7. mednarodni kongres psihologov Slovenije - Psihološka obzorja

22 sep 2016 ... Maja Drašček, Anja Podlesek in Gregor Geršak. Razviti smo želeli ... Nina Lokovšek, Petra Janše in Anja Podlesek ... V prvi, spomladanski, fazi.

7. mednarodni kongres psihologov Slovenije - Psihološka obzorja - Sorodni dokumenti

7. mednarodni kongres psihologov Slovenije - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf

22 sep 2016 ... Maja Drašček, Anja Podlesek in Gregor Geršak. Razviti smo želeli ... Nina Lokovšek, Petra Janše in Anja Podlesek ... V prvi, spomladanski, fazi.

8. mednarodni kongres psihologov Slovenije: “Obrazi nasilja – izzivi ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf

19 sep 2019 ... e-mail: [email protected] Raziskave ... s Pediatrično kliniko Ljubljana in MKZ Rakitna ter vas povabili k ... skrita kamera, ki spremlja vedenje otroka. ... oseb v nevtralni situaciji (papir-svinčnik in spletna izvedba), ki so se ...

Psihološka pomoč psihologov in psihološka podpora zaupnikov ...

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/1dan_11_SAVIinPLANINEC_Zaupniki_psihologi_-_29.5.2018.pdf

(1) Policija zagotavlja strokovno psihološko pomoč in psihološko podporo uslužbencem policije v primeru hujših psihičnih obremenitev pri opravljanju nalog ...

kongres medicinskih izvedencev - 5. Mednarodni kongres ...

https://5mkmis.com/wp-content/uploads/2018/03/BookOfAbstracts_kongresZPIZ-updated.pdf

Author: PhD Aljoša Danieli, MD, Barsos MC Ljubljana ... več specialistov kot so otorinolaringolog-avdiolog in nevrolog ter po potrebi še kardiolog, okulist ...

The Big Five - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_4/zupancic.pdf

Maja Zupančič*. University of Ljubljana, Department of Psychology, Ljubljana, Slovenia. Abstract: This paper presents an overview of recent personality trait ...

PIE - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2005_1/trebovc.pdf

Abstract: Authors report a study on psychometric properties of Plutchik's test, ... Iz nje je avtor izpeljal teorijo osebnosti, ki je strukturna tako kot teorija emocij ( ...

PAI - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/pavse_et_al.pdf

in plodom (PAI, Prenatal Attachment Inventory; Müller, 1993). ... in plodom, večfaktorske strukture niso potrdile (Müller in. Ferketich ... 10 (Vem, kdaj moj otrok spi.) ...

meta - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_4/kolic.pdf

Sonja Pečjak, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,. Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: [email protected] ...

Spolne zlorabe - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_2/sraj.pdf

Ključne besede: spolna zloraba, zloraba otroka, psihične posledice. Sexual abuse: ... V literaturi (na primer Green, 1995) posledice spolne zlorabe združujejo v.

Dialog s sanjami - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2012_3/lah_kordes.pdf

Ključne besede: sanje, analiza sanj, simboli, fenomenološko raziskovanje, študije primera. Dialogue with ... sanj in so verjeli, da imajo sanje pomen, so ukvarjanje s sanjami ... (freudovski simboli); mati, oče, morje, pes, stranišče, policaj, gora ...

Izkustveno učenje - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/puklek-levpuscek.pdf

7 nov 2019 ... Recenzija učbenika “Izkustveno učenje”. Melita Puklek Levpušček. Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Review of ...

Children are from heaven - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2007_1/vogrinec.pdf

aktivnost), in ženske, ki je subjekt, ki je objekt za moškega (imanenca, nesvoboda, pasivnost) oz. ki izvaja pravila, katerih osnovna premisa je, da je moški ...

2. Rostoharjevi dnevi - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf

15 nov 2014 ... Andrej Preglej 1, Bojan Musil 1, Nenad Čuš Babič 2 in Tadevž. Ropert 1. 1Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

'self' in Gestalt therapy - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2001_3/kotnik.pdf

Terminološki problem v slovenskem jeziku: sebstvo ali 'self'?1. Pri obravnavi te problematike že na samem začetku naletimo na terminološko zagato.

Polno besedilo (pdf) - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2013/levstek_et_al.pdf

Ključne besede: števila, matematika, matematične sposobnosti, razvoj otroka. Development of ... o sistemu aproksimacije količine za velika števila in o sistemu ...

Book of abstracts - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf

Anja Podlesek, University of Ljubljana. The 13th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC18) has been financially supported by the Alps-Adriatic. Alliance and ...

Razmejitev anksioznosti (tesnobe) - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2007_3/hribar.pdf

predstavlja kognitivno komponento anksioznosti. Ključne besede: anksioznost, tesnoba, strah, depresivnost, panika. Separation of anxiety (anguish) from other.

Medvrstniško nasilje v šoli - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2014/puklek.pdf

Ključne besede: medvrstniško nasilje, šole, recenzije. Keywords: bullying, schools, reviews. Pečjak, S. (2014). Medvrstniško nasilje v šoli. Ljubljana: Znanstvena ...

