Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo ... - AKOS

prehajanjem uporabnikov IP telefonije družbe Elektro Turnšek d.o.o. k družbi Telemach d.o.o. Z nekoliko večjim (17,4%) tržnim deležem navedenima družbama ...

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo ... - AKOS - Sorodni dokumenti

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo ... - AKOS

https://arhiv.akos-rs.si/files/Telekomunikacije/Porocila_in_raziskave/Cetrtletna_porocila/2014/Cetrtletno-porocilo-Q1-2014-10-06-2014.pdf

prehajanjem uporabnikov IP telefonije družbe Elektro Turnšek d.o.o. k družbi Telemach d.o.o. Z nekoliko večjim (17,4%) tržnim deležem navedenima družbama ...

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto ... - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Cetrtletno-porocilo-Q4-2016-28-03-2017.pdf

28 mar 2017 ... Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je ... prenosa podatkov (5,8%) in paketi namenjeni uporabi v drugih ...

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje ... - AKOS

https://arhiv.akos-rs.si/files/Telekomunikacije/Porocila_in_raziskave/Cetrtletna_porocila/2018/Cetrtletno-porocilo-Q3-2018.pdf

podatkov (za 3,1%) kot tudi standardni paketi z govorno storitvijo (za 9,5%), število uporabnikov paketov namenjenih uporabi v drugih napravah pa se je zvišalo ...

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo ... - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/cetrtletno-porocilo-2-2017.pdf

fiksne telefonije zaradi napačnega poročanja družb Telekom Slovenije d.d., ... Z mobilnimi telefoni je komuniciranje enostavnejše in povsem neodvisno od ...

Magistrsko delo Regulacija trga elektronskih komunikacij v ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/krsmanovic-gregor-mag.pdf

pregled razvoja liberalizacije in regulacije elektronskih komunikacij v ... RIO Si.mobila se nahaja na: http://www.simobil.si/sl/Medomrezno_povezovanje [10.03.2008]. ... 8. operaterji morajo uporabnikom zagotoviti avtomatično blokado porabe.

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih ... - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Raziskava-Mesecni-izdatki-gosp-za-storitve-elektronskih-komunikacij-koncno-porocilo.pdf

prisoten Telekom Slovenije (56%), sledi mu Simobil (33%) in Telemach (27%). ... paket (63% med uporabniki paketnih storitev), vendar pa predstavljajo paketi štirih ... V večini gospodinjstev (79%) z mobilnimi telefoni ni prisotnega nobenega ...

Analiza trga - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/APEK-Analiza-trga-4.pdf

Trojček (Triple play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje tri vrste osnovnih ... tak način pa je za družbo Telekom Slovenije d.d. poleg tega tudi najcenejši.

ANALIZA UPOŠTEVNEGA TRGA 3a - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/Regulacije/Analize_in_odlocbe_na_reguliranih_upostevnih_trgih/AKOS-Analiza-trga-3a-Dopolnjena-po-javnem-posvetovanju1.pdf

Kronološki pregled regulacije predmetnega upoštevnega trga . ... stran A1, april 201717. 16 https://www.simobil.si/mobilni-internet/domaci-internet/tv-as-lte ... števcev za merjenje njegove dejanske porabe električne energije v vse prostore.

Analiza upoštevnega trga - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/02-Analiza-trga-7-2014.pdf

Ponudba, poimenovana »AmisMobil«, je sestavljena iz paketov in storitev, ki jih ponuja Si.mobil ter dodatnih ugodnosti s strani Amisa, namenjenih končnim.

ANALIZA UPOŠTEVNEGA TRGA 3b - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Analiza_trga.pdf

8 maj 2017 ... SVISLAR TELEKOM d.o.o.. Sestranska vas ... Za distribucijo digitalnega TV signala k uporabnikom se uporablja DVB-C standard, ki omogoča.

ANALIZA UPOŠTEVNEGA TRGA TRG 1: Dostop do javnega ... - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/trg_2-_Analiza-trga.pdf

Zamenljivost dostopa do omrežja na fiksni lokaciji z dostopom do mobilnega ... štirje operaterji in sicer družbe SiOL d.o.o., T–2 d.o.o., Telekom Slovenija d.d1. in ... Prav tako je potrebno upoštevati dolgoročno vezavo kapacitet pri ... naročniška cena minute klica v Mobitelovo omrežje 0,08763 €, v stacionarna omrežja pa.

