Zakon o ZOP - Vatrosprem

od po`ara) obuhvata skup mera i radwi za planirawe, fi- nansirawe, organizovawe ... obavqa trgovina povr{ine preko 3500 m², u objektima ko- ji slu`e za izlo`be ...

Zakon o ZOP - Vatrosprem - Sorodni dokumenti

Zakon o ZOP - Vatrosprem

http://www.vatrosprem.rs/data/zakon%20o%20zop.pdf

od po`ara) obuhvata skup mera i radwi za planirawe, fi- nansirawe, organizovawe ... obavqa trgovina povr{ine preko 3500 m², u objektima ko- ji slu`e za izlo`be ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holov%20efekat,%20Biot%20Savarov%20zakon,%20Amperov%20zakon.pdf

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

zakon zakon - JP Autoceste FBiH

http://www.jpautoceste.ba/doc/Zakon_o_bezbjednosti_saobracaja.pdf

(5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece, vozilo mora biti obi- ... cikla bez bo~ne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu/kolniku, obilje`iti po-.

ZAKON ali VES?

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303611.pdf

4 mar 2013 ... prijateljstva prikazovala v slovenski mladinski književnosti skozi čas. ... Med slovenskimi pisatelji je Anton Ingolič morda najbolj široko zajel ...

Hookov zakon - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~mejak/OsnoveMehanike_files/Naloge%20HookovZakon.pdf

Hookov zakon. 8.1 Zveza med napetostjo in deformacijo. 8.1.1 Rešene naloge. 1. Ravninska deformacija deformira pravokotnik dimenzije 2cm × 1cm v romboid ...

ZAKON O MENICI

http://www.pf.uns.ac.rs/materijali/send/10-materijali-privredno/99-2010-10-08-08-08-05

pomoću nove menice trasirane po viđenju na koje od lica njemu odgovornih i plative u mestu prebivanja toga lica (povratna menica). Povratna menica obuhvata ...

Hookov zakon

http://studentski.net/get/ulj_fmf_fm1_fi1_vaj_vrtilna_kolicina_mehansko_ravnovesje_togega_telesa_proznost_snovi_hookov_zakon_stisljivost_nihanje_01.pdf

26 feb 2014 ... Prožnostni modul jekla je 2·10. 11. N/m. 2. , natezna trdnost pa 4·10. 8 ... Kolikšen je prožnostni koeficient za tako žico? (∆lmax/l = 0,2%; k = 7 ...

Zakon o notarima

http://www.nekretnine.co.me/dok/Zakon%20o%20notarima%20CG.pdf

Vrste notarskih akata. Član 5. Notarski akti su akti o pravnim poslovima, izjavama volje i činjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis), zapisnici o pravnim ...

ZAKON O UGOSTITELJSTVU

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2018/3154-18%20-Lat..pdf

13 јун 2018 ... kafana, bar, picerija, gril, pečenjara, pivnica, konoba, čarda, krčma, ... centara koji su važni za masovnu aktivnu rekreaciju, kao i pripremu ...

Coulombov zákon

http://hockicko.uniza.sk/Vyuka/Pojmy/Coulombov_zakon.pdf

Nech q1 a q2 sú dva bodové náboje, pričom r12 je polohový vektor náboja q1 voči náboju q2. Potom sila F12 pôsobiaca na náboj q1 od náboja q2 je daná ...

ZAKON O SKIJALIŠTIMA

http://www.mipa.co.me/files/documents/1513766630-Zakon%20o%20skijalistima.pdf

18 дец 2007 ... 2) alternativne sportske aktivnosti na snijegu su sankanje, ski-bob, skokovi, ... povezuje ski-staze sa drugim objektima na skijalištu ili služi za ...

Zakon o zavodih

http://www.orm.sik.si/katalog/zakon_o_zavodih.pdf

USTANOVITEV ZAVODA. 7. člen. Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi z ...

Gradbeni zakon - OZS

https://www.ozs.si/datoteke/obrtnik/odprto/Obrtnik_2016_3/Obrtnik_2016_3.pdf

3 mar 2016 ... Big Bang. Ugodnosti pri nakupu avdio-video izdelkov, računalništva, izdelkov bele tehnike ... stroj, ki sedaj in bo tudi v prihodnosti do-.

II zakon termodinamike

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/2018-OKFH1-09.pdf

II zakon termodinamike. Poglavlje 2.3. Pravac i smer spontanih promena. Drugi zakon termodinamike-definicije. Karnoova teorema i ciklus. Termodinamička ...

Gradbeni zakon - SLO

https://www.k-p.si/wp-content/uploads/2019/05/Gradbeni-zakon-SLO.pdf

S 1. junijem 2018 je v veljavo stopil Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017 ... popr.), ki v celoti nadomešča dosedanji slovenski Zakon o graditvi objektov.

Zakon o menici.pdf

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2016/Zakon%20o%20menici.pdf

Трасирана меница у којој није означена доспелост сматра се као меница по виђењу. ... Повратна меница обухвата, поред износа означених у чл.

2. zakon termodinamike

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~zskoko/web_sirius/Fizika_za_matematicare_files/Fizika2_pr4.pdf

12 svi 2011 ... DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE. Eksperiment pokazuje da je nemoguće konstruirati takav toplinski stroj koji bi toplinu u potpunosti pretvorio ...

Zakon o vajeništvu - OZS

https://www.ozs.si/datoteke/obrtnik/odprto/Obrtnik_2016_9/Obrtnik_2016_9.pdf

3 sep 2016 ... »zastonj«) in morebitnem varčevanju za kakšno zlato rezervo ali večji nakup. Za dosego vseh teh finančnih ciljev je danes potrebna prava ...

