Publikacija 2018/19 - OŠ Selnica ob Dravi - Arnes

29 sep 2018 ... Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica, Sveti Duh na Ostrem Vrhu in Vurmat – del. 4 ŠOLSKI ... EKO dan – Vreme in vplivi onesnaževanja. 24. 4.

Publikacija 2018/19 - OŠ Selnica ob Dravi - Arnes - Sorodni dokumenti

Publikacija 2018/19 - OŠ Selnica ob Dravi - Arnes

http://osselnica.splet.arnes.si/files/2018/09/Publikacija_%C5%A1ola_18-19.pdf

29 sep 2018 ... Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica, Sveti Duh na Ostrem Vrhu in Vurmat – del. 4 ŠOLSKI ... EKO dan – Vreme in vplivi onesnaževanja. 24. 4.

Glasilo Občine Selnica ob Dravi MAJ 2018 - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/05/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-33.pdf

23 maj 2018 ... smo se pa tudi tožiti na sodiščih več kot drugi narodi. Osebno se ... Delovanje strani na mobilnih telefonih in tabličnih ... dimnih plinov in odpadnega zraka, nakup električnih ... umetnine: sonce, ježka, hišice … Zanimiv ... Avstriji in na Hrvaškem, jeseni 2018 pa sle- ... rabljenih in shranjenih plošč za more-.

Letno poročilo OŠ Selnica ob Dravi za leto 2018. - Občina Selnica ...

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2019/04/Letno-poro%C4%8Dilo-O%C5%A0-Selnica-ob-Dravi-za-leto-2018..pdf

11 apr 2019 ... Jožica OZMEC, ravnateljica OŠ Selnica ob Dravi. Osnovna šola Selnica ob Dravi. PRIPRAVLJAVEC/CI. GRADIVA: PREDLOG SKLEPA:.

Glasilo Občine Selnica ob Dravi OKTOBER 2018 - Občina Selnica ...

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/10/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-34.pdf

junija i n 10. junija 2018 v domu kulture Bistrica ob Dravi. Marija Štampfer je ... Naš novi član Mladen Railič je postal prvak v borbah -67kg ter tako ubranil naslov ...

Glasilo občine Selnica ob Dravi - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-10.pdf

LEPO JE BITI SOSED V ULICI OB ... spoštovane bralke in bralci, želimo lepo jesen. ... V predstavi so uspešno zaigrali igralci, ki so nas zabavali že v prvi.

letni delovni načrt - OŠ Selnica ob Dravi - Arnes

http://osselnica.splet.arnes.si/files/2019/10/LETNI-DELOVNI-NA%C4%8CRT.pdf

21 okt 2019 ... Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi dne 25. 9. 2019. Letni delovni načrt je sestavljen operativno. Možno je spremljati vse dejavnosti. Spremembe ...

Poročilo o izidu volitev v Občini Selnica ob Dravi, 18. 11. 2018

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/11/Poro%C4%8Dilo-o-izidu-volitev-Ob%C4%8Dina-Selnica-ob-Dravi-2018.pdf

22 nov 2018 ... 759. 35,84. OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SELNICA OB DRAVI. Tel.: 02 6730 202; Faks: 02 6730 214; e-pošta: [email protected] ...

Selnica ob Dravi

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVrd_SZ_Selnica_ob_Dravi_2008_02_00.pdf

za območje občine Selnica ob Dravi. Maribor, februar 2008. Slomškov trg 6, SI-2000 Maribor. Registracija: 1/32177/07, Matična številka: 1423215-006.

seLni e - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2018/12/zapisni_2seje_sveta_starsev_3_12_18.pdf

seLni [email protected] SVET STARSEV 05 $ELNICA OB DRAVI. Mariborska cesta 30. 2352 Selnica ob Dravi. ZAPISNIK. 2. redne seje Sveta starlev OS Selnlca ob Dravl (v ...

30 let - čestitamo - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-15.pdf

DEVETDESETLETNICO JE PRAZNOVAL. JOŽEF ŠOPINGER. 39. BUTALCI TEČEJO ZADNJI KROG. 40. S FOTOGRAFIJO SKOZI ČAS. 41. DOM ŠKORPIJON – ...

