SP_PO_veljavnost 01012020 - Delavska Hranilnica

Referenčni menjalni tečaj je menjalni tečaj, ki se uporablja kot osnova za izračun kakršne koli menjave valut in ga ponuja hranilnica ali prihaja iz neodvisnega ...

SP_PO_veljavnost 01012020 - Delavska Hranilnica - Sorodni dokumenti

SP_PO_veljavnost 01012020 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/tarifa_obrestne_pogoji/splosni-pogoji-za-opravljanje-placilnih-storitev-preko-poslovnega-racuna-dec-2019-DMC-clean.pdf

Referenčni menjalni tečaj je menjalni tečaj, ki se uporablja kot osnova za izračun kakršne koli menjave valut in ga ponuja hranilnica ali prihaja iz neodvisnega ...

S K L E P - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/tarifa_obrestne_pogoji/Tarifa-nadomestil-provizij-in-stroskov-01-11-2018.pdf

1 nov 2018 ... TRR v hran. 8. 3.2.3 Ostali stroški – plačilni promet . ... STROŠKOV. Opredelitev pojmov: ▫ hranilnica: Delavska hranilnica, d.d. Ljubljana.

DH MCP 02 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/obrazci/NOVO_2017/Splosni_pogoji_za_poslovanje_s_poslovno_kartico_MasterCard.pdf

Hranilnica si pridružuje pravico do enostranskega znižanja želenega limita porabe, pri čemer o znižanju naknadno obvesti uporabnika. Hranilnica in uporabnik ...

DELAVSKA HRANILNICA d

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/vloga_za_odobritev_dodatnega_limita_or.pdf

spletna stran: www.delavska-hranilnica.si. VLOGA ZA ODOBRITEV DOVOLJENE PREKORAČITVE SREDSTEV NA OSEBNEM RAČUNU S STANDARDNIMI ...

sklep - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/Tarifa-nadomestil-provizij-in-stroskov---15-12-2017.pdf

15 dec 2017 ... DRUGE TARIFE ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE ... krediti za sončne elektrarne in čistilne naprave so brez stroškov odobritve ... Upokojenci (redni račun, gotovinski r., HK) ter člani sindikatov, ki so delničarji.

PSD2_Obvestilo za stranke - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/tarifa_obrestne_pogoji/PSD2_Obvestilo-za-stranke.pdf

14 sep 2019 ... https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/obrazci. Ob tem vas želimo seznaniti tudi s spremembami pri uporabi posameznih obstoječih ...

Riziko življenjsko zavarovanje - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/marketing/zavarovanja/Predstavitev-Riziko-zivljenjsko-zavarovanje.pdf

Riziko življenjsko zavaRovanje je zavaRovanje z vnapRej določeno zavaRovalno vsoto za pRimeR smRti z možnostjo. pRiključitve dodatnih kRitij in bRez ...

Letno poročilo 2015 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/letno_porocilo_2015.pdf

Domžalah, Trebnjah, Ljubljana-Vič in Mozirje; ȃ načrtuje se postavitev vsaj 10 novih bankomatov hranilnice. ZAPOSLENI. Na dan 31.12.2015 je bilo v hranilnici ...

Letno poročilo 2017 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_DH_2017-003_pripombe-po-sedmem-formatiranju_FINAL_VERZIJA-ZA-TISK.pdf

19 jun 2018 ... HRANILNICE D D LJUBLJANA IN SKUPINE DELAVSKA HRANILNICA. 44 ... Poslovna enota Jesenice. Cesta maršala Tita 63, Jesenice.

Register zavarovalnih zastopnikov - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/obrazci/NOVO_2020/Register-zavarovalnih-zastopnikov-DH.pdf

2 dec 2019 ... Delavska hranilnica d.d.. Uprava hranilnice. Miklošičeva 5. Javni register zavarovalnih zastopnikov pri Delavski Hranilnici d.d., veljaven od.

Letno poročilo 2018 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_DH_2018-HIRES.pdf

Poslovna enota Velenje. Šaleška ... 92 % zaposlenih po pogodbi za nedoločen čas. ... kontrole, fizične kontrole, predpisani delovni postopki, vzpostavljeni limiti ...

