Služba za nabavo storitev, opreme in materiala - UKC Ljubljana

31 dec 2018 ... Prevajanje iz slovenskega jezika v albanski jezik in obratno za starše otroka M.A. pred KV posegom dne ... 28.12.2018 MERKUR TRGOVINA, D.O.O.. B. 59,83 ... PIŠTOLA SELECTA Z NASTAVKI (7) VODA-ZRAK ... zamenjava črpalk, čeičenje armatur in barvanje, čiščenje strojnic, kaluženje STV in popisi.

Služba za nabavo storitev, opreme in materiala - UKC Ljubljana - Sorodni dokumenti

Služba za nabavo storitev, opreme in materiala - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/Sluzba_za_nabavo_storitev,_opreme_in_materiala_2018.pdf

31 dec 2018 ... Prevajanje iz slovenskega jezika v albanski jezik in obratno za starše otroka M.A. pred KV posegom dne ... 28.12.2018 MERKUR TRGOVINA, D.O.O.. B. 59,83 ... PIŠTOLA SELECTA Z NASTAVKI (7) VODA-ZRAK ... zamenjava črpalk, čeičenje armatur in barvanje, čiščenje strojnic, kaluženje STV in popisi.

Služba za nabavo medicinsko potrošnega materiala

https://www.kclj.si/dokumenti/Sluzba_za_nabavo_medicinsko_potrosnega_materiala_2018.pdf

31 dec 2018 ... DIMER HS HEMOSIL;DEFICITARNA PLASMA F IX 10X1ML ... ČISTILO ZA KAPE EEG IVORY 709ML;GEL ELEKTRODNI EEG 0,45L;IGLA ...

Služba za nabavo medicinskega vgradnega materiala

https://www.kclj.si/dokumenti/Sluzba_za_nabavo_medicinskega_vgradnega_materiala_2018.pdf

31 dec 2018 ... B. 4.349,03. 2018. MIRAPOR. 29.11.2018 ZLATARNA CELJE D.O.O.. B. 31,14 ... ŽICA MIRAGE 08 200CM. 31.07.2018. CARDIO MEDICAL ...

Služba za nabavo medicinskega potrošnega materiala

https://www.kclj.si/dokumenti/Sluzba_za_nabavo_medicinskega_potrosnega_materiala_-_narocila_nad_10.000.pdf

11 dec 2018 ... CEV LATEX 4X6MM 15M. 471501;CEV SILIKONSKA 15M 10X14MM 471600-. 10X14;DRENAŽNI SISTEM ZA PRSNI KOŠ ODRASLI/OTROCI ...

Služba za nabavo zdravil

https://www.kclj.si/dokumenti/Sluzba_za_nabavo_zdravil_2018.pdf

24 dec 2018 ... WAYA 10ML PROBIOTIČNE KAPLJICE ZA DOJENČKE IN OTROKE ... WAYA LGG PROBIOTIČNE KAPSULE ZA VEČJE OTROKE IN ...

EVIDENTIRANJE MATERIALA, BLAGA IN STORITEV

http://www.seps.si/wp-content/uploads/2017/09/MAK-evident.blaga-in-storitev-za-3.-ET.pdf

Modul Materialno knjigovodstvo zajema tri vsebinske sklope: Denarno poslovanje,. Evidentiranje blaga in storitev in Računovodenje proizvodnje. Odločila sem ...

cenik za najem opreme in storitev - SLA

https://www.sla.si/s410/C_najem_os_2019.pdf

1 maj 2019 ... mini bager Bobcat 435 Fast Track s kladivom. 55,00. 22,00. 67,10 EUR/h. 5 rovokopač. 39,24. 22,00. 47,87 EUR/h. 6 rovokopač s kladivom.

Opazovalna služba – varstvo rastlin, poljedelstvo ... - KGZ Ljubljana

https://lj.kgzs.si/Portals/1/A-Splet2019/Opazovalna%20sluzba%20varstvo%20rastlin%20-%20poljedelstvo%206%20trajni%20pleveli%2031_5_2019.pdf

31 maj 2019 ... Ščavje (Rumex spp). Njivska preslica (Equisetum arvense). Smolenec (navadna lakota) (Galium molugo). Plazeča pirnica (Agropyron repens).

ARSO Državna hidrološka služba Ljubljana, 6. 4. 2009 Poročilo o ...

http://www.hydro.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/VV29-31-3-2009.pdf

31 mar 2009 ... Vipava je v zgornjem toku na vodomerni postaji Vipava ob 13. uri dosegla vodostaj. 230 cm in pretok 55 m3/s, kar je statistično 2 - letna ...

Univerzitetni klinični center Ljubljana Dispečerska služba zdravstva ...

https://fzv.uni-nm.si/uploads/povabilo_dispecerske_sluzbe.pdf

Univerzitetni klinični center Ljubljana. Dispečerska služba zdravstva. FB: fb.com/DSZSi. Predstavitev Dispečerske službe zdravstva in povabilo k zaposlitvi ...