GRADBENI ZAKON

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/229040?disposition=inline

17. pristojni upravni organ za gradbene zadeve je organ, ki je po tem zakonu ... Pogoj za začetek uporabe objektov je uporabno dovoljenje, če je to določeno v ...

Raoultov zákon

http://www.kf.elf.stuba.sk/~bokes/DI_web/DI-I/DI-I-14-3.pdf

Obdobne prebieha frakciovaná destilácia zmesi, s tlakovým diagramom vykazujúcim minimum napätia (obr. 14.4), ale s tým rozdielom, že teraz zloženie ...

predlog zakon gasilstvo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Zakonodaja/7f31a02e19/predlog_zakon_gasilstvo.pdf

upoštevajo temeljna načela gasilstva, ki jih je uveljavil že Zakon o gasilstvu v letu 2005. (Uradni list RS, št.113/2005). Gasilstvo je humanitarna dejavnost.

božji zakon - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/146925

dano iz teološkog kuta, zakon postaje još važniji kad se ima u vidu Božji zakon koji obuhva- ... Dammarie-les-Lys, Francuska, Signes des Temps, 1951. Wilcox ...

Denar in Zakon privlačnosti

http://www.mojmalcek.si/uploads/file/206_sl_mal8007.pdf

Denar in Zakon privlačnosti. Esther in Jerry Hicks objavljata ... Knjiga, prenovljena svetovna uspešnica, predstavlja drugačen pogled nase in na svet, ki nas ...

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI

http://osfm-splet.splet.arnes.si/files/2015/07/zak-D-1-1.pdf

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – ZOsn-B (Uradni list RS, št. 59/01 z dne 19. 7. 2001),. – Zakon o spremembah in dopolnitvah ...

Zakon o štipendiranju Zštip-1 - RRA LUR

https://www.rralur.si/sites/default/files/Zakon_o_%C5%A1tipendiranju__Z%C5%A1tip-1_%5B1%5D.pdf

2 jul 2013 ... prošnjo, v kateri navede, ali uveljavlja odlog vračila ali obročno vračanje štipendije in za kakšno obdobje, ali da uveljavlja odpis vračila ...

Zakon privlačenja - Posao

http://files.posao.webnode.com/200000013-952be95aa8/Zakon%20privla%C4%8Denja.pdf

Međutim, u kakvom je odnosu ova knjiga sa Traži i dobićeš? Dakle, smatrajte Zakon privlačenja bazičnim bukvarom iz kojeg potiču sva ostala učenja. I smatrajte ...

1 UVOD 2 LOMNI ZAKON

http://xn--intrukcije-19b.net/wp-content/uploads/2013/08/lece.pdf

različne leče in podan primer uporabe. 2. LOMNI ZAKON. Lomni zakon izpeljemo za primer loma svetlobe na ravni plošči (ravni diopter). Slika 1 Lom svetlobe.

Zakon o divljači i lovstvu

http://faolex.fao.org/docs/pdf/mne139648.pdf

kojima je izvršen prekršaj ili krivično djelo koje se odnosi na lov; ... divljači, u smislu ovog zakona, smatraju se: rogovlje svih vrsta jelena i srndaća; rogovi.

hookov zakon - Arnes

http://www2.arnes.si/~sssknm1/eksperimentalne/hookov_zakon.pdf

Za vsako vzmet določimo njen prožnostni koeficient k. Pri tem si pomagamo z Hookovim zakonom. 5.)Ob vsaki tabeli in grafu naj bo skica ali risba z merami.

tmp: drugi zakon termodinamike - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/omm/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Termodinamika-metalur%C5%A1kih-procesov-predavanja-3.del_.pdf

HELMHOLTZOVA IN GIBBSOVA PROSTA ENERGIJA. Obstoj procesov, ki se vrše spontano oz. ireverzibilno ter poznavanje ∆H vodi do kompleksnega izraza.

Zakon-o-socialnem-varstvu

http://door.si/wp-content/uploads/2016/01/Zakon-o-socialnem-varstvu.pdf

Pravice iz socialnega varstva po tem zakonu obsegajo storitve in ukrepe, ... iz 69. člena tega zakona, pet let delovnih izkułenj in opravljen strokovni izpit po tem.

Zakon o partnerski zvezi

http://www.dih.si/files/uploads/Zakon-o-partnerski-zvezi.pdf

7 apr 2016 ... Legibitra Miha Lobnik in predstavnica Zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič. Predlagatelj zakona poslanec Jani Möderndorfer je ...

Zakon o transfuzijskoj medicini

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3429-16%20lat.pdf

Transfuzijska medicina, u smislu ovog zakona, obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi, kao i kliničku transfuziju. Priprema krvi i komponenata krvi obuhvata ...

Stefanov-Boltzmannov zákon

https://lms.umb.sk/mod/resource/view.php?id=78176

Stefanov-Boltzmannov zákon a Wienov zákon. 4. Intenzita vyžarovania: výkon z ... Žiarenie čierneho telesa: Planckov vyžarovací zákon. 5. Spektrálna hustota ...

ničelni zakon termodinamike - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/omm/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Termodinamika-metalur%C5%A1kih-procesov-predavanja-2.del_.pdf

Prvi zakon termodinamike je zakon o ohranitvi energije. Nek zaprt sistem svobodno opravlja delo W na okolico in z njo izmenjuje toploto Q. V skladu s 1.

Zakon o osebni asistenci

http://www.zveza-slepih.si/rikoss/wp-content/uploads/2018/09/zakon_o_osebni_asistenci.pdf

Zakon ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja. ... izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev osebne asistence, ki so vpisani v register osebne asistence, ki ga vodi ministrstvo in je objavljen na spletni strani.