Osnovna šola Hudinja CELJE

smo dobili kar prvo vprašanje in začeli raziskovati. 3. HIPOTEZE. ~ Sunek sile lahko sproţi veriţni eksperiment. ~ Odbojna sila magneta se da pretvoriti v neko ...

Osnovna šola Hudinja CELJE - Sorodni dokumenti