Slovník prevzatých slov - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

zváľaniská v bani gverk [g(e)ver(e)k, gv(i)a-, kv-] m ban ťažiar; gverský príd; gverstvo s ťažiarska spoločnosť gverkšaft [g(e)ver(k)šaft] m ban ťažiarska spoločnosť.

Slovník prevzatých slov - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV - Sorodni dokumenti

Slovník prevzatých slov - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

https://www.juls.savba.sk/attachments/pub_starsia_slovenska_lexika/starsia.pdf

zváľaniská v bani gverk [g(e)ver(e)k, gv(i)a-, kv-] m ban ťažiar; gverský príd; gverstvo s ťažiarska spoločnosť gverkšaft [g(e)ver(k)šaft] m ban ťažiarska spoločnosť.

slovenská reč 9 - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1942/9/sr1942-9-lq.pdf

pri údive: „Kde som bol? Hja, ešte len idem, do Otrubo- viec, na krstenie". „Huj, to je veru obďaleč! Ako len môžete tam mať známeho, tak ďaleko ..." (Kuk.

slovenska reč - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1962/1/sr1962-1-lq.pdf

Často pôvodná predpona prestala byť predponou, t. j . stratila svoj význam alebo svoju funkciu a splynula so slovesným základom v nerozložiteľný celok.

kul túra slova - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2011/5/ks2011-5.pdf

n/ň), vľ, vr: Varna → Varňan, Jaroslavľ → Jaroslavľan, Le Havre [lávr] →. Lehavran. b) OM tvorené od nesklonných toponým zakončených na. – samohlásku i ...

Rozličnosti Správy a posudky - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1979/5/ks1979-5.lq.pdf

Isteže, v obi dvoch prípadoch ide o domáce názvy, ktoré nevytláčajú tradičné me dzinárodné pomenovania. Slovenské ekvivalenty medzinárodných názvov ...

Dušan Samo Jurkovič - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen

https://www.kskls.sk/download_file_f.php?id=1270746

projektu domu je Dušan Jurkovič. Aj Zvolen má teda. Jurkovičov dom. Literatúra o Dušanovi Jurkovičovi. · Bořutová-Debnárová, Dana: Dušan Samo Jurkovič :.

slovnik basntct{yctt - Ústav pro českou literaturu

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/SBK.pdf

Ke klasické dokonalosti je tu doveden čtyŤstop1i jamb. K rozmanitosti ... Mezi Máchovymi autografy je samostatn! lístek (tradičně naz1f- van1f V klad Máje), kde ...

slovnik basntct{yctt - Ústav pro českou literaturu AV

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/SBK.pdf

Ke klasické dokonalosti je tu doveden čtyŤstop1i jamb. K rozmanitosti ... Mezi Máchovymi autografy je samostatn! lístek (tradičně naz1f- van1f V klad Máje), kde ...

Czech dictionary of foreign words | Slovník cizích slov - Learn Czech!

https://www.learn-czech-with-love.com/pdf/czech_dictionary_of_foreign_words_slovnik_cizich_slov.pdf

Czech dictionary of foreign words | Slovník cizích slov ... applet||hotové zkomprimované programy nejč. využitelné v internetových stránkách pro různé.

Hudební slovník

https://lexarchiv.ff.cuni.cz/slovnik-hudebnich-hesel/_files/hudebnislovnik-konzervator-kromeriz.pdf

jamb[us]. I giambo m. F iambe m. A iambus. N Jambus m. R ямб m janičářská / turecká hudba. I musica f /banda f ... lístek do památníku. I pagina f/foglio m d´ ...

staročeský slovník - IS MU

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/PV1A12/um/Maly_starocesky_slovnik.pdf

dovrtiti sě, -vrcu, -vrtíš sě dok. (čeho) (vrtěním) dosáhnout, domoci se dovtip m. důvtip, důmysl, nápad dovtipovati sě, -uju, -uješ sě ned. domýšlet se, domnívat se ...

PRAVOPISNÝ SLOVNÍK.

https://www.juls.savba.sk/ediela/psp1940/psp1940-slovnik.pdf

esperanto, -a, str.; es- perantista; esperant- ský; esperantčina esplanáda, -y, ž. ... prestať, -stanem, -sta nú; prestávať prestať, -stojim, -stoja prestavba, -y, š.

