prikaz porabe bolnišničnih zdravil v sloveniji - NIJZ

... od tega v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana 339.502 DDD zdravil za bolezni prebavil in presnove, sledijo PB Idrija, PB Vojnik, PB Begunje in PB Ormož.

prikaz porabe bolnišničnih zdravil v sloveniji - NIJZ - Sorodni dokumenti

prikaz porabe bolnišničnih zdravil v sloveniji - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poraba_bolniscnicnih_zdravil_2018_koncno_200120.docx_2.pdf

... od tega v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana 339.502 DDD zdravil za bolezni prebavil in presnove, sledijo PB Idrija, PB Vojnik, PB Begunje in PB Ormož.

ambulantno predpisovanje zdravil v sloveniji po atc ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ambulantno_predpisovanje_zdravil_v_slo_po_atc_klasifikaciji_v_letu_2006.pdf

praksi opazijo resni neželeni učinki. V teh primerih se mora ponovno ovrednotiti ... AMOKSIKLAV 2x1000mg film tbl 10x. 154.078. 1,05. 0,86. HICONCIL kaps ...

poraba zdravil v sloveniji v letu 2016 - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poraba_zdravil_2016_290617_zadnja.pdf

najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja, tako, da krije vse odmerke vsaj enega zdravila v tej terapevtski skupini zdravil. Pri tem ZZZS ...

poraba ambulantno predpisanih zdravil v sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poraba_ambulantno_predpisanih_zdravil_2013_2.pdf

pacient v primeru, če je cena zdravila, vključenega v seznam medsebojno ... 87 zasebnih lekarn z 12 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ... disfunkcije (tadalafil, sildenafil) v zdravilih cialis, tornetis, vizarsin, viagra (tabela 2.11).

ambulantno predpisovanje zdravil v sloveniji po atc klasifikaciji ... - Nijz

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ambulantno_predpisovanje_zdravil_v_slo_po_atc_klasifikaciji_2011.pdf

skupine zdravil za bolezni kože in podkožnega tkiva (skupina D), ... receptov (236 Rp) z ribavirinom, ki ga sme indicirati le pooblaščeni specialist. ... Od zdravil, ki se uporabljajo za očesne on ušesne bolezni so bila tudi v letu 2011 v prometu ...

poraba ambulantno predpisanih zdravil v sloveniji v letu 2017 - Nijz

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/publikacija_final_230718.pdf

disfunkcije (tadalafil, sildenafil), v zdravilih tornetis, cialis in vizarsin. Deset najpogosteje ... brez zdravniškega recepta (acipan, controloc, nolpaza in drugi).

2. prikaz nalezljivih bolezni v sloveniji v letu 2002 - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/epidemilosko_spremljanje_nalezljivih_bolezni_2002.pdf

V letu 2002 je bilo v Sloveniji na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni, Ur. l. RS št. 69/95, prijavljenih ... prenašalec okužbe so potepuške mačke. Po obdobju ...

Epidemiolosko spremljanje bolnisnicnih okuzb v Sloveniji - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Novice/Evropski-dan-antimikrobov-2018/769bd8385d/Epidemiolosko-spremljanje-bolnisnicnih-okuzb-v-Sloveniji.pdf

Center za nalezljive bolezni, NIJZ. T. Lejko Zupanc, B. Pečavar ... Diagnostični center Bled. 35. 25. Kirurški sanatorij Rožna dolina. 18. 18. Mednarodni center za ...

trg energentov v sloveniji in napoved njihove porabe z uporabo ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/zorec2299-B.pdf

17 okt 2016 ... Tabela 4: Zbrane vrednosti MSE za napovedi kurilnega olja . ... njihove konkurenčnosti zato pomembna cena energije. ... časovni horizont napovedovanja (kratkoročne – metode ekstrapolacije, srednjeročne ali dolgoročne ...

UVAjANjE STORITVE PREGLED UPORABE ZDRAVIL V SLOVENIjI

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/pisk_copy3.pdf

vstopni izpit, ki se izvede preko e-učilnice, izobraževanje organizirano preko LZS ali ... spletna učilnica, dostopna vsem, ki imajo kompetenco. PUZ oziroma se ...

Prodaja zdravil brez recepta na bencinskih servisih v Sloveniji

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/albreht2893.pdf

Cene OTC zdravil se oblikujejo prosto po pogojih trga (95. in 97. člen ZZdr-1). 2.2. ... lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ki opravljata tudi javno ... približno dvakrat dražje kot v ZDA, kjer je Viagra na voljo po približno 12 $ na ...

