2017 Program monitoringa zoonoz in povzrociteljev zoonoz ... - Gov.si

Program monitoringa zoonoz in povzročiteljev zoonoz 2017. 0. Ljubljana ... test opravljen najmanj 30 dni po odstranitvi zadnje okužene živali. V primeru ... Je komenzal ali patogen v prebavilih številnih sesalcev, ptic in plazilcev (1,2). Prisoten ...

2017 Program monitoringa zoonoz in povzrociteljev zoonoz ... - Gov.si - Sorodni dokumenti

2017 Program monitoringa zoonoz in povzrociteljev zoonoz ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Porocila-bioloska-varnost/2017-Program-monitoringa-zoonoz-in-povzrociteljev-zoonoz-2017.pdf

Program monitoringa zoonoz in povzročiteljev zoonoz 2017. 0. Ljubljana ... test opravljen najmanj 30 dni po odstranitvi zadnje okužene živali. V primeru ... Je komenzal ali patogen v prebavilih številnih sesalcev, ptic in plazilcev (1,2). Prisoten ...

program monitoringa zoonoz in povzročiteljev zoonoz 2019 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Porocila-bioloska-varnost/Program-monitoringa-zoonoz-in-povzrociteljev-zoonoz-2019.pdf

ubikvitaren, vendar so dokazi za to še pomanjkljivi (2). V nizkem številu so ga potrdili tudi v živilih, vendar do sedaj okužba s hrano pri ljudeh ni bila potrjena (1).

2017 Letno porocilo programa monitoringa zoonoz in ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Porocila-bioloska-varnost/2017-Letno-porocilo-programa-monitoringa-zoonoz-in-povzrociteljev-zoonoz-2017.pdf

Listerioza je infekcijska bolezen, ki jo povzroča kratka, paličasta, nesporogena bakterija iz rodu Listeria. Od teh pa najpogosteje povzroča obolenje pri ljudeh ...

2016 Letno porocilo programa monitoringa zoonoz in ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Porocila-bioloska-varnost/2016-Letno-porocilo-programa-monitoringa-zoonoz-in-povzrociteljev-zoonoz-2016.pdf

Ehinokokoza. Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis. Dermatofitoze. Microsporum spp., Trichophyton spp. Okužbe z virusom klopnega.

LETNO POROČILO o zoonozah in povzročiteljih zoonoz, 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Varna-hrana/Porocila-bioloska-varnost/Nacionalno-porocilo-monitoringa-zoonoz-za-leto-2018.pdf

Listerioza je infekcijska bolezen, ki jo povzroča kratka, paličasta, nesporogena bakterija iz rodu Listeria. Od teh pa najpogosteje povzroča obolenje pri ljudeh ...

Program usklađenja monitoringa - Hrvatske vode

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/program_uskladenja_monitoringa_travanj_2016.pdf

Sl. 4.7. Prostorni raspored mjernih postaja nadzornog monitoringa priobalnih voda, 2014. ... osnovi izračuna računalnih atmosferskih modela za različita vremenska razdoblja (vrlo ... oko 68 km, nasipi štite od velikih voda 25 do 50-godišnjeg.

Program hidrološkega monitoringa površinskih voda za ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Program%20hidrolo%C5%A1kega%20monitoringa%20povr%C5%A1inskih%20voda%202016-2020.pdf

Oceanografska boja Vida, katere lastnik je Morska biološka postaja Piran/Nacionalni ... opreme za valovanje in morski tok ter sofinancira vzdrževanje boje.

Program monitoringa u proizvodnim područjima za uzgoj školjki za ...

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=303678&rType=2&file=Program monitoringa-%C5%A1koljke.pdf

Referentna vrsta za praćenje po ovom programu je dagnja (Mytilus galloprovincialis). ... Tačke za uzimanje uzoraka živih školjki i morske vode iz proizvodnih.

program monitoringa pitne vode 2015 - Monitoring pitne vode

http://www.mpv.si/uploads/program2015_v_januar.pdf

voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja. Podlage za načrtovanje ... novo nadomestno mesto vzorčenja, ki mora biti v neposredni bližini, v istem oskrbovalnem območju. ... Komunala Kranjska Gora Podzemna. 2540. 1545.

