cilji trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/5cb3a54cbc/Cilji-trajnostnega-razvoja-SLOGA.pdf

pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja implementira- jo tudi države donatorice razvojne pomoči. Cilji trajnostnega razvoja na uravnotežen način ...

CILJI trajnostnega razvoja - pOZNavalec

http://www.poznavalec.si/wp-content/uploads/2017/11/SDG_2017.pdf

Mladinsko združenje Brez izgovora; Emina Hadžić, Zavod Krog; Mirjana Jarc, Rdeči križ ... Recikliranje papirja, plastike, stekla in aluminija zmanjšuje obseg odlagališč. ... naravi prijaznimi, kot so limone, kis, soda bikarbona, lesni pepel.

Cilji trajnostnega razvoja - EUR-Lex - Europa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52019IR0239&from=EN

29 nov 2019 ... Mnenje Evropskega odbora regij – Cilji trajnostnega razvoja: podlaga za dolgoročno strategijo EU za trajnostno Evropo do leta 2030. (2019/C ...

Cilji trajnostnega razvoja - ZBDS

http://www.zbds-zveza.si/kongres2019/data/12_Zupanc_Bevk_Kongres_ZBDS_2019.pdf

25 sep 2019 ... CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA. KATJA BEVK, KNJIŽNICA A. T. LINHARTA RADOVLJICA. MAG. ŠPELA ZUPANC, NARODNA IN ...

Cilji trajnostnega razvoja na področju voda - Konferenca ...

https://konferenca-komunala.gzs.si/pripone/1_Zupan%20Martina_Cilji%20trajnostnega%20razvoja%20na%20podro%C4%8Dju%20voda.pdf

Cilji trajnostnega razvoja na področju voda. Martina Zupan. 4. problemska konferenca. GWP Slovenija komunalnega gospodarstva,. Rogaška Slatina, 25-26. 9.

Ovčereja kot možnost trajnostnega razvoja Solčavskega

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504239.pdf

5 mar 2015 ... Prav jezersko-solčavska ovca, ki je avtohtona pasma na našem območju, ... Slika 6: Ovca jezersko-solčavske pasme z značilno solzo .

290 ZAGATE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V POMURJU Dr. Katja ...

http://www.drustvo-geografov-pomurja.si/projekti/zborovanje/zbornik/z2aKatja%20Vintar%20Mally%20idr_T.pdf

ZAGATE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V POMURJU. Dr. Katja Vintar Mally. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2,.

Strategija trajnostnega razvoja Obćine Preddvor s poudarkom na ...

http://e-mobilitygorenjska.si/wp-content/uploads/2018/04/Strategija-trajnostnega-razvoja-Obcine-Preddvor.pdf

E-pošta: [email protected], www.preddvor.si. Naziv dokumenta: Strategija trajnostnega razvoja Občine Preddvor s poudarkom na turizmu 2026. Predlog.

Cilj trajnostnega razvoja 4 – Kakovostno ... - Mirovni inštitut

http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2016/08/Cilj-trajnostnega-razvoja-4-Kakovostno-izobrazevanje.pdf

globalno učenje. Cilj trajnostnega razvoja 4 – Kakovostno izobraževanje ... Cilji trajnostnega razvoja. Dostopno prek: www.globalni-cilji.si. Maastrichtska izjava ...

Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/04/Strategija-trajnostnega-razvoja-blejskega-turizma-2018-2025-6.pdf

Jez. pro- menada kulinarika gostinci. 4. Okusi Bleda. (6x) skupaj pribl. 50.000 kulinari- ka. 33 % 67 % x x 10–23 mehan. glasba. Prome- nada. Jez. pro- menada.

Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja - Oddelek za ...

http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/geograff_9.pdf

preširok, Spodnje Podravje pa preozek pojem, veljaven le v slovenskih okvirih. ... Ptuj je nedvomno regionalno središče tega območja, ne le zaradi svoje stare.

analiza stanja in strategija trajnostnega razvoja občine cerknica

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/lenassi1492-B.pdf

trajnostnega razvoja Občine Cerknica, pripravljenega v sodelovanju s ... 2.3 Analiza socialno-ekonomskega stanja Občine Cerknica . ... SURS in TIC Cerknica.

analiza trajnostnega razvoja turizma: primer ... - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/draksler3512-B.pdf

28 avg 2019 ... To so Kozjanski regijski park, regijski park Škocjanske jame in ... krajevnih znamenitosti in lepot ter podpiralo spremljevalne dejavnosti turizma ...