Okužba s HIV v Sloveniji - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/letno_porocilo_aids_hiv_2010.pdf

Kandidaza: požiralnik. 13. 15,5. 0. 0. Mycobacterium tuberculosis: pljuča (pri odraslem ali odraščajočem >13 let). 7. 8,3. 1. 14,3. Limfom: imunoblasten. 7. 8,3. 3.

pitna voda v sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pv_v_sloveniji_22_3_2016.pdf

17 mar 2016 ... V Sloveniji ima pri izbiri virov za oskrbo s pitno vodo prednost voda, ... V Sloveniji imamo bogate kraške vire pitne vode, vendar moramo ...

otroška debelost v sloveniji - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stroski_otroske_debelosti_0.pdf

Otroška ali mladostniška prekomerna telesna teža oziroma debelost in bolezni v otroški in ... G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL.

Mateja Rok Simon in sod. Poškodbe v Sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poskodbe_v_sloveniji.pdf

Social Science and Medicine 2006; 63: 1879–88. Rok Simon M. Poškodbe. V: Jeriček Klanšček H, Roškar S, Koprivnikar H, Pucelj V, Bajt M, Zupanič T (ured.).

Osnovni podatki o raku v Sloveniji - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/rak-v-sloveniji_2016.pdf

Register raka RS: [email protected] ali www.slora.si. Osnovni podatki o raku v Sloveniji ... Epidemiologija in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana. Povzetek.

Spolno prenesene okužbe v Sloveniji - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/spo_letno_2016.pdf

19 dec 2017 ... Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, imajo nesorazmerno visoko breme gonoreje in sifilisa. ... Test statistično značilne povezanosti.

Predstavitev zdravil za zatiranje varoj in izdaja zdravil

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/88-ekolosko-cebelarstvo/file

MAQS (mravljinčna kislina na gelu). APIGUARD (timol) ... Formivar 85 %. 85 % mravljična kislina ... Uporaba timola za zatiranje varoj. Prednosti:.

NARAVNE KOPALNE VODE V SLOVENIJI – PRIPOROČILA ... - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/priporocila_za_kopalce.pdf

Kopanje v rekah, jezerih in morju priporočamo le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode in ne na t.im. ... Območje kopališča je vidno označeno, vodne.

NEŽELENI UČINKI PRIDRUŽENI CEPLJENJU v Sloveniji v ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nezeleni_ucinki_po_cepljenju_porocilo_2003_in_2004.pdf

Spremljanje neželenih učinkov cepljenja od 1996 do 2004. 8. NEŽELENI UČINKI PO CEPLJENJU PROTI NALEZLJIVIM BOLEZNIM V. SLOVENIJI V LETU 2003.

stanje na področju prepovedanih drog v sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf

Tabela 1.1: Zbirni podatki porabljenih sredstev za področje drog v letu 2015. Financer ... Tudi starši, ki so odvisniki od nedovoljenih drog, lažje sprejemajo.

okužba s hiv v sloveniji (2007 – 22. novembra 2017) - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_november.doc.pdf

1 nov 2017 ... konjuktivitis ter v po enem izbruhu stenice, Salmonella Typhimurium, ... 415. 14. 3. 0. 11. 39. KR hotel. 7.5.2017. 25.5.2017 stenice piki. 163. 35.

61-22/2007-26 SEZNAM CEN ZDRAVIL IN CEN ZDRAVIL ... - JAZMP

http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/Cene/cene_20070913_v5.2.pdf

13 sep 2007 ... OPOMBA: Za zdravila, pri katerih je cena označena z (*), je podan ... 012424 NORLEVO tablete 0,75 mg škatla z 2 tabletama v pretisnem ...

POŠKODBE V SLOVENIJI Zakaj so problem javnega zdravja ... - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poskodbe_v_sloveniji.pdf

akcijskega načrta spremlja tudi forum vseh akterjev in strokovnjakov na področju preprečevanja poškodb ter ... Detektor za dim. 1,6. 3,3. 4.2.4 Starejši ljudje.

škrlatinka in streptokokni faringitis v sloveniji med letoma 2006 ... - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_september_2016.pdf

30 sep 2016 ... kot streptokokni faringitis, škrlatinka, šen, gnojni meningitis ali sepsa (2). ... Za preprečevanje škrlatinke in streptokoknega faringitisa je.

