užitne glive v gozdnogospodarski enoti žužemberk - Digitalna ...

... ali pogojno užitnih vrst gliv. Od nabranih vrst so bile 4 glive iz debla Ascomycota (zaprtotrosnice), kar 39 gliv pa je iz debla Basidiomycota (prostotrosnice).

užitne glive v gozdnogospodarski enoti žužemberk - Digitalna ... - Sorodni dokumenti

užitne glive v gozdnogospodarski enoti žužemberk - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_ofentavsek_anita.pdf

... ali pogojno užitnih vrst gliv. Od nabranih vrst so bile 4 glive iz debla Ascomycota (zaprtotrosnice), kar 39 gliv pa je iz debla Basidiomycota (prostotrosnice).

užitne glive v gozdnogospodarski enoti medvode - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs1_bucan_jernej.pdf

Oddelku za varstvo gozdov na Gozdarskem Inštitutu Slovenije. Terenski ... KG užitne glive/pestrost gliv/Medvode ... plesni, rje, užitne, neužitne in strupene gobe.

opremljenost lastnikov gozdov pri sečnji v gozdnogospodarski enoti ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_rutar_metka.pdf

Študijska komisija Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF je dne 18. 6. 2009 za ... Tveganj za pojav ali nevarnost urezov z motorno žago je v ... Včasih pri sečnji sodelujejo tudi prijatelji, ki imajo opravljen izpit iz varnega dela.

odpornost jedrovine kostanja na lesne glive - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/dv1_bregar_mitja.pdf

AI Kostanjevino uvrščamo med najbolj naravno odporne slovenske lesne vrste. ... Najpomembnejše glive, razkrojevalke že vgrajenega lesa, so hišne gobe; bele ...

GLIVE SLUZAVKE PRAVE GLIVE - svoje kraljestvo - hitinasta cel ...

https://dijaski.net/get/bio_sno_glive_02.pdf

so steljčnice telo:steljka – nimajo razvitih organov in tkiv. - njihovo telo sestavljajo hife nitke, sestavljene iz celic. **sifonalna steljka. ******** trihalna steljka. 1.

izdelava energetske zasnove občine žužemberk - Občina Žužemberk

http://www.zuzemberk.si/data/obrazci/Energetska%20Zasnova%20obcine%20Zuzemberk.pdf

Dandanes prevzemajo razvoj privatna podjetja: Keko. Oprema, Kekon, Keko Varicon, Stelem in FS, ki so vsa nastala iz tovarne Iskra. K razvoju prispevajo tudi ...

Žužemberk Žužemberk - Občina Žužemberk

http://www.zuzemberk.si/data/newspaper/Suhokranjske_07-09_Press%5B1%5D.pdf

2 jul 2009 ... kvačkani prti, kvačkane zavese) Veronika Per- ko (pisemske ... cev z možnostmi štipendijske sheme predvidoma septembra 2009. Izbira.

Užitne divje rastline - Galarna.si

https://www.galarna.si/img/products/uzitne_divje_rastline.pdf

Navadna leska. Značilnosti: Listopadna lesnata rastlina ima bleščeče sivkasto rjavo lubje. Listi so ovalni do okrogli, mehko dlakavi in po ro- bu grobo napiljeni.

UŽITNE DIVJE RASTLINE – Iz travnika v kuhinjo

http://celjska-koca.si/wp-content/uploads/2018/11/U%C5%BEitne-divje-rastline-2.pdf

Divje rastline, ki jih lahko uporabimo v prehrani, so zakladnice vitaminov, ... Iz divjih rastlin lahko pripravljamo najrazličnejše jedi: solate, juhe, zelenjavne ...

Jagodičaste in druge užitne posebnosti za gojenje v ... - Zeleni svet

http://zelenisvet.com/wp-content/uploads/2018/10/roze-in-vrt-jesen-2018.pdf

odlična pokrovna okrasna rastlina. Sibirska borovnica 'Morena' ... Sibirska borovnica ali majska jagoda, strokovno kovačnik, je izredno nezahtevna vrsta ...

UŽITNE RASTLINE za lonce in visoke grede - Zeleni svet

https://zelenisvet.com/wp-content/uploads/2020/02/uzitne-rastline-za-lonce-in-visoke-grede.pdf

Besedilo in fotografije: Davor Špehar, Zeleni svet. Stebričasto sadje nas razveseli z lepim pridelkom. Odlična novica je, da lahko v visoke grede in posode sadi-.

GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT KRAŠKEGA ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Krasko-obmocje/3a83490d3d/14_KRASKO_2011-2020.pdf

prihodek oziroma nadomestilo za fosilna goriva jim pomenijo drva za kurjavo. ... podgorska bukovja na silikatih, toploljubna bukova na karbonatih, pionirski ... velika večina biomase prihaja iz tujine (Hrvaška), kjer so trenutno ugodnejše cene ...

gozdnogospodarski načrt celje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/AA_Javne-razgrnitve/Celje/GGN-GGE-Celje-2019-2028-tekstni-del-osnutek.pdf

Slika 2: Drevesna hiša v Mestnem gozdu Celje (fotografija R. Hostnik) . ... Pri tem se pri posameznem drevesu upošteva samo največja poškodba.

Glive

https://dijaski.net/get/bio_ref_glive_03__predstavitev.pdf

preplet. Glive pridobijo del hrane. Drevo dobi nekatere snovi iz zemlje. Gobe se razmnožujejo s trosi. Plesen je ... http://www.e-netsi.si/si/zidna-plesen.html ...

Vesela jesen v enoti Kekec

http://www.vrteckocevje.com/pdf/vesela-jesen.pdf

VESELA JESEN V VRTCU KEKEC. Lepega jesenskega dne nas je obiskala. Botra Jesen. Prinesla je veliko jesenskih plodov in nam prepevala pesmi. Skupaj.

gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/AA_Javne-razgrnitve/Istra/Osnutek-GGN-GGE-Istra-2019-2028.doc.pdf

prebivalci so: Dekani, Škofije, Marezige, Gažon, Šmarje, Koštabona, Krkvače, Plavje, Sv. Anton ... pašnik z gozdom, oljčnik z gozdom, vinograd z gozdom itd.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Brezice/aae79e6875/08_BREZICE_2011-2020.pdf

... manjših skupinah sta ji primešana graden (Quercus sessiliflora) in domači kostanj ... 2000, EPO,vzdrževanje površine za prehrano divjadi. 2. Orehovec. 08. 03.

glive - gobe.si

http://www.gobe.si/dokumenti/ZIT_Glive.pdf

(Oomycetes), zaprtotrosnice (Asco- mycetes) in odprtotrosnice (Basidi- omycetes). Pomen gliv za človeka lahko v marsičem primerjamo s pomenom bakterij.

Predstavniki osnovnih šol v Upravni enoti Ptuj so za

http://www.carnivalkingofeurope.it/pdf/ptujcan.pdf

4 apr 2012 ... 041 283 694; e-pošta: [email protected] Na podlagi zakona o DDV sodi Ptujčan med proizvode, za katere se obračunava DDV po stopnji 8,5 ...

PROBLEMI KOAGULACIJE PO OPERACIJI NA SRCU V ENOTI ...

http://www.ztm.si/uploads/publication/1018/1031.pdf

Klju~ne besede: motnja hemostaze, zunajtelesni krvni obtok, operacija srca, krvavitev ... Statisti~no dokazano je krvavitev pri kombinaciji operacije zaklopke in.

bolnišnična obravnava na enoti za adolescentno psihiatrijo

https://www.psih-klinika.si/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/dokumenti/koristne_informacije/klinicne_poti/2014/KP_034_BOLNISNICNA_OBRAVNAVA_NA_ENOTI_ZA_ADOLESCENTNO_PSIHIATRIJO.pdf

12 mar 2019 ... Terapevtski dogovor. • Pravila na oddelku. • Načrt ZN ... Ocena tveganja za pobeg, avto/heteroagresivno vedenje, promiskuitetno vedenje ...

Higiena rok zdravstvenega osebja v intenzivni enoti

https://medrazgl.si/arhiv/mr04_1_05.pdf

nami (100 %), kot med nego ~istega in ne~istega dela telesa (21 %) ter pred manipulacijo na. `ilnih in urinskih katetrih (25 %) (p < 0,05). Upo{tevanje higiene ...

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Nazarje

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Nazarje/aa9b57a4fe/10_NAZARJE_2011-2020.pdf

1.1 Lega območja. Gozdnogospodarsko območje (GGO) Nazarje leži v severnem delu osrednje Slovenije in meji z ... Sam način obnove ni bil dovolj razčlenjen.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Maribor

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Maribor/3268154e19/12_MARIBOR_2011-2020.pdf

OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA. ZGS, GGN GGO MARIBOR, 2011–2020. 12. Preglednica 3: D–GZ – Površina in delež gozdnih združb. Skupina ...

