Vabilo in gradivo za 23. redno sejo Občinskega ... - Občina Starše

11 apr 2018 ... Poslovno poročilo zavoda »Osnovna šola Starše« za leto 2017 in finančni načrt za leto 2018 in 2019 ... barvanje hodnikov na centralni šoli in zamenjava vrat v učilnice, ... drugo ročno orodje: iztisna pištola, ... Pogodbe o poslovnem sodelovanju s Petrol d.d., Sel Anton s.p., Merkur trgovino d.d., Bauhaus.

Vabilo in gradivo za 23. redno sejo Občinskega ... - Občina Starše - Sorodni dokumenti

Vabilo in gradivo za 23. redno sejo Občinskega ... - Občina Starše

http://www.starse.si/attachments/article/1764/Vabilo%20in%20gradivo%20za%2023_redno%20sejo%20OS%20Obcine%20Starse.pdf

11 apr 2018 ... Poslovno poročilo zavoda »Osnovna šola Starše« za leto 2017 in finančni načrt za leto 2018 in 2019 ... barvanje hodnikov na centralni šoli in zamenjava vrat v učilnice, ... drugo ročno orodje: iztisna pištola, ... Pogodbe o poslovnem sodelovanju s Petrol d.d., Sel Anton s.p., Merkur trgovino d.d., Bauhaus.

Dodatno gradivo za 5. redno sejo Občinskega ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=18530

16 maj 2019 ... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA. Direktor: Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA. CENIK STORITEV V NOČNI ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI ...

gradivo za 23. redno sejo občinskega sveta ... - Občina Majšperk

https://obvestila.majsperk.si/wp-content/uploads/2013/12/gradivo_23.redna_seja_OS.pdf

31 dec 2013 ... a) Glasbene šole Karol Pahor Ptuj b) OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj c) Inštituta za varovanje zdravja RS, Program Svit d) Skupne občinske uprave ...

Dodatno gradivo III za 13. redno sejo Občinskega ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=16614

22 sep 2016 ... podjetjem Liko d.d. in občino Vrhnika,. - kakšna je bila najemnina za uporabo te ceste in za kakšen namen naj bi se v pogodbenem razmerju ta ...

gradivo za 6. redno sejo občinskega sveta občine ... - Občina Majšperk

https://obvestila.majsperk.si/wp-content/uploads/2019/01/Gradivo-1.-del-1.pdf

29 apr 2019 ... Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 12. ... Ptuj za leto 2018 v predlagani obliki. ... (3) Pogrebno pristojbino, določi občinski svet Občine Majšperk s ...

Vabilo in gradivo za 16_redno sejo OS Obcine ... - Občina Starše

http://www.starse.si/attachments/article/1271/Vabilo%20in%20gradivo%20za%2016_redno%20sejo%20OS%20Obcine%20Starse.pdf

19 apr 2017 ... voda ter postavitev zaščitne ograje na zelo nevarnem odseku ... ustrezne prometne signalizacije, odstranitev nepotrebnega materiala (PVC cevi), kateri je še ... s Petrol d.d., Sel Anton s.p., Merkur trgovino d.d., Bauhaus.

Gradivo za 1. redno sejo - Občina Brezovica

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2019/04/Gradivo-1.-redna.pdf

Napredovanje v plačne razrede 01.12.2018 - 31 zaposlenih. V tem času je v nazive mentor, svetovalec in svetnik napredovalo 31 zaposlenih. Za naziv svetnik je ...

Gradivo za 14. redno sejo - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2020/14/gradivo_za_14_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_04032020.pdf

29 feb 2020 ... Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. ... 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ... OOVETTISxE IN NoTAR.

Gradivo za 5. redno sejo - Občina Brezovica

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2019/06/Gradivo-za-5.-redno-sejo-12.6.2019.pdf

12 jun 2019 ... Podpeč – Preserje, niso uspeli pridobiti služnosti. To smo sedai uredi ... urediti. Vse je pripravljeno, ko bo vreme dopuščalo, bo aktivnost stekla.

sklicujem 5. redno sejo občinskega sveta, ki bo v ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2019/5/gradivo_za_5_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_27032019.pdf

18 mar 2019 ... Letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018 ... Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v.

G radivo za 16. redno sejo Občinskega sveta ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=16925

16 feb 2017 ... Kombinacija različnih vrst frčad (npr. trikotna, trapezna ipd.) na eni strešini ni ... frčada je lahko dolga največ tri razstoje špirovcev. (6) Odpiranje ...