Katalog ulične opreme v MOL - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Katalog-ulicne-opreme-v-MOL.pdf

držalo – leseni elementi: primerno sušen naraven les (npr. jelša). TEHNIČNE ... Nosilno konstrukcijo predstavljajo štirje leseni stebri 12 cm x 12 cm, zaščiteni z ...

SŽ - Služba za informatiko SŽ – ŽIP SŽ - Infrastruktura: Služba za ...

https://pdpostojna.si/documents/objave_dodatno_gradivo/Prevoz_clanov_Planinske_zveze_Slovenije.pdf

20 jun 2019 ... Slatina, Tobačna 3dva, Javni zavod Sotočje Medvode, Unistar PRO. ZADEVA: Prevoz potnikov po ponudbi »Planinska zveza Slovenije«.

Cenik storitev - Mestna knjižnica Ljubljana

https://www.mklj.si/za-uporabnike/cenik-storitev/item/download/1299_9faef963a142ed47cdc245eca2309561

2,00 po ceniku LPP. Urbana ob prvem vpisu predšolskega otroka brezplačno izdaja dvojnika (ob izgubi, uničenju). 4,00 manipulativni stroški 2,00 € Urbana 2 ...

CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV ZA ... - Šport Ljubljana

https://www.sport-ljubljana.si/f/docs/Cenik_12/Park-Jezica.pdf

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen. Cenik velja od ... F: 01 231 77 84. E: [email protected] ... dodatno naročeno: semafor-na tekmo. 20,00.

Seznam storitev fizioterapevtske obravnave po enotah ZD Ljubljana ...

https://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/seznam_storitev_fizioterapevtske_obravnave_po_enotah_zdl.pdf

Seznam storitev fizioterapevtske obravnave po enotah ZD Ljubljana (ZDL). Enota ZDL. Storitev. (terapija). Kratica. Bežigrad. Center. Moste-. Polje. Šiška. Vič – ... ZDL Šiška. Derčeva 5. ☎ (01) 5815-271. FIZIOTERAPIJA. ZDL Vič – Rudnik.

Za začetek enotno in cenejše v nabavo - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/si/dolenjski/?gpdf=DL_2013_02_14_07_3311

14 feb 2013 ... Članice Zadružne zveze podpisujejo pismo o nameri za sodelovanje na ... cev, letos pa jih pride kar do 150. ... čiščenje odtokov. ... novi Hofer.

cenik tržnih storitev žnih storitev - odvajanje odpadnih vod je ... - Jeko

https://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/CENIK-%20odvajanja%20in%20%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denja-tr%C5%BEni.pdf

Cene vključujejo dodatke za delo izven rednega delov. • Cena za grezničarja in visokotlačno čiščenje vključujejo ... Čiščenje odtokov - ročno - intervencija. 16.

Upepeljevanje pokojnikov in materiala

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2016/Upepeljevanje_pokojnikov_in_seziganje_bioloskega_materiala.pdf

Datum in kraj: Ljubljana, 16. 9. 2016. Kontakt: Raziskovalno-dokumentacijski ... V Ljubljani je le še 10 % pokopov v krstah, kar 90 % pa je upepelitev. Za celotno ...

KATALOG DIDAKTIČNEGA MATERIALA SOBA VSI

http://www.2os-zalec.si/files/2017/11/KATALOG-DIDAKTI%C4%8CNEGA-MATERIALA.pdf

17. STOTIČNI KVADRAT. - števila in računanje. PLASTELIN. - ustvarjanje. - fina motorika. LINK KOCKE. - štetje in računanje. - barve. MEHKE ŽOGE. - igra.

Pridobivanje in vzdrževanje zdravega semenskega materiala ...

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/01/Pridobivanje-in-vzdr%C5%BEevanje-zdravega-semenskega-materiala-slovenskih-sort-%C4%8Desna.pdf

Kakovost semenskega materiala česna, ki je na trgu, je predpisana s ... Čebulice strogo odberemo takoj po pobiranju in nato ponovno pred sajenjem. Dosledno.

Izbira pravilnega dodajnega materiala - IRT 3000

https://www.irt3000.si/mma/var_izbirapravilnegadodajnegamaterialapdf/201610170919140014/?m=1476688856

Za omenjeno uporabo je bila razvita aluminijeva zlitina. 5454, ki ima manj kot 3 % Mg. Priporočen dodajni material za varjenje teh zlitin je zlitina 5554, ki ima ...

Priprava in izdelava aranzerskega materiala 1. sklop

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/22-hortikultura?download=204%3Apriprava-in-izdelava-aranzerskega-materiala-1-sklop

21 jun 2010 ... Ključne besede: merske enote, količine, energija, čiste snovi, zmesi, agregatno stanje, materiali, korozija umetne snovi, polimeri, standardi ...

