mestna občina ljubljana - Športna zveza Ljubljane

standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, ... ŠL PARK TIVOLI / teniška igrišča – 1 igrišče / umetna trava / tenis.

mestna občina ljubljana - Športna zveza Ljubljane - Sorodni dokumenti

mestna občina ljubljana - Športna zveza Ljubljane

https://www.szlj.si/wp-content/uploads/2019/11/Predlog-letnega-programa-%C5%A1porta-2020-22_-osnutek_5.11.pdf

standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, ... ŠL PARK TIVOLI / teniška igrišča – 1 igrišče / umetna trava / tenis.

Ptice Ljubljane - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Ptice-Ljubljane.pdf

dne vrste, kot so veliki detel, cikovt ali brglez. Tu pa večinoma le iščejo hrano in ne gnezdijo. Prek zime, še posebej če je radodarna s snegom, jih vsesplošno ...

Energetska obnova Ljubljane - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Razpisi/eol.pdf

Energetska obnova Ljubljane - Energy retrofit programme of public ... Normiranje je splošna preobrazba, ki jo uporabimo pri vsakem elementu v skupini.

Predstavitev Ljubljane likovito preteklost ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/O-Ljubljani/ljubljana-v-stevilkah/ljubljana-glavno-mesto-07.pdf

likovito preteklost Ljubljane je pogojevala njena zemljepisna lega. Skozi. Ljubljanska vrata, ki so del ... Geografska lega: geografska širina . 46o 03' 20''.

Zeleni prag Ljubljane-2005-SLO toni.pmd - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6248/zelenipragljubljane.pdf

To se zgodi pri Podgradu, ki predstavlja najsevernej{e naselje vzhodnega ... Podgrad: Gostilna Pri Peclju, Kresni{ka 19, Podgrad, 1260 Ljubljana Polje; tel.

2020 Muzeja in galerij mesta Ljubljane - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15489/9.-toka---strategija-mgml.pdf

17 mar 2016 ... MESTNA GALERIJA LJUBLJANA. GALERIJA JAKOPIČ. GALERIJA VŽIGALICA. BEŽIGRAJSKA GALERIJA 1. BEŽIGRAJSKA GALERIJA 2 ...

Telesna in športna aktivnost v Ljubljani - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6259/telesna-in-portna-aktivnost.pdf

Mesto Ljubljana ima izredno dobre pogoje za telesno in športno rekreativno aktivnost v naravi. Pot spominov in tovarištva ter mnoge poti po Rožniku, Golovcu, ...

Mavrična Ljubljana Rainbow Ljubljana - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Mavricna-Ljubljana4.pdf

organiziral ŠKUC-Forum. Istega leta je bila v okviru ŠKUC ... Culture organised by ŠKUC Forum in 1984. The same year, ... www.mavricni-forum.net. Neformalno ...

Mestna obi-ina Ljubljana Mestni svet ;/.AGAR - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Zapisnik-34.-seje-Odbora-za-gospodarske-javne-sluzbe-in-promet.pdf

Mestna obi-ina. Ljubljana. Mestni svet. Odbor za gospodarske javne sluibe in prornet. Mestni trg 1. 1000 Ljubljana telefon: 07 306 45 42 faks: 07 306 45 23.

Mestna občina Ljubljana MESTNA UPRAVA PRILOGA Stališča na ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15191/prilogakosnutkuznsp21-staliscanapripjazbinska25seja.pdf

[email protected] Mestna občina Ljubljana. MESTNA UPRAVA. ODDELEK ZA URBANIZEM. Poljanska cesta 28, p.p. 25, 1001 Ljubljana www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana Mestna občina Ljubljana na podlagi 5. in ...

http://freeweb.t-2.net/jurij_stare1/GJD/59_Povabilo_za_oddajo_pobude_ali_predloga_za_spremembo_OPNMOL.pdf

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN. MOL ID ... ure ter ob petkih od 8. do 12. ure oziroma lahko pobudo posreduje na isti.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JD5-Topniska-za-dne-20.04.2017.pdf

12 apr 2017 ... ulica 19 v Ljubljani in pripadajoči skladiščni prostor K01 v izmeri 37,55 m2 v kleti stavbe na naslovu. Topniška ulica 19 v Ljubljani, oboje z ID ...

Mestna Obcina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana irena.stopar ...

