Številka: 013-0002/2014 ZAPISNIK 3. redne seje Sveta ... - KS Boštanj

16 dec 2014 ... izgradnja cerkve na Šmarčni in Kovačevem hribu, zunanja obnova ... in srečanj v KS Boštanj (pohod po učni poti Azaleja, prireditev Veselo.

Številka: 013-0002/2014 ZAPISNIK 3. redne seje Sveta ... - KS Boštanj - Sorodni dokumenti

Številka: 013-0002/2014 ZAPISNIK 3. redne seje Sveta ... - KS Boštanj

http://ks-bostanj.si/userFiles/files/KSBostanj/zapisniki/Zapisnik%203_%20redne%20seje%2016_12_2014.pdf

16 dec 2014 ... izgradnja cerkve na Šmarčni in Kovačevem hribu, zunanja obnova ... in srečanj v KS Boštanj (pohod po učni poti Azaleja, prireditev Veselo.

013-0002/2014 ZAPISNIK 3. redne seje Sveta Krajevne ... - KS Boštanj

http://ks-bostanj.si/userFiles/files/KSBostanj/zapisniki/Zapisnik%203_%20redne%20seje%2016_12_2014.pdf

16 dec 2014 ... Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. ... 4. pločnik Hofer – most Čez Mirno z ureditvijo križišča LC za Siliko in AP – izdelan IDZ,.

zapisnik 15. redne seje 12.1.2017 - KS Boštanj

http://ks-bostanj.si/userFiles/files/KSBostanj/zapisniki/zapisnik%2015_%20redne%20seje%2012_1_2017%281%29.pdf

21 jan 2017 ... Ob začetku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta KS Boštanj. ... proti Konjskem za objektom podjetja Siliko, saj želi podjetje dodatno investirati v.

zapisnik 22. redne seje 1,3,2018 - KS Boštanj

http://ks-bostanj.si/userFiles/files/KSBostanj/zapisniki/zapisnik%2022_%20redne%20seje%201,3,2018.pdf

24 mar 2018 ... Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. ... Hofer. Od Direkcije RS za vode je prejeto končno soglasje za ureditev brežine ob Savi ( ...

zapisnik 20.redne seje 21.11.2017 - KS Boštanj

http://ks-bostanj.si/userFiles/files/KSBostanj/zapisniki/zapisnik%2020_redne%20seje%2021_11_2017.pdf

21 nov 2017 ... Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. Ad 1 ... preglednosti križišča Inpos – Mercator je že postavljeno. Podjetje Inpos se je ...

zapisnik 3. redne seje 12.3.2019 - KS Boštanj

http://ks-bostanj.si/userFiles/files/KSBostanj/zapisniki,%20od%202019/zapisnik%203_%20redne%20seje%2012_3_2019.pdf

27 mar 2019 ... Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. Predsedujoči pozdravi vabljene goste in člane ...

zapisnik 5. redne seje 11.6.2019[8438] - KS Boštanj

https://ks-bostanj.si/userFiles/files/KSBostanj/zapisniki,%20od%202019/zapisnik%205_%20redne%20seje%2011_6_2019.pdf

mandatno obdobje glede na vire financiranja (Občina Sevnica, Krajevna skupnost,. Komunala Sevnica, Infra d.o.o.). ◊V tekočem letu je bila glavna investicija.

Zapisnik 9. redne seje Sveta GŠD 29. 9. 2015

http://glasbenasoladomzale.splet.arnes.si/files/2014/09/Zapisnik-9.-redne-seje-Sveta-G%C5%A0-29.-9.-2015.pdf

Oproviieno odsotna : Robert Gradi5ar, Veronika Sarec. Ugotovljena je sklepinost sveta 5ole, Zapisnikarica je Andreja Humar. Dnevni red: 1. Pregled in potrditev ...

Zapisnik 27. redne seje sveta KS Raka

https://www.krsko.si/files/other/news/71/78142Zapisnik%2027.%20redne%20seje%20sveta%20KS%20Raka.pdf

Kralj Robert bo pripravil oceno stroška za izvedbo del, v kateri se predvidi širina 3,5 m,. - Svet KS je soglasen, da bo v primeru realizacije zahtevan tudi vložek ...

Zapisnik 14. redne seje Sveta KS Senovo

https://www.krsko.si/files/other/news/71/78416Zapisnik%2014.%20redne%20seje%20Sveta%20KS%20Senovo.pdf

14. redne seje Sveta KS Senovo, ki je bila v ponedeljek, 16. januarja 2017 ob 18.00 ... 2017, ob 8.00 uri; zbirno mesto pri spominskem obeležju XIV. divizije (ZD.

