Gradivo_Lj.pdf - Vlada

16 apr 2018 ... Center za socialno delo Ljubljana - Center, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,. -. Center za socialno delo Ljubljana - Moste - Polje, Zaloška ...

Gradivo_Lj.pdf - Vlada - Sorodni dokumenti

Gradivo_Lj.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/8ae40980f72e233bc125827300491b2c/$FILE/Gradivo_Lj.pdf

16 apr 2018 ... Center za socialno delo Ljubljana - Center, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,. -. Center za socialno delo Ljubljana - Moste - Polje, Zaloška ...

Realizacija ugovora - Vlada - 31.12.2018. - vlada usk

http://vladausk.ba/v4/files/media/pdf/5c9c8db222dc17.03538921_realizacija%20ugovora-%20Vlada%20-%2031.12.2018..pdf

31 pro 2018 ... "Kostelski buk" Vrijednost 1.671,36 KM 12. d.o.o. Bihac, JIB: Period trajanja do. Neprioritetne usluge. 4263719290006 okončanje isporuke robe ...

ZIZ-L..pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/51d88d82bfed5a10c12581bc0023d6cc/$FILE/ZIZ-L..pdf

Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem ... pristojnega organa, ki vodi register, zahteva, da opravi izbris vseh bremen in prepovedi ... knjigo, ki jo vodi okrajno sodišče, predlog za vknjižbo prisilne hipoteke ... ni država članica izvora, sodišče izvora posreduje obrazec za preklic ...

NG1.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/6c943ff8db40b0b6c12581e0004eb023/$FILE/NG1.pdf

20 okt 2017 ... pravila vpisa podatkov o lastnikih delov stavb v kataster stavb se ... in možnost ukrepanja po uradni dolžnosti (npr. vpis stavbe v kataster stavb), ...

VG1.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/74fd13dfc7bc0d9fc12582c00047f5a8/$FILE/VG1.pdf

4 jul 2018 ... V Sloveniji na nacionalni ravni te naloge opravlja. Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME). Stroški dela Odborov za etiko se v ...

Srbija_okt19_P.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/1b6ff0f5a006fe2fc12584850036d168/$FILE/Srbija_okt19_P.pdf

26 sep 2019 ... Olga Belec, državna sekretarka, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,. - dr. Zvone Žigon, sekretar, vodja sektorja za Slovence ...

VG_28_11_.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/0b3bcd366b154ec9c125807a002b74bc/$FILE/VG_28_11_.pdf

28 nov 2016 ... oseb, uvedbo enotne embalaže za cigarete in tobak za zvijanje, ... Prodaja in omejitev prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.

6_1017_ZNVO.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/b725c8f95016574ec12581b40040a2f0/$FILE/6_1017_ZNVO.pdf

9 okt 2017 ... Goran Forbici, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Matej Verbajs, Zavod Center za informiranje, ...

Prost_2018_K_P.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/de3af3436953db25c1258434004acaab/$FILE/Prost_2018_K_P.pdf

399 DRUŠTVO UPOKOJENCEV BOVEC. 400 DRUŠTVO UPOKOJENCEV BRESTANICA. 401 DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREŽICE. 402 DRUŠTVO ...

Predlog_ZPotK.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/73e68658198ce370c1257fd900233645/$FILE/Predlog_ZPotK.pdf

Zveza potrošnikov Slovenije je posredovala predlog, da bi bil dajalec kredita enkrat letno ... m' = zaporedna številka zadnjega plačila kredita, obresti ali stroškov oziroma skupno ... reševanja sporov, mora biti uporaba takih postopkov zanje brezplačna, ... (2) Pri kreditnih pogodbah iz 4. člena tega pravilnika mora telefonska ...

Odg_41.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/fdcf5979217d08f7c1258443001e5d1e/$FILE/Odg_41.pdf

25 jul 2019 ... 68/16; v nadaljnjem besedilu: ZDimS in podzakonskih predpisov. Pravice in obveznosti so določene za dimnikarske družbe, dimnikarje.

Priloga1ZZDej_.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/2191f0411c9f316cc12581060022ba22/$FILE/Priloga1ZZDej_.pdf

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje,. - dr. ... storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali da ni bil ...

Argentina1.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/d8e49292c41661b0c1258469001f00c6/$FILE/Argentina1.pdf

Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih ne omogoča možnosti pridobitnega opravljanja poklica vzdrževanih družinskih članov uslužbencev diplomatskih ...

SMak_nov19_P.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/1d03f9d9332f601dc12584ab002e2214/$FILE/SMak_nov19_P.pdf

5 nov 2019 ... 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: -. Olga Belec, državna sekretarka, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu ...

ZZZiv.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/cebc74eb669fb84dc12581f400505fa8/$FILE/ZZZiv.pdf

11 dec 2017 ... namestitve v zavetišče, če živali ni bilo mogoče oddati novim lastnikom. ... Maribor, DZZŽ Kočevje, DZZŽ Kranj, DZZŽ Novo mesto, Društvo za ...

VGradivo_7_11_2012.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT12/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/cd8f27a65e4817e5c1257ab600327b59/$FILE/VGradivo_7_11_2012.pdf

Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. ... Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ENIC-NARIC center pristojnim ...

VG_Ured_zav.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/d3d2e7955f08bd33c1258488003b49e2/$FILE/VG_Ured_zav.pdf

25 sep 2019 ... [email protected] ZADEVA: Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. – predlog za obravnavo. 1.

VG_P.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/cf42bcc4ef184539c12584250049dd83/$FILE/VG_P.pdf

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana. -. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, ...

ZKP_NG1_6_3_17.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/4a526766b9cce0dec12580dc0026c5fb/$FILE/ZKP_NG1_6_3_17.pdf

6 mar 2017 ... ne bodo zgolj nekakšna kolateralna škoda kaznivega dejanja, s katero se bolj ali manj posredno ukvarjajo tudi različni organi v kazenskem ...

