Weiss, Jernej, ur. 2018. Nova glasba v “novi” Evropi med obema ...

(1890–1959), der Kroate Krsto Odak (1888–1965), ein Schüler von Vítězslav ... slovenski, hrvaški in srbski skladatelji. Skladatelj. Leto rojstva. Skladba. Krstna.

Weiss, Jernej, ur. 2018. Nova glasba v “novi” Evropi med obema ... - Sorodni dokumenti

Weiss, Jernej, ur. 2018. Nova glasba v “novi” Evropi med obema ...

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-72-5.pdf

(1890–1959), der Kroate Krsto Odak (1888–1965), ein Schüler von Vítězslav ... slovenski, hrvaški in srbski skladatelji. Skladatelj. Leto rojstva. Skladba. Krstna.

NOVA GLASBA V »NOVI« EVROPI MED ... - Festival Ljubljana

https://ljubljanafestival.si/file/2013/02/Povzetki-SGD2017_WEB.pdf

petje kot izrazna oblika družbenokritičnih vsebin v glasbi med obema vojnama ... trendov (ekspresionizem, neoklasicizem, neofolklorizem itd.) ter socialističnim ...

Weiss, Jernej, ur. 2020. Konservatoriji - Založba Univerze na ...

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-86-3.pdf

bolj raziskana glasbena zapuščina je italijanska. Pri pregledu ... Lovrich je povabil k sodelovanju Giana Giacoma Manzutta (1861–1933), glasbenega kritika, roje- ... pevka Ivanka Fedransperk in pianistka Zora Zarnik. Imenovali do le tri, in.

Weiss, Jernej, ur. 2019. Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in ...

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-50-4.pdf

231 Opera Productions of the Belgrade National Theatre at the Beginning ... Kalmana, nato pa v začetku januarja leta 1910 Webrova opera Čarostrelec.

Vinkler, Jonatan, in Jernej Weiss. ur. 2014. Musica et Artes - Založba ...

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-19-0.pdf

Skladatelj Gorenjskega slavčka si je gotovo sam v svesti, da ni napisal nove Čarob- ... ja,31 ki je bila nadarjena pesnica in je dobro poznala srbski in hrvaški jezik. ... [= Krsto Odak], Tutankhamen: shimmy-foxtrot, za klavir (Zagreb: Heliografija,.

Nova Gorica - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/02/23/15/08/48/WWW_ng_IzobrazenkeWWW.pdf

23 feb 2018 ... nego bolnika na domu, na področju N. Gorice, Trnovske in Banjške planote. ... delo ravnateljice na Zdravstveni šoli Nova Gorica v Šempetru.

NA BEVKOVEM TRGU V NOVI GORICI - TIC Nova Gorica

https://www.novagorica-turizem.com/mma/Praznik-vrtnic-2015/2015052112291279/

21 maj 2015 ... MODNI DOM Nova Gorica, Kidričeva ulica 18 in. MANUFAKTURA STREET ONE, Kidričeva ulica 11. Odprti bomo do 22.00 ure. d.o.o..

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici I University of Nova ...

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2020/01/20/15/35/45/DUP_Izpiti_kolokviji_feb_1920.pdf

20 jan 2020 ... Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici I University of Nova Gorica School of Arts. Študijsko leto 2019/2020 I Study year 2019/2020.

Klasicizem (2. pol 18. stol) -absolutna glasba (glasba brez pr

https://dijaski.net/get/gla_plo_klasicizem_romantika_barok_01.pdf

-orkestralni obliki: sinfonična pesnitev (program), rapsodija (ljudska glasba). -programska glasba → izmišljen program→izven glasbena prvina , opis narave, ...

glasba za moja ušesa? glasba za moj spomin! - ZPM Maribor

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S%C5%A0_Psihologija_Glasba_za_moja_u%C5%A1esa_Glasba.pdf

Graf 5: porazdelitev subjektov po všečnosti glasbe pri E3 (klasična glasba) . ... z nadaljnjim navodilom “poveži pojme, ki ne spadajo v isti razred” zdaj poveže.

vprasanje realizma 19.3_opomba nova.indd - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2020/02/26/12/25/00/vprasanje_realizma_vzorcne_strani.pdf

26 feb 2020 ... Hegemonija in oblast: Gramsci in Foucault. Ljubljana: Znanstveno in ... Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Besedišče. Elektronska ...

Stari in novi državni horizontalni koordinatni sistem ter stara in nova ...