Technický slovník naučný

https://www.cshak.cz/sites/default/files/TSN.pdf

druh slovenské ovce poskytující vlnu hrubší jakosti, Dodatky 1 cinamol styren ... Fenzy záchranný dýchací kyslíkový přístroj fermit elektrotechnický azbest ferodo.

geografický slovník - Iuventa

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/Geograficky%20slovnik%20S-N.pdf

hrubý domáci produkt (HDP) s Bruttoinladsprodukt (BIP). Hudsonov záliv e Hudsonbai humánna geografia e Sozialgeographie humus r Humus, e Bodenkrume.

RUSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK

https://fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/microsites/kjp/klatikova/rustina/rus_slov.pdf

Rusko-slovenský slovník. 89. RUSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. А áвгycт-a m august ... пepéдняя -eй ž predsieň пeчéньe -нья str čajové pečivo, keksy, sušienky.

Velký lékařský sloVník - Maxdorf.cz

http://eshop.maxdorf.cz/data/dl/VLS-10%2092495e9c.pdf

Hugo J., Praktický slovník medicíny, Maxdorf 1994), někteří lékaři kritizovali fakt, ... nejč. nejčastější, nejčastěji nejdůl. nejdůležitější někt. některý něm. německý.

Praktický slovník medicíny - Maxdorf.cz

http://eshop.maxdorf.cz/data/dl/PSM-11%20ebc39675.pdf

o Velký lékařský slovník, Kapesní slovník medicíny a Výkladový slovník pro ... narozen, -a nejč. nejčastěji, nejčastější něm. německy, německý obr. obrázek obv.

7 Diferenční slovník A - IS MU - Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6s7l/mgr_prace.pdf

poklopec. Zapňi si ten lóc. lódat se, -á, -aji / ajó, -é, -al, -aňi, nedok. dělat něco pomalu. SSJČ expr. logr, -ô, m. kávová sedlina. Logr s kávę dęckę vęhazôjeme ...

Riassuntivo IT - 02-13-slov

http://servis-pintar.si/wp-content/uploads/2014/09/Riassuntivo-IT-02-13-slov.pdf

Prednosti ogrevanja na drva in/ali pelete: ... STAR 14 sartoriale je prva peč na pelete v svetovnem merilu, ki je prevlečena s ... litoželezna plošča pa je manjša.

Intercultural Slov

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/Izbirni_D/Intercultural_SLO_in_Multicult_EU_Umek_Kerec_Blazic.pdf

Splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij;. - občutljivost (ozaveščenost) za naravno in družbeno ...

ZB MLI KIDO SLO BEL slov v2 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Davcni-direktorat/KIDO/ZB-MLI-KIDO-SLO-BEL-slov-v2.pdf

Naslednja prvi in tretji odstavek 6. člena MLI nadomeščata besedilo v preambuli te konvencije, ki se ... Naslednji VI. del MLI se uporablja za to konvencijo: 3. VI.

ZB MLI KIDO SLO IRS slov - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Davcni-direktorat/KIDO/ZB-MLI-KIDO-SLO-IRS-slov.pdf

Naslednja prvi in tretji odstavek 6. člena MLI nadomeščata besedilo v preambuli te konvencije, ki se ... Naslednji VI. del MLI se uporablja za to konvencijo: 1. VI.

учебный словарь školní slovník - филологический факультет мгу

http://www.philol.msu.ru/~slavphil/stud/cr.pdf

za starou ~u это не стоит ломано- ... koln||a ложений; zlatá ~a, ~a cti книга почёта; černá ~a чёрный спи- ... тун. 2. zool. v т.n. ~i рукокрылые mn. З. zool. летучая рыба letovisk||o, -a s дачная мест- ... lov, -u m 1. koho, na koho охота на.

slovník zoologických termínov a taxónov - Prírodovedecká fakulta

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kzo/Predmety/Slovniky_Orszaghova/Slovnik_zool_term_a_tax..pdf

Východné Slovensko, 11. 9. 2003, foto: ... Didelphis marsupialis → vačica opossum dierkavce ... Slovensko siahajú areály 4 rodov so 4 druhmi (→ Ena montana ...