Strategija trajnostnega razvoja destinacije Blagajeva dežela 2020 ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/3_1_strategija%20trajnostnega%20razvoja%20turizma%20ob%C4%8Dne%20dobrova-polhov%20gradec%202020-2028.pdf

Strategija turistične destinacije Blagajeva dežela 2020 – 2028. 1. Strategija trajnostnega razvoja ... Želena percepcija s pomočjo znamke Blagajeva dežela .

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine ... - Mestna občina Kranj

https://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/mestni_svet/seje2006-10/microsoft_word_-_7_2_strategija_trajnostnega_razvo.pdf

12 okt 2006 ... Kultura in turizem. Gorenjski muzej. 46%. 4,11. Prešernovo gledališče. 65%. 3,99. Kino Center. 36%. 3,53. Osrednja knjižnica Kranj. 53%. 3,95.

1 cilji prostorskega razvoja občine ivančna gorica - Prostorski ...

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O39/3/2_SD_OPN_1_Iv_Gorica_Priloga_1_PPIP_NPB.pdf

Občinski podrobni prostorski načrt I3 SC Ivančna Gorica – center (Uradni list RS, št. ... senik, kašča, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,.

1 cilji prostorskega razvoja občine ivančna gorica - Občina Ivančna ...

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Odlok_OPN_OIG.pdf

območja v najpomembnejših naseljih Ivančna Gorica in Višnja Gora ter v drugih večjih naseljih ... dejavnosti: frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice,.

Uveljavljanje koncepta trajnostnega upravljanja velikih ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/dolhar-ana.pdf

tudi muzej nordijskega smučanja in vetrovnik. 5.1 Nordijski center Planica. Nordijski center Planica je bil v strateških razvojnih dokumentih države opredeljen kot.

Primeri trajnostnega urejanja prometa s ... - Logarska dolina

https://www.logarska-dolina.si/knjiznica/projekti/Ogrin_Primeri-trajnostnega-urejanja-prometa.pdf

TNP, KP Logarska dolina, Bohinj, Kranjska Gora;. • Iščejo se ... Bohinj vključen v študijo umirjanja prometa v ... Kartica gost Bohinja: spodbuja večdnevni obisk;.

Gradnja škofljiške obvoznice z vidika trajnostnega prometa

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=103640

ideje o izgradnji obvoznice, ki bi obšla naselji Lavrica in Škofljica ter bi tako razbremenila ... .si/novice/slovenija/neusklajena-zakonodaja-pogreb-za-narodni-.

Prilagajanje Kobarida ciljem trajnostnega turizma v ... - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/zakljucna_strokovna_naloga__lara_kalcicpdf/2018022015143924/

... in počitniška stanovanja ... dejavnosti za zaslužek, največ z oddajanjem apartmajev in počitniških dejavnosti. ... prostorom skozi čas (SVIZ, Zakon o varstvu..).

2 splošni cilji - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=305846

SEMINAR OŠO, predmet DKE, 9.5.2017. ZRSŠ, Poljanska 28 (Pavla Karba). Program osnovna šola. DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA.

CILJI - Vrtec Ljutomer

http://vrtec-ljutomer123.splet.arnes.si/files/2016/07/PIKI-GRE-NA-PLA%C5%BDO.pdf

Izdelovanje trganke, lepljenke na motiv Piki. - Risanje z voščenimi barvami. - Oblikovanje s slanim testom. - Ples, petje pesmic. - Letni kino: risanka Piki. - Igranje ...

CILJI projekta e-šolstvo

http://www.francebevk.si/files/2015/09/CILJI_projekta_e-solstvo.pdf

MŠŠ, ZRSŠ: portali, e-pošta, e-zbornica, e-učilnica,…). - Usposobiti jih za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo in vrednotenje (kritično presojo) podatkov,.

cilji trženja - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/lavrencic317.pdf

3 avg 2009 ... Plesna šola Urška ponuja več kategorij tekmovalnih in družabnih plesov kot Fredi, torej poleg standardnih in latinskoameriških tudi vrsto ...

