pošta ivančna gorica

OBČINO IVANČNA GORICA SOKOLSKA 8 1295 IVANČNA GORICA

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/vloga%20za%20pridobitev%20projektnih%20pogojev%20za%20prikljucitev%20na%20cesto.pdf

1295 IVANČNA GORICA v zadevi za pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV za priključitev na cesto. Na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list št.

1 cilji prostorskega razvoja občine ivančna gorica - Občina Ivančna ...

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Odlok_OPN_OIG.pdf

območja v najpomembnejših naseljih Ivančna Gorica in Višnja Gora ter v drugih večjih naseljih ... dejavnosti: frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice,.

Ivančna Gorica

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Ivancna_Gorica_2008_02_00.pdf

Za območje občine Ivančna Gorica so bile za potrebe priprav prostorskih aktov pripravljene: ... 22944 Gorenja vas pri Ivančni Gorici - Kašča pri hiši. Gorenja vas ...

PIP - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Priloga/Priloga_1_PPIP.pdf

1.1 Posebni PIP za EUP na območju UN Ivančna Gorica. ŠIFRA ... Hofer. Obcestni prostor ob regionalni cesti se prepoznavno ureja (namestitev urbane opreme, ...

ivančna gorica - Arhej

http://www.arhej.com/datoteke/Pdf/ivancna_skupna.pdf

Sl. 25. - Ivančna gorica, hofer: lehnjakov drobir med mešanim prodom. Sl. 26. - Ivančna gorica, hofer: nekarbonaten prod, izjemoma brez lehnjakovih oblog.

Ivančna Gorica, Slovenia

https://www.alda-europe.eu/public/doc/Programme-2nd-International-Event-Slovenia.pdf

17 Mar 2019 ... (Place: Restaurant »Pri Japu«, Praproče pri Temenici). Afternoon. Offer of an optional programme for partners who will stay til. Sunday: Visit of ...

Točka 5 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/27_seja_OS/tocka_5.pdf

19 apr 2018 ... Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični poleg matične šole obsega tudi Podružnično šolo Temenica in Podružnično šolo v Centru za ...

Točka 6 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/20_seja_OS/tocka_6.pdf

29 mar 2017 ... Zdravstveni dom Ivančna Gorica opravlja javno službo na področju osnovne zdravstvene dejavnosti, in sicer v splošnih ambulantah, ...

Na osnovi 18 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/tocka_8.pdf

Zdravstveni dom Ivančna Gorica. • Zdravstvena postaja Zagradec. • OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični – zobna ambulanta za otroke in šolarje in zobna.

Točka 7 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/2014/35_sejaOS/Tocka7.pdf

23 jun 2014 ... Občinski svet občine Ivančna Gorica sprejme: Odlok o spremembah in ... Pogodbe edini ustanovitelj javnega zavoda Lekarna Ljubljana. S tega ...

gledališki abonma - ZKD Ivančna Gorica

http://zkd.prijetnodomace.si/wp-content/uploads/2019/09/GledaliskiAbonma-program-2019-20-tisk.pdf

Ljubezen, hrepenenje, zločin in kazen, pokvarjenost in predanost, zvestoba ... ARZENIK IN STARE ČIPKE je zagotovo dramska predloga te vrste. Vse našteto je ...

612 OP_OPN_Ivančna ... - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/Priloge/612_OP_OPN_Ivancna_Gorica_za_mnenje_o_ustreznosti_junij2011_dopol_okt11.pdf

(motokros nad Šentvidom, letališče Šentvid, smučišči Polževo in Ravni Dol ipd.). ... http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%c5%a1ki%20letopis/ ...

Untitled - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/volitve_2018/rezultati/porocilo_KS_SVET.pdf

22 nov 2018 ... STANKO TEKAVČIČ. -. :2. FLORJAN PERKO ... STANKO TEKAVČIČ. STANKO TEKAVČIČ ... IGOR BONČINA. MARJAN TOMŠIČ. 2. 3. 38.