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/DPKS/Navodila/Stari_in_novi_DKS_in_DKP_2008_GURS.pdf

Položaj točke določata geografski širina in dolžina na elipsoidu. Širino (angl. latitude) predstavlja kot med normalo v dani točki in ravnino ekvatorja, dolžino ...

Novi krog doživetij Nove Gorice in Solkana_2012 ... - TIC Nova Gorica

https://www.novagorica-turizem.com/mma/Nova-Gorica-Solkan---prospekt-SLO-2012/2012061414491547/

14 jun 2012 ... Marija Terezija podelila plemiški in nato še viteški ... spoštovanjem pravijo francoski rojalisti. ... Abas II. podelil plemiški naslov beg. Lascac (po ...

Novi krog doživetij Nove Gorice in Solkana - TIC Nova Gorica

https://www.novagorica-turizem.com/mma/Novi-krog-do%C5%BEivetij-Nove-Gorice-in-Solkana-2015/2015060514210082/

5 jun 2015 ... Kazalo. Nova Gorica . ... turo Kristusa Odrešenika je v sodobnem ekspresioni- stičnem slogu ... Cerkev je od leta 2004 konkatedrala . Pred njo ...

Organizacijska klima na Glasbeni ıoli Nova Gorica - Univerza v Novi ...

http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/95Madon.pdf

Lipičnik z besedo klima označuje ozračje v organizaciji, ki je posledica ... Glasbena šola Nova Gorica je javni, vzgojno izobraževalni zavod z matično šolo in.

GLASBA ZA MOJA UŠESA? GLASBA ZA MOJ SPOMIN!

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S%C5%A0_Psihologija_Glasba_za_moja_u%C5%A1esa_Glasba.pdf

Slika 1: Zgradba spomina po Atkinsonu in Shiffrinu . ... Torej so v senzornem spominu v bistvu neposredne sledi dražljajev, neke vrste paslike. Le- te še nimajo ...

kakovost zraka v novi gorici v letih 2002-2006 - Mestna občina Nova ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=5382

Tabela 2.1.(1): Merilna mesta za avtomatske meritve kakovosti zraka v letih 2002 - 2006. Kraj ... in burja) – tako kot v večini geografsko odprtih krajev v Sloveniji.

Številka: 900-12/2018-2 Nova Gorica, 5. april 2018 ODGOVORI NA ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018041710474846

5 apr 2018 ... ograja in podporni zidovi. Ocena investicije krajinsko-arhitekturne ureditve Rafutskega parka znaša okvirno 800.000 EUR in zajema: ...

Številka: 900-6/2018-2 Nova Gorica, 18. januar 2018 ODGOVORI ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018011817170994

18 jan 2018 ... Območne enote Nova Gorica, so se na zadnjih dnevnih pro bono ... več prednosti, kakor bi jih prinesla posamezna ambulanta locirana v.

Številka: 900-10/2018-2 Nova Gorica, 1. marec 2018 ODGOVORI ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018030116492958

1 mar 2018 ... ... Ulico XXX. Divizije do obstoječega krožišča na stiku z Ulico Milojke Štrukelj, ... Športno igrišče ob OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica: Svetnik je ...

Svet med obema vojnama

https://dijaski.net/get/zgo_sno_svet_med_obema_vojnama_01.pdf

Kako je bila sprejeta versajska pogodba v Nemčiji? -Nemci so to občutili kot strahotno ponižanje, kot »dokument sovraštva«. 14. Kdo je tvoril weimarsko ...

Športni park v Novi Gorici - Športni Zavod Nova Gorica

http://www.sz-ng.si/sites/default/files/szng-Zgodovina%20.pdf

Joško Štrukelj je bil predsednik Okrajnega odbora za telesno kulturo. Gabrijel ... telovadnica OŠ Milojka Štrukelj: velika in mala telovadnica, zuna- nja igrišča ...

02-3-350-UPI-142/2018 - Herceg Novi

http://www.hercegnovi.me/downloads/urb_sken/utu/350-UPI-142%202018.pdf

organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi /"Sl. list CG"; op. ... Bijedic Momčila za AD NOVI PRVOBORAC«, Herceg Novi ... lop max= 0.4.

vinska trgovina v ljubljani med obema vojnama - Slovenski ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_4_tomazic_vinska.pdf

Na Medvedovi ulici 7 je bila vinska trgovina in klet veletrgovca Karla Bolaffija, ki ... Krek. Svoj delež so imeli gospodje: Boguiml Remec, dr. Marko Natlačen, dr.

dijaki podnajemniki v mestu celju med obema svetovnima vojnama

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905051.pdf

predloge. Zahvaljujemo se zaposlenim v Zgodovinskem arhivu Celje za pomoč pri delu s pisnimi viri. ... cilji so naslednji: - konkretizirati razvoj srednjega šolstva v Celju med obema vojnama; ... notarji, hotelirji, župniki, inžinirji. Srednji strokovni ...

