mejne vrednosti holesterola

stopnje izpostavljenosti in mejne vrednosti sestave betona

https://www.zabeton.si/datot/stopnje-izpostavljenosti-in-mejne-vrednosti-sestave-betona_zvonko_coti.pdf

EN 206:2013/prA1:2015 - spremembe. 1. Referenco prEN 13055, Lahki agregati za beton, malto, injekcijsko malto, bitumenske zmesi, površinske prevleke ter ...

Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-101-04409-OB~P003-0000.PDF

93 Kalijev bromat. 231-829-8. 7758-01-2. 2. 2b. 94 Kalijev dikromat. 231-906-6. 7778-50-9. 2. 2. K, EKA. 95 Kalijev kromat. 232-140-5. 7789-00-6. 2. 2. EKA.

Izjeme za mejne vrednosti emisije snovi v zraku - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2009-01-2955-2007-01-1697-npb2-p10.pdf

mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida v ... določa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla; ...

Mejne in kritične imisijske vrednosti snovi v tleh - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-1694-1996-01-3722-npb1-p1.pdf

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) skupna koncentracija PAH (1). 5. Klorirani ogljikovodiki. 5a. Poliklorirani bifenili (PCB) skupna koncentracija PCB (2).

(zaviralci pcsk9) za zniževanje holesterola ldl

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/locatelli.pdf

holesterol LDL zniža za 1 mmol/L (24). Podobno so poka- zali v randomizirani klinični raziskavi IMPROVE-IT (25), ki je proučevala vpliv znižanja holesterola ...

Vpliv serumskega holesterola (LDL) - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_mavric_anja.pdf

KG epitelijske celice/celiĉne kulture/lipoproteini/zarašĉanje poškodbe in vitro. AV MAVRIĈ, Anja. SA. VERANIĈ, Peter. KZ SI – 1000 Ljubljana, Veĉna pot 111.

Sklep o določitvi TSZ za zniževanje holesterola.pdf - ZZZS

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/880d75cca7ebccf6c1257df2004282a6/$FILE/ATTHS48S.pdf/Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20TSZ%20za%20zni%C5%BEevanje%20holesterola.pdf

Terapevtska skupina zdravil za zniževanje holesterola vključuje zdravila z naslednjimi učinkovinami (v nadaljnjem besedilu: zdravila):. 1. simvastatin,.

presejalno določanje holesterola pri pet let starih otrocih v sloveniji

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1776/1324

sen od koncentracije holesterola v krvi. Večina razvitih držav zato uvaja ... klinične raziskave so pokazale, da znižanje maščob v krvi ne samo preprečuje razvoj ...

Referenčne vrednosti-odrasli

https://www.sb-je.si/uploads/jesenice/public/_custom/Referencne_vrednosti_odrasli_2.pdf

Metoda. Enota. Referentna vrednost. P-CRP ... 0,00 - 0,77. P-Trigliceridi ... ODRASLI - REFERENTNE VREDNOSTI LABORATORIJSKIH PREISKAV. Biokemične ...

KFC Tabela nutritivnih vrednosti A4 - V2

https://www.kfc.rs/wp-content/uploads/2016/12/KFC_RS_Nutritivne_vrednosti.pdf

Twister Premium. 240. 622. 2592. 31%. 259.0. 1080.0. 28.6. 63%. 11.9. 46.6. 20%. 19.4. 1.0. 1%. 0.4. 35.0. 50%. 14.6. 9.1. 46%. 3.8. 0.7. 0.3. 2.4. 10%. 1.0. 3.3.

Zaželene vrednosti lipidov - szkklm

https://www.szkklm.si/assets/images/upload/zazelenevrednostilipidov.pdf

vrednosti. Kadilci, bolniki z visokim krvnim tlakom, diabetiki, družinsko obremenjeni posamezniki imajo drugačne zaželene vrednosti od tistih, ki imajo visok HDL-holesterol, niso debeli in so fizično aktivni. ... Trigliceridi. Do 1,69 mmol/l 1,70-2, ...

Lastne vrednosti in lastni vektorji - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~kosir/poucevanje/skripta/lastne.pdf

Izrek 1.6 Kompleksno število α je lastna vrednost matrike A natanko tedaj, ko je α nicla karakteristicnega polinoma pA(λ). Zgled 1.7 Poišcimo lastne vrednosti in ...

