Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter ... - KU ScholarWorks

Matej Šekli. Filozofska fakulteta v Ljubljani. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana. Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter.

Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter ... - KU ScholarWorks - Sorodni dokumenti

Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/11430/Sekli.pdf

Matej Šekli. Filozofska fakulteta v Ljubljani. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana. Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter.

demografske značilnosti maribora in njegova notranja členitev

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_6901_045_072.pdf

Prebivalstvo se hitro stara, rodnost pada, vse manj je priselitev v mesto. ... mesti v okolici (Ptuj in Murska Sobota), Celje in Ljubljano ter celotno Slovenijo. K.

SC.2010.1.74-87.pdf - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/7325/SC.2010.1.74-87.pdf?sequence=1&isAllowed=y

iz mehke sklanjatve; prav tako se je v množini končnica -ę, značilna za mehke ... posledica nemške kolonizacije se pluralizacija pojavi še v treh točkah baškega.

Sutera_ku_0099D_14676_DATA_1.pdf - KU ScholarWorks - The ...

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/21900/Sutera_ku_0099D_14676_DATA_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

best sports films in popular culture,11 Number One marked the beginning of the post-classical. 10. Paper Lion (Alex ... It's the old tactic, the mind fuck. NED: They ...

106Zele.pdf - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/4386/106Zele.pdf?sequence=1&isAllowed=y

D - delovalnik. Ok - okoligEine kraja ... toar tvorjenk, medtem ko je v Bohoritevi slovnici besedotvorje Se skromno? vendar je skromno predvsem po obsegu ...

IVAN CANKAR V MEDKULTUR - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/30027/Ivan%20Cankar%20in%20the%20Intercultural%20Area.%20On%20the%20100th%20anniversary%20of%20Cankar%27s%20death.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Znanstvena monografija Ivan Cankar v medkulturnem ... Cankar v šoli), povzetek v slovenskem in angleškem ... Cankarjeve črtice Bobi v normativnih slovarskih ...

From Bauhaus to m - [email protected] Amherst

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=wood

FROM BAUHAUS TO M-[H]OUSE 73 mobile FRED and SU-SI structures, and Tim. Pyne's prefabricated m-house. Readi-Cut and Ready-Made. At the turn of the ...

Slovensko špranja in sorodno - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/8628/SCN%202_2011_Furlan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

'razpoka (kot dolga ozka odprtina)' je v slovenščini knjižna in narečna beseda. ... dodati tudi srb. ivóra 'lijakasta vdolbina v steni, ker se nabira voda'. Čeprav je.

Political Erasure in Call Me By Your Name - W&M ScholarWorks

https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2382&context=honorstheses

Guadagnino's 2017 same-sex romance film, Call Me By Your Name.1 How ... or that of director Luca Guadagnino, or that of Call Me book author André Aciman.

Protipomenskost v Trubarjevem Katehizmu z ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/7260/SC.2008.2.15-29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

jezikoslovju obravnavana glede na njeno sistemsko in besedilno vlogo; prva ... delovalnik se ob glagolu spreminjanja sprevrže v svoje nasprotje: »De mi vtacih.

Cartoons & Counterculture - CSUN ScholarWorks

http://scholarworks.csun.edu/bitstream/handle/10211.3/140622/Glover.pdf?sequence=1

goal of tracing the evolution of the rhetoric of cartoons created and produced in ... sexless; the prince who awakens Snow White with “True Love's Kiss” is.

Printing the current EVA page - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/827/302Kocijancic_Sustarsic.pdf?sequence=1

3. skladenjsko vlogo neosebne glagolske oblike,. 4. osebek neosebne glagolske oblike,. 5. prisotnost veznika,. 6. glagolski čas in vid,. 7. časovna razmerja med ...

Bill Hicks - W&M ScholarWorks - William & Mary

https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5379&context=etd

Ambrose Bierce, Will Rogers, Lenny Bruce and Bill Hicks, stand above the rest. Utilizing humor, these men challenged popular opinion and used their intellects ...

Variability of substrate utilization during exercise ... - ScholarWorks

https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2183&context=etd

Carla Cox, Co-Chair. Health and Human Performance ... Thanks Dr. Cox for your support, numerous revision notes, friendship and, of course, the dog sledding ...

Chord Progression Handbook - KU ScholarWorks - University of ...

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/29434/Matney_Niemuth_2019_Chord_Progression_Handbook.pdf?sequence=3&isAllowed=y

out more than 20 common chord progressions found in folk and popular music, providing song examples. ... o Lively Up Yourself by Bob Marley o Paperback Writer by ... o When Love Comes to Town by U2 and B.B. King o You Need to Calm ...

(Ne)omejenost tvorbe feminativov v slovenščini - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/30014/%28Un%29%20limited%20formation%20of%20feminatives%20in%20Slovene?sequence=1

klimatologinja, klovnesa, kmetovalka, knjigarka, komičarka, koncesionarka, kongresnica, konservativka, konzervatorka, koordinatorica, koordinatorka,.

The Illyrian Movement: A Croatian Vision of ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/10248/Greenberg_Illyrian_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Croatian and other South Slavic patriots. Kollár mentored the central figure of the Movement,. Ljudevit Gaj (1809–1872) (Auty 1958: 399; Despalatović 1975: 51), ...

o jeziku slovanskih prebivalcev med Donavo in ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/1808/10467/1/Snoj-Greenberg.pdf

2 Alpska slovanščina, brižinski spomeniki in slovenščina. 2.0 V strokah, ki ... a Solunčani vsi čisto slovansko govore« (prevod citata naveden po Štihu 2011: 25).