Stanje in izzivi na področju Parkinsonove bolezni v Sloveniji v ... - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/program_stanje_in_izzivi_na_podrocju_parkinsonove_bolezni_v_sloveniji_v_luci_demence.pdf

Rok Simon, NIJZ; Mitja Vrdelja NIJZ; Maja Trošt, UKC Ljubljana. Organizacijski odbor: Mercedes Lovrečič, NIJZ; Barbara Lovrečič, NIJZ; Marjetka Jelenc, NIJZ;.

epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v sloveniji v letu ... - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/epidemiolosko_spremljanje_nb_v_sloveniji_2017_november2018_1.pdf

zakasnelo, bolezen traja dlje in izid je lahko slabši, včasih tudi smrtni. AMR predstavlja za zdravljenje ... A48.1 - Legioneloza (legionarska bolezen). 117. 5,7.

Načrt pripravljenosti na pojav virusa Zahodnega nila v Sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/wnv_8.7.2015_final_final_final.pdf

Simptomi bolezni se pojavijo zaradi virusnega encefalitisa ali ... ECDC (2010) Mission Report West Nile virus infection outbreak in humans in Central Macedonia, ... DATUMOBOLENJA __ / __ / ____ o vročina o mrzlica o glavobol o slabost.

sezona gripe in akutnih okužb dihal v sloveniji 2016/2017 ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_april_maj_2017.pdf

31 maj 2017 ... zdravstvenega varstva zaradi gripe oziroma gripi podobne bolezni (kodirane ... Priporočila za cepljenje proti steklini so se v preteklosti večkrat ...

program za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb

https://www.sb-brezice.si/pdf/Program_obvladovanja_bolnisnicnih_okuzb.pdf

Dodatni možni viri informacij o bolnišničnih okužbah so redni pregledi ... STERILIZACIJA IN MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA OSKRBO S STERILNIM.

Izračun dnevne porabe energije

https://www.zrss.si/naravoslovje2013/files/Jug_Susec.pdf

porabi za osnovne življenjske funkcije. Na spletni strani http://www.cenim.se pod zavihkom IZRAČUNAJ SI izberite spletni kalkulator za izračun dnevne porabe ...

Spremembe porabe kisika med obremenitvijo

https://medrazgl.si/arhiv/mr02_2-3_09.pdf

izra~unamo iz parametrov plinske analize arterijske krvi in vrednosti hemoglobina v krvi. SPRO[^ANJE KISIKA. Kri s kisikom prite~e v mi{ico, v kateri je zara-.

PRIROČNIK O VARČNOSTI PORABE GORIVA, EMISIJAH CO IN ...

https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/SI/Brosure/manuals/co2-manuals/Prirocnik_Renault_CO2.pdf

Zaostritev emisijskih standardov NOx za dizelska vozila ni prinesel dejanskega zmanjšanja emisij . ... Vsak mesec preverite tlak v pnevmatikah. ... Tabela 1: Emisijske stopnje (mejne vrednosti so v g/km, razen za število delcev) ... MOTORJA, za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) od 2.500 ccm in za motorna kolesa,.

PRIROČNIK O VARČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH CO2.

https://www.bmw.si/emisije

Poraba goriva in emisije CO2 pri novih osebnih vozilih BMW. 23. 2 ... http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/. ONESNAŽEN ZRAK ŠKODUJE ... X1 sDrive16d. 1496. 85. MT dizel ... in drugi ne tehnični dejavniki. Vrednosti so ...

Sončne elektrarne lastne porabe za pokrivanje električne ... - ApE

http://www.ape.si/publikacije/se-za-lastno-porabo-strani.pdf

in da mora imeti sončna elektrarna lastni števec. Priključitev ... letu 2013, preračunana na moč SE 45 kW. Meritve ... mesec in bila plačana po povprečni ceni 3,54647 €/kW. ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. kW h. /h.

Internetna naprava za merjenje in analizo porabe elektriunhbox ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/3902/1/63140099-%C5%BDIGA_KERN-Internetna_naprava_za_merjenje_in_analizo_porabe_elektri_%C4%8Dne_energije.pdf

Merilec porabe elektricne energije, je sestavljen iz treh glavnih delov. Prvi del naprave je tiskano vezje, ki vsebuje komponente za merjenje napetosti in toka ...