Hranilne vrednosti - Pivovarna Laško

http://www.lasko.eu/datoteke/LASKO_HRANILNE_VREDNOSTI_MAR19.pdf

Voda, ječmenov slad, ječmen, hmelj. Voda, ječmenov slad, hmelj. Voda, ječmenov slad, karamelni in praženi slad, hmelj. INGREDIENTS. Water, barley malt,.

VREDNOSTI KOTNIH FUNKCIJ ZA KOTE 0◦, 30◦, 45◦, 60◦ in 90 ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/kf-2.pdf

zepni racunalnik, za nekatere kote pa smo obljubili natancne vrednosti. Zato obljubo izpolnimo. ◦ Kota 30◦, 60◦. Kota 60◦ in 30◦ poišcemo v enakos- tranicnem ...

Tabela vrednosti kotnih funkcij

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/585_67793908051d/Tabela%20vrednosti%20KF.pdf

Tabela vrednosti kotnih funkcij. 0°. 6. 30 π. °. 4. 45 π. °. 3. 60 π. °. 2. 90 π. °. 2. 3. 120 π. °. 3. 4. 135 π. °. 5. 6. 150 π. °. 180 π. °. 7. 6. 210 π. °. 5. 4. 225 π. °. 4. 3.

VREDNOSTI KOTNIH FUNKCIJ ZA KOTE 0 , 30 , 45 , 60 in 90 ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/kf-2.pdf

Kako izracunati vrednost kotne funkcije za dani kot, npr. α? Ena od poti ... Kota 60◦ in 30◦ poišcemo v enakos- tranicnem trikotniku. Potem je: sin 60◦ = v a. = a. √.

Smernice za izracun hranilnih vrednosti - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Oznacevanje-zivil/Smernice-za-izracun-hranilnih-vrednosti.pdf

Te smernice na splošno veljajo tudi za označevanje hranilne vrednosti živil v skladu z Uredbo (ES) ... 1169/2011 določata, da morata biti energijska vrednost in.

PREPORUKE ZA KRITIČNE VREDNOSTI LABORATORIJSKIH ...

https://www.dmbj.org.rs/radovi_novi_sad/11_Kriticne_vrednosti_D_Pap.pdf

22 сеп 2015 ... Koncentracije alkohola u krvi od 3-4 g/L mogu biti smrtonosne ... DIK-diseminovana intravaskularna koagulacija, Faza II-dekompenzovana ...

Predlog poenotenja orientacijskih referenčnih vrednosti za ...

https://www.szkk.si/assets/images/upload/Pojasnila_ORV_otroci_konna.pdf

za otroke), UKC Maribor (pediatrična klinika), SB Izola (oddelek pediatrija) in ZD Nova Gorica. (pediatrija). Mnenja zdravnikov smo poskušali čim bolj upoštevati ...

Nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže

https://www.gzs.si/pripone/novi%20cenik.pdf

1 nov 2010 ... jetij za spremembe in dopolnitve Cenika kavcijskih vred- ... jetij soglašala, da se v Cenik kavcijskih vrednosti vračljive ... PVC nosilka – vino.

referentne vrednosti laboratorijskih analiza u neonatologiji

http://www.neonatologija.rs/files/rad46-KON-deo1.pdf

Referentne vrednosti se izražavaju kao vrednosti koje se sreću kod 95% određene populacije ili ... Leukociti i diferencijalna krvna slika. Novorođenče. 2 nedelje.

Označevanje hranilne vrednosti za predpakirana živila

http://www.ooz-sg.si/h/PPT__OZS_oznaevanje_hranilne_vrednosti_okt_2016_Blaa.pdf

21 okt 2016 ... Obvezno zagotavljanje informacij o hranilni vrednosti živil na ... energijska vrednost količina maščob, nasičenih maščob, sladkorjev in soli ... Pretvorbeni faktorji za izračun energijske vrednosti, navedeni v Uredbi 1169/2011:.

NOV CENIK KAVCIJSKIH VREDNOSTI VRAČLJIVE EMBALAŽE, ki ...

https://www.tzslo.si/uploads/zivila/vracljiva_embalaza/cenik_kavcijskih_vrednosti_vracljive_embalaze_-_1.9.2018_cistopis.pdf

Pivo. Steklenica LN. 0,5 l. 0,0820. 0,1000 3830052680601. Steklenica LN. 0,33 l ... Nosilka za meso piščančje – bela ... Kovinski sod – pivo Laško/Union. 50 l.

