.si/wp-content/uploads/2020/03/163_SLJ_2b.pdf

16 mar 2020 ... ŠOLSKA ULICA 1-2 → Slovenščina → Dežela ABC → Pisane črke → V. (https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/v/ ...

Preventiva razjede zaradi - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/09/Prepre%C4%8Devanje-razjede-zaradi-pritiska-%E2%80%93-RZP.pdf

Ocenjevalna lestvica Waterlow a) Ocena ogroženosti pacienta v bolnišnici – ob sprejemu, premestitvi. V primeru spremembe zdravstvenega stanja, ki zajema.

3. Poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

https://www.kimdps.si/sites/default/files/styles/verifikacija_pb_azbestne_bolezni.pdf

osnovi za proces vnetja (alveolitis, vnetje intersticija, rebrne mrene), ki je sprva omejen oz. žariščen (15). Vnetni proces lahko nima posledic, posebno če je ...

poškodbe zaradi kemikalij in uporaba osebne ... - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/10_%20dr_Horvat_Po%C5%A1kodbe%20zaradi%20kemikalij_OVO_povzetek.pdf

Dr. Jožef Horvat. POŠKODBE ZARADI KEMIKALIJ IN UPORABA OSEBNE. VAROVALNE OPREME. Povzetek. Kemične snovi so del našega življenja in z njimi ...

Poškodbe na ceveh visokotlačnega parnega kotla zaradi ...

https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=%2Fns_articles%2Ffiles%2Fojs3%2F421%2Fsubmission%2F421-1-423-1-2-20170629.pdf&id=3835

elem ente iz jekla, oksidira tudi železo v vustit in ... spoznanje, da lahko nastane železov sulfid z reak cijo med ... površini oksid kovina reducirajo železov oksid.

kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2011-01-0106-2009-01-2501-npb2-p7.pdf

15.02. 15.03. Avtomatska sklopka oziroma avtomatski ali polavtomatski menjalnik (koda se vpiše samo, če je omejitev določena iz zdravstvenih razlogov).

Zaradi današnje podobnosti med večino evropskih jezikov in ...

https://dijaski.net/get/slo_sns_nastanek_slovenskega_jezika_02.pdf

jezikoslovci domnevajo, da ti jeziki izvirajo iz skupnega prajezika. Govorili so ga pred 3000 l. pr. n. št. na ozemlju ... GERMANSKI JEZIKI. □ Nemški. □ Angleški.

problematika poškodb od jelenjadi zaradi obgrizenja in lupljenja ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_zemva_andrej.pdf

poškodovanosti, odvzemu jelenjadi, vrsti in količini zaščitnih sredstev (Cervostop in žične ograje), stroških, ki so nastali z delom in nakupom materiala.

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Strate%C5%A1ki%20in%20programski/2007/Ocena%20ogro%C5%BEenosti%20zaradi%20naravnih%20in%20drugih%20nesre%C4%8D.PDF

21 maj 2007 ... Lesce, Ljubno, Mošnje, Podnart, Radovljica, Srednja Dobrava in Spodnji ... Podjetje Regeneracija Lesce uporablja zmerne kolićine hlapljivih ...

Določanje obsevanosti pacientov zaradi rentgenskih preiskav ... - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2010/11/zzzs-kd.pdf

metod (ultrazvok, jedrska magnetna resonanca), preiskave z rentgenskim sevanjem še vedno predstavljajo veliko ... Diagnostični center Fontana, Maribor.

OCENA IN PRIKAZ NEVARNOSTI ZARADI SNEŽNIH PLAZOV

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2016/209-218.pdf

saj nam modeli na podlagi analize preteklih procesov omogočajo opredelitev ... podlage, stanja in debeline snežne odeje do vremenskih razmer ... nadmorska višina, ekspozicija in naklon), kdaj (kateri del ... v tujini uporabljajo na smučiščih za.

Davek na dobiček in odškodnina zaradi spremembe namembnosti ...

https://www.gzs.si/pripone/Davek%20na%20dobicek%20in%20odskodnina%20zaradi%20spremembe%20namembnosti%20kmetijskih%20zemljisc%2022062013.pdf

22 jun 2013 ... odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. ... Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča plača ...

