izvir ljubljanice

ciklokros izvir - Izvir Vipava

https://izvir-klub.si/wp-content/uploads/2019/12/Razpis-Ciklokros-Izvir-2020-DP-2.pdf

let pa je startnina 15 €. Za CICI DIRKO ni štartnine. ... Organizator: Kolesarski klub Izvir Vipava, Gregorčičeva ulica 1, 5271 Vipava. Informacije v zvezi z dirko ...

inštitut sofijin izvir - Sofijin Izvir Maribor

https://waldorfska-pedagogika.si/wp-content/uploads/2014/11/publikacija_17.pdf

Za interno uporabo Inštitut Sofijin Izvir Maribor, Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, ... Rojstni dan je pomemben praznik za vsakega otroka, to je njegov praznik, ... PUBLIKACIJO vrtca (objavljena je na spletni strani vrtca) in pošljemo vabilo na ...

Izvir reke Krke - Arnes

http://www2.arnes.si/~osticnalj/docs/Izvir_Krke.pdf

Poltarica. 8. 3.2.4. Jama Poltarica. 8. 3.3. Pot nadaljujemo skozi Gradiček proti Krški jami. 9. 3.3.1. Krška jama. 9. 3.3.2. Človeška ribica. 10. 3.3.3. Netopirji v jami.

Zelenci (izvir Save Dolinke)

http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/SPZ-PAS/pdf/084_Zelenci.pdf

20 jul 2013 ... Ime lokacije Zelenci (izvir Save Dolinke). Tip. JEZERO. Zahtevnost. P2 opomba: zelo krhka narava, zelo mrzla voda tudi poleti. Nočni potop.

Izviri Ljubljanice

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/geoloske_poti%281%29.pdf

Sam izvir je bil že zgodaj zajezen in za pregrado je nastalo jezerce, kjer so napajali živino. Visoka voda se je čez jez prelivala v slapu, ki je poganjal žago. Mali.

ciklokros izvir - Kolesarska zveza Slovenije

http://kolesarska-zveza.si/wp-content/uploads/2019/12/Razpis-Ciklokros-Izvir-2020-DP.pdf

Ajdovščina, sobota 11. januar 2020 ob 11:00 uri. • Državno ... pisarni dirke na dan prireditve od 9:30 do 30 min pred posameznim startom. Startnina znaša 10 ...

Aboslutni rezultati po spolu - Izvir Vipava

https://izvir-klub.si/wp-content/uploads/2019/09/2019-Vzpon_na_NANOS-Absolutni_rezultati_po_spolu.pdf

14 sep 2019 ... mebloJOGI PRO-CON. 2. MIKUŽ Metka. 1. 00:45:02. 00:13:08. Open (tekmoval ci kategorij Mlad. 15,32. 151 10017625682. KD ALPE SIS. 3.

Luknja - izvir Prečne - ARSO meteo

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/hidro/watercycle/text/sl/observation_sites/springs/Luknja%20Precna.pdf

prehodu v zakrasele, pretežno jurske apnence pa Temenica pri Ponikvah ponika v ... sposobni požirati celotne količine vode in reka zalije tudi regulirano ...

PLIOCENSKO POREČJE LJUBLJANICE.

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_0401_069_088.pdf

Kossmat je nadalje pokazal, da je pliocenski Ljubljanici dotekal večji pritok od severozapada, kjer je ostala po njem dobro ohranjena suha dolina od.

Izvir pri Gradu Snežnik - Občina Loška dolina

https://www.loska-dolina.si/mma/Obrh%201-2009/2009073108331725/

10 mar 2009 ... Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik ... Gradu Snežnik še ni urejeno, je zavod ak- ... cam in prostovoljkam za zavzeto in dobro.

Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice - RRA LUR

https://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/SP_za_plovnost_Ljubljanice%5B1%5D.pdf

16 nov 2012 ... Pristan pri kajak kanu klubu Ljubljana ... Zoisove ceste naprej se struga Ljubljanice spremeni v vodno korito, ki ga ... (OPPN avtoodpad Tojnice) ... turistično vodno pot po Ljubljanici in umestitev dveh pristanišč (športni.

PO TRAGOVIMA LJUBLJANE I LJUBLJANICE - otkrivanje povijesti ...

https://hrcak.srce.hr/file/327063

1. Prjeđemo Ljubljanicu kroz Šentjakobski most. Napiši, po kome je most dobio ime. 2. U neposrednoj blizini mosta koz rijeku održavao se sajam. Zašto? 3.

Te'ke kovine v vodotokih zaledja Ljubljanice - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=380

jame, izvir Malni, Ja~ka – pred ponorom, izvir Bistra in izvir Ljubljanica (slika 4). Vsak letni ~as odvzamemo na vseh vzor~- nih mestih po dva vzorca – enega v ...

POROČILO ZA ŠIRŠO JAVNOST Obnovitev koridorja Ljubljanice in ...

http://ksh.fgg.uni-lj.si/ljubljanicaconnects/Data/Laymans%20report_Ljubljanica_KONCNO.pdf

V preteklosti je bilo na Ljubljanici zgrajenih več različnih objektov za zaščito mesta pred poplavami in vzdrževanje ustreznega vodnega režima. To so na.

Prispevek k poznavanju ihtiofavne pritokov Ljubljanice: Podlipščica ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_18_1_2.pdf

ugotovili maso 756,94 kg/ha in zabeležili 9238 osebkov/ha. Ključne besede: sladkovodne ribe, piškurji, vrstni sestav, porečje Ljubljanice, Slovenija. Abstract.

1.2. Stanje porečja Ljubljanice danes - Fakulteta za šport - Univerza ...

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22067030BrovinskyGregor.pdf

Ljubljanica je večinoma mirna reka, zato je primerna za veslanje. Veslaški klub je bil na Ljubljanici ustanovljen leta 1908, kot prvi veslaški klub na slovenskem ...

life10 nat/si/142 porečje ljubljanice, ljubljansko barje in prvi rezultati ...

http://ksh.fgg.uni-lj.si/ljubljanicaconnects/Data/Hydro/HydraulicModel.pdf

Slika 1: Položaj porečja Ljubljanice in Ljubljanskega Barja. ... polja). Ljubljanica je pritok reke Save (slika 1) in pripada povodju reke Donave. Na zahodnem in ...

Trček S. Makrofiti reke Ljubljanice - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1875/1/Tr%C4%8Dek_S._MAKROFITI_REKE_LJUBLJANICE.pdf

naslednjimi površinskimi vodotoki: Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Pivka, Unica in. Ljubljanica. Ljubljanica, v ožjem pomenu besede, izvira iz več kraških izvirov ...

pomen zelenih obrečnih koridorjev na primeru ljubljanice od črne ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_horvat_maja.pdf

Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddala v elektronski obliki, identična tiskani verziji. Delo je rezultat lastnega raziskovalnega dela. Maja Horvat ...