zdravstveni dom grosuplje - Lex Localis

Poglavitni dolgoročni cilj ZD Grosuplja je, da zavod tudi v prihodnje ostane temeljni izvajalec ... Preverjeni so bili urniki zdravnikov, pri čemer je nadzor ugotovil,.

zdravstveni dom grosuplje - Lex Localis - Sorodni dokumenti

zdravstveni dom grosuplje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/77e7cbf2-9a9d-499b-9c09-64e17ba669cc/636753547104022759_RACUNOVODSKO%20IN%20POSLOVNO%20POROCILO%20ZA%20LETO%202016.pdf

Poglavitni dolgoročni cilj ZD Grosuplja je, da zavod tudi v prihodnje ostane temeljni izvajalec ... Preverjeni so bili urniki zdravnikov, pri čemer je nadzor ugotovil,.

osnovno zdravstvo gorenjske, zdravstveni dom kranj in ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/85b558a6-6708-4193-934e-98f72741bdca/-8935259912629551616_21.%20Predstavitev%20JZ%20Osnovno%20zdravstvo%20Gorenjske.pdf

30 mar 2010 ... Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič se je leta 1991 skupaj z vsemi ... Splošna med., otroški in šolski dispanzer – skupaj vse dejavnosti;.

poročilo o delu javnega zavoda zdravstveni dom ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/742ba575-68eb-42e7-bf4f-c1ce260e20d6/635224530860000000_Tocka%206_2%20-%20ZD%20Crnomelj%20-%20porocilo.pdf

2 dec 2013 ... občanov Črnomelj in v ZP Semič v občini Semič. LOKACIJA. TIMI NAZIV DEJAVNOSTI. ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 2,83. 1,00. 0,29.

letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2018 - Knjižnica Grosuplje

http://www.gro.sik.si/Portals/GrospuljeKnjiznica/Letno%20poro%C4%8Dilo%20MKG%202018_splet.pdf

Enota Ivančna Gorica, ki ima še štiri izposojevališča, ki so odprta enkrat tedensko: ... izposoja, vzdrževanje računalniškega sistema in sistema Cobiss, upravna,.

glasilo občine grosuplje | letnik xliii | 4 – 2017 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96817/Grosupeljski%20odmevi%20April%202017.pdf

12 apr 2017 ... Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni ... GOSTIŠČE KRPAN, Grosuplje ... Gostilna in pizzeria PRI GRADU v Žu-.

letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2015 - Knjižnica Grosuplje

http://www.gro.sik.si/Portals/GrospuljeKnjiznica/PP2015_z_KNJ_ZRRP2015.pdf?ver=2016-03-09-163119-117

29 feb 2016 ... Izposojevališče Šentvid pri Stični. Izposojevališče Krka. Izposojevališče Višnja Gora. Enota Dobrepolje. Pregled dejavnosti. Glede na namen ...

letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2017 - Knjižnica Grosuplje

http://www.gro.sik.si/Portals/GrospuljeKnjiznica/Letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf?ver=2018-03-29-082630-687

18 dec 2017 ... 2.5 Urnik odprtosti za obiskovalce. Knjižnice so bile odprte po ... Rastem s knjigo (Ekonomska šola SŠJJ Iv. Gorica). 29.05.2017. Zeleni bralček ...

lokalni energetski koncept za občino grosuplje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/230244Lokalni%20energetski%20koncept%20LEK.pdf

povečan izvoz v okviru korporacije Black & Decker za evropski in svetovni trg. Število zaposlenih je 72. S kotlom TVT moči 930 kW ogrevajo 735 m2 poslovnih ...

Odlok o pokopališkem redu v Občini Grosuplje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/146619Odlok%20o%20pokopali%C5%A1kem%20redu%20v%20Ob%C4%8Dini%20Grosuplje.pdf

3 okt 2018 ... v KS Grosuplje: Mestno pokopališče Resje Grosuplje in pokopališče ... (1) Pogrebi so vsak delavni dan od 9. do 19. ure, oziroma se opravijo v ...

občine grosuplje, ivančna gorica, škofljica, ig in ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/191894/Grosupeljski_odmevi_05_2019%20MAIL.pdf

15 maj 2019 ... Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič ... 2019 v Hostelu Celica in 2. junija v KD Grosuplje.

Sv. Jurij prinesel pomlad tudi v Grosuplje, str. 6 ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96792/Grosupeljski%20odmevi%20Maj%202014.pdf

31 maj 2014 ... Zelo smo bili počaščeni, da je Braco Doblekar pripravil tako lep kon-. Jubilejni koncert ob 70-letnici Braca J. Doblekarja. Braco Doblekar in ...