Kaj je tesnoba ali anksioznost? Zaradi hitrega širjenja koronavirusa ...

http://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2020/03/kaj-je-tesnoba-ali-anksioznost.pdf

Posttravmatski sindrom je tesnobnost, ki je posledica zelo hude, za posameznika zelo travmatične izkušnje: nasilje, spolna zloraba, rop ugrabitev, življenjsko ...

Zaradi spremenjenega zakona veliko dimnikov neočiščenih

https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2019/2019-marec-april/58-60-Dimnikarstvo.pdf

Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS), ki velja od leta 2016, je namreč ukinil koncesioniran sistem, ki je določal, da je dimnikarstvo javna gospodarska služba,.

Ocena ogroženosti VŠR zaradi poplav, verzija 3.0 - urszr

http://www.sos112.si/db/file/OcenaOgrozenostiVSRzaradiPoplav.pdf

V regiji poglavitno obeležje hidrološkim karakteristikam daje reka Drava. Izvira v južni ... Reka Pesnica je centralna reka Slovenskih goric. Pesnica in njeni ...

ocena ogroženosti zaradi železniške nesreče - urszr

http://www.sos112.si/db/file/Ljubljana/Regijska%20ocena%20ogrozenosti_zelezniska_julij%202019%281%29.pdf

Ljubljana-Črnuče, Trzin Mlake, Trzin, Domžale, Rodica, Jarše-Mengeš, Homec pri ... Nesreča vlaka je nesreča v železniškem prometu in spada po Zakonu o ...

Nesreče zaradi snežnih plazov pozimi 1995-96

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1996/93_97.pdf

Pobočje nad planino Zadnji Vogel, od koder se je odtrgal plaz in zasul tri ... vozila je le gondolska žičnica iz Ukanca ... od žičnice Zadnji Vogel-Orlova glava,.

predlog za povišanje cen storitev ravnanja z odpadki zaradi ...

https://www.cerklje.si/files/other/news/30/52811_347775.tocka%202.del.PDF

S 1.11.2007 je Komunala Kranj ... prostor, Mestna občina Kranj, Komunala Kranj, Krajevna skupnost Tenetiše, ... DEPONIRANJE ODVOZ ODPADKOV doseženi ...

Prijave tudi zaradi nevoščljivosti - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/si/dolenjski/?gpdf=DL_2006_09_14_37_2976

14 sep 2006 ... Če imamo zelo suho shrambo, lahko namestimo vlažilec zraka ali razprostremo ... znamkami je Hofer v veliki meri neodvisen od dobaviteljev.

pritožba pri komisiji evropskih skupnosti zaradi ... - DOPPS

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/03/201301_denac_pritozba_na_ek_glede_spa_slovenske_gorice-copy_s_prilogami.pdf

8 jan 2013 ... Zlatovranka je vrsta z Dodatka I Direktive o pticah. Države članice Evropske unije so zato zanjo dolžne opredeliti posebna območja varstva ...

Slovensko-avstrijsko sodelovanje pri poplavah zaradi ... - urszr

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2014/245.pdf

Gornja Radgona, Murska Sobota Branch Office of ... pomanjkanja prostora je ob Muri zgrajen betonski zid in ne protipoplavni nasip (levo) (foto: M. Müller), ki.

Kolpa zaradi Merkurja ne bo propadla - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/si/dolenjski/?gpdf=DL_2010_12_23_51_3199

23 dec 2010 ... kopalniški opremi iz programa. Kolpa-san, medtem ko se pro- daja plošč iz kerrocka ... lažje sestavljali dvojni blok, medtem ko so krkaši veliko ...

Poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov v državah članicah EU

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/sl_06.pdf

kot spodnje okončine, vključno z rameni in vratom, zapestja, komolce in kolena, povzroči pa jih lahko delo, ... in tendinitis. Belgija: Ustanovljena je bila uradna ...

Analiza bolnikov z anemijo zaradi pomanjkanja železa v ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2523/2271/

2 mar 2018 ... (tIBC – totalna vezalna sposobnost za železo, angl.total iron binding capacity; rDW – variabilnost širine eritrocitov, angl.red cell distributon ...

zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi zaradi uporabe ...