Čustvena klima v družini - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2005_4/cotar.pdf

razširjena družina: pomeni družino, kjer je udeleženec uvrstil med svoje družinske člane vsaj enega od ožjega sorodstva (sestrično, bratranca, teto, strica …); 4.

Vprašalnik motenj osebnosti - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2004_3/benedik.pdf

shizoidne in shizotipske osebnostne motnje) in lestvico iskrenosti. ... Izhodišče za razvoj vprašalnika VMO je predstavljala klasifikacija motenj osebnosti iz.

Četrti vzorec navezanosti - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_3/cugmas.pdf

do matere pri ponovnem srečanju z njo (natančen opis postopka glej v Cugmas, ... Otroci, ki izražajo vzorec navezanosti anksioznost - izogibanje (vzorec A), ... ali motenosti, kot se mati prilagaja otrokovim deficitom, zato so le-ti v manjši meri.

Odnos med ustvarjalnostjo in igralnim ... - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2015/fric-jekovec_bucik.pdf

7 jul 2015 ... igre. 59 otrok, starih med pet in šest let, je pred pričetkom in po končani deseti igralni ... po vrsti igrač (lutke, lego kocke, pametna naprava,.

Poročilo s Tedna možganov 2018 - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/trol.pdf

8 maj 2018 ... operacije. Psihologinja Maja Gostič je predstavila lucidne sanje in tehnike, s katerimi lahko razvijamo sposobnost lucidnega sanjanja.

Konstruktna veljavnost Testa implicitnih ... - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2013/zager_kocjan_et_al.pdf

*Naslov/Address: Gaja Zager Kocjan, Regentova ulica 3, 6280 Ankaran, e-mail: [email protected] Članek je licenciran pod pogoji Creative Commons ...

School climate in peer bullying - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/pecjak_pirc.pdf

Keywords: peer bullying, perceived school climate, bullies, victims, observers ... agresivnost kot način afirmacije med vrstniki in v šoli nasploh ter da niti učitelji ...

Ocenjevanje otrokovega zgodnjega razvoja - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_1/brajovic.pdf

Marjanovič Umek, Fekonja, Podlesek, Kranjc in Bajc, 2008; Marjanovič Umek,. Kranjc in ... Razvojna psihologija [Developmental psychology] (str. 146–168).

Valentine test inteligentnosti za otroke - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2002_3/svetina.pdf

Društvo psihologov Slovenije 2002, ISSN 1318-187. Znanstveni ... The evidence suggests that standard Binet-style test with developmental IQ ought to be ...

Strategije upravljanja z življenjem v odraslosti - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2007_4/svetina.pdf

Matija Svetina, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ... od vrste ciljev (npr. ali je cilj privarčevati za nov avto ali zmagati na tekmi), ...

3. Rostoharjevi dnevi / 3rd Rostohar's Days - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf

3 dec 2016 ... Andraž Matkovič, Anka Slana in Grega Repovš. Laboratorij za kognitivno nevroznanost, Oddelek za psihologijo,. Filozofska fakulteta, Univerza ...

Flow among higher education teachers: A job ... - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/habe_tement.pdf

5 Apr 2016 ... Katarina Habe1 and Sara Tement2 ... Katarina Habe1 in Sara Tement2 ... and .90 (Košir, Licardo, Tement & Habe, 2014; Tement and. Korunka ...

Collective Memory and Social Identity - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_2/kuzmanic.pdf

University of Primorska, PINT - Primorska institute for natural science and technology, Koper, Slovenia. Abstract: Through narration of memories of events related ...

Emotion regulation requirements and affective ... - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2013/kubicek_et_al.pdf

2Univerza v Kölnu, Oddelek za sociologijo in socialno psihologijo, Köln, Nemčija. Povzetek: Med procesi organizacijskih sprememb zaposleni razvijejo ...

Maturitetni izpit iz predmeta psihologija - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2000_1/bucik1.pdf

mogoče še izboljšati s ciljem pravičnejšega preverjanja in ocenjevanja znanja na maturi. Ko si raziskovalec skromno zastavi takšen posamični cilj, je vnaprej ...

Prostorski in verbalni delovni spomin: študija s ... - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2004_2/koritnik_et_al.pdf

Ključne besede: kratkoročni spomin, magnetnoresonančno slikanje, prostorski spomin, verbalni spomin. Spatial and verbal working memory: A functional ...

Skupne osnove duševnih bolezni? Common ... - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2004_2/bon_sesok.pdf

*Naslov / address: dr. Jure Bon, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,. Slovenija, e-mail: [email protected] ...

Psihoterapija oseb z motnjo v duševnem razvoju - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2011_2/zafosnik.pdf

15 feb 2011 ... Povzetek: Osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko doživljajo vse psihološke težave, motnje in psi- hiatrične bolezni kot ljudje brez motenj v ...