REPUBLIKA SLOVENIJA CENTER ZA SOCIALNO DELO ... - Arnes

POSTOPEK. Vloga za državno štipendijo se vloži v mesecu avgustu za šolsko leto 2015/16 (v tem primeru bo lahko pravica veljala od 1.9. dalje). Vloga se lahko ...

REPUBLIKA SLOVENIJA CENTER ZA SOCIALNO DELO ... - Arnes - Sorodni dokumenti

REPUBLIKA SLOVENIJA CENTER ZA SOCIALNO DELO ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~ojakobskidolmb/info%20vrtec%20in%20osnovna%20.pdf

POSTOPEK. Vloga za državno štipendijo se vloži v mesecu avgustu za šolsko leto 2015/16 (v tem primeru bo lahko pravica veljala od 1.9. dalje). Vloga se lahko ...

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO ...

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/Socialne-zadeve/88fbbf54ce/Vsebinsko-porocilo-za-leto-2013.pdf

Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, direktorat za ... socialno delo Ribnica, Center za socialno delo Ruše, Center za socialno delo ...

1 REPUBLIKA SLOVENIJA Varstveno delovni center VDC INCE ...

http://www.vdc-ince.com/wp-content/uploads/VDC%20INCE-statut%2028.8.pdf

Varstveno delovni center VDC INCE. Ropretova cesta 23, 1234 Mengeš. Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –.

zakaj socialno starsevstvo za socialno delo - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-FJEB1EVS.pdf/2019031119503129/

11 mar 2019 ... starševstvu tudi kot o vprašanju samodefinicije. ... viči vedenje incestnega očeta, se pridružujejo ... zgodbic o nasilnih možeh, sitnih taščah in.

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ... - CSD Slovenije

https://www.csd-slovenije.si/assets/documents/csd-ljubljana/enota-logatec/Logatec-obrazec-za-tiskanje-vloga.pdf

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA. ENOTA LOGATEC. Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. PROŠNJA ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČI NA DOMU.

CENTER ZA SOCIALNO DELO BREZICE Datum: 30.9.2002 ...

http://www.drustvo-dpd.si/files/2019/08/CSD-Brezice.pdf

ZADEV A: Projekt Mladinske delavnice -mnenje strokovnega sveta. Dne 24.9.2002 je bilo na strokovnem svetu CSD Brezice predstavljeno evalvacijsko porocilo.

CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE Masljeva ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/26._redna_seja_/csd-porocilo-o-delu-2017.pdf

31 dec 2017 ... povabljena s strani nosilca primera (tabela 1). CSD. Leto 2017. Sodelovanje na multidisciplinarnih timih. Domžale. 13. Kamnik. 5. Litija. 1.

Analiza oskrbe starejših na domu – Center za socialno delo ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_rajer-carmen.pdf

prostor na kmetiji ali pa majhno kotarsko oziroma preužitkarsko hišo zraven glavnega gospodarskega ... skrb za terapijo in drugo, socialno oskrbo v smislu pomoči pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne ... Da, podarim ji majhno darilo. 23,4.

CENTER ZA SOCIALNO DELO: Murska Sobota ... - Občina Beltinci

https://www.beltinci.si/files/other/news/21/53135Poro%C4%8Dilo%202014.pdf

CENTER ZA SOCIALNO DELO: Murska Sobota. Naslov: Slovenska ul. 44, 9000 Murska Sobota. POSLOVNO POROČILO. ZA LETO 2014. Odgovorna oseba:.

center za socialno delo nova gorica - Občina Miren – Kostanjevica

https://www.miren-kostanjevica.si/media/gradiva_seje/mandat_2010_2014/27_redna_seja_10_14/T9_statistika_pomoc_nadomu.pdf

26 avg 2013 ... Center za socialno delo Nova Gorica v okviru. Centra za pomoč na domu Klas kot izvajalec ţe vrsto let uspešno, kvalitetno, strokovno in.

