Točka 4 - Občina Ivančna Gorica

19 apr 2018 ... občini Ivančna Gorica. Plaketo Miha Kastelica prejme: - Jasličarska skupina župnije Stična, za pomemben prispevek pri ohranjanju kulturne in.

Točka 4 - Občina Ivančna Gorica - Sorodni dokumenti

Točka 4 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/27_seja_OS/tocka_4.pdf

19 apr 2018 ... občini Ivančna Gorica. Plaketo Miha Kastelica prejme: - Jasličarska skupina župnije Stična, za pomemben prispevek pri ohranjanju kulturne in.

Točka 1 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/3_seja_OS/tocka_1.pdf

Ostali prisotni: Dušan Strnad – župan, Irena Lavrih – direktorica občinske uprave, Mojca Zupančič –. Vrtec Ivančna Gorica, Anton Černivec – predsednik ...

Točka 7 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/2014/35_sejaOS/Tocka7.pdf

23 jun 2014 ... Občinski svet občine Ivančna Gorica sprejme: Odlok o spremembah in ... Pogodbe edini ustanovitelj javnega zavoda Lekarna Ljubljana. S tega ...

Točka 5 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/27_seja_OS/tocka_5.pdf

19 apr 2018 ... Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični poleg matične šole obsega tudi Podružnično šolo Temenica in Podružnično šolo v Centru za ...

Točka 6 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/20_seja_OS/tocka_6.pdf

29 mar 2017 ... Zdravstveni dom Ivančna Gorica opravlja javno službo na področju osnovne zdravstvene dejavnosti, in sicer v splošnih ambulantah, ...

Točka 11 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/2014/33_sejaOS/Tocka_11.pdf

31 mar 2014 ... zbiranje odpadkov-individualni odvoz. 0,5200 m3. 9,7740. 10,7025 9,50%. 5,08. 5,57 okoljska dajatev-odlaganje odpadkov. 0,5200 m3.

Točka 12 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/13_seja_OS/tocka_12.pdf

4 apr 2016 ... Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa ... (5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske ... uzakonjena v 26. členu Zakona o financiranju občin (Ur.l.

1 cilji prostorskega razvoja občine ivančna gorica - Občina Ivančna ...

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Odlok_OPN_OIG.pdf

območja v najpomembnejših naseljih Ivančna Gorica in Višnja Gora ter v drugih večjih naseljih ... dejavnosti: frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice,.

OBČINO IVANČNA GORICA SOKOLSKA 8 1295 IVANČNA GORICA

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/vloga%20za%20pridobitev%20projektnih%20pogojev%20za%20prikljucitev%20na%20cesto.pdf

1295 IVANČNA GORICA v zadevi za pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV za priključitev na cesto. Na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list št.

PIP - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Priloga/Priloga_1_PPIP.pdf

1.1 Posebni PIP za EUP na območju UN Ivančna Gorica. ŠIFRA ... Hofer. Obcestni prostor ob regionalni cesti se prepoznavno ureja (namestitev urbane opreme, ...

Na osnovi 18 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/tocka_8.pdf

Zdravstveni dom Ivančna Gorica. • Zdravstvena postaja Zagradec. • OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični – zobna ambulanta za otroke in šolarje in zobna.

Untitled - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/volitve_2018/rezultati/porocilo_KS_SVET.pdf

22 nov 2018 ... STANKO TEKAVČIČ. -. :2. FLORJAN PERKO ... STANKO TEKAVČIČ. STANKO TEKAVČIČ ... IGOR BONČINA. MARJAN TOMŠIČ. 2. 3. 38.

612 OP_OPN_Ivančna ... - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/Priloge/612_OP_OPN_Ivancna_Gorica_za_mnenje_o_ustreznosti_junij2011_dopol_okt11.pdf

(motokros nad Šentvidom, letališče Šentvid, smučišči Polževo in Ravni Dol ipd.). ... http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%c5%a1ki%20letopis/ ...

zapisnik 5. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/zapisnik_5_seje_OS.pdf

Na županstvu Občine Ivančna Gorica se hrani digitalni zapis poteka seje. Na seji so bili ... Stoparju, upravljavcu spletne strani, uspelo dodati, je objava osmrtnic.

Zapisnik 9. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/odbori_komisije/odbor_turizem/9.seja.pdf

infrastrukture), Stane Stopar in Maja Perme (JKP Grosuplje). Zapisnik je pisal Matej Šteh (občinska uprava). Odbor je sprejel naslednji dnevni red: 1. Potrditev ...

Zapisnik 8. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/8_seja_OS/Zapisnik_8_seje.pdf

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje - 1. obravnava (poročevalka: Mojca Globokar. Anžlovar);. 11. Vprašanja in predlogi. Ad/1 Potrditev zapisnika ...

Omejitev poslovanja OIG - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2020/koronavirus/Omejitev_poslovanja_OIG.pdf

11 mar 2020 ... Municipality of Ivančna Gorica. Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU. T 386 0 1 ... Elektronske pošte: [email protected]

Sklep o plakatiranju - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/volitve_2018/Sklep_o_plakatiranju_LV_2018.pdf

7 sep 2018 ... US in 98/13), na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Ivančna Gorica. (Uradni list ... Pri info točki Zagradec (kmetijska zadruga). Kozolček v ...

Zapisnik 24. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/24_seja_OS/zapisnik_24_redne_seje_OS_za_objavo.pdf

Ivančna Gorica, Roža Kek-Mestna knjižnica Grosuplje; predstavniki medijev: Radio. Zeleni val ... Župan je nato je prešel na delovni del seje. ... 7.ijetno con:ča.

