poslovno poročilo - Občina Radlje ob Dravi

občina Muta: 5 priključkov. • občina Radlje ob Dravi: 7 priključkov. • občina Ribnica na Pohorju: 0 priključkov. • občina Podvelka: 4 priključki. • občina Vuzenica:.

poslovno poročilo - Občina Radlje ob Dravi - Sorodni dokumenti

poslovno poročilo - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/25_seja_2018/4-a-tocka-javno-komunalno-podjetje-radlje-ob-dravi-d-o-o.pdf

občina Muta: 5 priključkov. • občina Radlje ob Dravi: 7 priključkov. • občina Ribnica na Pohorju: 0 priključkov. • občina Podvelka: 4 priključki. • občina Vuzenica:.

6-c-tocka-porocilo-m.. - Občina Radlje ob Dravi

http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/6_seja_2019/6-c-tocka-porocilo-medobcinskega-inspektorata-koroske-2018.pdf

Občine Mežica, Občine Prevalje, Občine Ravne na Koroškem, Občine Mislinja in. Mestne občine Slovenj Gradec. Poročilo o delu Inšpektorata je pripravljeno na ...

značilnosti delovanja pp radlje ob dravi - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/19_seja_2017/4-a-tocka-policijska-postaja-radlje-ob-dravi.pdf

III. JAVNI RED. Število kršitev javnega reda: Leto. Skupno št. kršitev javnega reda. Kršitve po ZJRM-1*. Kršitve drugih predpisov po javnem redu. 2012. 266. 176.

novičke občine radlje ob dravi - občina radlje ob dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-4-2017.pdf

JAVNI RAZPIS »SUMMER. FEST RADLJE 2017«. Občina Radlje ob Dravi je na spletrani stani http://www.radlje.si/razpisi-in- natecaji/1946/javni-razpis-summer-.

osnovna šola radlje ob dravi - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/5_seja_2015/3_b_tocka_porocilo_osnovne_sole_radlje_ob_dravi_za_leto_2014.pdf

GEOGRAFIJA. Učenci Klementina Cifer. Mentor Branka Roškar. ZGODOVINA. Učenci Urška Jevšnik, Eva Nabernik, Klementina Cifer, Mihaela Orožen, Aja Onuk.

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 - občina radlje ob dravi

http://www.radlje.si/doc2/projekti/Zapisniki_delavnic_po_6_lokacijah_NCS.pdf

vode za zalivanje, možnost zadrževanja vode kot mlaka ali ribnik ali pa uporaba ... Ker takih okoliščin skoraj nikjer ni, se polaga EPDM folija, ki je odporna in ne.

letno poročilo 2018 - Občina Radlje ob Dravi

http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/5_seja_2019/7a-tocka-knjiznica-radlje-ob-dravi.pdf

16 feb 2019 ... Osrednja knjižnica je Knjižnica v Radljah ob Dravi, kjer poteka glavnina strokovnega ... Počitniški (julij in avgust) odpiralni čas knjižnic v letu 2018: ... Digitalizacijo je omogočila Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.

koroški pokrajinski muzej letno poročilo 2017 - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/25_seja_2018/4-e-tocka-koroski-pokrajinski-muzej.pdf

1. SPLOŠNI DEL. 1.1 OSNOVNI PODATKI. Koroški pokrajinski muzej. Glavni trg 24. 2380 Slovenj Gradec. Tel.: 02 62 12 522. E-naslov: [email protected] Direktor:.

Projekt »VIS Radlje ob Dravi - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/strategija/VIS_Radlje_ob_Dravi_s_prilogami.pdf

5 Ključni cilji občine Radlje ob Dravi z zasnovo operativnih programov . ... Samostan (klošter), dvorec, Stari grad, Sv. Pankracij, Lekarna, Kalvarija, obnova ...

novičke radlje ob dravi - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-st-1-2018.pdf

Center aktivnosti. Koroške ponovno dobile možnost obiskovanja tečaja kvačkanja. Začetna ... čeprav le na osnovi okruškov spomina. Kulturni del programa so ...

OBČINA RADLJE OB DRAVI Mariborska cesta 7 2360 RADLJE OB ...

http://www.radlje.si/doc2/seje/20_seja_2017/4-tocka-celostna-prometna-strategija-obcine-radlje-ob-dravi-predlog-akcijskega-nacrta.pdf

Na nekaterih postajališčih manjkajo tudi vozni redi, kjer pa so, so v ... vozi tako pogosto kot v Maribor in Slovenj Gradec, pa ima eno izmed postajališč pri.

letno poročilo 2017 - Knjižnica Radlje ob Dravi

http://www.knjiznica-radlje.si/Portals/0/Slike%20knji%C5%BEnica/Letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

10 feb 2018 ... Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju. UL RS 23/04, ... stanje knjižnične zbirke, obisk knjižnice in izposojo, obratovalni čas, članstvo, število, vrste in obisk kulturnih ... prireditev. 6) Sovica hoče na počitnice!!!