PoMen dRuŽbeniH gibanj Za Socialno delo - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Pomen_URN_NBN_SI_DOC-VRNT1CJG.pdf/2019032618114972/

... institucij (Snow et al. 2004: 3). Religijska gibanja, kot so skakači, bičarji, mučenci, metači, prekrščevalci in novi štiftarji, so nastajala zaradi nezadovoljstva s ...

Fakulteta za socialno delo, U niverza v Ljubljani - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Spletna_2019-1.pdf/2019081309493328/

3 jan 2019 ... Darja Zaviršek — RAZUMEVANJE TRAVME HOLOKAVSTA V SOCIALNEM DELU — 71 ... starosti od 18–64 let (Filipovič Hrast in Srakar, 2015). Tveganje revščine ... trebami. V M. Schmidt Krajc, D., Rus Kolar, E., Kranjec (ur.) ...

socialNo delo pri obravNavi pediatričNih ... - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-2J7SF9BH.pdf/2019032515510094/

25 mar 2019 ... stranski učinek zbujal tesnobo, stres in s tem ... primer – radijski oglas za Prostasan se začne ... zarjajo, da se učinki kognitivnih treningov.

Transspolnost in socialno delo - eGradiva - Fakulteta za socialno delo

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/1755

1.2 Transspolnost. Že v prejšnjem poglavju sem omenila binarnost spolov. To pomeni, da imamo v družbi priznana dva spola ‒ spol ženske in spol moškega.

reproduktivna medicina in socialno delo - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Reproduktivna_URN_NBN_SI_DOC-FB4UIBFO.pdf/2019032514570281/

25 mar 2019 ... Ženska rodi otroka za drugo osebo ali ... trinajstih družinah uporabljena moška spolna celica (za 21 otrok) in v dveh družinah ženska spolna ...

SOCIALNO DELO V NORDIJSKIH DRžAVAH - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-TWGQAGFO.pdf/2019012210213447/

Države blaginje temeljijo na idealu blaginje za vsakogar. ... nosti sistema države, trga in družine, drugi dve ... Danska in druge nordijske države imajo bolj.

Fakulte ta za socialno delo, U niverza v Ljubljani - Revija Socialno ...

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Spletna_2017_2.pdf/2018081415472642/

Kontakt: [email protected] Use of expressive and creative media in ... krajši delovni čas (Zaviršek, 1994, str. 45). Večina mojih sogovornic (11 od 12).

Socialno podjetništvo - eGradiva - Fakulteta za socialno delo

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/747

so Zadruga Pomelaj, Društvo Mozaik in Društvo Kralji ulice s projektom Stara roba, nova raba. Poleg naštetih sem vključila tudi projekta Tovarne dela-Vstop v ...

kako napišemo diplomsko delo - Fakulteta za socialno delo

https://www.fsd.uni-lj.si/mma/kako_napisemo_diplomsko_delo/2016032811315616/

28 mar 2016 ... EMPIRIČNA RAZISKAVA. V empirični raziskavi študentka s pomočjo metod opazovanja, spraševanja in uporabe sekundarnega gradiva.

Nadurno delo - eGradiva - Fakulteta za socialno delo - Univerza v ...

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/327

Delavec lahko odkloni delo, ki bi presegalo navedene časovne omejitve, saj ... moral vsak delavec vedeti, kdaj mu delodajalec ne sme naložiti opravljanje ...

Svetovalno delo v vrtcu - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Svetovalno_URN_NBN_SI_DOC-Q5KYKGYJ.pdf/2018112611360455/

Vzgojiteljica je zapisala: Svetovalni delavec sodeluje s starši, vzgojiteljicami, opazuje otroke v skupini, pomaga staršem pri vzgoji in strokovnim delavkam pri ...

REPUBLIKA SLOVENIJA

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/135707?disposition=inline

prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela. ... način poročanja o doseženem prihodku ter višino in način plačila prispevkov za socialno varnost. ... vsako koledarsko leto pripravi poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih iz prejšnje ...

