manganov dioksid

ogljikov dioksid

https://dijaski.net/get/kem_ref_topla_greda_01.pdf

-Učinek tople grede je otoplitev zemljine atmosfere in površja kot posledica emisij toplogrednih plinov ... Topla greda je naraven pojav, ki omogoča življenje na ...

Vjezba 22. Sumporov dioksid

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-22.-Sumporov-dioksid.pdf

lakmusov papir, koncentrirana otopina amonijaka. OPASNOSTI! Sumporov ... stjenku zvona prilijepi vlažan plavi lakmusov papir. 2. Komadić sumporne trake ...

ogljikov dioksid - Istrabenz plini

http://www.istrabenzplini.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=8623C059-B1F2-3FAC-49A8-2033D2322931

Kritična temperatura. : 31 °C. Kritični tlak. : 73.8 bar. Relativna gostota, plin (*). : 1.52 (zrak=1). Realtivna gostota, tekočina. : 0.82 (voda=1). Absolutna gostota (*).

Varnostni list Dušikov dioksid - Messer Slovenija

https://www.messer.si/documents/20604/2353532/Du%C5%A1ikov dioksid.pdf/08ac7632-7bfb-522e-a32b-4b542709aa98

Previdnostni stavki (CLP). - Preprečevanje : P220 - Hraniti ločeno od gorljivih snovi. P244 - Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.. P260 - Ne ...