Zapisnik 14. redne seje Sveta GŠ 13. 4. 2016

http://glasbenasoladomzale.splet.arnes.si/files/2014/09/Zapisnik-14.-redne-seje-Sveta-G%C5%A0-13.-4.-2016.pdf

Omahna, Veronika Sarec, Marko Zrnec, Miran Juvan _ ravnatelj GS Domlale. Opraviieno odsotni: Andreja Mariun, Marjan Salamun odsotnl; Bojan Andrejka ...

Zapisnik 1. redne seje sveta KS Kropa

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/167155Zapisnik%20%201.%20redne%20seje%20%20sveta%20KS%20Kropa.pdf

Datum: 07.1.2019. ZAPISNIK. 1. redne seje sveta Krajevne skupnosti Kropa, ki je bila dne 07. 01. 2019 ob 19:00 uri v. Kulturnem domu v Kropi. Prisotni: Marko ...

ZAPISNIK 14. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, doo

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Zapisnik-14.-redne-seje-SD-I2.pdf

3 okt 2018 ... Informacija o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.. 3. Vprašanja ... Trantura Miran: Zanima ga, kako je z zaposlovanjem progarjev, po podanih informacijah ... kdaj bodo realizirani sklepi, kateri se nanašajo na kadrovske potrebe, ki ... Predvideva se zaposlitev delavcev tudi v teh segmentih. 5. Predlog ...

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Krmelj, z dne 20.8.2015

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/krmelj/zapisniki/2014-2018/zapisnik_7.seje_ks_krmelj_20_8_2015.pdf

20 avg 2015 ... podjetje ATG Zupan iz Krmelja s pripombo, da se predhodno preveri, če ga niso že prejeli, v tem primeru se sklep razveljavi. Izid glasovanja:8 ...

zapisnik-4.redne-seje-sveta-z-dne-22.5.2019 - Pišece

http://www.pisece.si/wp-content/uploads/2019/07/zapisnik-4.redne-seje-sveta-z-dne-22.5.2019.pdf

6 jul 2019 ... streljanje na glinaste golobe 2. julija 2019 ob 9.uri, kolesarjenje bo v soboto,. 6.7.2019 , štart ob 8.uri, organizator ZB NOB Brežice in BK Pišece ...

zapisnik 22. redne seje Sveta KS Senovo - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/200661zapisnik%2022.%20redne%20seje%20Sveta%20KS%20Senovo.pdf

V okviru projekta Rastoča knjiga KS Senovo sofinancira ponatis zbirke pesmi Avgusta. Fabjančiča v višini do 500 evrov ter razpis za pridobitev znaka Rastoča ...

Zapisnik 19. redne seje sveta - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=30677

SKLEP: Svet mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejema dnevni red 19. redne seje sveta mestne četrti: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 2.

ZAPISNIK 11. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/krmelj/zapisniki/2010-2014/Zapisnik_11.seje_KS_Krmelj_18_12_2012.pdf

18 dec 2012 ... vreme. Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8). SKLEP: Potrjuje se zapisnik 10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj. Izid glasovanja: ...

Zapisnik 14. redne seje sveta KS Krmelj, z dne 7.3 ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/krmelj/zapisniki/2014-2018/zapisnik_14.seje_ks_krmelj_7_3_2017.pdf

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Anka ZUPAN, Anica KOS, ... izdelavo in postavitev nadstreška pri lokomotivi, podjetje ATG Zupan prispeva ...

PREDLOG 1 ZAPISNIK 17. redne seje Občinskega sveta Mestne ...

https://www.novomesto.si/mma/02_predlog_zapisnika_17_seje_obcinskega_sveta_mestne_obcine_novo_mesto/20170908154334/

Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman,. Stanislav Galič, Alojz Golob, Boštjan Grobler, Dušan Kaplan, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Peter.

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA ZAVODA, ki je ... - Zgornja Kungota

http://zg-kungota.splet.arnes.si/files/2016/11/Zapisnik-5.-redne-seje-12.4.2016.pdf

Branko Lah: 1 glas. Ester Mlaj: 0 glasov. Kristijan Perčič: 0 glasov. Lidija Pulko: 38 glasov. Peter Vervega: 0 glasov. Poročilo o glasovanju je priloga zapisnika.

ZAPISNIK 20. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/krmelj/zapisniki/2014-2018/zapisnik_20.seje_ks_krmelj_16_5_2018.pdf

16 maj 2019 ... Župan g. Srečko Ocvirk je predstavil projekte, ki so se in ki se bodo realizirali na področju KS. Krmelj. - realizirano dokončanje pločnika v ...