Sindromska diagnostika mikrobnih povzročiteljev ... - IMI

http://www.imi.si/diagnosticna-dejavnost/o-diagnostiki/files/enotna-diagnostika-mikrobnih-povzroc30citeljev-gastroenteritisov_2019_04_11.pdf

1 avg 2017 ... v primeru, da je vzorec v mikrobiološki laboratorij sprejet do 10. ure. Slika 1: Shema sindromskega pristopa diagnostike gastroenteritisov.

izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in ... - Maribor.si

http://okolje.maribor.si/data/user_upload/Zakljucno_porocilo_imisijski_monitoring_tal__podzemnih_in_povrsinskih_voda_za_leto_2013.pdf

31 mar 2014 ... Mestna občina Maribor izvaja monitoring stanja okolja – imisijski monitoring ... hidrogenkarbonatov natrija in kalija, sulfatov in kloridov kalcija, ...

Program izdaj 2017

https://www.posta.si/zasebno-site/programiizdajponatisi/Program%20izdaj%202017.pdf

Rudnik v Mežici. 1. Pola 25 znamk. FOSILNI SESALCI ... (Myzia oblongoguttata), pikapolonica (Coccinella septempunctata). 4. 3 pole po 25 znamk, blok z eno ...

Evidenca izvajalcev obratovalnega monitoringa stanja ... - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/evidenca%20poobla%C5%A1%C4%8Dencev%20monitoringa%20podzemne%20vode.pdf

Lahkohlapni alifatski halogenirani ogljikovodiki. (vsota). X. X. X ... TBDM siloksietanol. X1. Tetrametilpiperidin nitroksil (stabilni organski radikal). X1. Tiosečnina.

VZPOSTAVITEV MONITORINGA IZBRANIH CILJNIH ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Knjiznjica/raziskave/I-porocilo_monitoring_metuljev.pdf

metulja se enoznačno označi na spodnjo stran zadnjega krila z vodoodpornim ... Močvirski cekinček (Lycaena dispar) je vrsta vezana na nižinske vlažne ...

Vzpostavitev monitoringa velikega pupka - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Monitoring_Tcarnifex_2011.pdf

31 okt 2011 ... Veliki pupek oz. alpski veliki pupek (Triturus carnifex) je repata dvoživka iz družine močeradov in pupkov (Salamandridae). Skupaj s 6 drugimi ...

razvoj na področju hidrološkega monitoringa part i ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/HL09%20I.Razvoj_Developments.pdf

spletne kamere. Temperature vode so se v letu ... Ajdovščina. Hubelj. Pec Franc. Loče ... omogočajo različne spletne storitve in ponudniki. Za vsak prognostičen ...

tabor 2017 – program - OŠ Puconci

http://ospuconci.splet.arnes.si/files/2017/05/Tabor-2017-program.pdf

10.30 Malica. 11.00 Programiranje v programskem jeziku. Scratch. - osnove programiranja. - izdelava preproste igre. 13.00 Kosilo. 15.00 Otok ljubezni Ižakovci:.

Svitov dan 2017 - Program Svit

https://www.program-svit.si/wp-content/uploads/2018/12/ProgramskaknjizicaSvitovdan2017-1.pdf

14 dec 2017 ... Duša Hlade Zore, zastopnica pacientovih pravic. 10.25 – 10.40 Razprava. 10.40 – 11.10 Odmor. 11.10 – 11.30 Nemedikamentozni pristopi k ...

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa laške žabe ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/O_Koncno_porocilo_laska_zaba_2014_2015_ERICo_LR.pdf

21 feb 2015 ... poročilo. Zvezek 1: laška žaba (Rana latastei). II. Naslov: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015.

poročilo monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Porocilo_ribe_2006.pdf

19 dec 2006 ... imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib ( ... za ribe in kot amonij - ionizirana oblika amoniaka (NH4.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih ... - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Dvozivke_delno_porocilo2014december.pdf

1 dec 2014 ... št. terenskih dni v letu. 2015. Nižinski urh (Bombina bombina) populacijski. 12 (5). 6. 6 (5). Hribski urh (Bombina variegata) populacijski.

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst ... - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Monitoring_Mehkuzci-2009_koncno.pdf

3 nov 2009 ... Rajko Slapnik, univ. dipl. biol. Naročnik: ... Slapnik R. (2009): Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev. ... Črna Vas, Ljubljana.

program šentjurjevega 2017 - Občina Šentjur

https://www.sentjur.si/Files/eMagazine/129/107038/utrip%20april%202017.pdf

22 apr 2017 ... Organizator: Župnija Šentjur. Sreda, 26. april. XXVI. ŠENTJURJEVA REVIJA ODRA-. SLIH PEVSKIH ZBOROV. Vstopnina 5,00 EUR. Lokacija:.

Izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek v letu 2012, ribe - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/reke/Ribe_koncno_%20porocilo_2012.pdf

28 mar 2013 ... Lecren, 1967). V primeru, da je verjetnost ulova vodilne ... (1:15.000). Slika 11: Orto foto posnetek vzorčevanega odseka reke Kolpe (1:4.000).

