Jezik oslovni zapiski 19 • 1 - ZRC SAZU

program, ur. Vanda Babič – Matej Šekli – Silvo Torkar, Ljubljana: Slovenski slavistični komite, 2003. MSK-141 = XIV меѓународен славистички конгрес: Охрид, ...

Jezik oslovni zapiski 19 • 1 - ZRC SAZU - Sorodni dokumenti

Jezik oslovni zapiski 19 • 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2019.1%20%282013%29.pdf

program, ur. Vanda Babič – Matej Šekli – Silvo Torkar, Ljubljana: Slovenski slavistični komite, 2003. MSK-141 = XIV меѓународен славистички конгрес: Охрид, ...

Jezik oslovni zapiski 17• 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2017.1%20%282011%29.pdf

Praznik slovenskega jezika, Grosupeljski odmevi 36 (2001), št. 12, 3. 88. 2002. A. Dvojezična pravna slovarja Ivana Navratila. (1850), Jezikoslovni zapiski 8 ...

Jezik oslovni zapiski 18• 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2018.1%20%282012%29.pdf

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU. (izd.) ... »Za vse govore je značilna močna ustnična artikulacija. Ustnično-zobni v ...

jezik oslovni zapiski 19 • 2 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2019.2%20%282013%29_.pdf

1 mar 2014 ... Naslov uredništva. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ... SPo: nekoliko tak: siv-ast, bel-kast, pepel-nast, pepel-nat (SLA. V005 (c) ... križ, razpelo; mẹˈšaː c -a betonski mešalnik; seˈsaː c -a sesalnik;. • vrste šiber za ... ˈxọːfer -fẹrja Hofer; ˈtuš -a Tuš; tudi živ.: mẹrˈkåːtọr -ja.

Jezik oslovni zapiski 18• 2 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2018.2%20%282012%29.pdf

ča navaja tolminsko narečno obliko pluka, pri izposojenki gajžla navaja, da se na. Krasu govori žajγla, v geslu gavez opozarja na prekmursko gȃbez, v geslu ...

Jezik oslovni zapiski 20• 2 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2020.2%20%282014%29.pdf

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem ... kako pozoren je na komunikacijo in kakšni so njegovi odzivi); kognitivno funkcijo.

jezikoslovni zapiski 20 • 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2020.1%20%282014%29.pdf

20 okt 2014 ... SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: SAZU oz. ... rativnih besedilih, v: Vloge središča: konvergenca regij in kultur, ur.

jezikoslovni zapiski - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2021.2%20%282015%29.pdf

30 jun 2015 ... Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ... 1990, Password 1999, Veliki angleško-slovenski slovar 2006, PONS, Evrokorpus (prevod iz ... Avtorica ga primerja z italijansko kalabrijščino, in sicer glede rabe oz.

jezikoslovni zapiski - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/issue/download/672/301

tudi mnoge jezike z manj uporabniki in manj znane jezike, kot so razni afriški ali indijski jeziki in razne kreolščine (angleške in francoske), ki so jih ustvarjali.

Moč jezika in jezik moči - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/57fb8d9c9de14adc9ded154d/banovak-mo%C4%8D%20jezika%20in%20jezik%20mo%C4%8Di-izjava%20o%20rabi%20%C5%BEenskih%20oblik-8-DOKON%C4%8CNA.pdf

o pravicah žensk in moških na Francoskem ni bila zgolj »črkarska pravda«, ampak za ženske skrajno nevaren boj, ki se je bíl predvsem okoli pravice do splava; ...

Jezik in spol: ženska poimenovanja v slovenščini - ZRC SAZU ...

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2263/2051/

Slovarju slovenskega knjižnega jezika(SSKJ) pojasnjeno kot 'vsi ljudje na ... na porast ženskih poimenovanj v slovarju ne more vplivati ženska emancipacija,.

Komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU 6. izjava, Ljubljana, 6 ...

http://www.sazu.si/uploads/files/57fb8d9c9de14adc9ded154d/PROTESTNA%20IZJAVA%20ZOPER%20RAZVREDNOTENJE%20SLOVENSKEGA%20JEZIKA%20PRI%20USPOSABLJANJU%20Z%20NAKNADNIM%20POJASNILOM.pdf

Jasno je, da morajo visokošolske ustanove delovati tudi v tujih jezikih in se dejavno vključevati v mednarodni prostor, vendar pa odprtost do drugih jezikov, ...