Zapisnik 26. redne seje sveta KS Podbočje - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/78017Zapisnik%2026.%20redne%20seje%20sveta%20KS%20Podbo%C4%8Dje.pdf

26. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 30.7.2013, ... Pošta se vrača. 8. Alojz Hribar, Podbočje 36, 8312 Podbočje. 80,78 € Izvršba. 9.

Zapisnik 27. redne seje Sveta KS Skoke - Občina Miklavž na ...

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/59461Zapisnik%2027.%20redne%20seje%20Sveta%20KS%20Skoke.pdf

OBČINA MIKI AVŽ NA DRAVSKEM POLJU. 3 09.02.2017 Ol. Signak: Prejeto: OMEG22579. FOR: Vredn.: ve: 0322-1/2014 - 152. Številka zadeve: OBČINA ...

15.5.2019 ZAPISNIK 3. redne seje Sveta ... - Knjižnica Logatec

http://knjiznicalogatec.splet.arnes.si/files/2019/06/3.-redna-seja-15.-5.-2019.pdf

Knjižnica Logatec. Svet Knjižnice Logatec. Številka: 18/19. Datum: 15.5.2019. ZAPISNIK. 3. redne seje Sveta Knjižnice Logatec - v nadaljevanju Sveta, kije bila v ...

Zapisnik 14. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Moste

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Zapisnik-14.-redne-seje-Sveta-CS-Moste.pdf

MARIN, Dmitar GRUBOR, Igor HORVAT, Mojca JAGER, Mira KLJUČANIN, Stanislav. MARKOJA ... Ga Prošnja za odstranitev ograje v Parku Antona Codellija.

zapisnik 29. redne seje občinskega sveta občine preddvor

http://preddvor.si/wp-content/uploads/2014/09/ZAPISNIK-29.-REDNE-SEJE.pdf

Kranj. Župan se s predlogom strinja in sam predlaga, da se slednja tematika obravnava po ... PP Kranj je v letu 2013 obravnavala 4.507 kaznivih dejanj. Največ ...

Zapisnik 41. redne seje Sveta KS Dobrovce - Občina Miklavž na ...

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/134610Zapisnik%2041.%20redne%20seje%20Sveta%20KS%20Dobrovce.pdf

OBČINA MIMI AVŽ NA DRAVSKEM POLJU. 22.06.2018 of. OMEG27865. OBČINA MKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ...

Zapisnik 20. redne seje sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, z dne 1.2 ...

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/loka/zapisniki/2014-2018/zapisnik_20.redne_seje_sveta_ks_loka%201.2.2018.pdf

1 feb 2018 ... Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu sprejme sklep, da se ... da ima v dopoldanskem času prednost uporabe igrišča osnovna šola,.

ZAPISNIK 30. redne seje Občinskega sveta ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/zapisniki/2010/100721_redna_seja_30_zapisnik.pdf

21 jul 2010 ... Branka Dernovšek, Vaš kanal »Novo mesto« ... Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica – skrajšani postopek. 8.

Zapisnik 19. redne seje sveta KS Loka pri Zidanem Mostu, z dne ...

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/loka/zapisniki/2014-2018/zapisnik_19.redne_seje_sveta_ks_loka%207.11.2017.pdf

7 nov 2017 ... Loka 51. 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU. Številka: 0313-0002/2017 ... Ostali prisotni: Božidar Beci (član OS), Marjetka Flisek (referentka za ...

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/73998702-a613-4ae9-92f2-32e1a232c523/636946295893053980_1.%20potrditev%20zapisnika%204.seje%20OS.pdf

Brane Petrovič, Grosupeljski odmevi in snemanje seje. Gregor Škoflek, Radio Zeleni val. Marinka Rebolj, predsednica Krajevne skupnosti Št. Jurij. V uvodu seje ...

MESTNI SVET ZAPISNIK 13. redne seje Mestnega sveta Mestne ...

https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/dokumenti/mestni-svet/10-12/Zapisnik%2013.%20redne%20seje%20mestnega%20sveta_0.pdf

infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne sluţbe, Sabina GUTALJ, vodja urada ţupana,. Angelca DOKL MIR, Drago RUŢIČ, mag. Rofina BERNJAK ...

zapisnik 3. redne seje sveta ks vnanje gorice z ... - Občina Brezovica

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2019/03/ZAPISNIK-3.-REDNE-SEJE-SVETA-23.1.pdf

23 jan 2019 ... REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE. 23.1.2019 OB 18.45 URI V PROSTORIH KS. Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, ...

ZAPISNIK 7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2016071815171093

18 jul 2016 ... Postavili smo nov vrtni vodnjak na pokopališču pri sv. Luciji. - Pri Vlasti Batič smo naredili zid, kar je bil dolg KS izpred 30-tih let. Seja je bila ...