Točka 1 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/3_seja_OS/tocka_1.pdf

Ostali prisotni: Dušan Strnad – župan, Irena Lavrih – direktorica občinske uprave, Mojca Zupančič –. Vrtec Ivančna Gorica, Anton Černivec – predsednik ...

Točka 12 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/13_seja_OS/tocka_12.pdf

4 apr 2016 ... Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa ... (5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske ... uzakonjena v 26. členu Zakona o financiranju občin (Ur.l.

Točka 4 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/27_seja_OS/tocka_4.pdf

19 apr 2018 ... občini Ivančna Gorica. Plaketo Miha Kastelica prejme: - Jasličarska skupina župnije Stična, za pomemben prispevek pri ohranjanju kulturne in.

Točka 11 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/2014/33_sejaOS/Tocka_11.pdf

31 mar 2014 ... zbiranje odpadkov-individualni odvoz. 0,5200 m3. 9,7740. 10,7025 9,50%. 5,08. 5,57 okoljska dajatev-odlaganje odpadkov. 0,5200 m3.

Zapisnik 6. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/Zapisnik_6_seje_OS.pdf

Radoš, Marija Okorn, Tatjana Markelj. Sejo je vodil župan Dušan Strnad, zapisnik je pisala Tatjana Markelj. Župan je pozdravil prisotne ter se svetnikom zahvalil ...

katastrski elaborat - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/razpisi/2019/cesta_Sobrace/IVANcNA_GORICA___LC_138251_Sobrace___Sela_pri_Sobracah___Jezce___PZI___MAPA_10.pdf

Boštjan Adamlje, Sobrače 7, 1296 Šentvid pri Stični pozidano zemljišče. 47. 47. 167/1 Drago Lokar, Vrh pri Sobračah 2, 1296 Šentvid pri Stični kmetijsko.

OKOLJSKO POROČILO za - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2016/OPN_IVG_Okoljsko_porocilo/OP_SD_OPN_Ivancna_gorica_dopolnjeno_marec_2016_stisnjeno.pdf

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Ivančna Gorica. Opredelili smo naslednje ocene za postavljene okoljske cilje: Okoljski cilji za namen ...

Omejitev poslovanja OIG - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2020/koronavirus/Omejitev_poslovanja_OIG.pdf

11 mar 2020 ... Municipality of Ivančna Gorica. Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU. T 386 0 1 ... Elektronske pošte: [email protected]

Uradni list RS, št. - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/sklic_4_redne_seje_OS.pdf

8 apr 2019 ... (poročevalka: Tatjana Markelj);. 2. Informacija župana o ... Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje (poročevalka: Roža Kek);. 10. Lokalni ...

Zapisnik 9. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/odbori_komisije/odbor_turizem/9.seja.pdf

infrastrukture), Stane Stopar in Maja Perme (JKP Grosuplje). Zapisnik je pisal Matej Šteh (občinska uprava). Odbor je sprejel naslednji dnevni red: 1. Potrditev ...

Zapisnik 24. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/24_seja_OS/zapisnik_24_redne_seje_OS_za_objavo.pdf

Ivančna Gorica, Roža Kek-Mestna knjižnica Grosuplje; predstavniki medijev: Radio. Zeleni val ... Župan je nato je prešel na delovni del seje. ... 7.ijetno con:ča.

Sklep o plakatiranju - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/volitve_2018/Sklep_o_plakatiranju_LV_2018.pdf

7 sep 2018 ... US in 98/13), na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Ivančna Gorica. (Uradni list ... Pri info točki Zagradec (kmetijska zadruga). Kozolček v ...

Zapisnik 8. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/8_seja_OS/Zapisnik_8_seje.pdf

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje - 1. obravnava (poročevalka: Mojca Globokar. Anžlovar);. 11. Vprašanja in predlogi. Ad/1 Potrditev zapisnika ...

zapisnik 5. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/zapisnik_5_seje_OS.pdf

Na županstvu Občine Ivančna Gorica se hrani digitalni zapis poteka seje. Na seji so bili ... Stoparju, upravljavcu spletne strani, uspelo dodati, je objava osmrtnic.

rezultati - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://www.rksvis.si/files/2015/05/ZAKLJU%C4%8CNI-BILTEN-F4_SDB_2015-1-1-1.pdf

dečkov B. Ekipa RK SVIŠ Ivančna Gorica je po napetem boju v finalni tekmi proti Celju ... KEUNE, MOBI CENTER, HUMMEL in OBČINI IVANČNA GORICA,.

občina ivančna gorica - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1722/1/Zore_M.pdf

3 avg 2013 ... POVZETEK. Diplomsko delo zajema predstavitev občine Ivančna Gorica in njenih treh ... Krjavljeva hiša, kašča in sušilnica za lan. Ogledajo pa ...

