šakali

Deseti foto-safari u Ivanovu,Šakali u ivanovačkom ataru,Asfaltiranje ...

https://www.pancevac-online.rs/kategorija/selo/ivanovo/?print=pdf-search

U ivanovačkom ataru nedavno su se pojavili šakali i za kratko vreme su dvojica stanovnika tog mesta imala blizak susret s pomenutom zverkom. Jedan od njih ...