Pickov izrek - Fakulteta za matematiko in fiziko

14 dec 2009 ... Ta formula deluje, če je večkotnik preprost – to je, dokler ne seka sam ... Ploščina trikotnika ABC je različna od nič in po formuli (2*) je enaka:.

Pickov izrek - Fakulteta za matematiko in fiziko - Sorodni dokumenti

Pickov izrek - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Sem/Izdelki/Pickov_izrek_2.pdf

14 dec 2009 ... Ta formula deluje, če je večkotnik preprost – to je, dokler ne seka sam ... Ploščina trikotnika ABC je različna od nič in po formuli (2*) je enaka:.

analiza 1 - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Analiza/Ana1.pdf

(5) Ce neka podmnozica naravnih števil vsebuje 1 in z vsakim številom tudi njegovega ... Kot ze receno, matematicna analiza brez mnozice realnih števil.

matematika za biologe - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Tek/biozap.pdf

Za nekatere številske mnozice, s katerimi se bomo pogosto ukvarjali, vpeljemo standardne oznake: N za mnozico vseh naravnih števil, Z za mnozico vseh celih ...

fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/ul_fmf20062007/2013071110365393/

Alojz KODRE, univ. dipl. fiz.,. Matematična fizika I in II, Modelska analiza,. Matematično fizikalni praktikum, Matematično modeliranje (III.st.) - dr. Tomaž KOŠIR ...

Elementarna geometrija - Fakulteta za matematiko in fiziko

http://www.fmf.uni-lj.si/studij-matematike/1Mate/un1920/1Mate_3L_Elementarna_geometrija.pdf

Apolonijeva krožnica in. Apolonijev problem. Simsonova premica. Cevov in Stewartov izrek. Eulerjeva premica. Krožnica devetih točk. Menelajev, Pappusov in.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=105899

papir, izračunajo kdaj in če se jim splača ta vrednostni papir kupiti. So pa tudi že ... bi lastnik, Navinder Singh Sarao, redno izvajal že od junija 2009. Pri CFTC ...

raziskovalci na začetku kariere - Fakulteta za matematiko in fiziko

http://www.fmf.uni-lj.si/storage/35035/RAZISKOVALCI%20NA%20ZACETKU%20KARIERE.pdf

vrednosti 85.344,00 EUR bo v trajanju 21 mesecev izvajal dr. Tine Porenta v tesnem sodelovanju s programsko skupino Fakultete za matematiko in fiziko ...

Diskretne strukture I - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v ...

https://www.fmf.uni-lj.si/~skreko/Gradiva/DS1-skripta.pdf

... Katalozni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana. 511. ŠKREKOVSKI, Riste. Diskretne strukture I [Elektronski vir] : zapiski predavanj /.

ŠTUDIJ FIZIKE na FMF 1919 - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/54487/info_dan_FMF_2020.pdf

Kolektor, Savatech, Acroni, Hella Saturnus telekomunikacije: Iskratel, Telekom. IT sektor: ... za zaposlitev ali za nadaljnji študij na področju fizike in sorodnih ved.

Uvod v raziskovalno delo - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/37288/Uvod_v_raz_delo.pdf

STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže. Difference in direct charge- parity violation between charged and neutral B meson decays. Nature (Lond.),.

dr. Tomaž Zwitter Fakulteta za matematiko in fiziko ... - Temno nebo

http://temnonebo.com/images/pdf/zwitter.pdf

Delno zasenčena svetilka ima emisijo nad vodoravno ravnino omejeno z zaslonom, ki navzgor usmerjeno svetlobo odbije proti tlom. Take svetilke v primerjavi z.

pickov izrek - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/206/1/diplomsko_delo_tamaraostir_22_6.pdf

Ploščina pravokotnika s stranicami in , je: Dokazati želimo, da Pickov izrek velja za vsak mrežni pravokotnik v običajni legi, zato se lotimo štetja in hitro opazimo, ...

