centripetalna sila

SILA TRENJA IN SILA LEPENJA FLmax = N kL SILE NA KLANCU ...

http://www.dijaski.net/get/fiz_sno_sile_01.pdf

hočemo telo premakniti po podlagi, moramo premagati določeno silo, ki telo lepi na podlago. Ta sila se imenuje sila LEPENJA. Silo trenja in silo lepenja vedno ...

Sila trenja

http://www.pmfst.unist.hr/~agicz/PredNU3slike.pdf

Prvi Newtonov zakon. Tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu ako je zbroj vanjskih sila jednak nuli. krajnji. Drugi Newtonov zakon.

SILA in POSPEŠEK

http://www.ossmartno-sg.si/files/2015/11/SILA-in-POSPE%C5%A0EK_vaje.pdf

Vaje za ponavljanje in utrjevanje – SILA IN POSPEŠEK ... Newtonov zakon pravi, da je pospešek telesa enak količniku med ... Kolikokrat je težni pospešek na.

Lorentzova síla - Helago

https://www.helago-cz.cz/files/3b-navody/lorentzova-sila-ue303030cz.pdf

Elektřina. Lorentzova síla – UE303030. POKUS. •. Určete směr Lorentzovy síly. •. Změřte sílu jako funkci proudu. •. Změřte sílu jako funkci efektivní délky vodiče.

Coulombov zakon i Lorentzova sila

https://hrcak.srce.hr/file/324331

Coulombov zakon i Lorentzova sila. Miroslav Dorešic 1. Sazetak. Slicnost izme -du elektriciteta i magnetizma otkrio je, prije više od 150 godina,. J. C. Maxwell.

Sila trenja 2, Goran Hajnal

https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/02/FIZIKA-1-S%C5%A0-Sila-trenja-2-GH.pdf

FIZ SŠ B.1.3.Primjenjuje II. Newtonov zakon. Određuje iznose elastične sile, reakcije podloge, sile trenja i napetost niti. Matematički prikazuje i tumači silu trenja.

SILA TRENJA – OD FUNDAMENTALNIH PROCESA DO ...

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/nesiclj/predavanja/seminari/trenje-tekst2013.pdf

Trenje je jedan od najstarijih problema u fizici sa velikom primenom u praksi. Fenomenološki zakoni trenja koji se mogu naći u udžbencima fizike uobličeni su ...

Sila i Njutnovi zakoni (podsetnik)

https://nastava.sf.bg.ac.rs/file.php/7/Cvetanovic/P4.pdf

Sila zatezanja. - Sila zatezanja se javlja u koncu, užetu ili sličnom objektu kojim se prenosi dejstvo sile. - Ona uvek ima pravac konca, a smer joj je od tela. p.

Coriolisova síla na Zemi a na Jupiteru - Astropis

http://www.astropis.cz/archive/687.download

se Coriolisova síla nevyrovná se silou tla- kovou. Na severní polokouli se pak kolem tlakových výší (anticyklón) vzduch pohy- buje po směru hodinových ručiček, ...

Naše národní síla tkví v humoru - AXA XL

https://axaxl.com/-/media/axaxl/files/pdfs/cancellation%20rights/revised/attachment-4.pdf

3. prosinec 2019 ... Pod názvem Pat a Mat: Kutil- ské trampoty se ... hody a fakt, že co chvíli přijde Pat či. Mat o ... Slovenské obrazy prodáte nejlépe na Slo- vensko.

SKRAJNA SILA V MEDNARODNEM KAZENSKEM PRAVU

http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/Zgaga%28doktorsko%20delo%29.pdf

pehota blazneža in množičnega morilca, ki sovraži Jude, in moramo jih uničiti. ... kulturnih, verskih razlogov, razlogov, povezanih s spolom ter drugih razlogov, ...

Diplomski rad SINTETIˇCKA LORENTZOVA SILA ZA NEUTRALNE ...

http://cold.ifs.hr/wp-content/uploads/2014/06/TenaDubcek-DiplomskiRad.pdf

SINTETIˇCKA LORENTZOVA SILA ZA. NEUTRALNE ATOME. Voditelj diplomskog rada: prof. dr. sc. Hrvoje Buljan. Ocjena diplomskog rada: Povjerenstvo: 1. 2.

5. domača naloga - SILA, MASA in POSPEŠEK

http://omrezjaborci.splet.arnes.si/files/2019/12/05_dn_sila_masa_pospesek.pdf

5 dec 2019 ... Na Luni ima kamen z maso 5 kg težo 8 N. Določi težni pospešek na Luni. 9. Na Zemlji, kjer je težni pospešek 10 m/s2, ima telo z maso 65 kg ...

Minljivost je največja sila sveta - Jskd

https://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/rosevi_dnevi/2016/zbornik_rosevi_dnevi_2016.pdf

16 mar 2016 ... dr. Peter Svetina, sodobni slovenski (mladinski) pisatelj, pesnik, prevajalec, literarni znanstvenik,. Andrej Predin, slovenski (mladinski) pisatelj, ...

Lorentzova sila a jej - Oddelenie teoretickej fyziky Katedry ...

http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~fecko/teormech/lorentzova_sila.pdf

Na predná˛ke sme sa dozvedeli, ºe Lorentzova sila (pôsobiaca na bodový náboj e v danom elektrickom a magnetickom poli) nemá ( oby£ajnú") potenciálnu ...

221 21 MAGNETICKÉ POLE Lorentzova síla, Ampérův zákon ...

http://kf-lin.elf.stuba.sk/KrempaskyFyzika/21.pdf

21 MAGNETICKÉ POLE. Lorentzova síla, Ampérův zákon silového působení. Siotův-Savartův zákon, Ampérův zákon celkového proudu. Síly v magnetickém poli.