A 2018 - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša - ZRC SAZU

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/sskj-2018.pdf

Kremna juha iz batate za začetek ... Čajota v naših podnebnih razmerah nima značilnih bolezni in ... omako. ▫ Za razliko od ostalih buč ima čajota le eno koščico,.

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/issue/download/677/302

(3) Litt: Je odriezala kruh v flete debele an jih je zmočila tu mlieko an tu jajca strepetane ... SLS: Tam je bil en moj stric, ne, od matere stric, od matere stric, od moje mame stric. /…/ bil je /… ... multi-word proper names (e.g. Bela hiša).

ePRAVOPIS - ZRC SAZU - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/epravopis2018.pdf

|otok|: V Angliji rojeni potomec staršev z Antigve je ... Egipčanov sta bila Amon in Hor; prim. Bog. {B} božji ... Černetova hiša je ena redkih starih stavb v vasi (<.

ePRAVOPIS - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša - ZRC SAZU

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/epravopis_2017.pdf

matere||: Prebrali so grško legendo o očetovi ... Med znamenitimi dobitniki Goethejeve nagrade, ki ... |vzdevek|; |pravo ime John Napier: škotski matematik.

Tanja Mirtič ([email protected]) Inštitut za slovenski jezik ...

http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Portals/19/Povzetki/SD_Povzetek_Mirtic.pdf

podaljševanje osnove povezuje s samostalniki, ki imajo v rodilniku ednine končnico -ת. (Končnik 1886, Janežič 1900, Ramovš 1952). V nekaterih priročnikih je ...

JEZIK IN DRUŽBA 29.4. 2013 - Jezik obstaja v družbi o Preučujemo ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_10_jezik&druzba.pdf

29 apr 2013 ... o Pokrajinske zvrsti/narečja oz. dialekti ... o Funkcijske zvrsti (oz. registri) ... zvrst jezika x (kot izrastek iz formalne rabe, kot čezregionalna ...

Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14242&stream=

srečali, so to slovarji, kot je Veliki italijansko-slovenski slovar (Šlenc 2009), Mali italijansko-. -slovenski in slovensko-italijanski slovar ... http://sl.pons.eu/ita-slo/. 4.

Jezik kot »pogled na svet« (jezik, kultura in mišljenje) - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_percin-nina.pdf

Ključne besede: jezik, kultura, mišljenje, simbolizacija, jezikovni relativizem. ... Poglejmo razliko med slovenščino in angleščino: »Moj stol je bil bel«. / »My.

Zapiski Kazimierzowskie

http://www.biblioteka.chocz.pl/files/1-2008.pdf

miejmy nadzieję, nowy periodyk o charakterze ogólnopolskim „Zapiski Ka- ... Stało się tak za sprawą komornika żup bocheńskich Tomasza, który tę inwestycję ...

Zapiski, SSK 2 - Slovenistika

https://slovenistika.files.wordpress.com/2012/06/zapiski-ssk2.pdf

Zakaj so romani bolj brani kot lirika ali drama? Roman je edina ... resno ukvarjati z romanom, tako le-ta postane najbolj raziskana vrsta, ko se leta 1960 ... razcvetel v vseh književnostih, v Sloveniji pa je eksplodiral v zadnjih 20 letih (danes izide na ... Roman nam tako res deluje kot dokument prejšnjih časov – krivic, ki so se.

ZGODOVINA ZAPISKI 1.letnik

https://dijaski.net/get/zgo_sno_1_letnik_05__zapiski.pdf

Borili so se Grki in Perzijci, leta 492-476 pr.n.št. (grki premagajo perzijce) ... spopadejo s Perzijci, Atene zmagajo, po tem dogodku začnejo po nasvetu Pitij graditi ...

Zapiski Kazimierzowskie - Home.pl

http://kazimierzwielki.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Tre%C5%9B%C4%87_Zapiski-Kazimierzowskie-02.pdf

W KOWALU woj. kujawsko-pomorskie. Zapiski. Kazimierzowskie. NR 2/2009. Kowal, czerwiec ... W 1545 r. dzięki komornikowi żup bocheńskich,. Tomaszowi z ...

