Geometrijski liki in telesa

P = površina; sestavljena je iz ploščine osnovnih ploskev plus plašča ... V obeh primerih smo uporabili formula za ploščino poljubnega trikotnika: =  ...

Geometrijski liki in telesa - Sorodni dokumenti

Geometrijski liki in telesa

https://dijaski.net/get/mat_sno_geometrijski_liki_in_telesa_01.pdf

P = površina; sestavljena je iz ploščine osnovnih ploskev plus plašča ... V obeh primerih smo uporabili formula za ploščino poljubnega trikotnika: =  ...

geometrijski liki

https://www.zrss.si/kupm2016/wp-content/uploads/bregar.pdf

prepoznajo, opišejo in poimenujejo geometrijska telesa in geometrijske like,. ➢ prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, nesklenjene, lomljene) ...

Marko Uršič Geometrijski liki kot simbolne forme: krogi, kvadrati ...

http://www2.arnes.si/~mursic3/Mandale_krogi_kvadrati_CD-2016.pdf

Geometrijski liki kot simbolne forme: krogi, kvadrati, mandale … Cankarjev dom v Ljubljani, 22. nov. 2016. (po izidu knjige: Zmago Šmitek, Mandale, tajni vrtovi ...

• GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI • KVADRAT IN PRAVOKOTNIK

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=853498

18 mar 2020 ... GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI. • KVADRAT IN PRAVOKOTNIK. 1. V delovnem zvezku Znam za več rešiš naloge na straneh 57 in 58.

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/osnovni-geometrijski-pojmi.pdf

Daljici AB in CD sta ENAKO DOLGI oziroma SKLADNI. 4. Kadar ravno črto omejimo s točko samo na eni strani, dobimo POLTRAK. POLTRAK ima ZAČETEK,.

geometrijski razrezi - Presek

http://www.presek.si/28/1430-Vencelj.pdf

enaka O, ustrezni rez pa kar diagonala kvadrata (slika 4). Slika 4. 3. Z razrezi na tri ali več kosov lahko res1mo nalogo, če sta stranici pravokotnika v razmerju, ki ...

Formule - geometrijski likovi - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/8-razred/05-Geometrijska-tijela/Formule-Geometrijski-likovi.pdf

Formule - geometrijski likovi - osnovna škola. 1. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu ... Paralelogram (općenito) nema opisanu ni upisanu kružnicu.

stari slovenski geometrijski izrazi - Presek

http://www.presek.si/20/1137-Hladnik.pdf

piko naravnostne navpičnica postavi. Kako se vogel nerlse, kteri je danemu voglu enak. Kako se dani vogel razpoljuje. Kotom je sploh posvečena posebna skrb.

SREDA, 25. 3. 2020 MATEMATIKA LIKI NAVODILA ZA DELO ...

http://osborovnica.splet.arnes.si/files/2020/03/3.a-sreda-25.-3.-2020-Barbara-%C4%8Cernigoj.pdf

Pred 4 dnevi ... pripravi si ošiljen svinčnik, ravnilo (šablono) in karo zvezek ... delo na strani 104 in 105. ... poišči napako in besedo pravilno zapiši v zvezek:.

trije znameniti antični geometrijski problemi in geogebra - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2499/1/Razpet_Trije.pdf

uporabljali stari Grki in Rimljani. Pri tem nikakor ne smemo izpustiti še starejših ljudstev in kultur, ki so že pred njimi dvignili matematiko na zavidljivo raven, ...

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede ženski liki v ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bevk-Mateja.PDF

»Trnovo robidovje« (glej 9. poglavje). Vsi ženski liki v njej (čeprav so na zunaj živali – poljske miške – imajo človeške lastnosti) so oblečeni v bele predpasnike ...

OKAMENELA FAVNA: živalski liki v kiparskem okrasju Celja

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804930.pdf

30. 5.10 GRIFON. 32. 5.11 ZAJEC. 34. 5.12 GOS. 35. 5.13 KOZOROG. 36. 5.14 BIK. 37. 6. ZAKLJUČEK. 38. 7. SEZNAM SLIK. 41. 8. VIRI IN LITERATURA. 43 ...