G radivo za 22. redno sejo Občinskega sveta ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=17611

19 okt 2017 ... Darja Marinček Prosenc, Populus d.o.o.. 4. Predstavniki občinske ... Vprašal sem tega, ki je zasadil, Vrtnarstvo. Hlebec, kaj misli narediti s tem?

G radivo za 13. redno sejo Občinskega sveta ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=16586

12 sep 2016 ... Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2017 (predstavitev)*. 6. ... stavb, vpisanih v seznam NKD), del sredstev pa zagotovijo sam.

G radivo za 4. redno sejo Občinskega sveta ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=18401

18 mar 2019 ... Miša Stržinar (LRVP) – članica. 6. Vojko Jerina (SD) namestnik. 7. Veronika Švigelj (SLS) – namestnica. 8. Peter Perše (N.Si) – namestnik.

Vabilo na 1. redno (konstitutivno) sejo - Občina Radenci

https://radenci.si/wp-content/uploads/2016/10/1seja_os_2014volitve.pdf

4 SD - SOCIALNI DEMOKRATI. 8 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA. 2 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA. UPOKOJENCEV SLOVENIJE.

Gradivo za 11. redno sejo OS - Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

https://www.sveti-jurij.si/files/other/news/125/52091_16834doc04976320160310094615.pdf

17 okt 2015 ... plačila staršev v Vrtcu Sonček za leto 2016 - poročevalec Župan Miroslav Petrovič in OU. 9. ... Gardaland, zanima jo, ali tak izlet organizira šola.

Vabilo in gradivo 5_r_s_OS Obcine Starse.pdf - Občina Starše

http://www.starse.si/attachments/article/2178/Vabilo%20in%20gradivo%205_r_s_OS%20Obcine%20Starse.pdf

22 maj 2019 ... poslovne prostore, izdatke za službeno vozilo, stroške za ... Natalija JAKOPEC - članica nadzornega sveta, ... POHIŠTVO. 12,00. AVTO. 12,50. OPREMA ZA OGREVANJE, VENT. ... PREMOGOVNIŠTVA VELENJE, 20. 11. ... pa so zbirali rabljene igrače in otroška oblačila, ki smo jih podarili Rdečemu križu.

gradivo ii. del- tehnični pravilnik, za 18. redno sejo os

https://www.sveti-jurij.si/files/other/news/125/64630GRADIVO%20II.%20DEL-%20TEHNI%C4%8CNI%20PRAVILNIK%20ZA%2018.%20REDNO%20SEJO%20OS.pdf

2 mar 2017 ... Vodovod za tehnološko vodo ali tehnološki vodovod je sklop medsebojno funkcionalno povezanih ... jaške za nameščanje vodomerov (vodomerni jaški). ... (3) Pokrovi jaškov, ki se zaklepajo, morajo biti toplotno izolirani.

KOMPLETNO GRADIVO za 4. redno sejo OS OGR - 23. 9. 2019 (PDF)

https://www.gor-radgona.si/mma/os201904kompletno_gradivo_za_04_redno_sejo_os_ogr23092019pdf/2019091213272176/?m=1568287641

23 sep 2019 ... Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2019 – obrazložitev Branko. KLUN ... vas Lomanoše – povečanje največje dovoljene hitrosti za motorna vozila iz 50 km/h na 70 km/h. ... Kupoprodajna pogodba,št.

KOMPLETNO GRADIVO za 19. redno sejo OS - 22. 6. 2017 (PDF)

https://www.gor-radgona.si/mma/os201719kompletno_gradivo_za_19_redno_sejo_os_ogr22062017pdf/20170608151847/?m=1496927916

22 jun 2017 ... občini Murska Sobota, Mestni občini Nova Gorica, Občini Postojna in Mestni ... JP 606411, Lomanoše – domačija Kajdič - Podgrad (Geder).

Gradivo za 21. redno sejo skupščine delničarjev ISTRABENZ ...

http://www.istrabenz.si/pripone/875/Gradivo%20za%2021%20%20skup%C5%A1%C4%8Dino%20Istrabenz%20d%20d_osnutek.pdf

preštevalki glasov: Sonja Long, Marinela Veškovo. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj. Obrazložitev. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati ...

Gradivo za 20. redno sejo skupščine delničarjev ISTRABENZ ...

http://www.istrabenz.si/pripone/841/Gradivo%20za%2020%20%20skup%C5%A1%C4%8Dino%20Istrabenz%20d%20d_.pdf

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj. Obrazložitev. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v imenovanje delovna telesa, to je ...

