1. NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV Junij ... - Občina Škofljica

3 jun 2019 ... Frančiška. Saleškega v Želimljem, grad Lisičje, vrtec Škofljica - enota Bisernik ter novo, nizkoenergetsko podružnično osnovno šolo na Lavrici.

1. NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV Junij ... - Občina Škofljica - Sorodni dokumenti

1. NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV Junij ... - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/NOVICKE%20JUNIJ%202019.pdf

3 jun 2019 ... Frančiška. Saleškega v Želimljem, grad Lisičje, vrtec Škofljica - enota Bisernik ter novo, nizkoenergetsko podružnično osnovno šolo na Lavrici.

Naslovnica JUNIJ.cdr - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/glasnik_junij_09.pdf

30 jun 2009 ... JUDOVSKI. RELIGIOZNI. MISLEC. (URIEL). ANGLEŠKI. FIZIK. NEWTON. VOJSKOVOD-. JA BIZANT. CESARJA. JUSTINI-. JANA. DIŠEČA.

Novice September2015.indd - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/Novice%20September2015.net.pdf

1 sep 2015 ... gasilskega društva Škofljica in Old timer Cluba Škofljica. ... Hkrati z dokončanjem prometnih poti pri bodočem DSO Škofljica je bila izvedena ...

Novice September2016.indd - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/Novice%20September2016.net.pdf

1 sep 2016 ... Gostilna Petkovšek,. Dolenjska cesta 446. Društvo Tarok. Škofljica. Sobota,. 3. 9. 2016 od 10.00 do 17.00. Rokometni turnir s plesnimi točkami.

Novice September2017.indd - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/Novice%20September2017.net.pdf

1 sep 2017 ... Gostilna Petkovšek,. Dolenjska cesta 446. Društvo Tarok Škofljica. Sobota,. 9. 9. 2017. 10.00–12.00 Otroško dopoldne. Vrh nad Želimljami.

Jeseniške novice, 9. junij 2017-9 - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/jeseniske-novice/item/download/9251_4173f4d5ec7332972e00d786cae85b1c

2 jun 2017 ... poklonijo milijonom narcis. – ključavnic, ki se razcvetijo na tamkajšnjih travnikih, s prireditvijo Praznik narcis. Tam že 53 let tudi izbirajo.

Jeseniške novice, 29. junij 2018-10 - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/jeseniske-novice/item/download/9988_b94e304f6a890bd193522faa33c5e399

2 jul 2018 ... Je se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak. OBČINSKE NOVICE. Predlog ...

Kostanjeviške novice, Junij 2016, št. 62 - Občina Kostanjevica na Krki

http://www.kostanjevica.si/wp-content/uploads/KN_julij_2016_62.pdf

V krški knjižnici imamo ta mesec razstavo Slovenski (politični) plakat v 80. letih in plakat. Slovenci! je vsak dan, ko pridem v službo, prvo kar me za trenutek ustavi. ... v Atlantiku, kjer stopaš po vulkanski ... de izpostavljenosti soncu, vlažnosti in povprečnih letnih temperatur. Otočje ... poimenovana (Madeira po portugalsko.

lokalni energetski koncept občine škofljica - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/LEK_OBCINA%20SKOFLJICA_marec2012_koncno%20porocilo.pdf

SBS TRGOVINA D.O.O,. DOLENJSKA CESTA 318, 1291. ŠKOFLJICA. 53,10 kW. STANDARDNI. 2005. ZP. PEKARNA PEČJAK , DOLENJSKA. CESTA 442 ...

Občina Škofljica Šmarska 3, Škofljica Struktura Stališča do pripomb ...

https://skofljica.si/P/PDF/U0815-OPN_fp5_050_stal_do_prip_585_OSkl_20.5.2013.pdf

V osnutku akta je bilo zemljišče opredeljeno za centralne dejavnosti, vendar ... Zakaj so dopustni samo leseni plotovi do 1 m višine? ... Pripomba se nanaša na 60. člen – Zakaj ne nadstrešek za avto? ... delov poglavja modernizma v zgodovini arhitekture, ki se je, kot je splošno znano, razvil v 30. in 40. letih iz šole Bauhaus.

30 let doma Škofljica, str. 4 Proslava ob ... - Občina Škofljica

https://skofljica.si/dokdl-73.dwm

17 okt 2015 ... Na otvoritvi novih učilnic na Lavrici z ravnateljem ... ca, smrekovec, teranov liker in grenčica, ... no pecivo z borovnicami, cimetove rožice.