VG_Uredba.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT12/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/9aaa15a943bb2844c12579fe0049eb43/$FILE/VG_Uredba.pdf

Katja Buda, vodja sektorja za okolje in podnebne spremembe v Direktoratu za okolje. - mag. Matjaž Ferjančič, podsekretar, Direktorat za okolje. 2.b Predstavniki ...

VG-ZVPot-H_7-2-18.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/04ff2ca3fbe9cf72c1258232004a8296/$FILE/VG-ZVPot-H_7-2-18.pdf

7 feb 2018 ... S predlogom zakona se v Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 ... Če potnik zahteva vračilo vplačanih zneskov, ... denarja tako za neizvedene storitve podjetja A kot tudi za neizvedene storitve podjetja B.

Popravek_st__1VG.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/35e30aad41250c74c125821e00491747/$FILE/Popravek_st__1VG.pdf

23 jan 2018 ... prenehanja štipendijskega razmerja in obveznosti vračila štipendije za neuspešno ... v takšnih primerih do dolga sploh ne pride, saj je postopek odpis ... na podlagi vložene prošnje štipendista izda odločba oziroma sklene ...

VG_ZDLov.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/419f25876cbb56d6c12581f0002b4648/$FILE/VG_ZDLov.pdf

Lovska zveza Slovenije (v nadaljevanju: LZS) v skladu z Zakonom o divjadi in ... nalog je LZS leta 2004 vzpostavila tudi lovski informacijski sistem »Lisjak«, ki.

ZIZ-novo-1.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/dfabfb36b88ec9e0c1257e49001d9604/$FILE/ZIZ-novo-1.pdf

Na predlog MDDSZEM se izvršba na veteranski dodatek omejuje tako, da ... Po predlagani ureditvi v novem 102.a členu zakona izvrševalec sklepa o izvršbi ...

Priloga3.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/08e7f95e6cb33ce8c12584ce00389991/$FILE/Priloga3.pdf

Sandra Petan Mikolavčič. Opel Antara 2.0 DT 16V, 1991 ccm, 2009, 2011. 449,84. 2.998,80. 12.942. 1.903,49 Uporabnica je vozila uporabljala od 1. 10.

program - Vlada TK

http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MONKS/javni_poziv/2007/ProgramRaspodjeleNauka2007.pdf

28 lip 2007 ... Dizdarević Husić Mirela, Medicinski fakultet Tuzla. 450. 38. ... Dizdarević Larisa, Medicinski fakultet Tuzla. 450. 64. ... 900. 18. Bašić Zahid.

VG_API18_P.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/ad2a5612ea3acd5ec12584120046d066/$FILE/VG_API18_P.pdf

3 jun 2019 ... drugih invalidskih organizacij izven NSIOS in Zveza društev upokojencev Slovenije. Naloga komisije je, da vsako leto predloži Vladi Republike ...

zemljiska.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/95f84e50442d18fdc12581bf00391399/$FILE/zemljiska.pdf

9 okt 2017 ... Avstrijska zemljiška knjiga je javni register (formalno publicitetno načelo), ... vpogled v zemljiškoknjižni list kot tudi za vpogled v listine, ki so bile ...

VGUrlekt.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/4b9b55327c1bc8c4c12584ac002d5941/$FILE/VGUrlekt.pdf

7 nov 2019 ... (±)-1-fenil-2-aminopropan. C9H13N. 135,2. 9. ANILERIDIN anileridinum etilni ester 1-para-aminofenetil-. 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline.

VG_NG1_ZZDej.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/9b2ccedf178af335c1258108002c5bbe/$FILE/VG_NG1_ZZDej.pdf

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje,. – dr. ... storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali da ni bil ...

ZMV-1-pril-4-v-24 2..pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/62becef38fc3e593c12581ad003408d4/$FILE/ZMV-1-pril-4-v-24%202..pdf

6 jan 2012 ... vozila in je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi, razen če ... za območje upravnih enot Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;.

ZIZ-L_VG.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/97c31720d92774e0c12581c50025327d/$FILE/ZIZ-L_VG.pdf

Evropski nalog za izvršbo, ki ga ureja Uredba 805/2004/ES, je potrdilo, ki spremlja sodbo, sodno poravnavo ali javno listino in ji omogoča, da prosto kroži po EU ...

VG3st_UL_FIS_P.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/1756c185a290e21ec12584fe00227d1e/$FILE/VG3st_UL_FIS_P.pdf

23 jan 2020 ... tretje stopnje Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2020/2021. Stojan Tramte generalni ...

VG20_6_ZZdrS.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/5bb0aace970f76f5c125814600215e34/$FILE/VG20_6_ZZdrS.pdf

20 jun 2017 ... Sredstva za pripravništvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev in specializacij ... Zdravniška zbornica Slovenije pa bo v zvezi s specializacijo.

PodUredba.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/ba0548ddc5809b17c1257e35002d4f4b/$FILE/PodUredba.pdf

DV polje 110 kV Lava. DV polje 110 kV Rogaška Slatina. Vzdolžno (prečno) polje 110 kV. TR polja 110 kV. DV polje 110 kV Šentjur. DV polje 110 kV Cirkovce.

ZODPol_kon_v1.pdf - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/b305cd3fc196f603c1257e9000663207/$FILE/ZODPol_kon_v1.pdf

28 jul 2015 ... policiji, status in zaščita policista, usposabljanje, izobraževanje in raziskovalna ... Rezervna sestava policije deluje v okviru rednih enot policije. Naloge ... Od leta 2010 naprej ostanejo uslužbenci v prvi plačilni stopnji pet let,.