kvazikristali - Obzornik za matematiko in fiziko

http://www.obzornik.si/52/1604-Dolinsek-abstract.pdf

Fe, Al-Ni-Co, Tb-Mg-Zn, itd.), po transportnih lastnostih pa so bolj podobni izolatorjem kot kovinam. Visokokvalitetni kvazikristali imajo veliko elektri£no upornost ...

in[titut za matematiko in fiziko - feri - Univerza v Mariboru

https://feri.um.si/site/assets/files/1133/zbornik_2009.pdf

8 sep 2009 ... ... odprtokodni GeoServer ter spletna aplikacija TerraTrackers za sledenje napravam GPS v ... sledilnik z vgrajenim digitalnim pospeškometrom.

josip plemelj in pravilni sedemkotnik - Obzornik za matematiko in fiziko

http://www.obzornik.si/60/1921-Hladnik-abstract.pdf

JOSIP PLEMELJ IN PRAVILNI SEDEMKOTNIK. MILAN HLADNIK. Fakulteta za matematiko in fiziko. Univerza v Ljubljani. Math. Subj. Class. (2010): 12F05 ...

Biologija - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2017/02/Podipl_studijski_Biologija.pdf

aparat. Lizosomi. Peroksisomi. Centrioli. Citoskelet: mikrotubuli, mikrofilamenti, intermediarni filamenti. Vključki (glikogen, lipidi, kristali, pigmenti). Jedro. Celični.

univerza na primorskem fakulteta za matematiko ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/416

Ključne besede: avtizem, Aspergerjev sindrom, motnje avtističnega spektra. Izvleček: ... There are a variety of tests to determine which factors are more important ...

Splošna zoologija - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2013/04/SPLOSNA_ZOOLOGIJA_Biologija.pdf

Prebavilo ima le eno (ustno) odprtino na trebušni strani telesa (trakulje so brez prebavila). Vrtinčarji so majhni ploskavci z ustno odprtino, ki vodi v izvihljivo ţrelo ...

dianoia - Fakulteta za naravoslovje in matematiko - Univerza v ...

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2018/04/Dianoia_2018_1.pdf

1 apr 2018 ... [5] M. Sovic, T. Letnik, M. Mencinger, Steinerjev problem s prakticnim primerom ... študiral Fermatov izrek in zapisali posplošitve, ki jih je zapisal ...

Fizikalna kemija 1 - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/12/Fizikalna_kemija_1.pdf

mešanice, idealne razredčene mešanice, koligativne lastnosti, topnost, realni plini, fugativnost, realne raztopine, aktivnost. Fazni diagrami: diagram parnih tlakov ...

Diferencialne enačbe - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/12/Diferencialne_enacbe.pdf

Trigonometrične vrste in transformacije: Fourierova vrsta, Fourierova transformacija, diskretna Fourireova transformacija. 8. Besselova diferencialna enačba: ...

Geologija s paleontologijo - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/12/geologija_s_paleontologijo.pdf

Zgradba Zemlje,. - Mineralogija: vrste in lastnosti mineralov ... Paleontologija: nastanek življenja na Zemlji, teorija evolucije, sistematika rastlin in živali,.

Stewartov izrek Stewartov izrek (Stewart, 1746) Izrek 1 Naj v ...

http://matej.info/datoteke/Geometrija/Stewartov%20izrek.pdf

Stewartov izrek. Stewartov izrek (Stewart, 1746). Izrek 1 Naj v trikotniku △ABC tocka X lezi na stranici a in naj bo |AX| = p,. |BX| = m in ... velja kosinusni izrek:.

Uvod v fiziko

http://www.pinteric.com/knjige/vzorec.pdf

Rolgraf d.o.o.. Naklada: 149 izvodov. Cena: 18. © 2013, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru. Vse pravice pridržane. No- ben del te izdaje ne sme biti ...