3 Cilji in naloge v letu 2017 - IZUM

https://www.izum.si/doc/Letno_porocilo_2017.pdf

12 feb 2018 ... COBISS2/Izposoje) uporabljajo tudi knjižnice v COBISS. ... Kiril i Metodiî, Sofija kot prva knjižnica v COBISS.BG ... MKK - Mestna knjižnica Kranj.

Prvi letnik – vsebinski cilji - Arnes

http://www2.arnes.si/~bivsic/fizika/ucni/ucni_prvi.pdf

Radialni pospešek zapišejo v obliki ar = v2 r . Znajo pojasniti, da je enakomerno kroženje pospešeno gibanje, ker se spreminja smer hitrosti. Vedo, da je smer.

3 namen in cilji diplomskega dela - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67553123.pdf

Multipla skleroza je pogosta avtoimunska nevrološka bolezen, za katero je značilna prostorska in ... 2.3 Simptomi in znaki multiple skleroze ter potek bolezni .

ZGODOVINA - 1.RAZRED VSEBINE CILJI KOMPETENCE ...

http://www.vesnabrezina.it/sites/default/files/zgodovina.pdf

Osnovni časovni pojmi: prej, sedaj, potem; včeraj, danes, ... sestavi krajši časovni trak in ponazori zaporedje ... dogodkov iz prazgodovine. Opisovanje osebne ...

Kazalo vsebine: 1 Akt 1 1.1. Ime akta 1 1.2. Cilji in ... - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Zivljenje_v_hrastniku/okolje_in_prostor/OPN/priloge/U0814_fp6_37_OP_Hrastnik_Kazalo.pdf

zavarovanih območij in drugih območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ... na območju občine Hrastnik (vir: Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja,.

cilji rehabilitacije bolnikov s kronično bolečino po neuspelih ...

http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2018_S1_p064-070.pdf

PAIN USING SPINAL CORD STIMULATION. Helena Jamnik, dr. med. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Ljubljana. Poslano: 8. 1.

PREHRANA MESNIH OVC IN VZREJA JAGNJET (REJSKI CILJI)

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/prehrana_mesne_ovce_2017.pdf

jezersko-solčavska ovca (JS), oplemenjena jezersko-solčavska ovca (JSR) in belokranjska ... Ledvični kamni se lahko pojavijo tudi, če se ovce pasejo na.

MATEMATIKA 1. razred KOMPETENCE CILJI VSEBINE števila ...

http://www.vesnabrezina.it/sites/default/files/pregled_matematika_2015_1.pdf

Deljenje z enomestnim deliteljem brez ostanka in z ostankom. ... naravna števila. Zanesljivo izvajati štiri računske operacije. Deliti naravna števila z ostankom.

Cilji stanovalcev kot vodilo za izboljšanje kvalitete življenja v Domu ...

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/237

In the long term residential social institution Dom Nine Pokorn Grmovje, follow the process of de-institutionalization, to organising support for residents for living ...

Cilji in delovna področja Javnega zavoda za ... - Poljanska dolina

http://www.poljanskadolina.com/assets/Dokumenti_ZPD/ciljiindelovnapodrocjaJavnegazavodazakulturointurizemPD.pdf

Problem: Nizka stopnja usposobljenosti odločevalcev v turizmu ter neustrezna organiziranost turizma. Rešitve: - Ustanovitev zavoda za turizem, z ustreznimi ...

Kako priti do sreče: Življenski cilji adolescentov in aktivnosti v ...

https://bib.irb.hr/datoteka/629215.Anic_P_2012._How_to_find_happiness_Adolescents_life_goals_and_free_time_activities.pdf

How to find happiness: Adolescents' life goals and free time activities. Mentor: Janek Musek, PhD, Full Professor. Somentor / Co-mentor: Andreja Avsec, PhD, ...

