Protokolarna pravila - Gov.si

časov osamosvajanja, ki imajo na državni proslavi strnjen sedežni red. 37. člen. Administrativno-tehnična, finančna in organizacijska opravila za delo ...

Protokolarna pravila - Gov.si - Sorodni dokumenti

Protokolarna pravila - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/diplomatski-protokol/022f17ceec/Protokolarna-pravila.pdf

časov osamosvajanja, ki imajo na državni proslavi strnjen sedežni red. 37. člen. Administrativno-tehnična, finančna in organizacijska opravila za delo ...

pravila za izdelavo pravila za izdelavo nalog na seš ljubljana na seš ...

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2015/09/Navodila_za_izdelavo_seminarskih_in_drugih_nalog-SELJ_2011-12-v1lektorirano.pdf

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška 2, 1000 Ljubljana. Srednja ... oblikovna zasnova, navajanje virov je povzeto in prilagojeno po APA standardu. Pravila so ... 8. 2011. Kot je razvidno iz slike, ima logotip šole dve barvi, rdečo in belo …

pravila dobre lekarniške prakse pravila dobre proizvodne prakse

http://www.lek-zbor.si/Portals/0/Pravila%20DLP%20Pravila%20DPP%20za%20objavo%20na%20spletni%20strani%208%2010%202018.pdf

so jedro lekarniške dejavnosti preskrba z zdravili in drugimi izdelki za varova- ... galenski laboratorij mora imeti službo za kontrolo kakovosti, z zaposleno ose-.

Pravila

http://ajktm.fg.um.si/wp-content/uploads/2019/01/Pravila-AJKTM19.pdf

Pravila in določila so javno objavljena na uradni spletni strani tekmovanja ajktm.fg.um.si. [3]. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb pravil in ...

PRAVILA KOŠARKE 3x3 - KZS

https://www.kzs.si/UserFiles/File/Pravilniki/3x3/2018/pravila%20Ko%C5%A1arke%203x3%202018.pdf

PRAVILA KOŠARKE 3x3. Igrišče in žoga. Velikost igralne površine za košarko 3x3 je 15m (širina) x 11m (dolžina). V vseh kategorijah se uporablja.

Pravila - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Pravila.pdf

4. na začetku in koncu povedi ali njenega dela: oklepaji, dvodelni pomišljaj in nare- kovaji. Neskladenjsko se ločila rabijo večinoma sredi ali na koncu povedi ali ...

PRAVILA TEKMOVANJA

https://www.odbojka.si/source/DOKUMENTI/2019/TEKMOVANJA/2019_2020-Pravila_decki.pdf

20 avg 2019 ... PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI ... Uradna žoga je Mikasa MVA ... rezultatov zadnjih 2 sezon (dečki(-1) – 40%, mala odbojka(-1) 40%, mala odbojka(-2) ... TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembe oziroma ...

pravila - ZDUS

http://www.zdus-zveza.si/docs/PRAVILNIKI/POPRAVLJENA_PRAVILA_SPORTNIH_IGER_ZDUS_2015.pdf

80% za ŠAH, PIKADO IN KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI. Sredstva se nakažejo ... Standardne mere kegljišča in posameznih elementov: Posamezni ...

OSNOVNA PRAVILA

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mne169687.pdf

šnjur (Caranx trachurus, trachurus trachurus). 10. BA-0; HR-0; MK-0;. MD-0; RS-0; RU-0; UN-0. 0302 69 92 00. - - - - američka hujka (Genypterus blacodes). 5.

Pravila - Delo

https://promo.delo.si/sites/default/files/pravila/merkur_pravila.pdf

9 mar 2020 ... Partner akcije je Merkur trgovina d.o.o, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. II. Trajanje skupne akcije. Skupna akcija traja od vključno 9. marec ...

Pravila igre - PSK

https://psk.hr/Content/documents/Rules/psk/PSKRules_hr.pdf

klađenje na izvlačenje loto brojeva u svijetu, osim na rezultate izvlačenja lota ... rezultat prve utakmice, da li je navedena utakmica prva ili je riječ o uzvratu, ...

PRAVILA SKLEPANJA

http://am.fmf.uni-lj.si/pravila_sklepanja-d16688fa/pravila_sklepanja.pdf

De Morganov zakon (2). ¬(p ∨ q) → (¬p ∧ ¬q) komutativnost (1). (p ∨ q) → (q ∨ p) komutativnost (2). (p ∧ q) → (q ∧ p) komutativnost (3). (p ↔ q) → (q ↔ p).