Oblikoslovje v panonski narečni skupini1 - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/7320/SC.2010.1.5-17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ključne besede: oblikoslovje, oblikotvorje, sklanjatev, stopnjevanje, spregatev, spol, število. Key words: morphology, word-formation, declension, comparison,.

Grafični evfemizmi v računalniško posredovani ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/26388/03-michelizza-slavia-centralis-2-2017.pdf?sequence=1

Slovenske tabuizirane besede, zlasti kletvice in psovke, so kljub nasprotnemu splošnemu prepričanju prav tako raznolike kot v katerem koli drugem jeziku.

Early Slavic short and long o and e - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/20937/01%20SCN%201-2016%20Pronk.pdf

Ključne besede: vokal, novi akut, praslovanščina, slovanski jeziki. Key words: vowel, neoacute, Proto-Slavic, Slavic languages. 1 *O and *e in Slavic.

Exploring the Performance of the Financial Service ... - ScholarWorks

https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4763&context=dissertations

WII could be an important part of strategic management (Wei Wei, 2013). ... An external drive storage system served as a backup or archival system for other.

Some similarities in Mycenaean palace plans - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/1808/6685/1/Younger_Similarities.pdf

two megara per palace, plus a third, megaron–like structure and a bathroom. These similarities allow for the identification of similar structures at Mycenae (a ...

Laringalizacija in sorodni pojavi v slovenšèini - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/1680/8jurgec.pdf;sequence=3

Članek odpira nekaj možnosti za raziskovanje nemodalne fonacije v slovenščini na primeru laringali- zacije oz. hripavega glasu. Predstavljene so ...

Vloga moških oblačil v jaromeščanskem ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18769/03_SCN_2_2015_Perovic.pdf

15 Filister je arhaizem za družbenega povzpetnika, puščobneža, hinavca, prilagodljivca in je eden osrednjih motivov Cankarjeve satirične proze. Na zunaj so to ...

Značilnosti poezije osrednjih slovenskih ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18771/05_SCN_2_2015_Bedrac.pdf

Visinski, Jureta Vuga, Lučke Zorko, Petre Zupančič in Barbare Žvirc. SCN VIII/2 [2015], 65–81 ... utripanje. / Otroci na cesti. / Jure Detela (Podlogar 2006: 43).

Tvorjenke s pomenom nosilnika lastnosti v ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18723/09_SCN_1_2015_Vorsic.pdf

Besedotvorna podstava je del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi oz. del tvorjenke, na kate- rega se razvršča ...

Fonološke baze suškega govora - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/22299/SCN%202%202016%20za%20splet%2002%20Gjoko%20Nikolovski.pdf

Glede na položaj v besedi so omejeni samo zveneči nezvočniki, ki ne morejo stati na izglasju. Zvočniki in nezveneči nezvočniki lahko stojijo v vseh polo-.

Kichwa-English-Spanish Dictionary - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/25707/Kichwa%20Dictionary%202nd%20edition.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kichwa-English-Spanish Dictionary. The definition of (neo.) is: A newly created word. Kichwa. English. Spanish. Part of speech. Category aa hope ojalá.

Težave pri prevajanju svetniških imen - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18724/10_SCN_1_2015_Stavbar.pdf

Ustreznega svetnika lahko najdemo v Letu svetnikov (Smolik 1999–2001), primerjamo slovenski in angleški oz. nemški koledar cerkvenega leta ali pa prevodne ...

Od definicije besedne vrste v slovnici do ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18315/07_Snoj.pdf

Poleg tega slovarski koncept vključuje določene zahteve glede stvarne izvedbe ... dopolnil, vendar ta niso mogla več vplivati na koncept prve knjige SSKJ«.15.

Živalski frazemi v štajerskem južnopohorskem ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18725/11_SCN_1_2015_Zorko.pdf

V razpravi sta na glasoslovni ravni predstavljena štajerska južnopohor- ska govora Mislinje in ... kaže na močnega moža. Knjižno → Biti kakor konjska figa.

Chord Progression Handbook - KU ScholarWorks - The University of ...

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/29434/Matney_Niemuth_2019_Chord_Progression_Handbook.pdf?sequence=3&isAllowed=y

you learn new chords, you can work on these progressions in multiple keys. The ... o La Bamba: Folk song from Mexico made popular by Richie Valens.

Slovaropisna obravnava novejše leksike - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18316/08_Stumberger.pdf

lahko govorimo tudi s stališča slovarjev novejše leksike, ki se »ponavadi omejujejo na časovno zelo strogo ... 2.2.1 Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).

Creation of self and personalism in Toni Morrison's ... - ScholarWorks

https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2954&context=etd

One of Morrison's major concerns in her novels, Marie Umeh contends. 2 ... adults give Claudia the doll with blue eyes and blond hair, they cluck in contentment.

The National Parks and the Development of Skiing ... - ScholarWorks

https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5445&context=etd

1 May 2015 ... Chapter 3 – Ski Lifts, War, and Winter Policy in the Western Parks...................................................... ... ski jumping competitions spread out of Norway and around the globe. ... Auto Mania: Cars, Consumers, and the Environment.