Odvetnik - Odvetniška zbornica

23 apr 2016 ... Deloma ana- logna je bila ... Čeprav si je Ivan Tavčar zaradi »pesniške svobode« ... Ivan Tavčar: Visoška kronika, VI. knjiga (DZS, Ljubljana.

Odvetnik - Odvetniška zbornica - Sorodni dokumenti

Odvetnik - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/revija/ODVETNIK%20st-76.pdf

23 apr 2016 ... Deloma ana- logna je bila ... Čeprav si je Ivan Tavčar zaradi »pesniške svobode« ... Ivan Tavčar: Visoška kronika, VI. knjiga (DZS, Ljubljana.

Odvetnik v sodni praksi Sodišča EU Le odvetnik lahko zastopa ...

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-48.pdf

dr. Verica Trstenjak in dr. Maja Brkan: Odvetnik v sodni praksi ... nekdanji Sovjetski zvezi. Prvi odstavek 59. ... v desetih novejših članicah EU (pisar- ne namreč v ...

Številka 23 - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-23.pdf

("papeško") ali med alternativami izbi- ... Italijansko Vrhovno kasacijsko sodišče ... Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s svojim sklepom, izdanim 18. 2.

2354/2013 - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/novice/2015-ObjavePoZOdv/2354-2013.pdf

za posredovanje podatkov o njegovi stranki zaprosila tako policija kot podjetje ... javne dražbe, zapisnik I. javne dražbe, zapisnik I. javne dražbe z dne 7.7.2014) ...

Stvarnopravni zakonik - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-16.pdf

ostaja zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijska klavzula), zadošča le "navadna" overitev, želelo pa se je namreč izjemno razširiti notarske zapise, čemur smo ...

Odvetniški tolar - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-4.pdf

Tožnik ima na razpolago vmesni ugotovitveni zahtevek, ki ga lahko vloži, če je odločitev ... odvetniku Slaviku, nato je opravil italijanski odvetniški izpit ter 1921 odprl ... FERI. Slovenski pravni mag. Mile Dolenc, dr. Dragan Petrovec. •HHSI& u k I.

Novi obligacijski zakonik - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-13.pdf

Dr. Marko Ilešič: Novi obligacijski zakonik - izziv (tudi) za. Dr. Marko Ilešič: New ... naključen pozitivni zakon izpodriva pristno pravo in pravna znanost, ki se ...

Šest delovnih mesecev - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-8.pdf

Nevenka Šorli: "Betrayal of a Professional Secret Only with a ... Nevenka Šorli - odvetnica v Ljubljani. ... Jadek Dunja Pensa I: Nekatera sporna vprašanja.

Zakonske zamudne obresti stroškov postopka - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-34.pdf

»Moj Porsche, moj ubogi avto,« potarna. V tistem trenutku mu starejša ženica, ki je stala čez cesto in ga opazovala, zavpije: »Gospod, levo roko vam je odtrgalo!

1476/2014, 1767/2014, 2212/2014, 2403/2014 - Odvetniška zbornica

http://www.odv-zb.si/upload/novice/2015-ObjavePoZOdv/1476-2014,%201767-2014,%202212-2014,%202403-2014.pdf

Opomin ni procesna predpostavka za vložitev predloga za izvršbo, zato kljub ... nasprotne stranke, torej njen strah pred znatno večjimi stroški, ki bi nastali, če ne ...

ODVETNIK JURE DEBEVEC

http://freeweb.t-2.net/jurij_stare1/GJD/01_VlogaOdvetnika.pdf

9 jan 2013 ... Etažni lastniki stavb Ulica Ane Ziherlove 2 in 8 v Ljubljani,. Roman PLEŠKO in ostali (80),. Etažni lastniki stavbe Rašiška ulica 3 v Ljubljani,.

Ne, hvala. Odvetnik in medicinsko pravo Človekove pravice ...

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-44.pdf

A. I. Solženicin: Otočje Gulag (*angleški. – prevod in deloma *ruski original);. A. I. Solženicin: Tele in hrast;. –. A. I. Solženicin: Avgust 1914 (*v angleš. – čini);.