Vaje 11: Lastne vrednosti in lastni vektorji - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/dusan.pagon/Linearna_Algebra-Vaje-12.pdf

(a) Dokazi, da je λ ∈ F lastna vrednost operatorja A natanko tedaj, ... Poišci lastne vrednosti in lastne vektorje ter podobno diagonalno matriko matrike. ⎛. ⎝.

Razvijmo otroku občutek lastne vrednosti

http://www.vrtecandersen.si/tl_files/DOKUMENTI/sola-za-starse/povzetki-srecanj/Razvijmo-obcutek-lastne-vrednosti.pdf

Klobučar Rijavec, Nataša. »Naj otroci čutijo, da jih v celoti sprejemamo!« Vzgoja, ... 3, str. 18-19. Nataša Rijavec Klobučar, spec. zakonske in družinske terapije.

OCENJEVANJA VREDNOSTI NEPREMIČNIN V ... - Geodetski vestnik

http://www.geodetski-vestnik.com/59/3/gv59-3_mitrovic.pdf

3 reGiSTer nePreMiČnin, MnožiČno vrednoTenJe nePreMiČnin in daveK na. nePreMiČnine v SloveniJi. Prvo pobudo državi Sloveniji, da je treba prenoviti ...

Ekstremne vrednosti i monotonost funkcije - Matematiranje

http://matematiranje.in.rs/IV%20godina/4.Ispitivanje%20toka%20i%20grafik%20funkcije/5.EKSTREMNE%20VREDNOSTI%20I%20MONOTONOST%20FUNKCIJE.pdf

EKSTREMNE VREDNOSTI su maksimum i (ili) minimum funkcije. Nadjemo prvi ... Odrediti ekstremne vrednosti i intervale monotonosti funkcija: a). 1. 1. 2. 2. −. .

sodobno brezgotovinsko plačevanje: analiza vrednosti za ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/andric362-B.pdf

Mercator razvila program zvestobe, ki sloni na plačilni kartici z vgrajenim pomnilniškim ... predplačilna kartica (darilna) bo nudila možnost enkratnega nalaganja ...

poročilo o oceni vrednosti - Občina Mežica

https://www.mezica.si/files/other/news/88/5116813%20T%C4%8D.%208%20-%202%20Cenitveno%20poro%C4%8Dilo.pdf

POROČILO O OCENI VREDNOSTI. Nepremičnine - stanovanje na naslovu Leška cesta 13 A, 2392 Mežica ... http://www.nepremičnine.net. •. Geodetska uprava ...

mere srednje vrednosti - Fakulteta za socialno delo

https://www.fsd.uni-lj.si/mma/2_mere_srvred_in_razpr/2010041913485892/

Modus. – Točka, okoli katere so vrednosti najgostejše (največja gostota porazdelitve). • Mediana. – Točka, od ikatere je NATNČNO POL vrednosti večjih.

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 1. GRADNJA IN ...

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-1634-2016-01-0267-npb1-p1.pdf

Oprema za predelavo: delovni pult, krušna lončena peč, stroj za gnetenje testa, pomivalno korito, umivalnik, tehtnica, stroj za izdelavo testenin, nastavek-matrica ...

dr. Igor Pšunder - Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin ...

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/P%C5%A1under-Igor.pdf

Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin, strojev in opreme dr. Igor Pšunder ... je primerna za izračun reprodukcijskih in nadomestitvenih stroškov;. 2. po enoti ...

Kalorijske vrednosti pojedinih namirnica - Kuća Zdravlja

http://kucazdravlja.rs/uploads/media/default/cms/media/26715ad4cc5e4998d45e0ba2bd8b324983f3fbe5.pdf

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI. KRAVLJE MLEKO 1,8% M.M.. 50. 3,5. 1,8. KRAVLJE MLEKO 2,2% M.M.. 51. 2,9. 2,2. 4,5. KRAVLJE MLEKO 2,8% M.M.. 58,5. 3,3.