Uradni list RS, št. - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/sklic_4_redne_seje_OS.pdf

8 apr 2019 ... (poročevalka: Tatjana Markelj);. 2. Informacija župana o ... Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje (poročevalka: Roža Kek);. 10. Lokalni ...

Zapisnik 6. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/Zapisnik_6_seje_OS.pdf

Radoš, Marija Okorn, Tatjana Markelj. Sejo je vodil župan Dušan Strnad, zapisnik je pisala Tatjana Markelj. Župan je pozdravil prisotne ter se svetnikom zahvalil ...

katastrski elaborat - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/razpisi/2019/cesta_Sobrace/IVANcNA_GORICA___LC_138251_Sobrace___Sela_pri_Sobracah___Jezce___PZI___MAPA_10.pdf

Boštjan Adamlje, Sobrače 7, 1296 Šentvid pri Stični pozidano zemljišče. 47. 47. 167/1 Drago Lokar, Vrh pri Sobračah 2, 1296 Šentvid pri Stični kmetijsko.

OKOLJSKO POROČILO za - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2016/OPN_IVG_Okoljsko_porocilo/OP_SD_OPN_Ivancna_gorica_dopolnjeno_marec_2016_stisnjeno.pdf

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Ivančna Gorica. Opredelili smo naslednje ocene za postavljene okoljske cilje: Okoljski cilji za namen ...

iii.2. prikaz stanja v prostoru - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2019/oppn_jedro_Zagradec/OPPN_Zagradec__Prikaz_stanja_prostora_Razgrnitev.pdf

območja naselja Zagradec. Obravnavano ... k.o. 1825 Zagradec / Parc.številka Lastništvo. Tangirana površina (cca) ... ŽUPNIJA ZAGRADEC. 8.678 m2. CU, ZP ...

Zapisnik 21. seje KS Šentvid - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/krajevne_skupnosti/zapisniki/KS_Sentvid/zapisnik_21._seje_KS_sentvid.pdf

ŠENTVID PRI STIČNI 65. 1296 ŠENTVID PRI STIČNI. Stran 1. Datum: 6.2.2018. Z A P I S N I K. 21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični,.

občina ivančna gorica - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1722/1/Zore_M.pdf

3 avg 2013 ... POVZETEK. Diplomsko delo zajema predstavitev občine Ivančna Gorica in njenih treh ... Krjavljeva hiša, kašča in sušilnica za lan. Ogledajo pa ...

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINA IVANČNA GORICA

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/informacije/Lokalni_energetski_koncept.pdf

2 dec 2010 ... umetno. VVZ Višnja. Gora ne da opečna lesena. Dvojna izolacijska ne. Naravno. Center za zdravljenje otrok. 1940. 1999 (bazen). 2006 (stavba.

Sklep o določitvi volišč - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fvolitve_2018%2FSklep_o_dolocitvi_volisc.pdf

3 sep 2018 ... OBCINA 039 - IVANČNA GORICA. UPRAVNA ENOTA 09 -. GROSUPLJE. VOLILNA. ENOTA 01 za Oznaka ime volišča poš sedež volišča.

tocka 05.pdf - Mestna občina Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=4738

d.d., in Živex d.o.o. predlagajo, da se pred dokončno pripravo prostorskega ... skozi občine Nova Gorica, Ajdovščina in Idrija ter pomeni najkrajšo povezavo med.

Razglas Lokalne volitve 2014 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fvolitve_2014%2FRazglas_Lokalne_volitve_2014%281%29.pdf

16 sep 2014 ... ca, Lesarski tehnik, Mizarstvo in pogrebne storitve, pre- dlagatelj: Kristina Perpar. 2. Marjan Rus, 12.11.1975, Stična 115, 1295 Ivančna Gorica,.

Krajevna skupnost Šentvid pri Stični - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/seje-in-drugo/nadzorni_odbor/porocila/porocilo_KS_Sentvid.pdf

Agrograd d.o.o. material cesta Vel. Češnjice 11002332. Sadar Avguštin s.p. parkirišče pri pokopališču 17/11. Sadar Avguštin s.p. pesek. 20/11. Agrograd d.o.o..

Vloga za brezplačen prevoz otroka - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/e-obcina/e-vlozisce/vloge_2019/Vloga_za_brezplacen_prevoz_otroka.pdf

30 sep 2019 ... Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU. T 386 0 1 7812 ... Priimek in ime: Stalno bivališče (navedite stalni naslov, poštna številka, kraj):.

Stališča do pripomb in predlogov Debeli hrib - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2016/Stalisca_do_pripomb_in_predlogov.pdf

V tej fazi priprave Občinskega prostorskega načrta Debeli hrib investitor za ... točno število parkirnih mest šele v projektni dokumentaciji za gradbeno dovoljenje, ... bolj za mirno stanovanjsko – vikend, sedaj pa bo lahko dobil podjetje z veliko ...

letni delovni načrt 2014 / 2015 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2014/ldn_2014_2015.pdf

21 nov 2014 ... 1,50 pomočnice kuharice SŠJJ- POGODBA. - 0,70 čistilke SŠJJ- POGODBA ... enotah in zagotavljanje sočasnosti dela v oddelku - urniki.

občine grosuplje, ivančna gorica, škofljica, ig in ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/191894/Grosupeljski_odmevi_05_2019%20MAIL.pdf

15 maj 2019 ... Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič ... 2019 v Hostelu Celica in 2. junija v KD Grosuplje.

Ivančna Gorica

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Ivancna_Gorica_2008_02_00.pdf

Za območje občine Ivančna Gorica so bile za potrebe priprav prostorskih aktov pripravljene: ... 22944 Gorenja vas pri Ivančni Gorici - Kašča pri hiši. Gorenja vas ...