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Javna_narocila/leto-2013/JN-13531-2012-geodetske-storitve-MOL-2012-2015.pdf

[email protected] Vodja Sluzbe za razvojne projekte in investicije ... 02010 -0257597531 rrl NLB bank,. 1000Lj ublj ana. Slovemja. izslallS.SI. W1N'N.IZ ...

Letno poročilo ZD Ljubljana za leto 2018 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Letno-porocilo-ZD-Ljubljana-za-leto-2018.pdf

3.3.3.4 Komisije Strokovnega sveta ZD Ljubljana na področju kakovosti . ... Moste), aparat za merjenje kostne gostote (Šiška), sterilizator (Bežigrad) in nekaj ... ginekolog in sestre po podjemni pogodbi), UZ kolkov (6.666 EUR manj), ker UZ ...

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/javno-zbiranje-ponudb-M28.pdf

14 nov 2017 ... Miha Kastelic) v času uradnih ur. (ponedeljek 8-12. in 13.-15. ure, sreda 8.-12. in ... [email protected] ali po telefonu št. (01) 306-11-39.

Glasilo Ljubljana, Volitve 2018 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-10-Volitve-2018-Internet.pdf

LJUBLJANA, ULICA HERMANA POTOČNIKA 17, izobrazba: KUHAR, delo: VODJA RAZVOJNEGA. ODDELKA. 8. MELANI MEKICAR, roj. 10.01.2000, naslov:.

Glasilo Ljubljana, številka 2, 2016 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6364/glasilo-ljubljana-2-2016-z.pdf

11 apr 2016 ... delujejo pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Na lanski akciji je bilo ... V Ljubljani tudi letos med 22. marcem, svetovnim ... rečemo, da je vsaka tretja žlica svetovne hrane odvisna od ... dostava v okolici Most. Kosilo ... 44 99 92 (24 ur/dan); Varuh človekovih pravic,informacije in brezplačen T: 080/15.

Glasilo Ljubljana, marec 2019.pdf - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-3-2019-Internet.pdf

17 mar 2019 ... snovmi,• 43 reševanj živali in• 20 posredovanj ob nesrečah na vodi. Naši cilji ... vzorci, ki nam pomagajo (pre) živeti, je danes postalo ... Vabljeni na brezplačna srečanja in delavnice ročnih del – pletenje, kvačkanje, klekljanje.

Ljubljana glavno mesto, 2007 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/O-Ljubljani/ljubljana-v-stevilkah/ljubljana-glavno-mesto-07.pdf

Predstavitev Ljubljane likovito preteklost Ljubljane je pogojevala njena zemljepisna lega. ... Geografska lega: geografska širina . 46o 03' 20'' geografska dolžina.

Glasilo Ljubljana 3 2018 internet - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-3-2018-internet.pdf

19 apr 2018 ... Rok za prijavo se izteče 4. maja 2018, prispele idejne rešitve pa bodo predstavljene v atriju ... se že dogovorili, pa je nekdo stal na tirih in ga je hitela reševat. Potem je tik pred ... Križanke vrača z glasbo z albuma. Also Sprach ...

Glasilo Ljubljana, številka 4, 2016 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6370/glasilo-ljubljana-4-2016.pdf

15 sep 2016 ... Nada Tarman, ambasadorka zelene prestolnice Evrope 2016 ... Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića ... Akademskega državnega baleta Borisa Eifmana, foto: arhiv LF, 3 Ledena gora med otokom Paulet in Južnimi Shetlandskimi otoki v Weddllovem ... Vodno mesto Atlantis, Šmartinska cesta 152.

Glasilo Ljubljana, številka 5, 2015 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6357/glasilo-ljubljana-5-2015-internet.pdf

22 okt 2015 ... Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XX, številka 5, oktober 2015, ISSN 1318-797X. 2 ... Forum. CIVITAS z rekordno mednarodno udeležbo. 4. Prenovljena ... vzpostavljen je nov študijski center ter urejeni prostori za občasne ... vpletenih, hkrati je tudi osnovni pogoj za začetek iskanja ... Kmetija z mlinom.

Glasilo Ljubljana, številka 7, 2015 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6359/glasilo-ljubljana-7-2015.pdf

fotografije, je posnel slovenski mladinski film Julija in alfa. Romeo. ... bolj prijazni: kolo, e-skuter, javni prevoz; ○ gospodarnost poslovanja na vseh delovnih ...