TEŽINA I SILA TEŽA – TEšKOĆE SA ZNAČENJIMA I DEFINICIJAMA ...

https://bib.irb.hr/datoteka/622680.Tezina_i_sila_teza_-_teskoce_sa_znacenjima_i_definicijama.pdf

Zemlje oko osi. U težinu nije uključen utjecaj atmosferskog uzgona. U obič- nom se govoru naziv težina rabi umjesto naziva masa, što treba dokinuti.« 5.

Sila vzgona FV = sili teže izpodrinjene tekočine:

http://www.fpp.edu/~milanb/malacic/predavanja13.pdf

Sila vzgona FV = sili teže izpodrinjene tekočine: FV = mv g = ρv Vv g, kjer je ρv gostota okolne. (izpodrinjene) tekočine, Vv pa njen volumen. Ko je telo.

Duh, sila, snov Vabilo k sodelovanju na dvodnevnem mednarodnem ...

https://www.teozofija.info/Adelma_simpozij.pdf

Prevedli Jan Ciglenečki, Matic Kastelec in Don Ciglenečki. $. 35. Vabilo k sodelovanju na dvodnevnem mednarodnem simpoziju o življenju in delu baronice ...

ELEKTROSTATIKA • Električni naboji • • Električna sila, električno ...

http://phy.grf.unizg.hr/media/download_gallery/2_Elektrostatika.pdf

1.675x10-27. • Električni naboj je kvantiziran, što znači da je objekt uvijek nabijen cjelobrojnim višekratnikom naboja elektrona. 19 broj elektrona. 1.6 10 total q.

5. vaja: Sila trenja in izkoristek klanca - Arnes

http://www2.arnes.si/~bivsic/fizika/vaje/vaja_1_5.pdf

Sila trenja je premo sorazmerna sili, s katero pritiska telo pravokotno na ... Na klancu je koristno delo sile, ki deluje vzporedno s klancem tako, da se telo.

IONSKA VEZ je privlačna sila med kationi in anioni. LASTNOSTI ...

http://dijaski.net/get/kem_plo_kemijske_vezi_02.pdf

Kovinska vez: je vez med kationi in valenčnimi elektroni. Zelo močna neusmerjena, trdna vez z prosto gibljivimi elektroni. Kristali: prevajajo el. in toploto zaradi ...

projektovanje prekidnih sila vlačnih pređa vunenog tipa

http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik18/19.pdf

82,31. 8,52cN. 2,00cN⋅dtex-1. 26,625. SD. 1,36dtex. 2,17. 2,39cN. 1,00cN⋅dtex-1. 6,160. CV. 31,93%. 26,33. 23,136%. 50,00%. 23,136. Poliamidno vlakno.

o pokopanim vojnicima sila osovine na varaždinskom groblju ... - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/221642

19 lip 2015 ... 342 Nepoznati njemački vojnik. 436. 380. Osman Hajrić vojničar 13. stož. sat., I. puk. Varaždin. 24 god. star neoženjen Orašje. – Kvatrnik (?).

“LEMON TREE” by Fool's Garden - Aprende Inglés Sila

https://aprendeinglessila.com/wp-content/uploads/2013/03/yellow-lemon-tree.pdf

“LEMON TREE” by Fool's Garden http://aprenderingles-sila.com/. KEY. LYRICS: LEMON TREE. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday ...

Naloge na vajah iz Fizike, 13.5.2008 Elektricni upor in sila na ... - F9

http://www-f9.ijs.si/~liza/1305.pdf

13 maj 2008 ... Elektricni upor in sila na nabite delce v magnetnem polju. 1. Upornika upornosti 1 Ω in 2 Ω vezemo v vezje skupaj z 1.5 V izvorom napetosti.

Franka, Mateja, Vojko in Janez so gonilna sila ... - Občina Postojna

https://postojna.si/Files/eMagazine/105/224517/Prepih%20Oktober%2022c-10-19%20web.pdf

3 nov 2019 ... Postojna, oktober 2019, leto izdaje 13, številka 100. • Naslov uredništva: Glasilo ... klasiËni in žarni pogrebi, ter raztros pepela na. pokopališËu.

Nekdaj zapostavljena regija počasi postaja mogočna turistična sila

https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2019/2019-februar/55.pdf

glas gospodarstva, februar 2019. 55. Pomurje ... pohod Pomlad v prleških goricah, prireditev Pozdrav jeseni in ... skem podjetju Moda Mi&lan, d. o. o. v.

Navor in kotni pospešek pri kroženju točkastega telesa Zunanja sila ...

http://www.fpp.edu/~milanb/malacic/predavanja10.pdf

predav. V. Malačič. Vrtilna količina pri pospešenem kroženju točkastega telesa ... Že pri navoru tangencialne sile smo vpeljali vztrajnostni moment točkastega ...

Gravitacijska sila Kakor Zemlja s silo deluje na jabolko, tako s silo ...

http://dijaski.net/get/ast_sno_vesolje_02.pdf

Lira, Pegaz, Orion in ozvezdja zoidaka (živalski krog): Oven, Bik, Dvojčka, Rak, Lev,. Devica, Tehtnica, Škorpijon, Strelec, Kozorog, Vodnar in Ribi. Magnituda je ...

1. Aksiomi mehanike – Newtonovi zakoni. 2. Aksiomi statike. 3. Sila ...

http://www.gfos.unios.hr/download/Aleksandar-Juri%C4%87-teorijam1-09-01-2017-13-13.pdf

Aksiomi mehanike – Newtonovi zakoni. 2. Aksiomi statike. 3. Sila kao vektora u koordinatnom sustavu – definicija (komponente, ort), projekcija na pravac. 4.