Simbolni slovenski cvetlici - velikonočnica in encijan - sta ogroženi

14 mar 2019 ... domačih, ki bo na prodajne. | police tokrat prinesla skoraj. 50 prehranskih in kozmetičnih dobrot. |. Spoznajte jih na www.lidl.si/lojtrca-domacih, ...

Simbolni slovenski cvetlici - velikonočnica in encijan - sta ogroženi - Sorodni dokumenti

Simbolni slovenski cvetlici - velikonočnica in encijan - sta ogroženi

https://www.pzs.si/javno/kvgn/Liza_Simbolni%20slovenski%20cvetlici%20-%20velikonoc%CC%8Cnica%20in%20encijan%20sta%20ogroz%CC%8Ceni.pdf

14 mar 2019 ... domačih, ki bo na prodajne. | police tokrat prinesla skoraj. 50 prehranskih in kozmetičnih dobrot. |. Spoznajte jih na www.lidl.si/lojtrca-domacih, ...

Velikonočnica, Pulsatilla grandis - Boc

https://www.boc.si/images/boc_image_brosura_SLO.pdf

... gozdne združbe so zavarovane kot naravni rezervati; teh je na območju Boča kar nekaj. Rastlinstvo. 7. Rastišče velikonočnice. Črni teloh, Helleborus niger ...

Ogroženi vretenčarji v slovenskih učbenikih za 9-letno osnovno šolo

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804909.pdf

ZELENA REGA (Hyla arborea) ... ZNAČILNOSTI: je SESALEC in žužkojed. Ob mraku ... ZNAČILNOSTI: netopirji so edini SESALCI, ki so osvojili zračni prostor.

Velika velikonočnica - rastišče na Boču

https://www.pzs.si/javno/kvgn/Velika%20velikonocnica_Boc_PD%20Poljcane.pdf

V lokalnem tedniku Bistriška panorama objavljamo opozorila in naše aktivnosti za ohranitev Velike velikonočnice. Varuhi pri svojem opravilu tudi razlagajo in ...

Simbolni zapis in množina snovi

https://dijaski.net/get/kem_sno_1_letnik_03.pdf

Relativna molekulska masa. Ker so atomi premajhni, da bi jih merili z običajnimi tehtnicami, so ugotovili, kako jih izračunati. Izražamo jih s PRIMERJALNO ...

Pravni red kot simbolni red Odvetniška etika Revizija po noveli ZPP ...

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-45.pdf

Revija Odvetniške zbornice Slovenije dr. Boštjan M. Zupančič. Pravni red kot simbolni red ... kar pride do izraza kasneje, po tem ko najnižji skupni ... tudi po Zakonu o brezplačni pravni pomoči – ZBBP (Ur. l. ... ali s pravnimi nasveti v zvezi s takšno obdelavo, ne smejo ... Ljuba poklicala po telefonu in me prosi la, da predlog ...

Motiv “svete poroke” v sumerski simbolni artikulaciji - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Sostaric-Ajda.PDF

Vse sumerske kompozicije sem prevedla sama; ker so naslovi kompozicij odvisni ... 56 Enki je bog modrosti, morja in rek, ki je veljal za mestnega boga Eriduja.

Simbolni mejnik na poti do Škofjeloškega pasijona: odprtje ...

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/54a484t2y27474c4z284b444d433y233c494p2s2b484g5g5e584a4e4b474x2w2o2g3q474t2d484z2643334l3a3c3n2r2/Locanka_20140916_03.pdf

9 sep 2014 ... ... Aleks Kavčič: Ponosen na naslov olimpijskega mladinskega prvaka ... diatonična harmonika pa kar okoli pet ... Možnost nakupa na obroke.

Marko Uršič, Simbolni pomeni števil in likov, 2. del - Arnes

http://www2.arnes.si/~mursic3/Geometrija_stevila-2.pdf

Geometrijski liki in števila kot simbolne forme. Drugo predavanje: Asimetrični simboli. Marko Uršič, FDV, 2010/11. IV. Eno in mnoštvo, asimetrija prostora in časa.

