plosčina pravilnega osemkotnika - Presek

PLOSCINA PRAVILNEGA OSEMKOTNIKA ... PLOščINA PRAVILNEGA OSEMKOTNIKA. Po ka ~imo, ... Iz trikotnika APH pa po Pitagorovem izreku dobimo. 224 ...

plosčina pravilnega osemkotnika - Presek - Sorodni dokumenti

plosčina pravilnega osemkotnika - Presek

http://www.presek.si/7/444-Milosevic-Petek.pdf

PLOSCINA PRAVILNEGA OSEMKOTNIKA ... PLOščINA PRAVILNEGA OSEMKOTNIKA. Po ka ~imo, ... Iz trikotnika APH pa po Pitagorovem izreku dobimo. 224 ...

ploščina pravilnega dvanajstkotnika - Presek

http://www.presek.si/9/9-1-Milosevic-Petek-dvanajstkotnik.pdf

Višina OO , j e torej sestavljena iz višine enakostranitnega trikotnika O, p = =a 13/ 2 in da l jice OP =a . Tako je ploština trikotnika A, A20 enaka p ( M , A 2 O) ...

ploščina napoleonskega trikotnika - Presek

http://www.presek.si/15/915-Lavric-Napoleon.pdf

Številka 6. Strani 348-351. Boris Lavric: PLOŠCINA NAPOLEONSKEGA TRIKOTNIKA. Kljucne besede: matematika, geometrija, Napoleonov trikotnik, plo- šcina.

Z IGRO DO PRAVILNEGA GOVORA

http://www.downov-sindrom.si/prenosi/Z-igro-do-pravilnega-govora.pdf

Jezen otrok: posnemanje jeznega otroka, ki se šobi. 3. Smejemo se: ... Za popestritev posnemamo oglašanje različnih živali oz. naravnih glasov: 1. Trobenta ...

Izbira pravilnega dodajnega materiala - IRT 3000

https://www.irt3000.si/mma/var_izbirapravilnegadodajnegamaterialapdf/201610170919140014/?m=1476688856

Za omenjeno uporabo je bila razvita aluminijeva zlitina. 5454, ki ima manj kot 3 % Mg. Priporočen dodajni material za varjenje teh zlitin je zlitina 5554, ki ima ...

Prevajanje ključ do pravilnega razumevanja - dztps

http://dztps.si/doc/Navodila%20za%20prevajanje.pdf

Če potrebujete prevod kataloga v nemščino ali ruščino, poiščite prevajalca, čigar nemščina oziroma ruščina je njegov materni jezik. Govorci, katerih materni ...

Franc Mocnik [0.2cm] in konstrukcija pravilnega petkotnika - Arnes

http://www2.arnes.si/~supmrazp/Zgodovina/MocZMP5K_b.pdf

13 okt 2014 ... gimnazije. Konstruirati pravilni petkotnik z dano stranico AB npr. dolžine 1. Ideja: Išcemo krožnico, ki ima daljico AB za tetivo in v katero lahko to.

ploščina

https://www.zrss.si/kupm2016/wp-content/uploads/n-pavsic.pdf

prepoznati količini obseg in ploščina v problemih iz vsakdanjega življenja. • izračunati obseg in ploščino likov. • reševati probleme z uporabo različnih strategij.

Ploščina štirikotnika

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2018/01/ploscina-stirikotnika.pdf

10. Obseg pravokotnika meri 24 cm, diagonala pa 9.49 cm. Izračunaj ploščino pra- vokotnika. 11. Diagonala pravokotnika meri 10.77 cm, ploščina pa 40 cm2.

Ploščina trikotnika

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2018/01/ploscina-trikotnika.pdf

Ploščina pravokotnega trikotnika je 19.80 cm2, kateta a pa meri 7 cm. Izračunaj obseg trikotnika. 3. Kot α v pravokotnem trikotniku meri 27◦, dolžina hipotenuze c ...