Uvod v fiziko polprevodniških materialov

http://studentski.net/get/ulj_fel_ae1_elk_sno_fizika_polprevodniskih_materialov_01__uvod.pdf

Velja tudi pravilo, da število elektronov na zunanji lupini – t.i. valenčni elektroni, nikoli ne presega števila 8. Lupine označujemo z velikimi črkami K, L, M…Q.

izvedbeni kurikulum« za fiziko v 8. razredu oš - Inovativna ...

http://arhiv.inovativna-sola.si/images/inovativna/Izvedbeni_kurikuli/FIZIKA_IK_8r.pdf

Razstavljanje sil. • načrtovalno obvladajo razstavljanje sile na komponenti,. Samostojno raziskovanje pravil za razstavljanje nevzporednih sil. Raziskovanje in.

Ornik Jan - Oddelek za fiziko - Univerza v Mariboru

https://fizika.fnm.um.si/wp-content/uploads/2020/03/Ornik_Jan.pdf

Ključne besede: kanonična spinska stekla, susceptibilnost, magnetizacija, temperatura zamrznitve, Curie-Weissov zakon, efektivni magnetni moment, interakcije ...

Kamburi T. :Ndikimi i parametrave fiziko-kimike të maltit në ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2018/09/Tanja-Kamburi-Disertacion.pdf

Analizat eksperimentale të karakteristikavefizike të maltit. 33. 3.2.2.1 ... Tabela 4.8 Vlerat e rezultateve të matura të parametrave të maltit dhe të mushtit përgjatë ...

difuzijsko omejena agregacija - Oddelek za fiziko - Univerza v ...

https://fizika.fnm.um.si/wp-content/uploads/2020/03/Harkai_Sa%C5%A1a.pdf

Ko se to zgodi, ga ustavimo in sprehajalec postane del agregata. Pomemben parameter je razdalja ( ), ki predstavlja velikost delcev in določa, na katero ...

Arhimedov izrek

https://dijaski.net/get/fiz_ref_arhimed_02__predstavitev.pdf

tekočine, imenujemo Arhimedov zakon in ga še danes uporabljamo za ... precej znana tehnična pogruntavščina pa je slavni Arhimedov vijak. Arhimedov vijak je ...

Pitagorv izrek

https://dijaski.net/get/mat_ref_pitagotov_izrek_03.pdf

Seminarska naloga. Pitagorv izrek ... Pitagorov izrek pripisujejo Pitagori, čeprav so ga ... binomske (binom- izraz z dvema členoma v obliki a b ali a-b) formule:.

BINOMSKI IZREK

http://am.fmf.uni-lj.si/binom_izrek_pasc_trik_ucenec_d6-c3c7dfe1/BINOMSKI%20IZREK-ucenec_DERIVE6.pdf

BINOMSKI IZREK. Kvadrat in kub dvočlenika znamo izračunati. Z računalnikom izračunajte še višje potence dvočlenika. Oglejmo si, kako si z računalnikom ...

Kosinusni izrek

https://ucilnica1314.fmf.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=10080

Kosinusni izrek nam pomaga, da v trikotniku, kjer poznamo dolzini dveh stranic in kot med njima, izracunamo tretjo stranico ali da pri danih treh stranicah ...

Zobje glodavcev v pomoč pri razvoju implantatov? Uvod v fiziko in ...

https://www.fkf.mpg.de/6470244/VS_Delo_-19_1_2017.pdf

vprašanje, kako lahko sekalci (ime- nujejo se tudi glodači) glodavcev nenehno rastejo in pri tem ohra- njajo stalno ostrino. Zobje nutrij so bili za raziskovanje ...

ptolemejev izrek - Presek

http://www.presek.si/15/915-Kosir-Milosevic.pdf

Rešitev: Štiri oglišča petkotnika tvorijo enakokraki trapez. Dolžina diago- nale v trapezu naj bo x, dolžina kraka je a, osnovnici pa sta dolgi x in a. Če uporabimo ...

sylvestrov izrek - Presek

http://www.presek.si/30/1522-Vidav.pdf

(1) le največje število premic, ki jih določa množica n točk . V skrajnem ... Ta razdalja je enaka dolžini daljice T2S = d' , kjer pomeni S presečišče pravokotnice iz ...