Statistični letopis Ljubljana 2012 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/O-Ljubljani/ljubljana-v-stevilkah/mol-letopis-slo-2012-.pdf

Delovno aktivno prebivalstvo po občini delovnega mesta (5.2) ..... 33. Delovno ... Kanada. 3.496. 4.057. 4.602. Združene države (ZDA). 14.876. 17.241. 18.323.

tematski časopis Ljubljana. Zate. - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Casopis-porocilo-spletna-verzija-4.pdf

POBARVANKA. URADNA. HIMNA. PROJEKTA. Zeleno leto je zaznamovala himna učencev OŠ. Poljane »Ljubljana.Zate.«, ki je bila izbrana na natečaju med ...

Glasilo Ljubljana, številka 6, 2015 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6358/glasilo-ljubljana-6-2015.pdf

30 dec 2015 ... prijateljev vam, gospa Bučarjeva, otroci in svojci izrekam ... in osebnostna zakoreninjenost posameznika v okolje, iz ... Forum Ljubljana, ki je letos potekal 8. in 9. oktobra pod naslovom Prihodnost ... Duševna motnja se lahko zgodi prav vsakomur, ... SO2 (žveplov dioksid): Mejna urna vrednost je 350 μg/ m3.

Glasilo Ljubljana, številka 1, 2016 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6362/glasilo-ljubljana-1-2016-internet.pdf

8 mar 2016 ... Skupna dolžina vseh cevi vročevoda in plinovoda obsega 1.600 km, kar pomeni, da bi jih lahko ... ceneje je čistiti dimne pline na enem velikem kurišču kot na tisočih ... Svetnik arhitekt Brnič Jager je omenil, da je bilo doslej v ...

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, Ljubljana Štev

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15336/12s-6t.pdf

24 maj 2004 ... Prometno tehnična situacija – nova ureditev Njegoševa ... kvart« v območju urejanja CO 5/7 Chemo, Ljubljana na daljinski sistem oskrbe s ...

Glasilo Ljubljana, številka 9,10/ 2014 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6351/aaaa-glasilo-ljubljana-09-2014-internet.pdf

15 jan 2015 ... za družbo BTC, ki letos praznuje svojo 60-letnico in je ves ta čas ... Poleg nakita in modnih dodatkov iz svile v trgovini prodajajo tudi modne obleke modne oblikovalke Irene ... Veliko izdelujem po naročilu za maturantske.

Glasilo Ljubljana, številka 3, 2016 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6368/glasilo-ljubljana-3-2016.pdf

10 jun 2016 ... Ciril Zlobec: Ljubljana (tudi) moje mesto 3. Judita Krivec Dragan ... se tu v odnosu do obličja Ivanke Mežan pojavljajo ti verzi na teh listih knjige, ...

program mestne občine ljubljana na 18 ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/F3ZO-2018-Program-MOL.pdf

1 okt 2018 ... Cankarjev dom. Ogled čebeljega panja na strehi Cankarjevega doma. Ploščad pred Cankarjevim domom, pred Cankarjevim spomenikom.

Okolje v Mestni občini Ljubljana - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/porocilo-o-stanju-okolja-2010.pdf

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje. TE–TO ... JP Energetika Ljubljana, d .o .o . ... vplivov na okolje, predstavniki četrtnih skupnosti in druge javnosti ...

Glasilo Ljubljana, februar 2019.pdf - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-2-2019.pdf

28 feb 2019 ... tudi novoletna okrasitev je zelo intimna. Razmišljava, da ... trgovino Mercator. ČS JARŠE ... Piškur Kosmač • Mina Pišljar • Jelka. Žekar; 12.

Glasilo Ljubljana, 3-4/2017 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-2-2017-Internet2.pdf

18 nov 2017 ... Plesno mesto, Mercator center Šiška, Cesta ... arhitekture na seznam ... Svetovanje žrtvam trgovine z ljudmi in varna namestitev: T:080 17 22.

Glasilo Ljubljana, št. 2/2020.pdf - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-2-2020-2.pdf

3 feb 2020 ... Vabljeni na Rožnik 10. maja ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja! ČS Šmarna ... lastništvo, pa naj gre za posvojitev ali ... Režija: Ivana Djilas.

Glasilo Ljubljana št. 6/2018 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-6-2019.pdf

fitnes naprave, območja za ulično vadbo (t. i. street workout) in v Parku ... uteži in telovadimo le s svojo težo. ... Koštomaj, Knjigarna Konzorcij, Hofer, JP.