Projekt: Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Mehkuzci_monitoring--2.delno_08-09.pdf

Slapnik R. (2009): Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev. ... Krška vas. 4068 potok Bržiček. Muljava. 4067 potok Višnjica. Trebnja Gorica, Krka.

PROGRAM ODPRTJA • Tolmin, 23. september 2017 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uploads/article/zlozenka_skupaj_2017.pdf

23 sep 2017 ... Tolminski muzej, 05 381 13 60, [email protected], www.tol-muzej.si ... V knjižnicah Tolmin, Kobarid in Bovec bo na ogled interaktivna ...

Rejski program, veljaven od 3.11.2017 do 31.10.2018 - Krškopoljski ...

http://www.krskopoljski-prasic.si/wp-content/uploads/2018/08/RP-KP2017-potrjen-03112017.pdf

popolno krmno mešanico krškopoljski prašiči dosegajo v obdobju najbolj ... Prodaja: datum prodaje, ušesna številka živali, datum rojstva, ušesna številka očeta ...

PROGRAM 5. SVVK 12. maj 2017, ŠENTJERNEJ Kulturni Center ...

http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/6760/download/7459

12 maj 2017 ... Kulturni Center Primoža Trubarja, Trubarjeva cesta 13. 8.30–9.30 Prihod udeležencev in registracija, sprejem. 9.30–10.00 Pozdravni govori.

Program dela v letu 2017 - ZUDV Dornava

https://www.zavod-dornava.si/files/zudv/dokumenti/PROGRAM%20%20DELA%20ZA%202017.pdf

Delo v času počitnic bomo organizirali glede na prisotnost učencev in njihove individualne potrebe ... sestavljanje in sklepanje Dogovorov o premestitvah v okviru ZUDV Dornava (premestitve v program ... na domu ali v drugi instituciji.

2017 Commencement Program - San Joaquin Delta College

https://www.deltacollege.edu/sites/default/files/po_2017_commencement_foronlineviewing_all.pdf

Xavier Thomas Cesena*. Ashley B. Chacon*. Eduardo Chaidez*. Angelica Nicole Chavez*. Kristen Noel Chavez. Jose Chavez-Cordova*. Alex Taylor Chellsen*.

Program dela za leto 2017 - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/96339Program%20dela%20za%20leto%202017.pdf

PRAVNA PODLAGA: 47. člen Statuta Občine Domžale (Ur, vestnik Občine Domžale, ... Nadzorni pregled izvedbe protokolarnih dogodkov za leti 2015 in 2016,.

Fit interni program dela 2017-18 - Vrtec Medvode

https://www.vrtec-medvode.si/wp-content/uploads/2015/10/Fit-interni-program-dela-17-18.pdf

obnovitvenega usposabljanja Fit pedagogika, ki je opredeljen v časovnici za š.l. 2017/2018! SLOVENIA. LOVENIA. MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA“ ...

Program in finančni načrt za leto 2017 - Cankarjev dom

https://www.cd-cc.si/sites/www.cd-cc.si/files/datoteke/Program%20in%20finan%C4%8Dni%20na%C4%8Drt%20CD%20za%20leto%202017.pdf

15 jun 2016 ... Jourban, Anoushka Shankar in Oumou Sangare. Na področju jazza in ... ustvarjalni svet, ki zlahka komunicira vsepovsod in ga navdihuje tako Indijski polotok kot ... Romski jazzovski glasbenik Traja Brizani bo predstavil svoj.

2017 Academy of Management Annual Meeting Program

https://my.aom.org/ProgramDocs/2017/pdf/AOM_2017_Annual_Meeting_Program.pdf

1 Jul 2017 ... AND LOVE TEACHING: Saturday, Aug 5, Hilton Room 307 at 8:00 am. We also have some ... Chair: Ingrid Fulmer. PDW Chair: Chris Rosen.

Letni program dela za l. 2017 – Fakulteta za dizajn

https://fd.si/wp-content/uploads/2019/01/Letni-program-dela-17-16-2-2017.pdf

23 feb 2017 ... EKWB, podjetje za ... dodatnih zaposlitev v polnem obsegu, bodo pa realizirane projektne zaposlitve ... Zavod ne načrtuje dodatnih zaposlitev.

Program odvajanja 2015 - 2017 - Komunala Radgona

http://www.komunala-radgona.si/images/datoteke/odpadna/programodvajanja2015-2017.pdf

Do nakupa cisterne bomo koristili storitve zunanjega izvajalca. 6. ... greznico in še ni potekel rok za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,.