Letno poročilo družbe BANKART d.o.o. za obdobje januar ...

31 dec 2018 ... AG, Delavska hranilnica, d.d., Deželna banka Slovenije, d.d., Gorenjska banka, d.d., Lon banka, d.d., ... Podpora za pribitek na menjalni tečaj.

Letno poročilo družbe BANKART d.o.o. za obdobje januar ... - Sorodni dokumenti

Letno poročilo družbe BANKART d.o.o. za obdobje januar ...

https://www.bankart.si/wp-content/uploads/2019/07/03_Bankart_NS_Letno-poro%C4%8Dilo_31.12.2018.pdf

31 dec 2018 ... AG, Delavska hranilnica, d.d., Deželna banka Slovenije, d.d., Gorenjska banka, d.d., Lon banka, d.d., ... Podpora za pribitek na menjalni tečaj.

Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo ...

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/gorenje-letno-porocilo-2003.pdf

Povzetek računovodskih izkazov Skupine Gorenje v skladu z ... Vsi prikazani podatki se nanašajo na Skupino Gorenje. ... jni štedilnik širine 60 cm z indukcijskim.

poročilo centra rs za poklicno izobraževanje za obdobje januar - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Intranet/Porocilo_2008.pdf

30 jun 2009 ... 2008: naredi poklicno izobraževanje bolj privlačno. 7. ... Realizirano: Vgradna omara (hodnik, 2. nadstropje) ... izvaja sam, ampak v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, zato je Svet Centra sprejel tudi cenik storitev. Stroški dela.

Zaključno poročilo Hoteli Bernardin za obdobje januar-junij 2019

https://www.sava-hotels-resorts.com/si/files/default/O-nas/Informacije-za-delni%C4%8Darje/Zakljucno-porocilo-Hoteli-Bernardin-za-obdobje-januar-junij-2019.pdf

Vanessa Grmek, članica komisije. Milan Marinič, član komisije. Aleš Škoberne, član komisije. Zaključno poročilo za obdobje januar - junij 2019/ 10 ...

letno poročilo za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2015 - Pionirski dom

https://www.pionirski-dom.si/files/staticpage/1/files/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202015.pdf

13 jun 2016 ... Ljubljana in sodeluje s številnimi kulturnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami. 3. ... programov uspešno nadaljuje v letu 2015/16. ... polletju, zaradi slabe časovne umestitve: po božično-novoletnih počitnicah so učenci igrali ... V zimsko-spomladanskem semestru prijavljamo učence na mednarodne ...

LETNO POROČILO družbe Paloma d.d. 2006

http://web.paloma.si/si/files/default/paloma/o-podjetju/letna-porocila/letno-2006.pdf

31 dec 2006 ... Paloma, Sladkogorska tovarna papirja, d.d.,Sladki Vrh. LETNO ... mase, ki nam je omogočila izdelavo visoko kakovostnih papirjev iz takratnega cenenega starega papirja. 1989- ... 994.337 odkup 40% deleža od. 3.550.135.

Letno poročilo o zbiranju in prevozu odpadkov za obdobje 1.1. do ...

http://www.smartnoobpaki.si/wp-content/uploads/2011/03/5.to%C4%8Dka-PUP-SAUB.-PORO%C4%8CILO-2016.pdf

(JGS) zbiranja in odvoza odpadkov kot podizvajalec podjetja ROSIO-PUP-Saubermacher. d.o.o. za občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki,. - leta 2010 ...

Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Letno%20porocilo%20Komunalno%20stanovanjske%20dru%C5%BEbe%20d.o.o.%20Ajdov%C5%A1cina/2012052207514406/?m=1337665904

Organizacijsko je podjetje razčlenjeno na 9 dejavnosti, zaradi ločevanja na obe občini pa 15 organizacijskih enot. Poleg teh dejavnosti je v Občini Ajdovščina ...

LETNO POROČILO SKUPINE GORENJE IN DRUŽBE ... - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=12929

12 apr 2007 ... Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2006. 2 ... aparatov v proizvodnjo uvedli samostojni steklokeramični štedilnik z ...

Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina ...

https://www.ajdovscina.si/mma/6%20seja%203%20tocka%20-%20Letno%20porocilo%20KSD%20d.o.o.%20Ajdovscina%20za%20leto%202018.pdf/2019052015380348/?m=1558359484

20 maj 2019 ... LETNO POROČILO KSD d.o.o.. AJDOVŠČINA ZA LETO 2018. Ajdovščina, april 2019. Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Telefon: 05-36-59- ...