Zapisnik 21. seje KS Šentvid - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/krajevne_skupnosti/zapisniki/KS_Sentvid/zapisnik_21._seje_KS_sentvid.pdf

ŠENTVID PRI STIČNI 65. 1296 ŠENTVID PRI STIČNI. Stran 1. Datum: 6.2.2018. Z A P I S N I K. 21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični,.

iii.2. prikaz stanja v prostoru - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2019/oppn_jedro_Zagradec/OPPN_Zagradec__Prikaz_stanja_prostora_Razgrnitev.pdf

območja naselja Zagradec. Obravnavano ... k.o. 1825 Zagradec / Parc.številka Lastništvo. Tangirana površina (cca) ... ŽUPNIJA ZAGRADEC. 8.678 m2. CU, ZP ...

Bilten 07/08 - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/Sezona-2007-2008-Bilten-%C5%A1tevilka-14.pdf

28.01.2008 Ivančna Gorica PŠ Višnja Gora : OŠ Stična 1. 7:15. 5. ... Najuspešnejši strelci polfinalne skupine A: Matjaž Kašca (Gold Club) 45, David. Kovačič ...

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINA IVANČNA GORICA

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/informacije/Lokalni_energetski_koncept.pdf

2 dec 2010 ... umetno. VVZ Višnja. Gora ne da opečna lesena. Dvojna izolacijska ne. Naravno. Center za zdravljenje otrok. 1940. 1999 (bazen). 2006 (stavba.

Sklep o določitvi volišč - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fvolitve_2018%2FSklep_o_dolocitvi_volisc.pdf

3 sep 2018 ... OBCINA 039 - IVANČNA GORICA. UPRAVNA ENOTA 09 -. GROSUPLJE. VOLILNA. ENOTA 01 za Oznaka ime volišča poš sedež volišča.

Staranje in sožitje med generacijami v Občini Ivančna Gorica

http://inst-antonatrstenjaka.si/slike/1456-1.pdf

Ključne besede: Občina Ivančna Gorica, starosti prijazna občina, staranje, ... da sta šla z možem v dežju in mrazu na neki pogreb, njuna sinova pa sta ju potem ...

bilten 04/05 - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/sezona-2004-2005-Bilten-%C5%A1tevilka-11.pdf

17 : 24. ▫ Najboljši strelci turnirja: Matevž Corel (Pekarna Grosuplje) 9, Denis. ZAVODNIK (SVIŠ) 8, David Kastelic (Pekarna Grosuplje) 7, Anže ČOŽ. (SVIŠ) 7…

GZ Ivančna Gorica in REGIJA LJUBLJANA II. Stična 144 Komisija za ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/ljubljana%20II%281%29.pdf

18 maj 2019 ... v petek, 7.6.2019 v PGD MULJAVA – GZ IVANČNA GORICA. Zberemo se 7.6.2019 med 17. in 17.30. uro pri novem gasilskem domu PGD ...

Spoštovani! - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/bilten1516.pdf

Pizzerija Kovačija. Nebojša Aksentijević, s.p.. Adamičeva cesta 24a. 1290 Grosuplje. FAMA gradbeno podjetje, d.o.o.. Pod jelšami 14. 1290 Grosuplje.

Razglas Lokalne volitve 2014 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fvolitve_2014%2FRazglas_Lokalne_volitve_2014%281%29.pdf

16 sep 2014 ... ca, Lesarski tehnik, Mizarstvo in pogrebne storitve, pre- dlagatelj: Kristina Perpar. 2. Marjan Rus, 12.11.1975, Stična 115, 1295 Ivančna Gorica,.