Mednarodna konferenca 2019 DODANE VREDNOSTI IN ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~obeltincims/datoteke/mednarodna_konferenca/zbornik_mednarodne_konference-2019_koncna.pdf

2019. Organizator: Osnovna šola Beltinci. Urednici: Matejka Horvat, Sonja Kepe ... Učiteljeva vloga in vloga avtoritete nasploh (od duhovnikov, direktorjev do predsednikov ... menjava, 1. do 5. razred gre v učilnice, kjer do 9.50 izvajajo različne ...

4. Simetricni problem lastnih vrednosti Jacobijeva metoda - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~plestenjak/Vaje/NlaBol/Gradivo/05_EP_Jacobi.pdf

23 mar 2010 ... v bližini diagonalne matrike je konvergenca v resnici kvadratična. Ciklična varianta. Po vrsti v enem ciklu izberemo vse izvendiagonalne ...

PRILOGA I Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2010-01-5233-2001-01-4905-npb3-p1.pdf

Molski volumen znaša 24,04 l pri temperaturi 20°C in tlaku 1,013⋅105 Pa. Izjema so vlaknate snovi. Njihova koncentracija se izraža v številu vlaken na enoto.

ocenjevanje vrednosti podjetja z vidika malih investitorjev

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/mavcic3683.pdf

9 jan 2009 ... Slika 3: Gibanje knjigovodske vrednosti delnice Gorenje d.d. v primerjavi z zaključnim ... kopalnice. Gorenje ... paradržavnih institucij (odprodaja deleža SOD-a v letih 2004-2006) in fizičnih oseb, vključno z zaposlenimi.

CENIK za izdelavo cenitvenega poročila o tržni vrednosti ...

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/cenik_cenitev_nepremicnin_maj_2017.pdf

... poročila o tržni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja ... parkirna mesta, ki so del posameznega dela stavbe ali imajo svoj ID znak).

izbor klavnih lastnosti za napovedovanje plemenskih vrednosti pri ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_gorjanc_gregor.pdf

Slika 6: Povprecna starost ob zakolu in masa toplih polovic po datumih klanja ... s tehnologijo o testiranju prašicev (Urbas in sod., 1975; Šalehar in sod., 1980).

HRANILNE VREDNOSTI IN SESTAVINE ZA PIVO ... - Pivovarna Laško

http://www.lasko.eu/datoteke/LASKO_HRANILNE_VREDNOSTI_MAR19.pdf

NUTRITION. DECLARATION. PER 1OOML. LAšKO. WEISSBIER. LAŠKO IPA. 5,2 VOL. %. Energijska vrednost (kJ). Energy (kJ). 200. 187. Energijska vrednost.

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-3514-2016-01-0267-npb2-p1.pdf

Metodološka pojasnila: Najvišje priznane vrednosti za gradbena, obrtniška ... mehanski stroj za sladoled, luč za uničevanje insektov, razdelilna mreža za sirnino ...

Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15470/9.-toka---pove-nam-premo--stanov.-in-zemljia.pdf

15 maj 2014 ... 967 HRENOVA ULICA. 17. 15. II enosobno. 44,8. 120. 979 HRENOVA ULICA. 19. 14. II dvosobno. 45,71. 121. 984 HRENOVA ULICA. 19. 4.

Priloga 2 Katalog stroskov in najvisjih priznanih vrednosti - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2019/12_DECEMBER/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3/Priloga-2-Katalog-stroskov-in-najvisjih-priznanih-vrednosti.pdf

(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in ... Oprema za kuhanje žganja, do 300 l: kotel za žganjekuho s hladilno posodo,.

referenčne vrednosti za vnos vitaminov in mineralov - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/referencne_vrednosti_za_vnos.pdf

Uvod in tabele so povzete po D_A_CH Referenčne vrednosti za vnos hranil,. Ministrstvo za zdravje, 2004, 1. izdaja, razen za vitamin D, kjer so vrednosti ...

Priloga 1 Največje vrednosti parametrov v zemeljskem ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2011-01-2893-2008-01-1363-npb1-p1.pdf

1) Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost, vendar ne za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode. 2) Velja za zemeljski ...

računanje vrednosti nekaterih matematičnih funkcij - Presek

http://www.presek.si/14/826-Lokar.pdf

Ker je Y2/X2 = tg('Pl 'P2), lahko tangens kota 'PI 'P2 dobimo tako, da izra- čunamo X2' in Y2', Torej lahko izračunamo tangens za 'P2 večjega kota, če le.