Marko Uršič, Števila in geometriski liki kot simbollne forme ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~mursic3/Geometrija_stevila-1_SF.pdf

Platon v Timaju postavi tezo, da so iz teh petih idealnih geometrijskih teles sestavljeni štirje ... “Hram na skali”, mošeja v Jeruzalemu (11. st.), zlata kupola s ...

ETNOLOGIJA TELESA

http://sem1.ljudmila.net/files/etnolog/pdf/0354-0316_15_Ramsak_Etnologija.pdf

in krašenja človeškega telesa, izraznost gibajočega telesa, bolezen in zdravje, izventelesne izkušnje, zavedanje in ... anatomija, fiziologija. ČLOVEŠKO TELO: ...

Geometrijska telesa - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=314296

Valj. Prizma. Piramida. Glede na obliko mejnih ploskev delimo geometrijska ... Prostornina (volumen) telesa V je enaka je številu kubičnih enot, ki zapolnijo telo.

7. Sevanje črnega telesa

http://zaloznistvo.dmfa.si/sigma/1556-vademekum.pdf

b. Preslikava z zrcalom. 7. Sevanje črnega telesa. Wienov zakon. Črno telo je telo, ki absorbira vso svetlobo, ki pade nanj (za albedo v enačbi (V.28) velja a = 0).

dualizem telesa in duše - FDV

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/dualizem-telesa-in-du%C5%A1e.pdf?sfvrsn=0

bom pojme dualizem, telo in duša uporabil tako, kot jih uporabljajo in raz ... neumrljiva, ob smrti, propadu materialnega telesa, zapusti telo in se nato znova združi s telesom ob ... hudem bolniku, kdaj je zavest oslabljena ali motena? Zavest se ...

Sestava človeškega telesa

http://klinicnaprehrana.si/wp-content/uploads/2013/06/lavrinec_LLL08.pdf

telesa sta kazalnika smrtnosti dializnih bolnikov. Manjša smrtnost je pri bolnikih z normalnim ali večjim ITM in istočasno višjim % puste telesne mase. Pri bolnikih ...

odnos do telesa - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/srednjesolci_odnos_do_telesa_24082017.pdf

Pri tem je najpogosteje v uporabi indijsko črnilo (karbonsko). ... barvila (kot so Brazilin in Santalin – rdeče barvilo, Kurkumin – rumeno barvilo, Indigo - vijolično modro barvilo), organska barvila s kovinskimi sestavinami (kot so derivati bakrovih ...

Zaščita telesa in dihal

http://gz-ormoz.si/media/GasilskaZveza/IZOBRAZEVANJE/OPERATIVNI_GASILEC/Renato_Jursic_-_zascita_telesa_in_dihal.pdf

TELESA IN DIHAL. • Če želimo opravljati delo na prostem ali v notranjih prostorih, kjer ni ustreznega medija za dihanje, se moramo zaščititi pred škodljivimi plini ...

Telesa in like usvajamo z metodo gibanja

https://www.zrss.si/kupm2016/wp-content/uploads/petek_lea.pdf

matematike v 2. razredu devetletke, Ljubljana; Društvo Bravo. 2. Knific, M. (2015): Vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni ...

Učni list - Geometrijska telesa.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/910_20110ab1fba1/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrijska%20telesa.pdf

odstotkov se po takem vrtanju zmanjša prostornina prizme? 23) Pokončni valj in pravilna štiristrana prizma imata enak plašč v obliki kvadrata s ploščino. 2.

govorica telesa - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/doc/diplome/Odar_Mojca.pdf

Roke, sklenjene s prsti. Ta kretnja odraţa odklonilnost. V kolikor pa so prsti in členki močno stisnjeni, gre lahko tudi za frustracijo ali sovraţnost. Pomembna je.

Vztrajnostni moment togega telesa

http://studentski.net/get/ulj_fmf_fm1_fi1_vaj_newtonov_zakon_vrtenja_rotacijska_energija_kotaljenje_vztrajnostni_moment_togega_telesa_steinerjev_izrek_01.pdf

7 jan 2014 ... Steinerjev izrek. 1.) Otroški avtomobilček mase 300 g ima vgrajen vztrajnik z vztrajnostnim momentom. 0,001 kgm. 2 . Avtomobilček porinemo ...

OKRAŠEVANJE TELESA- TATTO IN PIERCING

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607623.pdf

Zgodovina tetoviranja. Najstarejše tetovaže, ki so jih našli na ljudeh, segajo v čas starega Egipta. ... Je bistvenega pomena zaradi kakovosti slike. Najboljša garancija za ... sterilizator ne zadošča, katalog s fotografijami tatoojev, ki jih je izdelal ...