1 cilji prostorskega razvoja občine ivančna gorica - Prostorski ...

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O39/3/2_SD_OPN_1_Iv_Gorica_Priloga_1_PPIP_NPB.pdf

Občinski podrobni prostorski načrt I3 SC Ivančna Gorica – center (Uradni list RS, št. ... senik, kašča, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,.

prikaz stanja prostora za območje občine ivančna gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/Priloge/Prikaz_stanja_prostora.pdf

OPN Ivančna Gorica, Acer Novo mesto, 2009. OSNUTEK – priloga 2. 5. 8107 Šentpavel na Dolenjskem - Kašča na domačiji Šentpavel na Dol. 20 objekt.

Ljubitelji rokometa! - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/Sezona-2009-2010-Bilten-%C5%A1tevilka-16.pdf

19 maj 2015 ... Brežice, 21, Slovenj Gradec, 22. Cerklje, ... 07.03.10 Ivančna Gorica prvenstvena SVIŠ PG : Brežice. 19:24/9: ... Bibo inženiring d.o.o., Brežice.

Vloga za brezplačen prevoz otroka - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/e-obcina/e-vlozisce/vloge_2019/Vloga_za_brezplacen_prevoz_otroka.pdf

30 sep 2019 ... Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU. T 386 0 1 7812 ... Priimek in ime: Stalno bivališče (navedite stalni naslov, poštna številka, kraj):.

Celostna prometna strategija Občine Ivančna Gorica (2017)

http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/04/Ivan%C4%8Dna-Gorica-CPS-2017.pdf

(Šentvid pri Stični, Višnja Gora, Bič in. Zagradec). ... Šentvid pri Stični in Radohova vas) težje dostopna. Čeprav bi ... (zdravstveni dom, pošta, banka, občina).

Krajevna skupnost Šentvid pri Stični - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/seje-in-drugo/nadzorni_odbor/porocila/porocilo_KS_Sentvid.pdf

Agrograd d.o.o. material cesta Vel. Češnjice 11002332. Sadar Avguštin s.p. parkirišče pri pokopališču 17/11. Sadar Avguštin s.p. pesek. 20/11. Agrograd d.o.o..

Prvo srečanje bo v torek, 1. oktobra 2019 ob 9 ... - utžo ivančna gorica

http://utzo-ivancnagorica.si/wp-content/uploads/2019/09/Program-dejavnosti-za-%C5%A1tudijsko-leto-2019.pdf

PRIDRUŽITE SE NAM! Prvo srečanje bo v torek, 1. oktobra 2019 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica. URADNE URE ZA VEČ INFORMACIJ IN VPIS ...

Dragi ljubitelji rokometa - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/Sezona-2008-2009-Bilten-%C5%A1tevilka-15.pdf

Rokometni klub SVIŠ Pekarna Grosuplje, Ivančna Gorica. Tajnik: Marjan ... 29.03.09 Ivančna Gorica prvenstvena SVIŠ PG : Merkur Škofja Loka. 18:34/9:18. 28.

Srednja šola Josipa JurĊiĊa IvanĊna Gorica - Šport mladih

https://www.sportmladih.net/uploads/cms/file/Rezultati%20SST/Rezultati_SST_2010_2011/rokomet_dijaki_cetrtfinale_ss_skupina_C_rezultati_SST_2010_11.pdf

9 dec 2010 ... Srednja šola Josipa Jurčiča. Ivančna Gorica. Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za srednje šole. Dijaki skupine »C«. Ivančna Gorica ...

učinki rednega pregleda naprav za nanos ffs v krajih ivančna gorica ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_janezic_tomaz.pdf

Slika 3: Ročna in ročna nahrbtna škropilnica (foto: T. Janežič). 2.3.2.2 Motorne nahrbtne škropilnice. Motorne nahrbtne škropilnice so sestavljene podobno kot ...