Prilog poznavanju fizioloških vrednosti osnovnih hematoloških ...

http://www.cepib.org.rs/wp-content/uploads/2011/10/horsvil3.pdf

osnovnih parametara krvne slike magaraca je značajno dijagnostičko sredstvo. U ... Ključne reči:domači brdski magarac, krvna slika, fiziološke vrednosti.

empirijska provera konstruktne valjanosti i prediktivne vrednosti ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9337/bdef:Content/download

Ruminacija je važan faktor kognitivne vulnerabilnosti za depresiju. Pored toga, ruminacija ima i transdijagnostički značaj u predviđanju različitih oblika ...

uporabo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

https://www.epc.si/media/media_2018/small_claims_practice_guide_EU_sl.pdf

nalog, ki je sledil uredbi (15) o evropskem nalogu za izvršbo. Odprava eksekvature je bila v primeru postopka za evropski plačilni nalog in evropskega naloga ...

ocena vrednosti stanovanja z različnimi načini kot podlaga

https://posvetnepremicnine.gzs.si/Portals/Portal-Posvet-Nepremicnine/vsebina/2015%20posvet/Gradiva/Z%20Jo%C5%BEe%20Murko.pdf

30 jun 2015 ... Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, pooblaščeni ... BOROVA VAS 25, MARIBOR.

B) POSEBNI DEL TARIFA Pristojbine od vrednosti predmeta ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-0452-2008-01-3968-npb4-p1.pdf

(2) Za sodelovanje notarja pri notarskih storitvah za družbe in druge pravne osebe ... Za sestavo predloga za vpis v sodni register znaša pristojbina 37 eurov. ... Če za kakšno od notarskih storitev ni mogoče določiti pristojbine glede na ... zemljiško knjigo, v skladu z določbami zakona o zemljiški knjigo v hrambo, s sestavo.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 6 ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2018/JNMV_6_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

2 феб 2018 ... 12. 168. Dezihend, dezinfekciono sredstvo, zapremine 1lit kom. 60. 169. Asepsol 5% ,koncentrovano tecno sredstvo za dezinfekciju radnih kom.

razvoj koncepta pametne hiše s pristopom soustvarjanja vrednosti

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/murn2928-B.pdf

povezani z eksternimi viri, kot je vremenska postaja na Krimu, ki imajo točen podatek o razmerah ... What stories unfold: empirically grasping value co-creation.

priročnik za računanje krmne vrednosti travne ruše, navodilo za ...

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Vaje/Sinkovic_et_al_AG_VET_ZO_Prirocnik_4_izdaja.pdf

penuša. (mk-s). 392. Cardaminopsis arenosa. Sx-dpxx-šk 10-. Sx-dpxx-škxxx. 28. (L.) Hayek-. -20%-Zšk>20%. (mk-k) peskovni penušnjek. 393. Cardaminopsis ...

Postavitev metode za hitro določanje energijske vrednosti sokov

http://www.festival-labirint.si/assets/files/za-ucence/OSMS-sokci2016.pdf

predelanih predpakiranih živil z energijsko vrednostjo živila ter hranilnimi vrednostmi. V ... podanih. Ključne besede: energijska vrednost, hranilna vrednost, sok.

Vrednosti težkih kovin v krvi in specifičnih porfirinov v urinu pri ...

https://www.instavtizem.org/assets/pdf/tezke_kovine_in_avtizem.pdf

15 jan 2014 ... Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke in mladosntnike (WISC-III)45 je v slovenskem prostoru zadnja različica široko uporabljenih ...

vrednotenje hranilnih vrednosti toplih malic iz dveh obratov ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_lovrencic_katja.pdf

Drugi dan, kuhinja A, brezmesna topla malica. 2Bm. Drugi dan ... Četrti dan, kuhinja B, brezmesna topla malica. 5Am ... pražen krompir, hrenova omaka, solata.

hranilne vrednosti in sestavine za pivo in malt ... - Pivovarna Laško

http://www.lasko.eu/datoteke/HRANILNE-VREDNOSTI-LASKO.pdf

HRANILNE VREDNOSTI IN SESTAVINE ZA PIVO IN MALT VERZIJA: 6. 6. 2O18. NUTRITION FACTS AND INGREDIENTS FOR BEER AND MALT, VERSION: 12 ...