Analiza trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji v letu 2017 - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Analiza-trga-postnih-storitev2017.pdf

Pošta Slovenije je največji zaposlovalec na trgu poštnih storitev in je v letu 2017 ... pridobili podatke od Sonček telegrami s.p., ki pa je v letu 2018 obvestil ...

Letno poročilo 2010 - AKOS

https://arhiv.akos-rs.si/files/O_agenciji/Letna_porocila/Letno-porocilo-2010.pdf

družbi Debitel d.d. in Izi mobil d.d. preprodajali veleprodajne ... Izi mobil d.d. (za 0,2% točke v primerjavi z začet- ... Ostala osnovna sredstva (pisarniško pohištvo.

Poročilo o prostorskem razvoju - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/c5a7a4e249/proocilo_o_prostorskem_razvoju.pdf

Jelka Hudoklin mag. Irena Hočevar. Acer Novo mesto, d. o. o.. Lektoriranje: dr. Nina Modrijan, Prevajalska agencija Julija. Oblikovanje, prelom, priprava za tisk:.

Poročilo o razvoju 2019 - Umar

https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2019/slovenski/POR2019_splet1.pdf

relativno nizko raven gospodarske razvitosti Slovenije, merjeno s tem kazalnikom. Stopnja zaposlenosti je namreč v Sloveniji vsa leta nad povprečjem v EU (gl.

NACIONALNO POROČILO O URBANEM RAZVOJU HABITAT III

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Nacionalno_porocilo_o_urbanem_razvoju_Habitat_III_SI.pdf

odročnih krajih se zapirajo trgovine in ostale storitvene dejavnosti. Starejši ... zelene površine in druge odprte prostore, ki bodo v realnem prostoru dejansko tudi ... O URBANEM RAZVOJU – HABITAT III. 24.4. 24.6. 24.8. 25.0. 25.2. 25.4. 25.6.

Poročilo za prvo polovico 2019 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Izvajalci-zdravstvene-dejavnosti/Priloga-Sklep-vlade-o-seznanitvi-s-potekom-sanacije.pdf

17 sep 2019 ... Franca Derganca Nova Gorica in Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo ... V juniju 2019 sta dve bolnišnici v sanaciji (Bolnišnica Topolšica,.

Poročilo o razvoju slovenskega izobraževalnega založništva - KaUc

https://kauc.splet.arnes.si/files/2018/11/Slovenski_ucbeniski_trg_2014-2017.pdf

dejstvo, da sta imela Lili in Bine leta 2017 že skoraj 50% tržni delež pri učnih ... stran pripravila - brezplačno dostopne digitalizirane učbenike, priprave za.

Prvo delno poročilo - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Monitoring_Hrosci_18_Dodatne_raziskave_kvalifikacijskih_vrst_Vrezec_1dp.pdf

26 okt 2018 ... ALPSKI KOZLIČEK (Rosalia alpina). Monitoring alpskega kozlička se izvaja v shemi nacionalnega monitoringa hroščev od leta 2008 dalje, ...

POROČILO O PRESOJI VLOGE ZA PRVO ... - NAKVIS

https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/Porocila/Univerza%20v%20Ljubljani/Filozofska%20fakulteta/porocce.pdf

ciljev Univerze v Ljubljani, katere del je Filozofska fakulteta. ... za študij nudijo: študijski referat, oddelčna tajništva, člani ŠSFF, ki delujejo v okviru ... za informacijski sistem, Delovna skupina za študentsko anketo, Komisija za dodiplomski in.

Študija Kras - prvo fazno poročilo - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/studija_kras__prvo_fazno_porocilo/2012042810494520/?m=1335602985

28 apr 2012 ... Projekt Kras – Carso, Študija o prostorskem načrtovanju – prvo fazno poročilo, ... Grča, Pršutarna Lokev, Prunk iz Lokve, Raubar iz Vogelj ipn.

Prvo poročilo učinkih projekta s tabelo indikatorjev - Podnebna pot ...

https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2019/01/LIFE-ClimatePath2050_DeliverableD1_1_Volume_1_ProjectImpacts.pdf

Erna Strniša http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174522929. 2. 28.2.2018 Finance. Dobrega gradbinca za energetsko prenovo je težko dobiti. Borut Hočevar.