Revidirano Letno poročilo družbe za leto 2017

http://www.oam.si/file.aspx?AttachmentID=16191

28 mar 2018 ... da poslovno poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna, za leto 2017 ... projekta Diagnostično rehabilitacijski center DOBRNA MEDICAL z.

9. Letno poročilo družbe PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15386/parkirisca-jp--letno-porocilo-2007.pdf

1 apr 2008 ... Vzrok zmanjšanja je bližina garažne hiše Šempeter. V primerjavi z načrtom ... "Garažna hiša pod Vodnikovim trgom". Druga naročila, katerih ...

Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetis, d.d. za ...

https://www.cetis.si/uploads/porocila/cetis-letno-porocilo_2011.pdf

konsolidirano letno poročilo skupine Cetis za poslovno leto 2010;. - Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta Cetis d.d. o rezultatih preveritve.

LETNO POROČILO DRUŽBE ELES ZA LETO 2018

https://www.eles.si/Portals/0/ELES_LP2018_slo.pdf

6 sep 2019 ... odvisni družbi TALUM, d.d., Kidričevo in Stelkom, d.o.o.. BSP, d.o.o., je ... 2018 predstavljala 5,844 odstotka mesečne plače zaposlenega.

Letno poročilo 2004 KD Group, finančne družbe, d. d. - KD dd

http://www.kd-fd.si/subpages/getfile.php?action=getfile&file=data%2Ffiles%2F1412930357.pdf&filename=Letno poro%C4%8Dilo 2004 KD Group%2C finan%C4%8Dne dru%C5%BEbe%2C d. d..pdf

družbe s stvarnimi vložki so vpisali in vplačali delničarji družbe KD Investments d.d., ki so v roku sprejeli javno ... Sergej Racman – namestnik predsednika.

Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1 ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letnoporocilooizvajanjuprogramasvitv2018.pdf

31 dec 2018 ... Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z odstranjenimi polipi ali brez, ... Rogaška Slatina. 58,15%.

Letno poročilo družbe NLB Leasing Maribor d.o.o. za leto 2009

http://www.nlbleasing.si/library/includes/file.asp?FileId=246

NLB Leasing Maribor je univerzalni ponudnik leasinga fizičnim in pravnim osebam ter samostojnim ... Neto kratkoročna terjatev (dolg) - NKD (NKT) v 000 EUR.

Klikni in preberi Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. 2018 ...

https://www.sij.si/assets/magazine-files/SIJ-18-SLO-FINAL.pdf

nega odbora DUTB d.d. in član nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o. vodstvene in nadzorne funkcije v različnih podjetjih s področja energetike ...

Letno poročilo druzbe JAVNO PODJETJE Ljubljanska parkirišča in ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15371/ms-mol----jp-lpt---skupaj.pdf

izvajanja vseh investicij v nove garaţne hiše in v prenovljene kapacitete ... redarstvom, izključno na osnovi njegove odredbe ali odredbe policije, je načrtovani obseg ... V okviru te dejavnosti druţba oddaja v najem tudi počitniške kapacitete v ...

Letno poročilo 2011 - Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

http://www.utzo.si/wp-content/uploads/2015/09/Letno-poro%C4%8Dilo-2011.pdf

Na UTŽO Ljubljana je tako prišla Gianna Bennati, upokojena profesorica angleščine ... Slovesnost je posnela italijanska televizija RAI, RTV SLO ni bilo blizu. ... slovesen in doživljajski tudi godalni kvartet, pevka šansonov, pevski zbor Unitri.

Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2009, s ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15423/5.-toka---ale-letno-poroilo.pdf

Predlog Sklepa o sprejemu letnega poročila družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2009. - Predlog ... (osmrtnice, fotografije, glasba in drugo). Pregled ...

Letno poročilo druzbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2008, s ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15371/letno-poroilo-jp-ale---konno.pdf

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe ŽALE Javno ... tudi iskalnik grobov, s pomočjo katerega lahko najdejo lokacijo groba, ki jo ...

Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=24371

31 dec 2010 ... Mercator Spletna trgovina Tehnika. S spletno tehnično ponudbo Mercator vzpostavlja komplementaren prodajni format/kanal, ki med drugim.