PRAVILA DEŽURSTVA

http://osbraslovce.si/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/pravila_dezurstva.pdf

Za dobro in varno počutje imamo na šoli organizirano dežurstvo učiteljev in učencev osmega in devetega razreda ter reditelje posameznih razredov. Za učence ...

i pravila - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/c/sp/sp2001_pravila.pdf

Prevzete besede in besedne zveze so ali občna ali lastna imena, npr. kultura, avto ... svojo lepoto, mineva cvetica za cvetico in pada list za listom: tedaj se začno ...

pravila plovbe

http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/documents_publications/publications/navigation_publication/pravila_plovidbe_izdanje_2013/pravila_plovidbe_-_slovenacki.pdf

Besedilo o dodatkih na sklep 30/07 o sprejetju Pravil o plovbi v Savskem bazenu ... Njihov položaj mora biti najmanj 1 m nižje od luči na jamboru in ne pred njo, ter, kjer je to ... Kadar brod uporablja podvodni kabel (vzdolžni ali prečni) za prečkanje ... Drog z radarskim odsevnikom, ki je nameščen gorvodno in dolvodno od ...

Pravila SVIZ UP - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/Pravila%20SVIZ%20UP/2015020410300185/

SVIZ) so člani SVIZ UNIVERZE NA PRIMORSKEM na zboru sindikata zavoda dne 5. 11. 2014 sprejeli ... najemnini počitniških stanovanj v lasti SVIZ Slovenije,.

Pravila igre

http://os-rs.org/wp-content/uploads/2017/04/Pravila-odbojkaske-igre-2017.pdf

DIO 1 - FILOZOFIJA PRAVILA I SUĐENJA… ... Neke od tih elemenata odbojka dijeli ... 20.1.1 Učesnici moraju znati Zvanična pravila odbojke i pridržavati ih se.

ODBOJKA PRAVILA IGRE

https://www.os-skofljica.si/wp-content/uploads/2015/08/pravila_iger_z_zogo.pdf

ODBOJKA. PRAVILA. IGRE. OZS – Odbojkarska zveza Slovenije in. FIVB – Federation Internationale de Volleyball. PRAVILO 1 – IGRALNO PODROČJE. 1.

pravila in kazni - Veja IV

https://veja-iv.skavt.net/datoteke/7._skavtski_zakon_DISCIPLINA_in_PRAVILA_.pdf

KAZEN: DIREKTNA KAZEN IN ODKUPNINA. Beseda kazen ima negativen prizvok predvsem zaradi v preteklosti prevladujoče permisivne vzgoje, a kazen je.

Tekmovalna pravila za rekreativce.pdf

http://www.drsalna-zveza.si/data/files/1473849483.pdf

Vsak skok se lahko ponovi le enkrat. 2. Maksimalno tri (3) ... pri pirueti v enem položaju brez menjave noge, štiri (4) pri kombinirani pirueti brez menjave noge in osem ... medraodnih tekmovanjih v umetnostnem drsanju. MASTER – tekmovalci ...

FIBA – Pravila igre - KSS

http://www.kss.rs/wp-content/uploads/FIBA-Sluzbena-pravila-igre-2014.pdf

SLUŽBENA PRAVILA IGRE 2014. Strana 2 od ... Igrač izvodi ubacivanje sa mesta najbližeg povredi pravila ili gde je sudija zaustavio igru, ... Košarka oprema .

Pravila iger z žogo

https://www.os-skofljica.si/wp-content/uploads/2015/08/pravila_iger_z_zogo.pdf

Oprema igralcev se sestoji iz majice, hlačk in športne obutve, ki morajo biti enotno izdelane ... Udeleženci morajo poznati uradna odbojkarska pravila. Odločitve ...

pravila - OŠ Jožeta Gorjupa

http://www.osgorjup.si/files/2013/12/Pravila_solskega_reda_novo_2015.pdf

... druge šolske obveznosti,. ➢ primerno zastopajo šolo pri vseh oblikah, ki jih šola organizira, ... zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. • Če ugotovi, da je opravičilo ...