P O S L O V N O P O R O Č I L O - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/25_seja_2018/4-f-tocka-javni-zavod-sktm-radlje-ob-dravi.pdf

3.1 Poročilo za leto 2017 na področju mladine, kulture in sociale – Mladinski kulturni ... Summer Fest, katerega je obiskalo med 15.000 in 20.000 obiskovalcev.

16-tocka-porocilo-javnega-zavoda-sktm-radlje-ob-dravi-za-projekt ...

http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/9_seja_2019/16-tocka-porocilo-javnega-zavoda-sktm-radlje-ob-dravi-za-projekt-slovenia-green-in-akcijski-nacrt.pdf

30 nov 2019 ... Action plan period: 11-03-2018 to 11-03-2018. Status overview: 12-11- ... PRIMER DOBRE PRAKSE "oKUSI rADOLCE". Dominika Karlatec;.

vabilo - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-st-16-2019.pdf

5 maj 2019 ... RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA. Podatke ... KS Remšnik s svojimi društvi, Občina Radlje obDravi, Župnija Remšnik.

seznam - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/lokalne-volitve-2018/seznam-volitve-2018-obcina-radlje.pdf

2 nov 2018 ... Janez BOBOVNIK. 2. Karmen BOBOVNIK. 3. Simon ZLATAR. 09.04.1973. 13.08. ... Slavko GARMUT. 10. Brigita BREZNIK. 11. Matej MODIC.

Untitled - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/razpisi/6-elektro-celje.pdf

3 jun 2019 ... Elektro Celje, d.d. je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju, pod vložno št. 1/00600/00 Osn. kapital 100.953.200.636. Matična št.

OBČINA RADLJE OB DRAVI PRAZNUJE

http://www.radlje.si/doc2/novicke/Novicke_Obcine_Radlje_ob_Dravi_st_32_2015.pdf

11 sep 2015 ... V okviru občinskega praznika 2015 smo pripravili pester izbor prireditev. Vsako leto jih ... IN KONCERT SKUPINE PARNI VALJAK. ŠPORTNA ...

poročilo o delu centra za socialno delo radlje ob dravi za leto 2016

http://www.radlje.si/doc2/seje/18_seja_2017/poslovno-porocilo-center-za-socialno-delo-radlje-ob-dravi.pdf

16 feb 2017 ... pogrebnina, posmrtnina), varstveni dodatek ter subvencije in znižana plačila (znižano plačilo ... Zaznamba tako po novem ni več vezana na ...

ObČINA RADLJe Ob DRAVI PRAZNUJe VAbILO

http://www.radlje.si/doc2/novicke/Novicke_Obcine_Radlje_ob_Dravi_st_35_2014.pdf

12 sep 2014 ... Ob 14.00. ŠAHOVskI tURNIR, gostilna Ribnčan. Organizator: Šahovsko društvo Radlje. Ob 14.00. 6. tRADICIONALNA VAseLICA, pri. Ogrinu.

BISERNA pOROKA - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/Novicke_Obcine_Radlje_ob_Dravi_st18_2014.pdf

8 maj 2014 ... OBISK VAROVANCEV. DOMA HMELINA V VRTCU. RADLJE. Ob evropskem dnevu solidarnosti so nas v vrtcu Radlje obiskali varovanci doma.

varne točke - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/Novicke_Obcine_Radlje_ob_Dravi_st_24_2014.pdf

24 jun 2014 ... Praznik, Klementina Cifer, Patricija Glavica,. Laura Grubelnik, Eva Nabernik, Mihaela. Orožen, Urška Jevšnik, Mario Pajtler, Tadej. Tomažič ...

11-tocka-predlog-let.. - Občina Radlje ob Dravi

http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/5_seja_2019/11-tocka-predlog-letnega-stanovanjskega-programa-obcine-radlje-ob-dravi-za-leto-2019.pdf

Stanovanjska zadruga Smreka, Maribor,. - STANINVEST Maribor. Stvarnopravni zakonik določa, da če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot.

22.6.2018 OBČINS - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/26_seja_2018/5-tocka-predlog-odloka-pokopaliskem-redu-v-obcini-radlje-prva-obravnava.pdf

22 jun 2018 ... Pogrebno in pokopališko dejavnost v Občini Radlje ob Dravi izvaja Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., ki je tudi pripravilo osnutek vsebine odloka, ... (1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na ...