ITS novice junij 2019 - S-ITS

http://www.sits.si/uploads/datoteke/novice.1906.pdf

DARS postavil pilotski projekt C-ITS G5 na odseku med Postojno in ... ohišja za kamere s sistemom za avtomatsko razpoznavo registrskih tablic (ANPR). ... Več informacij o vsebini kongresa je dostopnih preko spodnje spletne povezave.

junij 2019 – 235 - Modre novice

https://www.modre-novice.si/wp-content/uploads/2019/06/MN_235_junij_2019_WEB.pdf

3 jun 2019 ... 15. maja je Občina Trzin odprla svoja vrata in v svoje prostore povabila vse, mlade in zrelejše, ki jih zanima občinsko delovanje. "Novi" občin-.

junij 2018 – 223 - Modre novice

https://www.modre-novice.si/wp-content/uploads/2018/06/MN_223_Junij_2018_WEB.pdf

30 jun 2018 ... PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, GARANCIJA ... tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto ali 150.000 km, ... Hladilnik bel Candy.

Ovtarjeve novice, junij 2017 - LAS OVTAR Slovenskih goric

https://www.rasg.si/images/Ovtarjeve_novice/LETO_2017/Ovtar_062017.pdf

30 jun 2017 ... Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, [email protected] Fotografije: ... jetje Almaja, d. o. o., iz Lenarta.

PREDLOG kot podlaga za oblikovanje občinskih ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2013/03/16.-Sprejem-Celostne-prometne-strategije-Ob%C4%8Dine-Bled.pdf

poti, zaradi katerih z vozili povzročijo več izpustov hkrati pa se generirajo ... območju občine Bled prisotne večinoma rekreativne kolesarske poti, kar priča tudi o.

Ovtarjeve novice, junij 2011 - Razvojna agencija Slovenske gorice

https://www.rasg.si/images/Ovtarjeve_novice/LETO%202011/O_novice_062011.pdf

20. Polena v času KOS 2011 iz helikopterja. Foto: Jure Vilčnik. Občine v osrednjih. Slovenskih goricah praznujejo svoje praznike v znamenju samostojne poti.

novice junij oranzna naslovnica - Skupaj za zdravje človeka in narave

http://arhiv.zazdravje.net/content/NovicePDF/junij08.pdf

vje TUŠ, drogerije Mueller, SANOLABOR,. Hipermarket Mercator in specializirane pro- dajalne ter trgovine z zdravo prehrano. Več o izdelkih Weleda in seznam ...

Odlok o kategorizaciji občinskih cest - objava - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Odlok%20o%20kategorizaciji%20ob%C4%8Dinskih%20cest%20-%20objava/2014010813130742/?m=1389183187

28 nov 2013 ... KMETIJSKA TRGOVINA - CESTA. MIMO SODIŠČA. Z HŠ 16. 246. V. 52. 001790 001792 O 001791 ODCEP ŽUPANČIČEVE ULICE. Z HŠ3/B.

4. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/934524.%20Predlog%20odloka%20o%20kategorizaciji%20ob%C4%8Dinskih%20cest%20v%20ob%C4%8Dini%20Grosuplje.pdf

5 apr 2017 ... Grosuplje - Ponova vas. 111020 ... Perovo - Mala Stara vas - Polica. 111071 ... 611611. 112141. Župančičeva cesta 19a. HŠ 19a. 60. V. 95. 611621 ... razmejitvi gozdnih in občinskih cest z Zavodom za gozdove Slovenije.

ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini ... - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje-obcinski-svet/11_seja/10.%2000%20Odlok%20o%20kategorizaciji%20I%20obravnava.pdf

20 okt 2016 ... kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart, v I. obravnavi, kot je ... Spar. 142. V. 189. 705623. R II 449. Kraigherjeva ulica - Centrovod. 205180.

Program rednega letnega vzdrževanja občinskih ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/80394Priloga%202-%20Program%20rednega%20letnega%20vzdr%C5%BEevanja%20ob%C4%8Dinskih%20javnih%20cest%20..pdf

Rezkanje asfalta. Strojno popravilo bankin. April. Pobiranje smeti in praznjenje košev. Krpanje udarnih jam z vročo asfaltno zmesjo. Strojno čiščenje vozišč.

Odlok o občinskih cestah - Mestna občina Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2483

ne Nova Gorica in postopek njihove kate- gorizacije;. • upravljanje, graditev, vzdrževanje in var stvo občinskih cest in prometa na njih;. • upravljanje, graditev ...

predlog cenitve zemljišč ob občinskih cestah v ... - Občina Šenčur

https://www.sencur.si/files/other/news/126/1589756.%20T%C4%8C.%20-%20PREDLOG%20CENITVE%20ZEMLJI%C5%A0%C4%8C%20OB%20OB%C4%8CINSKIH%20CESTAH%20V%20OB%C4%8CINI%20%C5%A0EN%C4%8CUR.pdf

19 dec 2018 ... Opravili smo ogled nepremičnine in sestavin, ki so predmet ocene vrednosti na ... posrednikih, pregledu spletnih portalov (nepremicnine.net.

Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/ptice/item/download/10939_69978f645e43d882f1d02e605b9f2733

24 maj 2019 ... Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/2013 in sprem ... 2.075.911,03 EUR z DDV – Metuljček, v izvajanju.

odloko občinskih cestah in drugih javnih površinah - Mestna občina ...

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/ARHIV-46.3-Odlok-o-ob%C4%8Dinskih-cestah-in-drugih-javnih-povr%C5%A1inah-NPB-UO-%C5%A1t.-20-99-in-UL-RS-%C5%A1t.-23-07.pdf

Občinske ceste na območju Mestne občine Koper (v nadaljnjem besedilu: občina) ... 12. ne obvesti javnosti po sredstvih javnega obveščanja o zapori ceste ali ...

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in ... - Mestna občina Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2016011415181538

Icl. centrala. 05/335-01-11, fax: 05/302-12-33. e-pošta: [email protected], spletna stran: 117111. nova-gorica.si ... Šempas - Hrastov hrib. Н$ За.

ureditev nadomestnih prostorov za čas gradnje oš ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2012/JANUAR_12/RAZPISI_JUNIJ/Vzorec_pogodbe_OS_Toma_Brejca.pdf

naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ... Posebne gradbene uzance veljajo (Ur. list SFRJ št. 18/77), razen v primeru, če so v ...

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Pravilnik-o-oddajanju-poslovnih-prostorov-v-najem.pdf

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje tistih vrst dejavnosti, ki so ... prostorov v najem, pri kateri je najemna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ...

9. točka - Cenik storitev in uporabe prostorov v ... - Občina Šentjernej

https://www.sentjernej.si/files/other/news/128/2307579.%20tocka%20%20-%20Cenik%20storitev%20in%20uporabe%20prostorov%20v%20KC%20PT.pdf

5 feb 2020 ... Naglavni mikrofon AKG. Mikrofon Shure Beta58. Mikrofon Shure SM58. Mikrofon Oktava MK-012-01 Black. Mikrofon Senheiser 906. Mikrofon ...

realizacija letnega delovnega načrta vrtca škofljica ... - Vrtec Škofljica

http://www.vrtecskofljica.si/wp-content/uploads/2019/12/PORO%C4%8CILO-LDN-2018-19.pdf

Skok visoko-daleč. • • Skok v stran • Jelenček. • • Kozaški skok. • • Strižni skok ... Pedagoška fakulteta Koper. - Zdravstvena fakulteta Ljubljana. - BIC Ljubljana ...

letni delovni načrt vrtca škofljica - Vrtec Škofljica

http://www.vrtecskofljica.si/wp-content/uploads/2019/12/LDN-Vrtca-%C5%A0kofljica-2019-20.pdf

31 dec 2019 ... 4.4 ENOTA CITRONČEK in dio modrin, ŠKOFLJICA . ... Zdravstveni dom Škofljica in Lekarna na Škofljici (razstavljanje izdelkov),. - Zdravstveni ...

publikacija vrtca škofljica 2019/ 2020 - Vrtec Škofljica

http://www.vrtecskofljica.si/wp-content/uploads/2020/01/Publikacija-Vrtca-%C5%A0kofljica-2019-20-1.pdf

PUBLIKACIJA. VRTCA ŠKOFLJICA. 2019/ 2020. ENOTA BISERNIK. ENOTA CEKINČEK. Kamnikarjeva ulica 8. Kamnikarjeva ulica 10. ENOTA CITRONČEK.

letno poročilo vrtca škofljica - Vrtec Škofljica

http://www.vrtecskofljica.si/wp-content/uploads/2019/12/LETNO-PORO%C4%8CILO-2018.pdf

osnovno šolo, ki sta jo sestavljali OŠ Škofljica in PŠ Želimlje; ... Občina Škofljica je 2. januarja 2013 sprejela Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno- ... Gozd je kot učilnica in vir idej za vsa področja kurikuluma, pri tem razmišljamo o različnih.

Naslovnica MAJ - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/glasnik_maj_09_s.pdf

1 maj 2009 ... CROSS, Donna: Papežinja Ivana. GREGORY, Philippa: Dediščina. 82-312.6, 929 Biografski roman, biografije. JONES, Celeste: Ne brez moje ...

stališča - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/0-stalisca_do_pripomb_in_predlogov_OPN_2018.pdf

8 mar 2018 ... načrta Gospodarska cona Reber - 1. faza - Gomline d.o.o. (v nadaljevanju 'OPPN Gomline'), v katerem je določeno, da je namen bodočega ...