Zapiski predavanj predmeta Proseminar - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~potocnik/Ucbeniki/Proseminar-izrocki.pdf

Mnozici, katere elementi so natanko vse podmnozice mnozice A (vkljucno s podmnozicama A in ∅) recemo potencna mnozica mnozice A. Oznacimo jo z oznako ...

Zapiski predavanj iz Algebre in Diskretne Matematike - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~potocnik/Ucbeniki/ADM-Zapiski.pdf

relacija. Na primer, v mnozici števil lahko vpeljemo relacijo ≤, ali pa relacijo ... Omenimo še, da je relacija deljivosti tranzitivna relacije. Natancneje,.

Zapiski predavanj iz Osnov Matematicne Analize

http://hrast.pef.uni-lj.si/~slaparma/OMA.pdf

Cela števila Z so razširitev naravnih števil z negativnimi naravnimi števili in številom. 0. ... Cela števila so zaprta za seštevanje in mnozenje, in ker ima vsako celo ...

Zapiski predavanj pri predmetu Matematika 2 za fizike, FMF UL, 2019

https://www.fmf.uni-lj.si/~mrcun/preprints/mat2.pdf

kava linearna. Vrednost tr(A) imenujemo sled matrike A, in včasih tudi označimo sled(A) = tr(A). Za poljubni matriki B ∈ Mat(m × n, F) in C ∈ Mat(n × m, F) velja.

Pogovor • Leposlovje • Esej • Razmišljanje • Ocene in zapiski 109

https://www.mohorjeva.org/images/upload/2009/2338_Zvon_1_februar_2009.pdf

12 Babica. Janez Kajzer. 16 Dnevnik 1995 (VI). Akad. Alojz Rebula ... pomladi. Potem ko je že dve leti prej prišlo do nastanka slovenskega ... Župančičevi verzi bolje ustrezajo odkritju ... govornik postaneš, pesnik se rodiš, je trdil že Cicero.

Zapiski iz Korozije kovin - Fakulteta za pomorstvo in promet

https://www.fpp.uni-lj.si/mma/Korozija_kovin.pdf/2019051313253400/?m=1557746734

na, povzroča plast aluminijevega oksida, ki se naredi na površini omenjene ... povečanje hitrosti korozije, ki se pojavi v obliki škaje (oksidna plast na kovini,.

zapiski iz istre - šavrinije i - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_5_kostial_zapiski.pdf

Istre podobno razvijale nekoč in danes. ... Ni redkost, da so rodhe na polju ah na poti iz notianjosti Istre v Trst. Poznala sem ... Iz hiše niso pometati smeti, las.

Zapiski iz predmeta materiali in varjenje - Fakulteta za pomorstvo in ...

https://www.fpp.uni-lj.si/mma/zapiski_iz_predmeta_materiali_v_pomorstvu.pdf/2019021908471851/?m=1550562438

Pri tehnološko predelavi separiramo kavčuk od lateksa z ocetno kislino. ... Material le temno sive ali črne barve in ga je možno polirati do izredne gladkosti in ...

Nevloženi zapiski Stran 1 - Zveza lovskih družin Bele krajine

http://zld-belekrajine.si/wp-content/uploads/2014/05/pravilnik-o-podeljevanju-lovskih-odlikovanj-in-priznanj-ZLDBK.pdf

pošljejo preko LIS-LISJAK (priloga 2) tajniku ZLD Bele krajine kjer jih komisija ... sta znak za lovske zasluge in zlati znak LZS nosijo na levem zavihku ovratnika,.

Kaj je jezik? Besedni jezik

https://dijaski.net/get/slo_sns_jezik_03.pdf

Praslovanščina se je razvila iz indoevropščine. Zaradi preseljevanja narodov je imela ta skupina stik z iransko in germansko jezikovno skupnostjo.

Italijanski jezik 1.pdf

http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/studProg/italijanistika/Italijanski%20jezik%201.pdf

Italijanska abeceda i glasovi; pravila čitanja i pisanja. 2. Diftong; triftong; pokretni diftong; hijat; akcenat; podela reči na slogove; elisione; troncamento. 3.

SLO VEN ŠČIN A KO T D RU G I JEZIK - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina_OSIJ.pdf

obnova neum etnostnega ali um etnostnega besedila,. • predstavitev svojih ... Jurca: Fant m e gleda, Ko zorijo jagode. Tavćar: Trżaćan, H olekova N eżika.