Seznam in dimenzije lesnega materiala v kompletu Izotech

http://ospetrovce1.splet.arnes.si/files/2020/03/SEZNAM-IN-DIMENZIJE-LESNEGA-MATERIALA-V-KOMPLETU-IZOTECH-6.-razred.pdf

Deščica ‐ vzorec smreka 60x45x10mm ‐ 1x. Deščica ‐ vzorec hrast 60x45x10mm ‐ 1x. Klocn. (kos smrekovega lesa). 95x50x35mm ‐ 1x. Vezana plošča ...

Letna dobava zdravil in medicinsko potrošnega materiala za ...

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/Letne_dobave_materialov/Letna_dobava_zdravil_in_mpm_SBC_2013.pdf

materiala za Splošno bolnišnico Celje v letu 2013. Šifra. Naziv artikla. EM. Količina. Kataloška. Zadnja cena. Vrednost ... 107930 VANTAS 50MG IMPLANTAT 1X.

doziranje materiala za sintranje - Osrednja knjižnica Celje

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504322.pdf

Pnevmatski valj (Št. 5) preklopi ventil (Št. 4), prožen z elektronskim signalom, zaradi česar posipalec preide nad odprtino s spodnjim pestičem ter nasuje prah in ...

naprav, strojev in potrošnega materiala NAMIZNI PLASTIFIKATORJI ...

http://www.plastificiraj.si/cenik.pdf

Sublimacijski in termotransferni tiskalnik. Sublima termotra. New Pebble Basic. 1.650,87 tiskalnik. Osnovni tiskalnik brez programatorja. New Pebble Mag. 2.000, ...

Navodila pacientom pred odvzemom biološkega materiala v ...

http://www.zd-zagorje.si/data/upload/Navodilo_pacientom_pred_odvzemom_bioloskega_materiala_v_Laboratoriju_ZD_Zagorje.pdf

Laboratorijski izvid je naš ključni izdelek in je sestavni del medicinske dokumentacije preiskovanca. Ob rezultatu preiskave so na izvidu navedene »normalne ...

visoka šola za varstvo okolja ohranjenost semenskega materiala ...

http://www.vsvo.si/images/pdf/2014121942_Diplomska_naloga_Zupanc.pdf

19 dec 2014 ... Slika 4: Pridelava semena vrtnin za obdobje 2000-2012 brez fižola, ... RGV, zlasti avtohtone, domače in stare sorte kmetijskih rastlin, so del ...

izdelava družabnih didaktičnih iger iz odpadnega materiala z otroki ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3615/1/UL_PEF_-_Petra_Kovac_-_Diplomsko_delo.pdf

Slika 19: Barvanje tulcev in podstavkov s tempera barvami . ... Slika 35: Barvanje s tempera barvami . ... Slika 44: Polnjenje plastenk z rižem .

krajinska ureditev in sanacija nasipov odpadnega materiala ržs idrija

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pislar_martina.pdf

28 feb 2010 ... of effects of Rudnik živega srebra Idrija (Mercury mine Idrija) on the state of ... http://www.idrija.ws/upload/images/9206Jasek_Franciska.jpg (15.

vrednost odpadnega materiala in retro stil - Visoka šola za varstvo ...

http://www.vsvo.si/images/pdf/2014122353_NINA_JANCIC_DIPLOMA.pdf

23 dec 2014 ... ArtsJunktion, Montreal Mega Reuse Center. • Nemčija: ... prenavljajo kosovni odpadki med katere spadajo: leseno pohištvo, kovinsko pohištvo,.

CENIK STORITEV STORITEV STORITEV CRO DOB CRO DOB CRO ...

https://www.prodnik.si/sites/www.prodnik.si/files/upload/files/cenik_storitev_cro_dob_15.4.2019.pdf

15 apr 2019 ... Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov. 17 09 04 kg. 0,0600. 0,0057. 0,0657. Les. 20 01 38 kg. 0,0900. 0,0086. 0,0986.

cenik storitev javne oskrba s pitno vodo v nik storitev javne ... - Jeko

http://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/cenik_oj_podpisan_0.pdf

Vodarina – občina Jesenice (*). SKUPAJ – postavke označene (*). OSKRBA Z VODO OBČINA JESENICE. NIK STORITEV JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE.

Katalog dodatne opreme Katalog dodatne opreme - Mitsubishi

http://mitsubishi-motors.si/wp-content/uploads/2019/10/1zc20mme11-v01-08_slo_screen.pdf

Sprednji komplet z osvetljenim imenom vozila ... Za smučarski tek ... Ta otroški sedež je mogoče pritrditi z univerzalnim sistemom (varnostnim pasom) in s ...

dežurna služba - ZD Vrhnika

https://zd-vrhnika.si/wp-content/uploads/2019/08/dezurna-sluzba.pdf

1360 VRHNIKA. CENIK SAMOPLACNIŠKIH STORITEV - DEŽURNA SLUŽBA. STORITEV. CENA (€). NENUJNI KRATKI OBISK. 7,50. NENUJNI PRVI PREGLED.

zimska služba - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Zimska_sluzba-Zore.pdf

Trajne palisade so lesene, kovinske, betonske ali plastične konstrukcije različnih oblik. Poznane in učinkovite so tudi palisade v obliki nasadov ali drevja.