Iskrenost govorice telesa - OŠ Žiri

http://testziri2.splet.arnes.si/files/2018/04/Iskrenost-govorice-telesa_Veronika-Tratnik_16_3.pdf

V raziskovalni nalogi sem raziskovala, ali ljudje vedo kaj je govorica telesa. Za njo sem prvič ... Samu Molcho-Govorica telesa, Mladinska knjiga 1995 Ljubljana.

električna in IR grelna telesa - Pilremag

https://www.pilremag.si/wp-content/uploads/ELEKTRICNA-IR-GRELNA-TELESA-CENIK-PILREMAG-19-DDV.pdf

Možnost timerja s tedensko nastavitvijo -dodatno IR modul in daljinec. Montažni set ... Cenik velja od 1.1.2019. ... INFRARDEČI SEVALNI PANELI ECOSUN U .

Zgodba človeškega telesa - Bukla

https://www.bukla.si/doc/product/zgodba-cloveskega-telesa.pdf

mišljanje lahko vodi do naivnih dognanj, osnovanih na tem, kaj jedo in počno Bušmani v Kalahariju ali Inuiti na Aljaski. Težava je v tem, da tudi lovci in nabiralci ...

01 Ustroj in delovanje človeškega telesa

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Bolni%C4%8Dar/01%20Ustroj%20in%20delovanje%20clovesk%20telesa%20%2810%202016%29%20H.pdf

4 nov 2016 ... Kosti so ogrodje človeškega telesa. • Človek jih ima 208 do 212. • Sestavljene so iz rudnin (večinoma kalcijeve soli), ki dajejo telesu trdnost, ...

GOVORICA TELESA KOT DEL NEBESEDNE KOMUNIKACIJE

https://www.bb.si/doc/diplome/Nosan_Mateja-Govorica_telesa.pdf

Nebesedno ali neverbalno komuniciranje ima pri sporazumevanju z ljudmi zelo velik pomen. Nebesedno ljudem posredujemo sporočila na različne načine z ...

Deformácia pevného telesa Fp = F - gymsnv

https://www.gymsnv.sk/predmetyZoznam/fyzika/dokumenty/Druhaci/19DeformaciaTelesa.pdf

po úprave dostávame Hookov zákon: ∆. = 1. = kde ε je relatívne (pomerné) ... Hookov zákon platí pre normálové napätie σn < σu. 15. časť krivky AB zodpovedá ...

LIMFNI SISTEM IN OBRAMBA TELESA

https://dijaski.net/get/bio_sno_imunski_in_limfni_sistem_01.pdf

Sestavljajo ga limfne kapilare, limfne žile in limfni vozli/bezgavke. Tista kri, ki ni bila prefiltrirana čez kapilare, gre v limfo, ki nenehno potuje po limfnih žilah.

poslovna govorica telesa - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/ucakar663.pdf

preko knjige, npr. vodičev, ali znancev, ki imajo že izkušnje z narodom, s katerim želimo poslovati, itd. Vedeti moramo, da poslovna govorica telesa in poslovni ...

genealogija krotkega telesa - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kerezi-Urska.PDF

človeškega telesa vpletene v razvejano mrežo umetniških ponazoritev in ilustracij. Hkrati pa ... S tem ko želi priti nevidnim stvarem do dna, je anatomija hkrati perverzna estetska ... Slika 3: Študija pravilnih razmerij ženskega obraza. Vir: O. S. ...

Pomen govorice telesa na zaposlitvenih ... - Gea College

https://gea-college.si/wp-content/uploads/2016/01/Pomen-govorice-telesa-na-zaposlitvenih-razgovorih_jan-2016.pdf

prsti, potenje, tleskanje z jezikom, obrambno sklenjene roke čez prepono, rdečica na obrazu, pomanjkanje sline v ustih idr. Po nekaj začetnih minutah razgovora ...

Antropologija prostora – metafore telesa v prostoru ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/anzur-manuela.pdf

4.1 Moški spolni organ – penis. V splošnem je penis ali moški spolni ud kopulacijski11 organ, katerega naloga je pri spolni združitvi izbrizgniti semensko ...