Novomeški župani v času med obema vojnama - KD Severin Šali

http://kd-severinsali.si/wp-content/uploads/2017/06/Polensek_Nmzupani_med_vojnama.pdf

»Občina« in »župan« v slovenskem izrazoslovju . ... Z zasedbo našega ozemlja in ustanovitvijo Ilirskih provinc so Francozi septembra leta 1809 postavili poveljnike in ... Lastno delovno področje, ki je bilo pod nadzorstvom deželnega zbora,.

Report 2018 - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2019/03/12/10/31/40/letno_ung_2018_ang.pdf

12 Mar 2019 ... As of December 2018, the University of Nova Gorica had a total of. 141 regular staff ... be fully published after review. International course on ...

15.–19. oktobra 2018 - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/novice/2018/10/05/teden_ung_2018E.pdf

5 okt 2018 ... Mestna galerija Nova Gorica,. Trg Edvarda Kardelja 5,. 5000 Nova Gorica. 11.00. – UNG, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica.

49, BROJ 1 (2018) - Tehnoloski fakultet Novi Sad

http://www.tf.uns.ac.rs/site/dokumenta/publikacije/uljarstvo-2018-vol-49-broj-1.pdf

Izazovi koji se postavljaju pred oplemenivače uljane repice u ... masnih kiselina, beljenjem se eliminišu karotenoidi, hlorofil i drugi ... Funkcionalnost se proverava pripremom emulzija i gelova (provera emulgujućih sposobnosti i sposobnosti ...

Kemijska kinetika 2 propis NOVI 03 2018 - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Kemijska_kinetika_2_propis_NOVI_03_2018.pdf

KEMIJSKA KINETIKA II. Istraživanje kinetike reakcije nastajanja kompleksa željeza(III) s tiocianatnim ionom u vodi metodom zaustavljenog protoka. ZADATAK.

šolstvo v šaleški dolini v času med obema vojnama - Knjižnica Velenje

http://www.knjiznica-velenje.si/filelib/2010-knjiznica/domoznanstvo/saleski_razgledi/gacic_solstvo.pdf

zapisih šolskih kronik za Šoštanj in Velenje iz obdobja 1918–1939 ter nekaj ... Kramar, v Paki Cecilija Müller, v vrtcu Ivanka Trojar in verouk Štefan Kušer.

ŠTEVILKA III, december 2018 - Univerza v Novi Gorici

http://projects.ung.si/artepakt/stevilke/artepakt_3.pdf

Slovenski pravopis. Ljubljana: Za- ložba ZRC, ZRC SAZU. Karseda ali kar se da? Ana Cukjati. VPRAŠANJE: Ali se karseda piše skupaj ali narazen, torej kar se.

gebrüder weiss - 20. Izvozni fokus

https://www.izvozni-fokus.si/wp-content/uploads/sites/34/2016/02/ALE%C5%A0-TERAN-GEBR%C3%9CDER-WEISS.pdf

GW ŽE 21 LET V SLOVENIJI. ○ GW GROUP: - 7.000 ZAPOSLENIH ... ALEŠ TERAN / GEBRÜDER WEISS / IZVOZNI FOKUS 22.09.2017 ... SLOVENIJA. ○ VW.

Gebruder Weiss - Synergy Construct

http://syncons.eu/wp-content/uploads/2019/07/gw_reference-letter_17.08.2015.pdf

Gebrüder Weiss LLC. 4, Europe Street,. 0198, Tbilisi, Georgia www.gw-world.ge. Alexander Kharlamov. General Manager. T 995 32 271 00 11. F 995 32 271 ...

cenik 2018 - MKM NOVA

https://www.mkm-nova.si/media/wysiwyg/Cenik_Almeva_INOX_2018_SLO.pdf

(INOX FLEX Fb). Nerjaveče jeklo. DN 120−200 mm. Podtlak. Prikaz sistema. Elementi. 32. 33. Prožni enostenski sistem iz nerjavečega jekla. (INOX FLEX G).

Every day, goods worth several billions are being ... - Gebrüder Weiss

https://www.gw-world.com/fileadmin/Country_Images/CZ_images/risks_in_SF_insurance_havarije_EN.pdf

Air & Sea Terminal BTS. T 421.2.3306.6594 [email protected] Slovenia ... If you take out transport insurance with Gebrüder Weiss, your goods are ...