Simbolni zapis glasov Razrede glasov določamo po različnih ...

http://luks.fe.uni-lj.si/sl/studij/GT/vaje/glasovi.pdf

Ostrivec označuje grafeme naglašenih dolgih samoglasnikov, krativec. 3Kriterij sloni na besedah, ker so te osnovne jezikovne enote, ki so že same nosilke ...

Slovenski filmi Slovenian films Cannes 2007 - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/Vodic_2007.pdf

13 jan 2015 ... Slovenian Film Fund, CNC – Fonds Sud cinema (France), La. Communauté ... Born in 1961 in Ptuj. Graduated ... Vsak teden spored zaznamuje.

Slovenski filmi 2005 −2006 Slovenian films ... - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/Slovenski_filmi_leta_2005-2006.pdf

13 jan 2015 ... skih in zgodovinskih, tistih zaradi katerih Slovenija je to, kar je, na meji, na ... designed puzzles, free games of associations, mysteries and pure admiration of the magical film ... Figota le Nero modro ostane doma. Na poti jih ...

Slovenski filmi leta 2003-2004 - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/Slovenski_filmi_leta_2004.pdf

13 jan 2015 ... Slovenski filmski arhivi/Slovenian film archive. Filmski studio Viba ... ki jih imajo nastopajoči igralci v njegovi predstavi. Poleg tega se razkrije, ...

new films from slovenia novi slovenski filmi - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/New_york.pdf

13 jan 2015 ... desetletji velikokrat prekrita z umetno geopolitično oznako jugoslovanski film. Tako je nedavna jugoslovanska unifikacijska mednarodna ...

šolski grško-slovenski slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_gr_vzorec_0.pdf

Latinsko-slovenski slovar z izvirnim naslovom Dictionarium latino-carniolicum novomeškega kanonika Matije Kastelca (1620–1688) je ostal v rokopisu; v letih ...

Slovenski pregovori in reki iz rastlinstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_saselj_slovenski_1.pdf

Je suh ko kresilna goba. Je tečen ko ovseni žganci. Ječmen je najbolje sejati Lukežev teden. Kadar črešnja beli (cvete), petelin (divji) najbolj nori. Kadar črešnje ...

Slovenski filmi leta 2008 - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/Vodic_2008.pdf

13 jan 2015 ... Petelinji zajtrk je bil v letu 2007 najbolj gledan film v ... 2007 Petelinji zajtrk – celovečerni film ... dren are slowly leaving the safe home nest.

slovenski računovodski standardi (2016) - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1533/srs-2016-www.pdf

rabe SRS 2016 spremeni računovodsko usmeritev za opredmetena osnovna ... Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. ... b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega delovanja;.

Slovenski filmi leta 2013 - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/SFC_katalog_berlin_2013_.pdf

13 jan 2015 ... Audience Award for the Best Film and 5 more Vesna Awards at the 15th ... Gremo mi po svoje 2 _feature, 2013 _DCP, 1:2.35 (CinemaScope), ...

slovenski regionalno razvojni sklad skozi čas - Slovenski regionalni ...

http://rrs.zrc-sazu.si/Portals/25/04-Slovenski-regionalno-razvojni-sklad-skozi-cas2.pdf

10 nov 2016 ... Majda Vidic Karo, MGRT. Bronislava Zlatković, MF. Danilo Krapec, RRA Mura (do 16.6.2016) mag. Lilijana Madjar, RRA LUR (od 16.6.2016).

Slovenski lingvistični atlas 2 - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

Recenzirala Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj. Izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zanj Marko Snoj. Založila Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slovenski pregovori iz rastlinstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_8_9_1936_saselj_slovenski.pdf

Če hrast še listje obdrži, bo mraz vse zimske dni. Če je prosinca mokrilo, ... Zbirki nekaterih pregovorov o žitih in sadju je prinesla »Mladika«. 1. 1934. in sicer o ...

Slovenski pregovori iz rudninstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_saselj_slovenski.pdf

Bodi z loncem ob kamen, ali s kamenom ob lonec, teško je loncu. Človek je trji od ... Prvi otrok (v zakonu) je zlato, drugi srebro, tretji pa blato. Pšenica pravi: Vrzi ...

slovenski računovodski standardi - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1444/srs-2016-knjiga-popravki-2018.pdf

ji in MSRP-ji. SRS 2016 so tako samostojni standardi in se ne sklicujejo več na ... nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Nabavno vred- ... b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega ...