Prvo poročilo o realizaciji predloženega programa dela - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zakljucno_porocilo_v3-1637_splet.pdf

Hofer; podatkovna baza je zajela 10.690 živil za leto 2015, in 18.141 živil za leto 2017. Pri analizi ... Semena. 5. Moka/beljakovine/beljakovinski izdelki ... Konopljin beljakovinski prah. 47 ... Kruh, pecivo in pecivo s podaljšanim rokom trajanja ...

1. Naštej vzroke za prvo svetovno vojno! 2. Kaj je bil povod za prvo ...

https://dijaski.net/get/zgo_tes_prva_svetovna_vojna_02.pdf

Katere nove države nastanejo po prvi svetovni vojni? 14. Opiši stalinizem, nacizem in fašizem! 15. Svetovna gospodarska kriza! 16. Španska državljanska vojna!

analiza svetovnega trga kave in posebnosti trga kave v evropski uniji

http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/bider3078.pdf

25 sep 2006 ... kavovec v senci drugih dreves, ker mu neposredno sonce ne prija, ... nadomestek velja korenina cikorije, ki je razširjena in cenena rastlina.

Predstavitev vizualnih komunikacij Elmont Bled

http://elmont.si/wp-content/uploads/2016/09/Presentation_Elmont.pdf

Shopping center HARVEY NORMAN. Page 11. Shopping center TUŠ PLANET. Page 12. Shopping center QLANDIA. Page 13. Shopping center C&A. Page 14 ...

SVETO PRVO OBHAJILO Sveto prvo obhajilo je vabilo ... - Župnija Žiri

http://www.zupnija-ziri.si/files/glas_martina/ML_september15.pdf

Veroučenci prejmejo prvo sveto obhajilo, ko dosežejo določeno zrelost v osebnem in krščanskem življenju. Letos je v naši župniji k prvemu svetemu obhajilu ...

Kultura odnosov in komunikacij v zdravstvu - Društvo ekonomistov v ...

http://www.devz.si/wp-content/uploads/2015/06/22S_DEVZ_Nova-Gorica.pdf

8 maj 2015 ... Darja Vižintin Zupančič, Jana Vučak, Anton Zorko. Organizacijski odbor ... (Wikipedija, dostop 20. 4. 2015). V lekarni se ... Lunder, Urška. 2002.

Gradniki elektronskih vezij

http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/VajeOK/Gradniki/Gradniki.pdf

Vrednosti uporov so vedno izražene v merski enoti [Ω]. Primeri tri- številčnih oznak ... Običajna barvna lestvica v elektrotehniki za dve številki lestvice, številko.

OP ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

http://www.cso.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=314361&rType=2

Audio tehnika. 72 72. 3 ... Filipović M., Osnove telekomunikacija za drugi razred srednjeg obrazovanja za ... izolaciona motka, izolacioni alat, prenosni uređaji za uzemljivanje i kratko ... digitalnu difuziju video signala (DVB-T2), radio-difuzne i.

Navodilo za oddaljeni dostop do elektronskih virov

https://www.ft.um.si/studij/pravilniki/Documents/Navodila-oddaljeni_dostop-24.8.2017.pdf

Uporabniško ime: [email protected] Geslo: xxxxxxxx (izbrano geslo je tudi geslo za uporabo storitve Moja knjižnica). Številka v uporabniškem imenu je ...

PE1- Komponente elektronskih uredjaja - Praktična elektronika

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE1-Komponente-elektronskih-uredjaja.pdf

da jednosmerni napon između tačke C i mase bude pri- ... Ovo znači da su ovapločica i nožica 3 spo-jene u električnom pogledu ... su se pojavili i prvi mikrokontroleri, koji u jednom čipu (integrisanom kolu) sadrže mikroprocesor, memoriju i.

Seznam elektronskih vlog portal eUprava - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Upravne-enote/Krsko/609923f875/Seznam-elektronskih-vlog.pdf

27 nov 2018 ... ... o stalnem prebivališču ... 12. Potrdilo o začasnem prebivališču ... selitev/potrdila-izpiski/potrdilo-o-zacasnem-prebivaliscu.html. 13. Potrdilo o ...

Untitled - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/AKOS-Priloge-k-pripombam-Analizi-3a-3b-A1-Slovenija.pdf

Top Trio C) ponujajo po isti ceni ne glede na optično ali bakreno infrastrukturo (slednje ob nižjih hitrostih), vse to pa ob hkratnem zatrjevanju Telekoma Slovenije ...