Delovnopravna vprašanja v insolvenčnih postopkih - Odvetniška ...

http://www.senica.si/wp-content/uploads/L.Z.%C4%8Cokert_Delovnopravna-vpra%C5%A1anja-v-insolven%C4%8Dnih-postopkih.pdf

utemeljen, resničen dejanski poslovni razlog in v primeru sodnega spora o ... stečajnega postopka, vendar največ v višini odpravnine, kot je določena za primer.

Pravni red kot simbolni red Odvetniška etika Revizija po noveli ZPP ...

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-45.pdf

Revija Odvetniške zbornice Slovenije dr. Boštjan M. Zupančič. Pravni red kot simbolni red ... kar pride do izraza kasneje, po tem ko najnižji skupni ... tudi po Zakonu o brezplačni pravni pomoči – ZBBP (Ur. l. ... ali s pravnimi nasveti v zvezi s takšno obdelavo, ne smejo ... Ljuba poklicala po telefonu in me prosi la, da predlog ...

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi ...

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/aktualni-razpisi/aktualni-razpisi/razpis-02-2019znan-placnik.pdf?sfvrsn=25af3036_2

5 nov 2019 ... http://www.zdravniskazbornica.si/ objavlja. DRUGI JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ ZDRAVNIKOV 2019 za posamezna specialistična področja.

zbornica zdravstvene nege slovenije - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/tehnicno_resevanje_z_visine_in_globine_2004.pdf

Vozli. Tadej Pušavec, Rafael Kolbl. 29. Nevarnosti. Rafael Kolbl. 35. Za vsebino ... PODALJŠEVALNI VOZEL včasih kdo poimenuje kar dvojni ribiški vozel saj ga ...

Gospodarska zbornica Slovenije-Zbornica za poslovanje z ...

https://www.gzs.si/pripone/Najpomembnejse%20napake%20pri%20prodaji%20nepremicnine.pdf

9 mar 2013 ... obiskovalci na hitro odstranjujete z npr. sedežne garniture, se vam lahko zdijo povsem domači, na neznane obiskovalce pa ima lahko našteto ...

NVD - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/NVD%20%E2%80%93%20ZbVZD%20%E2%80%93%20L%20002%20-%20Debelinka_F.pdf

DEBELINKA. 1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA. ➢ Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj. ➢ Preglej in ...

Zdravniška zbornica - ZZS

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/4238/7301

Zdravniška zbornica Slovenije. ○ Fides – sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. ○ Slovensko zdravniško društvo. ○ Strokovno združenje zasebnih ...

pljučni rak - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/7-M_Dodi%C4%8DFikfak_Rakotvorne%20snovi%20in%20z%20delom%20povezana%20rakava%20obolenja.pdf

Povzroča raka na mehurju pri ljudeh. 1-bromopropan, premaz za les (pentachlorophenol), rak na koži, pljučih, GIT. Cumen (v gorivu in celo tobaku): Iz njega se ...

lestve - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/NVD%20-%20ZbVZD%20-%20V%20005%20-%20Lestve_F.pdf

uporabljajo se lesene in kovinske lestve, ki so običajno prenosne,. ➢ pred uporabo mora uporabnik lestev pregledati, če je brezhibna oziroma ni poškodovana ...

srca in - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Kardio_zbornik_11_2007.pdf

nesrečnih dogodkov – padcev v preteklih letih, smo prilagodili dejavnike ... Pri tem eni predstavljajo zaporedje omenjenih dveh aktivnosti ločeno, drugi pa.

Delo na višini - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/DOBLEKAR-V%282%29.pdf

Delo na višini oz. delo nad globino spada med najnevarnejša dela, saj je že zaradi samega delovnega okolja, brez sprejetih ukrepov glede varnosti zelo ...