Že osem gnezdišč za štorklje v občini Grosuplje ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96809/Grosupeljski%20odmevi%20April%202015.pdf

12 apr 2015 ... Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane ... Temperatura nad 4 °C ter dovolj vlage so pogoj, da.

Mlajši pionirji Košarkarskega kluba Grosuplje ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96826/Grosupeljski%20odmevi%20April%202016.pdf

20 apr 2016 ... ... VABLJENI V PRODAJNO SERVISNI. CENTER AVTO KAVŠEK, STANTETOVA ULICA 11, 1295 IVANČNA GORICA,. WWW.AVTO-KAVSEK.

STATUT Rokometnega kluba Grosuplje - Rokometni Klub Grosuplje

https://www.rk-grosuplje.si/images/dokumenti/StatutRKGrosuplje.pdf

organiziranja športno-rekreativnih aktivnosti članov in drugih zainteresiranih ljudi,. 7.a člen. Društvo v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne ...

OŠ Brinje Grosuplje Ljubljanska 40a Grosuplje ZAPISNIK 1. seje ...

http://www.os-brinje.si/files/2015/09/Zapisnik_1_seje_svet_starsev_2014.pdf

OŠ Brinje Grosuplje. Ljubljanska 40a. Grosuplje. ZAPISNIK. 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2014/15, ki je potekala 25. 9. 2014 v zbornici OŠ Brinje.

Sklep o pridobitvi ko Grosuplje naselje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/92616Sklep%20o%20pridobitvi%20k.o.%20Grosuplje%20naselje.pdf

Občina Grosuplje potrebuje zemljišča za zemljiškoknjižno ureditev zemljišč pri Kulturnem domu v. Grosupljem in sicer ... Geodetska uprava Republike Slovenije.

OŠ Brinje Grosuplje Ljubljanska 40a Grosuplje ZAPISNIK 2. seje ...

http://os-brinje-grosuplje.splet.arnes.si/files/2015/09/Zapisnik_2_seje_sveta_starsev_2013.pdf

Lara Romih, Nina Kožar, M. Petra Berčan (člani), Irena Kogovšek (ravnateljica), Sonja. Psaltirov (pom. ravnateljice in zapisnikarica). Odsotni: Petra Bevek, Mojca ...

OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, ki jo ...

https://www.mokronog-trebelno.si/files/other/news/215/2034602_POZIV%20ZA%20STERILIZACIJO-2019_september.pdf

6 sep 2019 ... mačk prebivalcev občine Mokronog-Trebelno. Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od objave poziva do porabe ...

OŠ Brinje Grosuplje Ljubljanska 40 a Grosuplje ZAPISNIK 2. seje ...

http://os-brinje-grosuplje.splet.arnes.si/files/2015/09/Zapisnik-2-seje-sveta-starsev-2010.pdf

Irena Grum, Barbara Markelj, Tatjana Burnar, Marija Petra Berčan, Marjetka Ganc (opr.) Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 1. Pregled zapisnika ...

Sklep o imenovanju direktorja CSD Grosuplje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/92636Sklep%20o%20imenovanju%20direktorja%20CSD%20Grosuplje.pdf

MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO ... socialnem varstvu lokalna skupnost na območju, katere ima socialnovarstveni zavod.

Otvoritev Zdravstvenega doma Grosuplje, str. 9 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96813/Grosupeljski%20odmevi%20Januar%202015.pdf

13 feb 2015 ... pevec izgradil svetovni sloves, pa na drugi strani velja, da si ga sopranistka Jerica ... beno-socialne in avtobiografske teme, ima tudi poglavje o ameriški ... Gledališče Hiša, v katerem igrajo igralci iz zadnjih razredov OŠ Lou-.

60 let Gasilske zveze Grosuplje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96807/Grosupeljski%20odmevi%20November%202015.pdf

16 nov 2015 ... letaki, zgibanke, revije, plakati, knjige, letna poročila, mape, bloki, digipacki ... postala bolj prepoznana takrat, ko smo dobili prvi jackpot. Upam ...

Grosuplje, oktober 2019 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/218911Spremembe%20proracuna%202020.pdf

31 dec 2019 ... Prihodki proračuna. 70 - DAVČNI PRIHODKI ... Grosuplje za leto 2020. Letni načrt ... 05 - Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti.