Zdrava-prehrana-in-gibanje - Vrtec Radlje - OŠ Radlje ob Dravi

http://vrtec.osradlje.si/wp-content/uploads/Zdrava-prehrana-in-gibanje.pdf

12 nov 2015 ... velika kuhinja vrtca/šole. (npr.: za 500/700 otrok starosti 1-6 let in 7-14 let) domača kuhinja posameznika. (npr: za 2 odrasli osebi 2 otroka).

kolesarski vzpon na remšnik 2017 - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-22-2017.pdf

15 jun 2017 ... čarska skakalka Špela Rogelj, mlada pevka. Helena Pokeržnik, prireditev pa je tradicio- nalno povezoval »Peter Nos«. Na 38 delav- nicah je ...

1-tocka-pregled-in-potrditev-zapisnika-in ... - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/26_seja_2018/1-tocka-pregled-in-potrditev-zapisnika-in-sklepov-25-redne-seje-obcinskega-sveta-obcine-radlje-ob-dravi.pdf

28 maj 2018 ... Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 12 svetnic in svetnikov. Občinski ... Vlasta KRMELJ, direktorica Energetske agencije za PODRAVJE –.

otrokom prijazno unicefovo mesto - občina radlje ob dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-st-9-2019.pdf

Medobčinski otroški parlament v Radljah. · 20. 2. ... Medobčinski otroški parlament, ki so se ga udeležili ... NOVI BOBNI IN BAS KITARA ZA OSNOVNOŠOLCE.

VODNIK MAREC 2020.indd - Občina Radlje ob Dravi

http://www.obcina-radlje.si/doc2/vodnik/vodnik.pdf

10 mar 2020 ... Vodji skupine in avtorici koreografije: Romana Pori in Sonja Grnjak ... so v predprodaji: cvetličarna Mira na Muti, picerija Zajnadler na Muti ...

GŠ Radlje ob Dravi, 22. – 24. maj 2013 - Glasbena šola Radlje ob ...

http://www.glasbenaradlje.si/files/2015/10/PROGRAMSKA_KNJI%C5%BDICA_KKT_2013_3.pdf

23 maj 2013 ... Tisk: Eurograf, Velenje. Naklada: 320 ... Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje. D. Scarlatti: ... Morana ivEZiĆ, Varaždin, Hrvaška, 6:35.

GŠ Radlje ob Dravi, 23. – 25. maj 2012 - Glasbena šola Radlje ob ...

http://www.glasbenaradlje.si/files/2015/10/PROGRAMSKA-KNJI%C5%BDICA-KKT-2012.pdf

24 maj 2012 ... F. Mendelssohn: Poročna koračnica. 19. ana PotoČnik, Ljutomer, 6:00. F. Kuhlau: Lahke variacije v G-duru. F. Burgmüller: La tarantelle, op.

OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN k točki 4 Številka: 4110-0017 ...

http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/10_seja_2016/4_tocka_potrditev_in_sprejem_lokalnega_kulturnega_programa_v_obcini_radlje_ob_dravi.pdf

11 jan 2016 ... Občine Radlje ob Dravi na svoji 10. redni seji, dne 18. 1. ... 4.2.3.1 KKŠ Summer fest . ... Nacionalni program za kulturo za obdobje 2014 - 2017.

pro silva spoštovani člani pričetek počitnic - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-26-2017.pdf

13 jul 2017 ... RADLJE OB DRAVI 7. 7. – 13. 7. 2017. Petek, 7. 7. 2017;. • Ustvarjalna delavnica: pletenje zapestnic. (ob 19. uri). • Križanje mnenj (ob 21. uri).

Untitled - JKP Radlje ob Dravi

https://www.jkp-radlje.si/doc2/aktualno/upepeljevalnica-pogrebnega-podjetja-maribor-uvedba-ekoloskih-talarjev.pdf

10 dec 2018 ... JAVIOKOMUNALNO PTransakcijski račun pri NKBM: SI56 0451 5000 0325 070. Identifikacijska ... Cvetličarna Aralija Pobrežje tel.: 02/48 00 ...

obvestilo - JKP Radlje ob Dravi

https://www.jkp-radlje.si/doc2/aktualno/objava-za-loceno-zbiranje-odpadkov-2019.pdf

1 feb 2019 ... Spoštovani, v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17) in Uredbo o ...

letak cepljenje.pub - ZD Radlje ob Dravi

http://www.zd-radlje.si/public/letak_cepljenje.pdf

Cepljenje proti klopnemu meningitisu. 30,00. Cepljenje proti klopnemu meningitisu otroci. 25,00. Cepljenje proti Hepatitisu A in B. 50,00. Cepljenje proti ...