OBCINA DOMZALE SKLICUJEM 3. SEJO OBCINSKEGA SVETA ...

https://www.domzale.si/files/other/news/41/63000Skupno%20gradivo.pdf

1 sep 2003 ... Na podlagi 44. elena Poslovnika Obcinskega sveta Obcine Domzale. SKLICUJEM ... -metodologijo za izracun lastne cene telovadnic in kljucev financiranja doloci zupan, ... Izdelava lokalnega energetskega koncepta. 1.000.

Gradivo za 5. sejo - Občina Luče

https://www.luce.si/files/other/news/83/184631Gradivo%20za%205.%20sejo.pdf

28 feb 2019 ... Zamernik Marko izdelava ograje na mostu na Črni 2.958,00 EUR, Trgovina Akvonij 12 kom tablice z etuiji (novi svetniki) 2.078 EUR, posamezni ...

Gradivo za 2. korespondenčno sejo - Občina Brezovica

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2019/08/Gradivo-za-2.-koresponden%C4%8Dno-sejo-23.8.2019.pdf

23 avg 2019 ... Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice. T 08 200 24 00 | F01 280 03 90 [email protected] | deos.si. Občina Brezovica. Oddelek za zdravje in socialno ...

vabilo - Občina Starše

http://www.starse.si/index.php/sl/glasilo-obcine-starse/category/24-tedenske-novice-obcine-starse-2017?download=597%3A4-2017&start=20

1 feb 2017 ... nočnih smučarskih vozovnic, po znižani ceni, in sicer - 50 % ceneje od cene smučarskih vozovnic, ... ansambel POSKOČNI MUZIKANTI.

Gradivo za 4. dopisno sejo, dne 04.10. - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=29297

4 okt 2016 ... Člani Sveta Mestne četrti Magdalena so se dne 14.10.2016 ob svojem obisku Društva. TOTI DCA Maribor, so.p., Gorkega ulica 34, seznanili z ...

25. REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV ... - Terme Čatež

https://www.terme-catez.si/si/files/default/o%20podjetju/delni%C4%8Darji/2018/Sklic_skupscine.pdf

TERME ČATEŽ, d. d., TOPLIŠKA CESTA 35, 8250 BREŽICE ki bo v petek, 6.7.2018 ob 13. uri, ... notar Andrej Dokler. 2. Seznanitev skupščine z letnim ...

OBČINA RADOVLJICA 4. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica ...

https://radovljica.e-obcina.si/files/other/news/112/16963200.%20Sklic%204.%20seje.pdf

13 mar 2019 ... »V prihajajočem mandatu pa je nastopil čas tudi za izboljšanje kakovosti ... 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI . ... 045187 Cesta Spar - Filipič.

GRADIVO 3.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2019/3/gradivo_za_3_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_30012019.pdf

30 jan 2019 ... (10.000 EUR). ZBIRNI CENTER SEVNICA. Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena nova.

GRADIVO 8.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2019/8/gradivo_za_8_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26062019.pdf.pdf

Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Župan: odpre ... organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – prva obravnava. 6. ... preteklih let, stroški za vence, osmrtnice in podobno.

GRADIVO 4.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2019/4/gradivo_za_4_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_27022019.pdf

27 feb 2019 ... zunanja ureditev parcele: parkirišča in manipulacijske površine so lahko ... Slika 16: Rumeni sleč (Rhododendron luteum) ali pontska azaleja .

GRADIVO 13.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2020/13/gradivo_za_13_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_29012020.pdf

29 jan 2020 ... dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica in 16. ... v dveh izpostavah na območju sosednjih občin (Lekarna Senovo in.

gradivo za 28. redno zasedanje skupščine - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=41036

11 apr 2019 ... Franc Frelih,. - Marjanca Urbič,. - Zoran Planinšec. 8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat predsedniku uprave dr.

Gradivo za 17. redno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d. (PDF ...

https://www.perutnina.com/sites/default/files/delnicarji-obvestila/17_gradivo_za_skupscino.pdf

skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. predlaga odvetnika Stojana Zdolška. 304. člen. ZGD-1 določa, da vsak skupščinski sklep potrdi notar v notarskem ...

GRADIVO ZA 2. SEJO SVETA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Verska-svoboda/Svet-Vlade-RS-za-dialog/740834aece/Gradivo2sejaSVRSDVS_2_060117.pdf

6 jan 2017 ... Islamska skupnost v Republiki Sloveniji na prošnjo za dodatna pojasnila do dneva sklica te seje ni odgovorila. K obravnavi verske duhovne ...