OBSEG IN PLOŠČINA

https://dijaski.net/get/mat_sno_geometrijski_liki_02__formule.pdf

OBSEG IN PLOŠČINA. PRAVOKOTNIK: p = a x b o = 2 x a 2 x b. KVADRAT: p = a x a o = 4 x a. PARALELOGRAM: p = a x Va o = 2 x (a b). ROMB: p =.

Obseg in ploščina trikotnika

https://www.zrss.si/kupm2012/datoteke/cetrtek_1500_Primozic/Tratar_Koncina.pdf

samostojno učenje nove učne snovi. • učni listi : e- ... Učni listi: – samostojno delo. – različne metode dela. – predpisani cilji ... vtisi. Izvedba ure z učnimi listi b a ...

Preverjanje-obseg in ploscina stirikotnika - Arnes

http://www2.arnes.si/~iprace/mizarji/novi%20program/3.letnik/Preverjanje-obseg%20in%20ploscina%20stirikotnika.pdf

Izračunaj obseg pravokotnika s ploščino 30m2 , če meri njegova višina 3m. 2. Izračunaj ploščino paralelograma z osnovnico 4. 5m in z višino, ki je 1.1m krajša ...

OBSEG IN PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA –VAJE A ...

http://os-bostanj.splet.arnes.si/files/2016/08/Navodila_6a-2.pdf

Pred 1 dnevom ... OBSEG IN PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA –VAJE. A)REŠITVE: Pozorno preglej rešitve, če je potrebno jih popravi. Rezultat je ...

KROG ( r=polmer, d=premer, o=obseg, S=ploščina, l=dolžina ...

https://dijaski.net/get/mat_plo_krog_krozni_izsek_valj_prizma_kvader_01__enacbe.pdf

KROG ( r=polmer, d=premer, o=obseg, S=ploščina, l=dolžina krožnega loka, t =tetiva, ... R = abc/4S (pol. očr, kroga). V = Sv = 6(a2πr3k/4)v (šeststrana).

koren iz - Presek

http://www.presek.si/29/1478-Ramsak-Brank.pdf

Množenje dveh korenov bi dalo spet en sam koren: J(iVb = ve,C = ab (neko drugo naravno število). Podobno pa velja tudi za množenje naravnega števila in.

o praštevilih - Presek

http://www.presek.si/23/1259-Zalar.pdf

(a) Vsa praštevila, razen dvojke, so liha števila. (b) Nobeno praštevilo, razen trojke, ni deljivo s 3. (c) Če je p praštevilo in je p = xy, potem je x = 1, y = p ali pa.

sončne ure - Presek

http://www.presek.si/13/790-Cadez.pdf

ure so nadomestile sončne ure šele takrat, ko so postale dovolj poceni in z razvojem radiofonije, ko je nastala možnost enotnega naravnavanja ur. Sončne.

vozli - Presek

http://www.presek.si/17/982-Domajnko-vozli.pdf

pravimo vozel v obliki osmice - tak, kakršnega vidimo na desni strani slike 1. Vsaki izmed teh treh vrvic zatem staknimo oba njena prosta konca in jih naposled ...

O SIJU - Presek

http://www.presek.si/6/354-Prosen-Hribar.pdf

obliko ozvezdij - njihove zvezde žarijo na skoraj črnem ozadju neba. Bolj visoko ko gremo, se na temnem ozadju prižigajo nove in nove zvezde in jasne oblike ...

to in ono o tajnopisih - Presek

http://www.presek.si/22/1232-Vencelj.pdf

Najpreprostejši tajnopisi temelje na permutaciji črk v abecedi jezika, v katerem je sporočilo ... tri črke abecede pa so nadomestili s prvimi tremi. V slovenščini ...

o severnici - Presek

http://www.presek.si/1/1-3-Prosen.pdf

Jasnega večera opazuj Severnico in zvezde okrog nje ali us- ... Severnica je zelo blizu nebesnega ... lahko ugotoviš, da je Severnica dvojna zvezda (sl.S).