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/marketing/zavarovanja/Predstavitev-zivljenjskega-zavarovanja-kreditojemalcev.pdf

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je zavarovanje za primer smrti s padajočo zavarovalno vsoto in izbirno možnostjo zavarovanja za primer hujše bolezni.

Tarifa za fizične osebe - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/tarifa_obrestne_pogoji/Tarifa_Fizicne-osebe_01112019_javna-objava.pdf

1 nov 2019 ... Potrošniški krediti in stanovanjski krediti. Stroški odobritve. Stroški ocene tveganja* krediti do 36 mes. 0,70 %. 2,50 % krediti od 37 do 60 mes.

preprečimo širjenje koronavirusa - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/bannerji/DH---Preprecimo-sirjenje-koronavirusa.pdf

3000 200, [email protected], sporočilo preko spletne banke). Kupujte preko spleta. Veliko nakupov lahko opravite kar iz udobja vašega doma. V domačih ...

Tarifa nadomestil, provizij in stroškov - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/tarifa_obrestne_pogoji/Tarifa-nadomestil-provizij-in-stroskov_01-08-2018-2.pdf

DRUGE TARIFE ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZASEBNIKE. ... zveze in društva upokojencev: vsi krediti brez stroškov odobritve, v kolikor ... Upokojenci (redni račun, gotovinski r., HK) ter člani sindikatov, ki so delničarji.

Splošni pogoji za uporabo mobilne banke - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/splosni_pogoji_mobilno_bancnistvo-2.pdf

pregled tečajne liste hranilnice;. • spreminjanje ... predstavlja informativni del aplikacije (kontaktne informacije, prikaz bankomatov, tečajna lista, nastavitve), za ...

TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/tarifa_obrestne_pogoji/Tarifa_Pravne-osebe_01082019_javna-objava.pdf

1 avg 2019 ... DH Tarifa za pravne osebe (01.08.2019). Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva ulica 5, 1000 Ljubljana. TARIFA ZA PRAVNE OSEBE.

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/splosni-pogoji-za-opravljanje-placilnih-storitev-preko-poslovnega-racuna---marec-2017.pdf

Odgovornost hranilnice in povračila plačilnih transakcij . ... hranilnici;. BIC (Bank Identifier Code) je identifikacijska oznaka banke ali hranilnice v Swift. Oznaki IBAN ... o koda namena (v primeru uporabe univerzalnega plačilnega naloga UPN);.

Vloga za tekoči limit na osebnem računu - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/vloga_za_odobritev_tekocega_limita_or.pdf

spletna stran: www.delavska-hranilnica.si. VLOGA ZA ODOBRITEV DOVOLJENE PREKORAČITVE SREDSTEV NA OSEBNEM RAČUNU S. STANDARDNIMI ...

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA

https://www.phv.si/images/dokumenti/sp/fo/sp_mastercard_fo.pdf

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S. PAMETNO PLAČILNO KARTICO ACTIVA MASTERCARD. 1. Splošno. Izdajatelj teh ...

letno poročilo - Primorska hranilnica Vipava dd

https://www.phv.si/images/dokumenti/letna_porocila/letno_porocilo_2017.pdf

Vipava. AGENCIJA AJDOVŠČINA. Tovarniška cesta 2/b. Ajdovščina. AGENCIJA NOVA GORICA ... CRONO d.o.o. Ajdovščina. 23.079. 4,28%. DVOREC SELO ...