REPUBLIKA SLOVENIJA - Gov.si

https://www.gov.si/assets/upravne-enote/Murska-Sobota/adea9c3fe8/sklicne_stevilke.pdf

REPUBLIKA SLOVENIJA. UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA. Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. SKLICNE ŠTEVILKE ZA VPLAČILA NA PODRAČUN ...

republika slovenija ............................................................ prošnja za ...

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-060-02920-OB~P002-0000.PDF

PROŠNJA ZA IZDAJO OZIROMA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO. PREBIVANJE. (ustrezno ... Podpis vlagatelja prošnje: Izpolni uradna oseba.

republika slovenija - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67578414.pdf

Predstavljeni so tudi različni tipi temperamenta in sicer sangvinik, kolerik, melanholik in flegmatik, ter kateri tip je najprimernejši za delo z varovanimi ... accepted in the Security and Protection Centre as well as of the test as it should be.

republika slovenija - eursc.eu

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2011-01-D-68-sl-2.pdf

A. Aškerc: Kronanje v Zagrebu. A. Aškerc: Čaša nesmrtnosti. M. Avanzo: Kako napišeš pesmico. M. Bor: Črni možje. M. Danojlić: Kaj so med drugim počeli.

republika slovenija - SURS

https://www.stat.si/dokument/5694/Zapisnik_MS13.pdf

Tatjana Novak. Kraj sestanka: SURS, Litostrojska 54, Ljubljana. Datum in ura: 13. 3. 2014 od 12:00 – 13:15h. Navzoči (člani sveta): doc. dr. Rok Blagus, prof. dr.

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz121.pdf

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana in VESNA Trgovsko podjetje, d.d. Glavni trg 5a, Ljutomer, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna ...

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ... - Vlada

http://84.39.218.201/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/277bdf36cd5b7373c1256efa00399a6b/b7b9194c979d31a7c125848c0047e714/$FILE/ATTM25GU_P.pdf

7 okt 2019 ... Jernej Kovač, Služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član delegacije;. -. Mojca Plaznik, vodja Službe ...

republika slovenija - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/bilten_sv/bilten_sv07_9_2.pdf

6 sep 2006 ... elektronsko bančništvo;. – prenos prek ... bi moralo predstavljati ultimativno filozofijo zaščite varnostnih sil. Varnostne sile ... countries are not the only subject of international relations that have a monopoly over the means for ...

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE

http://odlocitve.us-rs.si/documents/a0/b2/u-i-79-932.pdf

Navaja, da po izpodbijani določbi začne disciplinski postopek zoper delavca v državnem organu predstojnik organa. Ker predstojnik organa po 46. in 47. členu ...

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Zaposlitve/Maja-2019/DM-262-VODJA-SEKTORJA-V-SEKTORJU-ZA-OHRANJANJE-NARAVE-V-DIREKTORATU-ZA-OKOLJE-/Obvestilo.pdf

20 feb 2020 ... V skladu s prvim odstavkom 62. člena Zakona o javnih uslužbencih vas obveščamo, da se za zasedbo prostega delovnega mesta vodja ...

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Slovenski-jezik/ReNPJP-20-24/2017-ZBORNIK-s-posveta-o-novem-NPJP.pdf

Branka Kalenić Ramšak, Marjana Šifrar Kalan (Oddelek za romanske jezike in književnosti,. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani): Sodobna in odprta ...

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Javne-objave/2019/F2000_neposredna_pogodba.pdf

29 avg 2019 ... kupec je lahko izključno proizvajalec in MORS-u dobavitelj vadbenega ... je Aleksander Kuntarič, e-pošta: [email protected], tel.:.

republika slovenija - Ustavno sodišče

http://odlocitve.us-rs.si/documents/8a/7e/u-i-137-01-odl2.pdf

člena Ustave, ki določa, da se javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave lahko prenese na samoupravne skupnosti, podjetja in druge ...