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Celje

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Celje/c2a76cca89/09_CELJE_2011-2020.pdf

V gozdovih gozdnogospodarskega območMa prevladuMeMo bukova rastišča, v nižinah ... Vse več Me namreč sečnMe za drva, večinoma kot lastna poraba.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Kočevje

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Kocevje/d5230b2fe3/06_KOCEVJE_2011-2020.pdf

ZGS, GGN GGO KOČEVJE 2011 – 2020. - 19 - intenzivno zaraščati, nekatere od njih pa so bile zasajene s smreko, mestoma tudi z borom. Preglednica 3: D–GZ ...

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Slovenj ...

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Slovenj-Gradec/1b7ca8d324/11_SLOVENJ_GRADEC_2011-2020.pdf

OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV. ZGS, GGN GGO SLOVENJ GRADEC, 2011 – 2020. 22. 2 OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV. 2.1 Lesna zaloga gozdov.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Bled

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Bled/1c3fd3e244/02_BLED_2011-2020.pdf

pod vodstvom mentorMev iz IGLG v LMublMani in izvaMalci iz vrst ureMevalcev na GG Bled. Izdelani so bili fitocenološki elaborati za GGE: PoklMuka (Čampa, ...

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Tolmin

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Tolmin/c820eb40ad/01_TOLMIN_2011-2020.besedilo.pdf

GGO Tolmin ima bogato tradiciMo načrtnega gospodarMenMa z gozdovi ... NaMvišMo točko v GGO predstavlMa Triglav (2864 m), naMnižMo pa prehod Soče oz. ... planote in Kanalskemu kolovratu, kMer Me gozdnogoMitvena tehnika lahko.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Rovte - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/AA_Javne-razgrnitve/Rovte/NAC65_19_osnutek.pdf

obnova gozdnogospodarske enote Rovte (šifra GGE – 65). Gozdnogospodarska enota Rovte v celoti spada v Krajevno enoto Logatec s sedežem v Logatcu.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Novo ...

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Novo-mesto/01afaaee0e/07_NOVO_MESTO_2011-2020.pdf

Preglednica 1: D–GZ – Površina in delež gozdnih združb. ... Upravno je območje razdeljeno na Upravne enote Novo mesto, Črnomelj, Trebnje in. Grosuplje ...

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Postojna

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/Postojna/1f81fa0340/05_POSTOJNA_2011-2020.pdf

Gozdno gospodarstvo PostoMna. GGE gozdnogospodarska enota. GGO gozdnogospodarsko območMe. GGN gozdnogospodarski načrt. GIS. Gozdarski inštitut ...

BAKTERIJE, GLIVE IN LIŠAJI

https://dijaski.net/get/bio_vaj_bakterije_glive_in_lisaji_01.pdf

Tako živijo kot gniloživke (saprofiti) na odmrlih rastlinah in živalskih ostankih; kot zajedavke v živih organizmih in kot simbionti. Največ jih najdemo na vlažnih in ...

1. CEPLJIVKE 2. GLIVE 3. RASTLINE

https://dijaski.net/get/bio_ref_rastlinski_sistem_01.pdf

Cepljivke delimo na tri dele: - bakterije. - arhebakterije. - modrozelene cepljivke. Preprostost zgradbe pri cepljivkah je izvirna. Cepljivke so starinska oblika ...

urejanje glikemije perioperativno in v enoti intenzivne ... - EndoDiab

https://endodiab.si/wp-content/uploads/2019/08/Gregoric_Urejanje-glikemije-v-intenzivnem-okolju-in-perioperativno-.pdf

SUBKUTANO: manjše, krajše (4h) operacije,. HD stabilnost, hiter recovery. ⬈ INTRAVENOZNO: večje, daljše (>4h) operacije, HD nestabilnost, uporaba.

Elaborat lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora ZAF-2 v ...

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2019/lokacijska_preveritev/zagradec/Lokacijska_preveritev_OIG_Zagradec_ODDANO.pdf

16 jun 2019 ... člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ivančna Gorica (Uradni list ... Slika 8: Izsek iz OPN Ivančna Gorica (vir: PISO, junij 2019) ...