Odkrivanje zakonitosti v podatkih Urnik Seznam študentov Cilji ... - IJS

http://kt.ijs.si/PetraKralj/UNGKnowledgeDiscovery/Nada-gorica-marec2007.pdf

petek, 16.3., računalniška učilnica - Petra Kralj, 3 ure. • ponedeljek ... FRI. SAT. MON. THU. TUES. WED. Jan Feb Mar Apr May Jun. July Aug Sept. Oct Nov Dec.

Cilji Plin kot agregatno stanje elementov in spojin označujemo z g ...

https://dijaski.net/get/fiz_ref_plini_01.pdf

Prostornina ali volumen (oznaka V) je fizikalna količina, ki pove, koliko prostora zaseda ... Avogardov zakon: molski volumen (V0), ki je konstanten za plin pri t.i. ...

Operacija: Partnerji: Povzetek: Cilji operacije - Komunalno podjetje ...

https://www.kp-logatec.si/2018/SestavljamoCistoOkoljeobcineLogatec.pdf

Izdaja zloženke za vsa gospodinjstva v občini z napotki o pravilnem ločevanju odpadkov, shranjevanju in odlaganju nevarnih odpadkov na zbirnem centru.

globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj - Sloga Platforma

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2018/06/SDGS-prirocnik.pdf

5 maj 2018 ... projektov lokalizacija ciljev trajnostnega razvoja. Globalni cilji, ki so jih vse države članice Organizacije združenih narodov, vključno s Slovenijo ...

CILJI: JEZIK: • ustvariti spodbudno in tiskovno bogato okolje ...

http://www.vrtec-krizevci.si/Dokumenti/OBJEM_AKTIVNOST_%202_%20star_obdobje.pdf

Za otroke smo strokovne delavke pripravile dramatizacijo ... ADVENTNI KOLEDAR, KJER SO OTROCI VSAKI DAN NAŠLI NALOGO S PODROČJE JEZIKA: ...

CILJI NAJSTNIŠKIH REVIJ Primer revije Smrklja - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Sredojevic-Gordana.PDF

revijo Smrklja. Revija Cool je manj barvita, bolj urejena revija, ki pa ima veliko večino bralcev na Štajerskem. Revija Frka je najmlajša od teh revij, prva številka ...

poslovni-nacrt-in-kljucni-cilji-skupine-petrol-za-leto-2020

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/objave/2019/12/poslovni-nacrt-in-kljucni-cilji-skupine-petrol-za-leto-2020---povzetek.pdf

Poslovanje skupine Petrol poteka v dveh visoko konkurenčnih panogah: ... potrošnje in proizvodnje) ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov.

osNoVe razVoJa hipofize

http://gyrus.hiim.hr/images/gyrus11/Gyrus11_nastavni.pdf

Hipofiza jest endokrina žlijezda koja se u potpunosti razvija iz ektoderma. Dva su ektodermalna primordija iz kojih nastaje jedinstvena struktura: žljezdani ...

Strategija razvoja turizma

https://simora.hr/userfiles/file/Razv_strategije/turizam/STRATEGIJA_TURIZMA.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Naručitelj Strategije: Sisačko-moslavačka županija.

POZ - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/144-tehnoloska-navodila-za-izvajanje-operacije-poljedelstvo-in-zelenjadarstvo-v-okviru-ukrepa-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slov

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Ana Ogorevc ... podlagi rezultatov se pripravijo gnojilni nasveti za kmetijske rastline glavnega posevka v vsakem letu ...

15 let razvoja - Cona Tezno

http://www.conatezno.si/wp-content/uploads/2015/12/Contact-december-2015-splet.pdf

vsi potrebni prostorski akti za začetek novogradnje bili pravočasno nared. Kot vse kaže jim to tudi uspeva. ·. Bližnji sosed je Trgofort. Vse je nared za gradnjo ...

Psihologija razvoja in učenja

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/splosni-pedagoski-modul/2019-2020/EMAG_Splosni-ped-modul_Psihologija_razvoja_in_ucenja.pdf

Temeljni literatura in viri / Readings: • Marentič Požarnik, B. (2000): Psihologija učenja in pouka, Lj: DZS. • Marjanovič-Umek, L in Zupančič, M. (2004). Razvojna ...