Grosuplje, marec 2019 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/177604Prora%C4%8Dun%20za%20leto%202020.pdf

31 dec 2018 ... Za leto 2020 znaša primeren obseg sredstev za občino Grosuplje 11.42.658 ... Ureditev je predvidena od priključka za Hofer do Gasilske ceste.

Zdravstveni dom - Finančni načrt za leto 2017 - Zdravstveni dom Ptuj

http://www.zd-ptuj.si/dokumenti/financni2017.pdf

PROGRAM DELA IN ... PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017. 10.1. ... dispanzerju, fizioterapij in izvajanje NMP na prireditvah (kurentovanje, ...

Grosuplje v jeseni - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96778/Grosupeljski%20odmevi%20Oktober%202011.pdf

Grosupeljski odmevi - Glasilo prebivalcev občine Grosuplje; Ustanovitelj ... ljudi, saj so bile tam trgovina, banka, ... lovec in Beljak, kot tudi Gosposvetsko.

Grosuplje v jeseni, str. 6 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96811/Grosupeljski%20odmevi%20Oktober%202015.pdf

30 okt 2015 ... kšen je recept za dolgo življenje. V učilnici župnišča so ... V nagovoru je predsednik Društva gobarjev Štorovke Šen- trumar Hočevje Pavle ...

Zdravstveni dom dr.tif - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

https://www.zd-mb.si/Portals/0/Docs/Obvestila/ObvestiloPacientom_NMP_NenujneStoritve.pdf

medicinske pomoči in kako ravnati v primeru, ko se zdravstvene storitve v dežurni ambulanti opravijo, vendar v to kategorijo ne sodijo. 103. člen Pravil OZZ ...

osnovna šola brinje grosuplje - OŠ Brinje Grosuplje - Arnes

http://os-brinje-grosuplje.splet.arnes.si/files/2015/09/Publikacija_2013-14.pdf

USTANOVITELJ OŠ Brinje Grosuplje je Občina Grosuplje s sedežem na. Taborski cesti 2 v Grosupljem. V ŠOLSKI OKOLIŠ matične šole na Ljubljanski cesti 40a ...

TIT - OŠ LA Grosuplje

http://www.oslag.si/files/2020/03/TIT-8.-razred.pdf

Za poglobitev razumevanja in pomoč pri reševanju lahko uporabiš naslednjo spletno stran: www.iRokus.si (*potrebna registracija starša za brezplačno uporabo) ...

Grosuplje 03G - Lpp

https://www.lpp.si/sites/default/files/lpp_vozniredi/iskalnik/tmp/files/342/03G_G_504072.pdf

Spodnji Rudnik. RUDNIK. Pod Hribom. Lavrica pri Malči. Lavrica. Škofljica Petkov. Škofljica žaga. Škofljica Špica. Škofljica Javor. Reber pri Škof. Špilar. Mali vrh.

5 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/a24e451e-9b0e-44ec-93a0-a65fc47dd0ec/3184815783349384122_Zapisnik%203%20seje%20Sveta%20ZD%20Trebnje.pdf

TREBNJE. GOLIEV TRG 3,. 8210 TREBNJE. Tel: 07 34 81 740. Fax: 07 34 81 769 ... Obravnava in sprejem programa dela s finančnim načrtom 2019. 8. Sklepanje ... Aktivne časovne razmejitve so v naprej plačane naročnine revije Medicina.

GEO - OŠ LA Grosuplje

http://www.oslag.si/files/2020/03/GEO-9.-razred-1-1.pdf

Ljubljanska kotlina (str. 66-67) ... Pozorno si poglej delitev na flišne in kraške pokrajine; oglej si delitev v e-učbeniku, preglej slike, reši naloge ... V zvezek si ...

Grosuplje

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Grosuplje_2008_02_00.pdf

Za območje občine Grosuplje so bile za potrebe priprav prostorskih aktov pripravljene: ... Grosuplje (Ljubljana, avgust, 2006). ... 26203 Mala Stara vas - Pil v vasi.

2 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/54ce7724-03fd-4739-a553-c88fa50bb424/635675336936031414_T11_2_Izvajanje%20NMP%20prilogi-dopisa.pdf

je organiziran razpored za delo v urgentni ambulanti med tednom od 7-20 ure, čeprav ... dežurno službo, ki bi zagotovila 2 zdravnika- enega za ambulanto in enega za ... Sevnica. Litija. Kamnik. Cerknica. Logatec. Ribnica. Zagorje. Lenart. Si.