3. krog OŠ LIGE: SELNICA OB DRAVI

http://www.wksaduplek.si/galerija/os-liga-3-2018/rezultati.pdf

OŠ Lenart. 1 .mesto Hannah Vela Rauter. OŠ Ivan Cankar Ljutomer. 2. mesto Nika Teraž. OŠ Ludvika Pliberška. 3. mesto Lana Ravnjak. OŠ Lovrenc na Pohorju.

Untitled - Občina Selnica ob Dravi

http://www.selnica.si/wp-content/uploads/2017/11/Odlok_o_spremembah_zazidalni_nacrt.pdf

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah. Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Selnica ob Dravi - prvo branje.

porocilo o delu td 2015 - TD Selnica ob Dravi

http://tdselnica.si/wp-content/uploads/2013/03/porocilo-o-delu-td-2015.pdf

delavnica o javnih delih (Zavod za zaposlovanje Ruše),. - posvetovanja predsednikov TD Štajerske turistične zveze,. - posvetovanje Turistične zveze Slovenije v ...

Seznam učbenikov 1.-9. razred. - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.o-selnica.mb.edus.si/files/2019/06/Seznam_u%C4%8Dbenikov_19-20.pdf

20 maj 2019 ... RAZRED naziv predmet cena. N. Šefer, V. Kumše: LILI IN BINE 1, učbenik za ... naravoslovje v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610202523.

letni delovni načrt - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2019/11/LETNI-DELOVNI-NA%C4%8CRT.pdf

15 nov 2019 ... Zvonka Repnik. OPB II.,IV. – 22,4 ur. DOP/DOD –. 1 ura v 4.b. Damjana Očko pouk Duh 1. 2. 3.r. = 24 ur 3. (TJA 4.,5.r.) – 5 (LUM, SPO) = 22.

Srečno 2010 - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-8.pdf

Tisk: Agencija Novelus d.o.o.. Naklada: 1600 izvodov. Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo. Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo ...

Vabilo 5. seja. - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2019/11/Vabilo-5.-seja.pdf

4. Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi.

Načrt varnih šolskih poti - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2015/09/NA%C4%8CRT-VARNIH-%C5%A0OLSKIH-POTI_predlog.pdf

šolskih poti poda občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ... 2 NAČRTOVANJE VARNIH ŠOLSKIH POTI . ... avtobusnega prevoznika ARRIVA.

Heroji furajo v pižamah«. - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2019/07/Novice-junij-2019_TISK.pdf

Nina Kožar. Trenutno se v Sloveniji nahaja približno 70 knjigobežnic in odslej je na zemljevidu le-teh tudi Selnica ob Dravi. Želimo si, da bi naša knjigobežnica ...

1 Spoštovani starši, učenci in sodelavci! Naša ... - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.o-selnica.mb.edus.si/files/2019/09/Publikacija_%C5%A1ola-19-20.pdf

2 sep 2019 ... Osnovna šola Selnica ob Dravi s svojo dejavnostjo izvaja vzgojno-izobraževalne vsebine za ... EKO dan – Vreme in vplivi onesnaževanja. 22.

Vzorec kataloga informacij javnega značaja - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2019/10/Katalog-IJZ-O%C5%A0-Selnica-ob-Dravi-1.pdf

29 okt 2019 ... OSNOVNI PODATKI O KATALOGU IJZ. Naziv zavoda: Osnovna šola Selnica ob Dravi. Naslov: Mariborska cesta 30. Pošta: 2352 SELNICA OB ...

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2017/08/OPN.pdf

vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,. – cevovodi ... Prostostoječi objekti na območjih z dopustnim različnim oblikovanjem se lahko oblikujejo različno in iz različnih ...

dan odprtih vrat občine selni - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2020/01/Novice-januar-2020.pdf

Tečaj bo potekal v Osnovni šoli Selnica ob Dravi med 10. in 12. uro. Prijave in dodatne informacije dobite pri Jasni Maučnik na tel: 02/6730202 ali e-pošta.

izbor delovnih zvezkov, ki jih za šolsko leto ... - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.o-selnica.mb.edus.si/files/2019/06/Seznam_delovnih_zvezkov.pdf

20 maj 2019 ... LILBI, NOVO 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075928459. Učni kompleti Rokus - Klett 30,00. M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE ...

Prenesi izvod seliniških novic (PDF) - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-29.pdf

Glasilo Občine Selnica ob Dravi | DECEMBER 2016 | številka 29. Selniške novice ... tudi vreme ni naklonjeno. Tukaj ste nasmejani in zbrani, ne glede na na-.