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/clanek_fitofarmacevtska_sredstva.pdf

izpit za traktor, opravljen tečaj iz varstva pri delu ter opravljeno usposabljanje iz področja varstva rastlin. Nanašanje FFS mora biti opravljeno tako, da delavec ni ...

3.10.0. ocena ogroženosti zaradi železniške nesreče - urszr

http://www.sos112.si/slo/download.php?id=19649

železniške nesreče na težko dostopnem terenu ali pri iztiritvi vlaka v vodo in je potrebno premagovati ... tudi končata (Ljubljana-Kočevje in Ljubljana-Kamnik).

2. Poklicne bolezni zaradi prevelikega obremenjevanja kit, kitnih ...

https://www.kimdps.si/sites/default/files/styles/verifikacija_pb_bolezni_kit.pdf

tetive na kost (entezitis), lahko je poškodovana sama tetiva (tendinitis) ali kitne ... zapestja 982/100.000 delavcev, zaposlenih za poln delovni čas (od tega je ...

Odškodnina z naslova poklicnih bolezni zaradi azbesta - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/08/DV-3-2015_Odskodnine_z_naslova_poklicnih_bolezni_zaradi_azbesta.pdf

difuzne plevralne zadebelitve, diskretne plevralne zadebelitve. (plaki), kalcifikacije, okrogle atelekstaze, benigni plevralni izliv;. » peritonej: maligni mezoteliom;.

prisotnost bolečin v hrbtenici zaradi obremenjenosti negovalnega ...

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704582.pdf

1.1 POVZETEK. V teoretičnem delu raziskovalne naloge je pregledana literatura s področja obremenjenosti ... V zadnjem mesecu je imelo bolečine v hrbtenici 65% bolničarjev negovalcev, 92,4% ... Zelo pogosta je prisilna drža glave in vratu.

Pol leta dela zaradi vetra - LIFE Kočevsko

http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2015/01/Kocevska_29_WEB.pdf

24 jan 2018 ... Grebenasti bazilisk je kuščar, ki lahko teče po vodi. Zaradi te sposobnosti ga imenujejo tudi Jezus Kristus. Dvorana slavnih rokenrola je bila ...

OCENA OGROŽENOSTI ZARADI DELOVANJA DROBIRSKIH TOKOV

http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_76.pdf

Mathematics. IntCal04: Calibration Issue of Radiocarbon (Volume 46, nr 3, 2004). ... V zgornjem jašku se nahaja zelo zaglinjen gramoz in glina z gramozom, izrazite rdečkasto ... Gramoz z glino, zrna do 200 mm (ocena), rjav, na globini 1,5 m ...

3.10. ocena ogroženosti zaradi železniške nesreče - urszr

http://www.sos112.si/db/file/Celje/povzetki_ocen/Ocena_ZS_zeleznica.pdf

Obstoječe železniško omrežje, kakor tudi vsa železniška infrastruktura na ... E70 je dvotirna proga od Zidanega Mosta (začetna postaja) – Dobova (-Savski.

Poglobljena ocena tveganja za zdravje otrok zaradi ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/poro_ilo_arzen_7_4_2017-kv.pdf

arsenic on estrogen receptor–mediated gene expression In vivo and in cell culture. Toxicol Sci; 98: 75 ... o v gospodinjskih merah (kozarci, skodelice, sklede ipd.) ...

zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu - UMNI

http://www.umni.si/blog/wp-content/uploads/2017/10/Projekt_BH.pdf

diagnoze kot so bolečina v vratu, torakalni hrbtenici, križu, išias, okvara ... so bili zaradi težav s hrbtom z dela odsotni pacienti, stari med 50 in 54 let, bolniška.

9. točka – Urejanje statusa zemljišč zaradi ... - Občina Preddvor

https://www.preddvor.si/files/other/news/106/2155339.%20tocka%20%20Urejanje%20statusa%20zemlji%C5%A1c%20zaradi%20pravnih%20poslov.pdf

25 okt 2019 ... tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster. | ID znak: parcela 2084 1688/2 katastrska občina 2084 BELA parcela ...