Slovník vybraných zkratek používaných v ... - Informační systém

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150002373

24. leden 2009 ... nejč. nejčastější, nejčastěji nezn. neznámý poř. č. pořadové číslo pozn. ... Hlavním cílem rigorózní práce je vytvořit „Slovník vybraných zkratek.

spotrebná daň z piva - Slov-Lex

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2008/613/vyhlasene_znenie_3593049-2.pdf

Sadzba dane v eurách/stupeň Plato/hl podľa § 7 ods. 1 zákona. Koncentrácia piva v stupňoch Plato. Množstvo vydaného piva v hl vrátane vlastnej spotreby.

ISPM 32 Razvrscanje blaga slov - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Zdravje-rastlin/IZVOZ-rastline/mednarodni-standardi-ISPM/ISPM-32-Razvrscanje-blaga-slov.pdf

Razvrščanje blaga glede na tveganje zaradi škodljivih organizmov ... postopka in stopnje obdelave lahko blago na splošno razdelimo v naslednje tri vrste:.

20 let Doma II. slov. tabora.pdf - ZKŠT

https://www.zkst-zalec.si/upload/DirectoryEntry/597/attachments/20%20let%20Doma%20II.%20slov.%20tabora.pdf

D om a II. sloven skega tabo ra Žalec. 20 let ... ponudbe za Žalec in okolico v zadnjih treh letih, je ponosna ... Petrovč, mali orkester je vodil zobozdravnik iz Žalca.

Sv. Ani v Slov. goricah - Občina Sveta Ana

http://www.sv-ana.si/images/turizem/Zlozenke/dok/potepanje%20po%20sv.%20ani,%20domacnost.pdf

ob 14.30 uri Oljarna Kolarič - prikaz tradicionalnega postopka pridelave bučnega olja, degustacija bučnih semen, izdelkov iz bučnih semen in različnih vrst olj.

Sv. Ana v Slov. goricah - Občina Sveta Ana

http://www.sv-ana.si/images/turizem/Zlozenke/dok/sv.%20ana%20v%20slov.%20goricah,%20lepote.pdf

Ob 13.00 uri Edrova obora - ogled divjadi (jeleni, košute, damjaki, mufloni…) in lovske sobe z bogatimi trofejami, degustacija divjačinskih salam z možnostjo.

ŽIVA SLOVENŠČINA UČNA ENOTA 4b - Slov.IK

http://www.slovik.org/pdf/Zivaslo-UE4b.pdf

Vir: http://www.eetaq.si/astroloska‐znamenja. ŽIVA SLOVENŠČINA. UČNA ENOTA 4b. Horoskop – DA ali NE? 1. Poimenujte nebesna znamenja.

Acta Chim. Slov. 2004, 51, 1−10. 1 X-RAY ABSORPTION ...

http://acta-arhiv.chem-soc.si/51/51-1-1.pdf

Alojz Kodre, a,b. Iztok Arčon, c,b and Jana Padežnik Gomilšek d a Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, Jadranska 19, SI-1000 Ljubljana, ...

Acta Chim. Slov. 2001, 48, 575-584. 575 SEPARATION ...

http://acta-arhiv.chem-soc.si/48/48-4-575.pdf

Tovarna olja GEA, d.d., Trg svobode 30, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenia. Janvit Golob. University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology ...

zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne ... - Slov-Lex

https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2000/489/20010101_2585840-2.pdf

1. jan. 2001 ... LEK SLO. BER GB. 67350. 7,3. 4,6. 38,8. 54,6. 766,2. 810,9. 1544,2. 330,9. 587,3. 2 780,5. 20,8. 3,3. 317,5. 41,1. 117,5. 117,5. 235,0. 47,0.

slov. lovskega društva v ljubljani - Lovska zveza Slovenije

https://www.lovska-zveza.si/revija/Lovec-1914-00.pdf

Sibirski krekovt ali sibirska lešnikarica. Ant. Godec . . . . . 47. Sibirsko lešnikarico. Dr. I. Ponebšek.................................................. 32. Skalni jereb: O skalnem jerebu.

šolski klopotec - Osnovna šola Pohorskega odreda Slov. Bistrica

http://www.ospo-slb.si/pdf/glasilo2014zgl.pdf

Ogledali smo si še živalski vrt. Videli smo koze, male zajčke, ... Odpeljali smo se v živalski vrt. Najprej smo si v prvi sobi ... Izlet na Dunaj. Zjutraj sem se zbudil ob ...