PRAVILA ZA RAČUNANJE Z LOGARITMI

http://am.fmf.uni-lj.si/pravila_za_rac_z_log_ucit_d6-c27eb2c3/PRAVILA%20ZA%20RACUNANJE%20Z%20LOGARITMI-ucitelj_Derive6.pdf

Funkcija log x v programu DERIVE ni desetiški logaritem, kot smo vajeni. Logaritemsko funkcijo z osnovo a zapišemo z ukazom log(x, a), logaritemsko funkcijo z ...

pravila tekmovanja - Odbojka

https://www.odbojka.si/source/DOKUMENTI/2019/TEKMOVANJA/2019_2020-Pravila_mala.pdf

20 avg 2019 ... PRAVILA TEKMOVANJA V MALI ODBOJKI ... Na tekmi je lahko kot uradna žoga le ena od predpisanih žog, žogo pa izbere domačin. ... TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembo ali dopolnitev teh Pravil, v kolikor ...

pravila - Osnovna šola Vič

http://www.osvic.si/files/2011/01/pravila_solskega_reda.pdf

zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku. Učenci so v razredu vedno le ob prisotnosti učitelja ali drugega strokovnega delavca. Prihajanje učencev v šolo.

pravila igre - UOSS

https://uoss.rs/component/cck/?task=download&file=uoss_dokumenti_fajl&id=1258

Zvanična pravila odbojke 2013-2016. str. 11. POGLAVLJE 1. OBJEKTI I OPREMA. PRAVILO. 1. PROSTOR ZA IGRU. Prostor za igru ĉine teren i slobodna zona.

Pravila nagradne igre

https://www.tvpromotion.eu/fis/documents/Pravila%20nagradne%20igre%20FIS%20RS%202.pdf

31 sij 2018 ... Philipsovih proizvoda je 09.02.2018.. UČESNICI NAGRADNE IGRE. Član 4. U nagradnoj igri mogu učestvovati svi građani – učesnici ...

PRAVILA TAROKA - TAROK.net

https://www.tarok.net/pravila108.pdf

11 avg 2016 ... Pravila taroka Tarok.net, ver. 1.08 (01). 3. 1. Spremna beseda. Tarok je zanimiva družabna igra s kartami, pri kateri vedno znova odkrivamo ...

Tarok pravila - E-mesto

https://e-mesto.si/tarok_pravila.pdf

Za slovenski tarok velja rek, da ima vsaka vas svoja pravila. Pravila, ki so navedena v tem besedilu, veljajo za igranje taroka v štiri ali tri na spletni strani.

Pravila - Vodna košarka

http://www.dvk-mb.si/pravila.pdf

v določenih delih spremenjena pravila vodne košarke. Dodanih je kar nekaj novosti, ki so v takšni obliki predstavljene prvič. Ob tem so sodniški znaki eden ...

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

http://zg-kungota.splet.arnes.si/files/2016/10/PRAVILA-SOLSKEGA-REDA.pdf

Prinašajo šolske potrebščine, pišejo domače naloge in opravljajo druge obveznosti, ki jih zahteva učni proces. • Sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila.

PRAVILA ODBOJKARSKE IGRE

http://www.drustvo-dosgor.si/wp-content/uploads/2017-2020-Pravila-odbojkarske-igre-SLO.pdf

presegati uradne višine za več kot 2 cm. 1.1, 1.3.2, 2.1.1. 2.2. LASTNOSTI PLETENE MREŽE. Mreža je široka 1 m in dolga od 9,50 m do 10 m (25 cm do 50 cm ...

PRAVILA ZA UPORABO LETALIŠČA

http://www.lju-airport.si/pripone/2233/3.2.1%20Pravila%20za%20uporabo%20letali%C5%A1ca.pdf

20 dec 2016 ... Objavljeni so na spletnem mestu Aerodroma Ljubljana. Parkirišče pred letališkim skladiščem za tovor: Parkiranje je omejeno z zapornicami, ...

Pravila v celoti - Furs

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/O_financni_upravi/Nagradne_igre_in_natecaji/Nagradna_igra/Pravila.pdf

11 nov 2019 ... računov, ki ga sestavlja 10 računov različnih izdajateljev iz prvega ... »Preveri račun« do 23. ure in 59 minut zadnjega dneva, ki je določen za ...

pravila - GZ Gornja Radgona

http://www.gzradgona.si/aktualno/2014/cisto2014.pdf

tesarski in navezava gasilske sekire. Za vse navedene vezave vozlov se izvede – vezava na drog in organizator zagotovi stojalo za vezanje vozlov. Poveljstvo ...