HRANILNICA LON, d. d., Kranj - Agencija za trg vrednostnih papirjev

http://www.atvp.si/Documents/seznami-in-registri/prospekti/hranilnicalon_prospektzaponudbodelnic_09122016.pdf

12 sep 2016 ... Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON d.d., Kranj javnosti. 1 ... V letu 2015 je Hranilnica prenovila in razširila poslovno enoto Grosuplje.

letno poročilo 2018 - Primorska hranilnica Vipava

https://www.phv.si/images/dokumenti/letna_porocila/letno_porocilo_2018.pdf

49.396. 7,26%. OBČINA AJDOVŠČINA. 42.729. 6,28%. MD TRADE d.o.o.. 42.333. 6,23%. DBS d.d.. 39.502. 5,81%. CRONO d.o.o. Ajdovščina. 32.079. 4,72%.

splošni pojmi reklamacije pritožbe - Primorska hranilnica

https://www.phv.si/images/dokumenti/PRAVILNIK_O_PRITOZBENEM_POSTOPKU.pdf

SPLOŠNI POJMI. Stranka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je v poslovnem razmerju s hranilnico oz. je v hranilnici naročila ali opravila določeno storitev.

letno poročilo 2016 - Primorska hranilnica Vipava

https://www.phv.si/images/dokumenti/letna_porocila/letno_porocilo_2016.pdf

11 feb 2019 ... LETNO POROČILO 2016. 5. 2. POROČILO UPRAVE. Leto, v katerem je Primorska hranilnica praznovala 120-letnico svojega delovanja, lahko ...

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA LETNO POROČILO 2015

https://www.phv.si/images/dokumenti/letna_porocila/letno_porocilo_2015.pdf

Pošta. AGENCIJA VIPAVA - sedež. Glavni trg 15. Vipava. AGENCIJA AJDOVŠČINA. Tovarniška cesta 2/b. Ajdovščina. AGENCIJA DORNBERK. Ulica Bojana ...

Domel - Delavska participacija

https://www.delavska-participacija.com/priloge/2299-1.pdf

DOMEL IP Invalidsko podjetje, d.o.o.. Sedež družbe. Gorenja vas - Reteče 4, 4220 Škofja Loka, Slovenija. Pravna oblika. Družba z omejeno odgovornostjo.

Naši kontakti su - Delavska svetovalnica

http://www.delavskasvetovalnica.si/wp-content/uploads/2016/02/Svetovalnica-za-migrante-letak-BHS.pdf

Mi smo: Goran Lukić, Sonja Šarac, Goran Zrnić i Boris Perš. Naši kontakti su: T: 01 43 41 210 / 293. Besplatan broj 080 14 34. E: [email protected]

Demokracija_2_12_finalna tisk.vp - Delavska participacija

https://www.delavska-participacija.com/priloge/1527-1.pdf

kadrovska politika, se povečuje mo nost za. AKTUALNE ... delavcev dru be BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, je izmenjava informacij med predstavniki zapo-.

Register prejemnikov certifikata - Delavska participacija

https://www.delavska-participacija.com/priloge/316-1.pdf

ANDREJ. KLEMENČIČ. 12. november 2011. 330. SIMON. KLEMENČIČ ... PETER. KOSMAČ. 16. april 2011. 379. RAFKO. KOSTANJŠEK. 17. april 2010. 380.

Cenejša delavska stanovanja - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1982/DL_1982_06_24_25_1715.pdf

23 jun 1982 ... stanovanja dostopna delavcu po ceni in hkrati ustrezala ... IGM GRADNJA Žalec. DIMNIKI IN KAMINI TER ... SOBO oddam dekletu. Pantovič,-.

vodnik po pravicah iz delovnega razmerja - Delavska participacija

http://www.delavska-participacija.com/priloge/2404-1.pdf

delodajalca ne velja siceršnja obveznost delodajalca, da v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti preveri, ali je možno delavca ...

Pooblastilo za nakazovanje plač in drugih prejemkov - Delavska ...

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/obrazci/NOVO_2019/Pooblastilo_za_nakazovanje_plac_in_drugih_prejemkov.pdf

Pooblastitelj - podpis določen čas do ______ . Potrjujemo, da ima pooblastitelj sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas od ______ . Potrjujemo, da bomo ...

VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA FIZIČNI OSEBI - Delavska ...

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/obrazci/NOVO_2019/Vloga-za-odobritev-kredita-fizicni-osebi---samozaposleni-zasebniki-lastniki.pdf

Komitent hranilnice: DA. NE ... STANOVANJSKI KREDIT. Znesek kredita: EUR: Odplačilna doba: mesecev. Številka kredita (v kolikor ne gre za nov kredit):.