O TRENJU, I. del - Presek

http://www.presek.si/31/1538-Strnad-trenje.pdf

zavore, avtomobila ne bi mogli pustiti zavrtega na klancu. Ne bi mogli uporabiti ... o trenju je razmišljal že Aristotel, a ni spoznal, da je sila trenja usmerjena ...

koliko je ura? - Presek

http://www.presek.si/20/1151-Vidav.pdf

Pred kratkimje Gerald Weinsteinv časopisu American Mathematical Monthly postavil tole vprašanje: Ali lahko ugotovimo točen čas, če poznamo lego obeh.

veter fen - Presek

http://www.presek.si/4/4-4-Petkovsek.pdf

ni grebenov je veter sorazmerno topel in suh. Pravimo mu fen. Po tem vetru ... Kako nastane fen ? Fen lahko nastane na dva na čina . Prv i način nam ponazarja ...

Matematika - Presek

http://www.presek.si/29/1467-Grasselli.pdf

števili pri delitvi s p isti ostanek, je njuna razlika deljiva s p. Ker je a tuj ... možnosti za z pa kvečj emu n , imata od izbranih števil vsaj dve enak z in padeta v isti ...

MATRIKE - Presek

http://www.presek.si/23/1259-Arnus.pdf

Imenujemo ga determinanta D matrike A = [~: ~]. Če je torej D -1 O, je matrika. B =[~ ~] inverzna matrika matrike A ali AB = J. Bralec se lahko prepriča, da je.

oh, to sevanje! - Presek

http://www.presek.si/30/1524-Mele-Kralj-Zeleznik.pdf

za neionizirajoče sevanje. Krajša valovna dolžina in hkrati večja frekvenca pa sta značilnosti ionizirajočega sevanj a. Va lovna dolžina. Slika 1. Valovna dolžina ...

o številih 11. . . 1 - Presek

http://www.presek.si/25/1323-Grasselli.pdf

To pomeni, da se med prafaktorji števil (1) nahajajo vsa praštevila razen 2 in 5. Praštevilski razcep začetnih števil iz (1) navaja preglednica: J2 = 11 =11. J3 =.

o spektrih - Presek

http://www.presek.si/13/797-Strnad.pdf

osnovnošolci v sedmem in osmem razredu, kaj je spekter? ... Črtasti spekter vodika na vidnem območju v diagramu. 326 ... Emisijski in absorpcijski spektri.

LED IN VODA - Presek

http://www.presek.si/19/1094-Strnad.pdf

Prostornina kilograma vode je pri 4°( najmanjša. Tedaj je gostota vode največja (slika 1). Podobno temperaturno odvisnost prostornine opazimo samo pri ...

letalski pok - Presek

http://www.presek.si/19/1101-Strnad.pdf

s hitrostjo zvoka. Pri navadni temperaturi meri v zraku hitrost okoli 340 metrov na sekundo ali 1200 kilometrov na uro. Na večji višinije zaradi nižje temperature ...

mlečni voz - Presek

http://www.presek.si/23/1278-Prosen.pdf

Strani 344–346. Marijan Prosen: MLECNI VOZ. Kljucne besede: astronomija, ozvezdja, Rimska cesta, Strelec, Sagitta- rius, Mlecna skleda, Mlecna zajemalka.

sto let elektrona - Presek

http://www.presek.si/24/1306-Strnad.pdf

odkritje elektrona nakazalo, da so atomi sestavljeni iz naelektrenih del- cev. To misel ... soli enak naboj izloči kilomol katerega koli enovalentnega elementa. Ob.

PREGRADIMO TRIKOTNIK, 1. del - Presek

http://www.presek.si/23/1259-Lavric.pdf

cl' < tt ima najkrajša stranica XY enakokraki trikotnik s podatki. IAXI =JAYI= J ?P, ... ficient raztega J 1Ip(AXY ), kjer je p(AXY) ploščina trikotnika AXY, preslikajmo ...

paralelogramsko pravilo - Presek

http://www.presek.si/20/1137-Lavric.pdf

Načrtajmo paralelogram ABCO z diagonalama AC, BOin iz oglišč C, O spustimo višini CM, ON na nosiiko stranice AB. Pravokotna trikotnika. ANO in B MOsta ...