Dragi ljubitelji rokometa! - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/Sezona-2005-2006-Bilten-%C5%A1tevilka-12.pdf

razumevanjem Občine Ivančna Gorica, vložki sponzorjev in donatorjev in Vas dragi ljubitelji rokometa, ter ... Najuspešnejši strelci lige Center 2: Jernej Furdi (Krka) 111, Rok Rokavec ... Mobitel sem pustil v avtobusu, vrata pa so bila zelo dobro ...

Sezona 2005 – 2006 - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/Sezona-2005-2006-Bilten-%C5%A1tevilka-12.pdf

21(-1). 290 : 205. 3. RK TRIMO Trebnje. 14. 10. 1. 3. 21. 289 : 188. 4. RK ČRNOMELJ. 14. 8. 0. 6. 16. 227 : 193. 5. ŠD RK MOKERC - IG. 14. 6. 0. 8. 12. 184 : 208.

Stališča do pripomb in predlogov Debeli hrib - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2016/Stalisca_do_pripomb_in_predlogov.pdf

V tej fazi priprave Občinskega prostorskega načrta Debeli hrib investitor za ... točno število parkirnih mest šele v projektni dokumentaciji za gradbeno dovoljenje, ... bolj za mirno stanovanjsko – vikend, sedaj pa bo lahko dobil podjetje z veliko ...

letni delovni načrt 2014 / 2015 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2014/ldn_2014_2015.pdf

21 nov 2014 ... 1,50 pomočnice kuharice SŠJJ- POGODBA. - 0,70 čistilke SŠJJ- POGODBA ... enotah in zagotavljanje sočasnosti dela v oddelku - urniki.

sezona 1993/94 člani - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/sezona-1993-1994.pdf

Najboljši strelci lige: Luka Jerkovič (Slovan B) 122, Brane Drnovšek (Mokerc Best) in Primož Poje. (Kočevje) 121, Robert Mullner (Titanic Sežana) in Mirko ...

Lokalni program kulture občine Ivančna Gorica 2019 – 2022

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/program_kulture_za_javno_obravnavo.pdf

Predlog Lokalnega programa kulture občine Ivančna Gorica za obdobje 2019 - 2022. 1. UVOD. 2 ... nekdanja grajska kašča. Jurčič je dvor opisoval kot "grad ...

prijetno domač potep po občini ivančna gorica - Turistična zveza ...

https://www.turisticna-zveza.si/Dogodki/251/klopcic-prijetno-domac-potep-po-obcini-ivancna-gorica.pdf

Etnološka zbirka Nose. - Štupnikov mlin v Zagradcu. Priporočila pa bi vam še naslednje dogodke in aktivnosti: - Tradicionalni Jurčičev pohod. - Festival Stična.

Cenjeni prijatelji RK SVIŠ! - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://www.rksvis.si/files/2014/08/Bilten-21-2014-2015.pdf

1 avg 2014 ... Alkemist, prevajalske storitve, d. o. o.. 5. Kotnikova ulica 35. 6. 1000 Ljubljana. Pizzerija Kegeljček. Radohova vas 17A. 1296 Šentvid pri Stični.

občine grosuplje, ivančna gorica, škofljica, ig in ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/191894/Grosupeljski_odmevi_05_2019%20MAIL.pdf

15 maj 2019 ... Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič ... 2019 v Hostelu Celica in 2. junija v KD Grosuplje.

Prijatelji RK SVIŠ! - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/Sezona-2012-2013-Bilten-%C5%A1tevilka-19.pdf

Ig prvenstvena Mokerc Ig : SVIŠ. 11:22/6:12. 20. 03.04.13. Ivančna Gorica prvenstvena SVIŠ : ... 12.09.12 Ivančna Gorica prijateljska SVIŠ PG : Mokerc Ig.

Sprejemna pošta za NNDP Naziv sprejemne pošte Naslovna pošta ...

https://www.posta.si/poslovno-site/Documents/Direktna-posta/Seznam%20sprejemnih%20po%C5%A1t%20za%20NNDP.pdf

1276 Primskovo. C. TOREK IN PETEK. 1270 Litija. 1281 Kresnice. C. TOREK IN PETEK. 1270 Litija. 1282 Sava. B. TOREK IN PETEK. 1290 Grosuplje.