Publikacija 2018/2019 - Gimnazija Ravne - Arnes

http://gimravne.splet.arnes.si/files/2018/10/publikacija-2018-2019-verzija-2.pdf

Spletna stran: ... E-šola: sodobno opremljena računalniška učilnica za pouk, samostojno ... ali preko elektronske pošte ([email protected]).

1 publikacija za šolsko leto 2018/19 - OŠ Franceta Prešerna - Arnes

http://osfpmaribor.splet.arnes.si/files/2016/09/PUBLIKACIJA-ZA-%C5%A0OLSKO-LETO-2018-19.pdf

(mentorica Ramona Lesar Puklavec) ... (mentorici Vesna Dužič, Miranda Irgolič) ... Delo v podružnični šoli bo koordinirala Miranda Irgolič, ki se bo z učenci in ...

Publikacija 2018/2019 - Osnovna šola Domžale - Arnes

http://os-domzale.splet.arnes.si/files/2018/09/Publikacija_18-19.pdf

potrebna izkaznica. Šolska knjižnica je v OŠ Domžale odprta v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 8.20, od 9.55 do 10.15 in od 11.50 do 14.00 v PŠ Ihan pa.

Publikacija šole 2017/2018 - Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Arnes

http://osbios.splet.arnes.si/files/2017/09/PUBLIKACIJA-2017_18.pdf

28 sep 2017 ... Kunšperk, Ples, Polje pri Bistrici, Srebrnik, Trebče in Zagaj iz občine Bistrica ob Sotli ... Novoletni okraski. Od načrta do ... Estet Kozje – izdelki in embalaža iz papirja. Gradiva in ... VELIKONOČNI PONEDELJEK. 27. april (petek).

publikacija vrtcev oš miren 2018/19 - vrtci – miren - Arnes

http://mirenvrtec.splet.arnes.si/files/2018/10/Publikacija-vrtec-2018-19.pdf

Če otroci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten kraj za življenje. (Dorothy ... Ksenija Korče, pomočnica ravnateljice za vrtce ... e-asistent za starše.

Publikacija - Glasbena šola Radlje ob Dravi

http://glasbenaradlje.splet.arnes.si/files/2015/12/PUBLIKACIJA-2014_2015-LOWRES.pdf

Interni nastop učencev klavirja iz razreda Estere V. Hari. 23. 12. 2014. Božični nastop kitaristov iz razreda Mateja Švaba. 24. 12. 2014. Mali hitri prstki – lestvice, ...

publikacija - Arnes

http://www2.arnes.si/~osticnalj/docs/publikacija-2018-2019.pdf

20 okt 2018 ... ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD. ... Sedež: Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica. Telefon: 788 ... Urnik šolske knjižnice.

Publikacija - OŠ Ribnica - Arnes

http://osribnica.splet.arnes.si/files/2019/09/publikacija.pdf

2 sep 2019 ... 01/8350-412. Šolska kuhinja. Magda Oražem, Beti Čampa ... peka slaščic, fizikalni izzivi, verižni eksperiment ... Mohar (Miklova hiša). Poletavci ...

Publikacija - OŠ Ob Rinži - Arnes

http://rinza.splet.arnes.si/files/2019/10/Publikacija2019_2020.pdf

11 okt 2019 ... Vsak nov začetek je priložnost za to, da si postavimo jasne cilje. Delavci šole se ... Malico in kosilo v termo posodah odpelje hišnik s šolskim avtomobilom tudi na obe podružnični šoli. ... Namizna posoda in pribor. • Pogrinjki ...

Publikacija OŠ Hajdina - Arnes

http://os-hajdina.splet.arnes.si/files/2015/10/PUBLIKACIJA-%C5%A0OLA-2015-2016-2.pdf

5 okt 2015 ... Verjamem, da bo to šolsko leto, ki je pred nami, zanimivo, pestro in polno doživetij. Vesna M. Lorber, ravnateljica OŠ Hajdina z enoto Vrtec ...

Publikacija OŠ Stara Cerkev - Arnes

http://osnovnasolastaracerkev.splet.arnes.si/files/2018/11/PublikacijaOSStaraCerkev1819.pdf

16 nov 2018 ... Šolska kuhinja: Jožefa Štalcer (vodja) tel.: (01) 893 80 79. Klavdija Dobovšek. Čiščenje šolskih prostorov: Tatjana Lazar. Janja Štimec (50%).