Slovenski pregovori in reki - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_17_1944_saselj_slovenski.pdf

Je čemeren kakor hudouren oblak. Je dolg kakor fižoiovka. Je gledal ko lesen bog. Je gluh ko tnalo. Je kakor ogenj v slamnati strehi. Je mehak ko lipov les.

Slovenski pregovori iz živalstva - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_13_1940_saselj_slovenski.pdf

Konj. Človek se v muki, konj pa na poti spozna. Kadar konj ne more vleči, pa ga dajo ciganom. Se upre ko štatljiv konj. Koželj in koza. Dere naprej ko trmasti ...

SlovenSki dom 1929 - 2014 - Slovenski dom i Vijeće slovenske ...

http://www.slovenci-zagreb.hr/wp-content/uploads/2015/05/ODMEV-broj-54-1-web.pdf

območjih, kjer se je uporabljala cirilica, ali pa pod turško oblastjo. V Trubarjevi ... informacijo, je spletni prevajalnik lah- ko zelo priročna možnost, ko gre za.

Slovenski umjetnici na hrvatskim pozornicama - Slovenski dom i ...

http://www.slovenci-zagreb.hr/wp-content/uploads/2014/03/slovenski_umjetnici_na_hrvatskim_pozornicama.pdf

janje slovenskih umetnikov v hrvaški operni umetnosti, Branko Hećimović v gledališki umetnosti ... ne samo slovenski, ampak tudi hrvaški igralec. ... Sven Lasta,.

NEMŠKO-SLOVENSKI STIKI V SLOVENSKI TOPONIMIJI

https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/download/6306/6034/0

slovenskega apel. senožet, mi pa ga ponazarjamo na primerih krajevnih imen Njiverce in Stoperce. Nasproten primer slovenske adaptacije nemškega imena je ...

Slovenski pogledi - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/afganistan_-_slovenski_pogledi_vodnik_po_razstavi.pdf

Najvišje gorovje Hindukuš na severovzhodu doseže 7500 m. Na severu se spušča v stepsko Turansko nižavje do Amu Darje (antične reke Oxus, dolge 2540 km);.

niko kuret in slovenski etnografski film - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_5_kriznar_niko.pdf

ustanovljen tudi Jugoslovanski odbor za etnografski fihn kot 9. tovrstni nacionahii odbor v okvhu UNESCO, ki ga je vodil dr. Milovan Gavazzi iz Zagreba.

Slovenski gledališki letopis 2016_2017 - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2018/05/letopis-2016_2017_web.pdf

Klabus Vesel (Mestno gledališče ljubljansko), Mojca Kranjc (SNG Drama Ljubljana), ... tivih slikanice Maje Kastelic je izurjena režiserka Jelena Sitar Cvetko ustvarila ... Sebastian Cavazza - Fjodor Ivanovič Dolo- ... Glasba: Kristjan Kranjčan.

Slovenski gledališki letopis - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2015/05/Slogi_letopis-2013_2014_web.pdf

letih obnova in vzpon Lutkovnega gledališča Maribor končno postavila na noge ... HAmLEt. Režiser Oliver Frljić. Datum: 7. 6. 2014, Veliki oder. Št. ponovitev: 1.

Slovenski - RCM doo

http://www.rcm.si/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=1&moduleid=1023&articleid=444&documentid=73

predvidena krajša zaposlitev v posameznem kole- darskem letu – bodisi zaposlitev med letom bodisi prekinitev med letom – daje ... 28 DIFA, D. O. O.. 4,57.

Slovenski

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-41PLF3M2/4c40f09e-1f92-43bc-8b91-450d403a0df1/PDF

minjali, da tudi nas sodba čaka; — sodba, pri kterej bode vsak človek dobil, kar si je ... poroča: „Preden pride božja sodba, preišči sam sebe in ti boš pred.

21. Slovenski festival vin

https://slovenskifestivalvin.si/wp-content/uploads/2018/09/slovenski-festival-vin_sporocilo-za-javnost_12-9-2018.pdf

12 sep 2018 ... prestavili v hram slovenske kulture Cankarjev dom, tam kjer se je pred 21 leti tudi pričel. Festivalu se v letošnjem letu obeta obilica novosti, ...