Psihologija razvoja in učenja - FNM

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/splosni-pedagoski-modul/2019-2020/EMAG_Splosni-ped-modul_Psihologija_razvoja_in_ucenja.pdf

Temeljni literatura in viri / Readings: • Marentič Požarnik, B. (2000): Psihologija učenja in pouka, Lj: DZS. • Marjanovič-Umek, L in Zupančič, M. (2004). Razvojna ...

M R E Ž A Z A P O D E Ž E L J E - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/24-mreza-za-podezelje/file

M R E Ž A. Z A P O D E Ž E L J E. Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014−2020. Moč mreže je odvisna od skupne moči njenih članov, pri čemer je ...

FADN - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/108-fadn-mreza-knjigovodskih-podatkov-s-kmetijskih-gospodarstev/file

31 dec 2015 ... ventil za mlekarno, rezervni deli za traktor….). • Pravilno je ... 12.01. rezervni deli traktor. 22 ... 01.01. vrtavkasti obračalnik - rabljen. 0. 1.200,00.

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA ...

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/07/Strategija-razvoja-zdravstvene-dejavnosti-na-primarni-ravni-v-Mestni-ob.pdf

Dežurna služba je organizirana v javnem zavodu Obalne lekarne Koper v enoti lekarna Koper in zagotavlja neprekinjeno preskrbo prebivlcev z zdravili na ...

Zemljevid LAS - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/129-zemljevid-lokalnih-akcijskih-skupin-las-v-okviru-pristopa-leader-clld-2014-2020/file

LAS V objemu sonca. 29. LAS Bogastvo podeželja. 30. LAS Prlekija. 31. LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. 32. LAS Istre. 33. LAS Barje z zaledjem.

PRePlet - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/preplet/st23-2013.pdf

kozolcev bo v četrtek, 6. junija, ob 17. uri v Šentrupertu na Dolenjskem. Več: www.las-dbk.si/novice/dezela-kozolcev-otvoritev-06062013-1700/113. V sklopu ...

16 digitalna glasba nov motor razvoja? - IPF

https://www.ipf.si/media/1059/ipf_eho_04_web_23-07-2013.pdf

eho čaka v posebnem zavihku. lahko se tudi naročite na elektronske eho novice, ki vsak teden povzemajo aktualno ... ampak njegovi akordi so bili vedno rokerski: a, e in d. le ko ... navadno več, od poguma do ta moške in od si še jezna name.

Steljniki - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/372-steljniki-2019/file

STELJNIKI. Vlažni travniki, kjer je intenzivna kmetijska raba težko izvedljiva, so pomembno zatočišče številnih živalskih vrst. Na takih travnikih živijo zelo redke ...

M13 Opisi OMD - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_1_Kaj_je_program_razvoja_pode%C5%BEelja/DRUGI_URADNI_PREDLOG/Priloge/M13_Opisi_OMD.pdf

poplavni svet oži. ... Na dolomitnem svetu, ki prevladuje v podolju, so vrtače, doli in kraški izviri ... Prehod iz predalpskega v panonski svet je v zahodnem delu.

POVIJESNI PREGLED RAZVOJA OPAC-a - e-LIS

http://eprints.rclis.org/5594/1/Barbaric.pdf

Informatizacija knji`nica prije nastanka OPAC-a. Razli~iti projekti koji su za ... knji`ni~nog poslovanja, postaju u~estaliji {ezdesetih godina pro{log stolje}a. 1. Ali,.

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA ... - (LAS) Notranjska

https://www.lasnotranjska.si/upload/editor/file/filed9a86ac2223e2ea.pdf

21 jan 2016 ... Tabela 3: rast števila osebnih avtomobilov po občinah v letih od 2004 do ... OK in NO je štiri leta, po poteku katerih je lahko ista oseba ponovna.

Vrednotenje - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/3_Vrednotenje/Vrednotenje_2019_PRP_2014-2020.pdf

majhne, v tem obdobju pa so največje spremembe opazne v povečanju ... 6,53 %, lesa za celulozo in plošče za -8,3 %, drugega okroglega industrijskega lesa za - ... Čeprav to le posredno vpliva na rabljena kmetijska zemljišča, v primeru ...