Letno poročilo družbe Elektro Primorska, d. d., in skupine Elektro ...

http://www.elektro-primorska.si/sites/www.elektro-primorska.si/files/upload/images/letno_porocilo_druzbe_elektro_primorska_d._d._in_skupine_elektro_primorska_za_leto_2018_0.pdf

7 maj 2019 ... ... jih izvedli v letu 2018: - kablovod in transformatorska postaja TP Lesnina Vrtojba,. - rekonstrukcija transformatorske postaje TP Iskra (Mahle),.

letno poročilo družbe elektro primorska, dd, in skupine elektro ...

http://www.elektro-primorska.si/sites/www.elektro-primorska.si/files/upload/files/03._letno_porocilo_druzbe_elektro_primorska_d.dlektro_primorska_za_leto_2018.pdf

8 maj 2018 ... Prevzeta in prenesena električna energija v letu 2017 . ... Pri omrežnini za uporabo omrežja je prišlo v letu 2017 do rahlih sprememb cenika. Tarifa za ... osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred ...

Letno poročilo družbe ZEOS - Zeos doo

http://www.zeos.si/images/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_ZEOS_za_2018.pdf

9 apr 2019 ... odpadne prenosne baterije in akumulatorji/odpadne baterije ... VVAGA, d.o.o., VALMOR d.o.o., VARIKON d.o.o., VELOG, d.o.o., VERIZON.

Letno poročilo družbe ZEOS Annual Report of ZEOS - Zeos doo

http://www.zeos.si/images/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_ZEOS_za_2011.pdf

TEAM COMMERCE, d.o.o., TEAM TRADE d.o.o., TEHMAR d.o.o., TEHNO SHOP d.o.o., TELEKOM SLOVENIJE, d.d., TELEMACH d.o.o., TEO-TEN d.o.o., ...

Celotno Letno Poročilo (pdf) - Slovenske Železnice Letno poročilo ...

https://sz-reporting.com/wp-content/uploads/2018/08/SZ-Letno-porocilo-2017-SLO-iNET-video.pdf

O SLOVeNSKIh ŽeLeZNIcAh. Ključni kazalniki skupine Slovenske železnice za leto 2017 ... dejavnosti, primerne za zaposlovanje delavcev, ki zaradi zmanjšane ...

letno poročilo letno poročilo - Komunala Nova Gorica

https://www.komunala-ng.si/mma/komunalangletnoporoilo2009pdf/2011021813530481/?m=1298033584

V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.' Goethe. FIRMA ... medicine dela, ki sodeluje z osebnim zdravnikom in zunanji sodelavec za varstvo pri delu.

Letno poroçilo Letno poroçilo - Rižanski vodovod Koper

https://www.rvk.si/files/pages/568

pogodbi (povezava Rodik–Rižana je bila zgrajena leta. 1993); vir je v ... Oskrba s prevozi ... bo izpolnjeval zahteve za varen prevoz vode porabnikom.

letno poročilo letno poročilo - Premogovnik Velenje

http://www.rlv.si/si/files/default/Letna%20porocila/LETNO%20POROCILO%20PV%202018.pdf

16 maj 2019 ... Celotni prihodki PV so bili doseženi v višini 109.226.557 EUR, kar je 8,4 % manj ... 8. junija je prišlo v odvisni družbi RGP do lastniškega preoblikovanja na način, da so ... povezanim družbam ter dajanjem poslovnih prostorov v najem ... zaradi povišanja naložbenih nepremičnin (stanovanja), vezanih na.

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. ... Vip. ENOTA VOD.- Ajd. 2. 4. 5. 1. 2. 10. ENOTA PARKI,. ČIŠČENJE ULIC. 1. 2.

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

Porocilo o poslovanju SM in PSM za obdobje 1-6 2019 - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Porocilo-o-poslovanju-SM-in-PSM-za-obdobje-1-6-2019.pdf

30 jun 2019 ... Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., pa je v prvem polletju 2019 beležila povečanje čistega dobička za 19 ... Novosti – Elektronske nalepke.

1 Petrol, d.d., Letno poročilo 2002 Letno poročilo za leto 2002 je ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2002/letno_porocilo_petrol_2002.pdf

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe družbe Petrol ................ 83 ... h) gradbeni objekt in opremo BS Žalec (303,9 mio SIT), i) gradbeni objekt in ...

Poročilo koordinatorja fizike za obdobje 1 - Univerza v Mariboru

http://kompetence.uni-mb.si/S1.20_DidakticnaGradiva_F5.pdf

Zavedati se moramo še nečesa (glejte Steinerjev izrek spodaj): ni vseeno, kam na ploščo postavimo telo, saj je vztrajnostni moment odvisen ne le od oblike ...