132C - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/132C.pdf

Ključne besede: padci, preprečevanje, ocenjevalna lestvica, zdravstvena nega. Izhodišča: V skupino kazalcev kakovosti uvrščamo tudi padce pacientov v ...

prehrana - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Kardio_zbornik_03_2006.pdf

63. Danijela Hari. Alergija na hrano – problem sodobnega ~loveka. ... {e kje; NH je bila sprejeta tudi kot dober kondicijski trening reprezentantov v namiznem tenisu; na ... Natan~nej{i je prilagojeni obremenitveni test na teko~em traku ali kolesu. ... kroni~na utrujenost oz. nesposobnost opraviti ostale aktivnosti prek dneva;.

9_ T_Maljevac_M_Šinkovec_Promocija zdravja na ... - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/9_%20T_Maljevac_M_%C5%A0inkovec_Promocija%20zdravja%20na%20DM.pdf

Page 37. Page 38. Page 39. Page 40. COMLAND, R-P ARHITEKTI, VITAPUR, MERKATOR, ZAVAROVALNICA MARIBOR, DHL itd. KAKO? Page 41. Page 42 ...

NVD – ZbVZD – L 003 - Čelilnik_F.pdf - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/NVD%20%E2%80%93%20ZbVZD%20%E2%80%93%20L%20003%20-%20%C4%8Celilnik_F.pdf

ČELILNIK. 1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA. ➢ Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj. ➢ Preglej in ...

kineziolog - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Vklju%C4%8Devanje-kineziologa-v-delovanje-Zdravstvenovzgojnega-centra-ZD-%C4%8Crnomelj-.pdf

vzgojnega centra ZD Črnomelj (primer dobre prakse). Inclusion of a kinesiologist into the practice of healthcare and educational center Črnomelj. (practice ...

113F - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/113F.pdf

najpogosteje vpišejo v Google so: obzornik zdravstvene nege, zbornica zdravstvene nege, obzornik, zdravstveni obzornik ter obzornik zn. Windows XP je ...

motorna žaga - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/NVD%20%E2%80%93%20ZbVZD%20%E2%80%93%20Sp%20006%20-%20Motorna%20%C5%BEaga_F.pdf

praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.), ... Večji delovni učinek pri delu z motorno žago zahteva tudi hitrejše reakcije, povečujejo pa se ...

in motnjami - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Kardiolo%C3%B8ki-bolnik-s-sladkorno-boleznijo-in-motnjami-v-du%C5%A1evnem-zdravju.pdf

Urednik: Tanja Žontar. Recenzija prispevkov: doc. dr. Andreja Kvas, doc. dr. Saša Kadivec. Izdal in založil: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ...

Glavkom - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/12/Zbornik-Glavkom-skriti-tat-vida.pdf

Edinstvena funkcija očesa je pretvorba energije svetlobe v električne tokove. Ti zapustijo oko prek vidnega ... Anatomija in fiziologija očesa. Oko ali zrklo je parni ...

prirojene - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Atrijska-fibrilacija-%C5%BEensko-srce-prirojene-%C5%BEenske-napake.pdf

Alternativno lahko opravimo transezofagealni ultrazvok srca, s katerim izključimo ... per os, pri huje prizadetih se odločimo za parenteralno aplikacijo. Bolnikom s ...

K00 Ovitek.png - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/interpretacija_ekg_zapisa_na_terenu_2014pdf.pdf

Za levokračni blok (LKB) je značilno, da depolarizacija levega prekata poteka kasneje in se zato desni prekat skrči pred levim. Na EKG zapisu najdemo ...

NVD - ZbVZD - G 004 - Buldožer_F.pdf - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/NVD%20-%20ZbVZD%20-%20G%20004%20-%20Buldo%C5%BEer_F.pdf

Porušitev delov objekta na stroj pri izvajanju rušitvenih del. ➢ Pretrganje jeklene ... Jekleno vrv se sme pripeti na buldožer samo po odredbi odgovorne osebe za.

233E - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/233E.pdf

Arterijska hipertenzija predstavlja dejavnik tveganja za nastanek SAK kot posledice razpoka ... anevrizma) in 101 z razpokom možganske anevrizme in SAK.